Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Lucrări: 1098 lucrari in 1094 publicatii in 5 limbi
Accounting Information Systems de: Summers, Edward Lee (Text tipărit)
Algoritmi şi limbaje de programare : Manual pentru licee/clase de informatică de: Niculescu, Stelian; Eftene, Sorin (Text tipărit)
Afişarea alfanumerică a informaţiei de: Sofron, Emil; Şchiopu, L.; Totolici, G. (Text tipărit)
Abordarea ierarhic structurată şi informatică de: Manolescu, Gorun (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali : O perspectivă C++ de: Andonie, Răzvan; Gârbacea, Ilie (Text tipărit)
Proiectarea şi analiza algoritmilor. Algoritmi de sortare de: Giumale, Cristian; Negreanu, Lorina; Călinoiu, Silviu (Text tipărit)
Access 2002 pentru începători de: Habracken, Joe (Text tipărit)
Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice : Aplicaţii din construcţia de maşini de: Constantinescu, Ioan; Golumbovici, Dan; Militaru, Constantin (Text tipărit)
Grafica şi proiectare asistată de calculator de: Malea, Daniela; Universitatea Politehnica din Timişoara; Popovici, Dorin, informatician (Text tipărit)
Subiecte
Principiile catalogării. Descriere Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Conducere şi organizare Software: Windows Ascunderea datelor Sisteme OLAP Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme bazate pe reguli Contabilitate Software: Norton Utilities Dicţionar român-englez Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Domeniul de doctorat: Informatică Limbaj ERLANG Multimedia Programare de calculatoare. Software Software: ObjectWindows Publicații digitale (loading) Producerea şi elaborarea oţelului Tehnici CAD Software: Windows 2000 Simulare pe calculator (Matematica) Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Linux (Sistem de operare) Depanare (Calculatoare) Bibliografie licență FSEFI - Matematică Emacs Tehnica programării Analiză funcţională Software: Linux Publicații EUTB Bibliografie licență FSED - Management Mecanoterapie România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Schemă de distribuţie a datelor Baze de date Sisteme integrate/încorporate Birotică Limbajul C++ Telecomunicaţii Imagistică medicală Prelucrare date Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Pascal Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Software: Delphi Tehnici de calcul Software: Fortran Software: Java Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Algoritmul Local Binary Pattern Limbaje de programare Java SE 8 Publicaţii universitare Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Dezvoltare durabilă Inteligenţă artificială Manipularea materialelor. Fixare. Programe. Software Programe de calculatoare Structura calculatoarelor Software: Word 2000 Manual universitar Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Maşini de calcul Electronică Practică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Prototipizare Matematică Software: CAD/CAM/CAE Tehnologie financiară Analiză Muncă. Organizarea muncii Software: C++ Software: Visual FoxPro 6.0 Management Industria lemnului Procese industriale Bibliografie licență FSEFI - Informatică Ştiinţa informării Tehnică în general Excel 2000 Unităţi de programare Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Instrumente de programare vizuală MATLAB Finanţe publice. Finanţele statului în general Educaţie. Învăţământ. Instruire Imagini geospaţiale Programare de calculatoare Microelectronică. Circuite integrate Automatică Informatică aplicată Software: ALGOL 60 Proiectare 3D Prelucrare automată a datelor Cancer mamar Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Biometrie Prelucrarea imaginilor digitale Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Traducerea asistată de calculator Software: IBM Prelucrarea imaginilor video Limbaje de programare pentru calculator Dispozitive criptografice Echipamente de reţea Software: DOS Inginerie Aplicaţii în Labview Software: Word Tehnică cibernetică şi automatică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Software: Oracle Sisteme mecatronice Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Algoritmi de prelucrarea datelor Circuite logice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Învăţământ la distanţă Programare paralelă Sisteme informatice integrate Artă. Recreere. Divertisment. Sport Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Sisteme de operare (Software) Utilizarea surselor naturale de energie Medicină Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Access 97 VBA Recunoaşterea formelor Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport CATIA V5 Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Variaţii de climă Imprimare 3D Software: Wordstar Limbajul de programare S Educaţie. Învăţământ Rezumatul tezei de doctorat Audit Proiectare asistată de calculator Microcontrolere Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Software: Sisteme de operare Sisteme electrice IBM (Calculatoare) Publicaţii periodice şi seriale Limbaje descriptive Metode bazate pe calculator Electronică industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Reprezentarea grafică a datelor Software: Drawperfect Software: MS-DOS Metode de prelucrare în paralel Tehnologii industriale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Software: LATEX 2 epsilon Publicaţii seriale. Periodice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Cursuri universitare IFR Sisteme de achiziţie date Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Clustering Date Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Diagrama fluxului de date Limbaj de programare C Sisteme paralele Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Z80 Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Stenografie Software Sisteme eoliene Software: AutoCAD Software: Tricks & Tips Software: NT Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară AutoCAD Assembler Reţeaua Internet Modelare matematică Limbaje de programare Software engineering Aplicaţii Software Reprezentarea datelor Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Calcule statistice Unităţi de prelucrare. Circuite logice SPSS Teză de doctorat Limbaje de programare (Software) Matlab (Limbaj de programare) Software: Html Logică matematică Analiză semnal digital Sisteme de gestiune a bazelor de date Inteligenţa artificială Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Îndrumar de laborator Metodă de paralelizare Calculatoare de prelucrare digitală Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Inginerie simultană Antene inteligente Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Reconuașterea vorbelor Literatură română Sisteme specifice de operare Cibernetică matematică Biblioteconomie HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Arhitectură de sistem Software: PL/SQL Software: ICQ Software: dBase IV Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Limbaje de programare C şi C++ Compresia imaginilor Limbaje descriptive de maşină (HDL) Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată CUDA (limbaj de programare) Teze de doctorat digitizate (loading) Documente tipărite Programare orientată pe obiecte Tehnologii web Psisteme Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Vedere artificială (Robotică) Software: Matchad Achiziţia datelor Sisteme informatice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Local Binary Compressed (LBC) Hermeneutică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei ActiveX Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Software: QBasic Inginerie electrică Calcul numeric Reţele de calculatoare Baze de date distribuite Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Modele statistice Management administrativ. Secretariat Tehnică de calcul Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Sistem nervos Office 97 Software: Windows Xp Gestiune economică Fizică Prelucrarea electronică a datelor Procesoare digitale de semnal Software: LATEX Software: Access Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Software: Coreldraw Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Arte vizuale Data mining Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Diagnostic automat Sisteme de operare Meteorologie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Sisteme virtualizate Eseuri C (Limbaj de programare) Probabilităţi. Statistică matematică Reţele de distribuţie Teoria traducerii Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Metoda elementului finit Unităţi aritmetice Simulare pe calculator Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Microsoft PowerPoint 2002 SGBD Hidraulică Prelucrarea informaţiei Programare. Sisteme de operare Limbaje de programare, compilatoare. Interpreţi Limbaj de programare Fortran Reactoare nucleare de cercetare Calculatoare Prelucrarea imaginilor Schemă de conexiune Filosofia ştiinţei Software: Novell-Netware Software: Netware Faza de dezvoltare a întocmirii programelor şi sistemelor Curs universitar Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Algoritmi pentru construirea programelor Catalogare. Reguli de catalogare Rezistenţa materialelor Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Software: Basic Managementul administrativ. Secretariat Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Software: Web Programare numerică Cerc Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Software: Norton Commander Creier Lingvistică matematică Securitatea informaţiei Software: Wordperfect Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Tipuri de sisteme Indice de similaritate metrică (SSIM) Procesare de imagini Medicină clinică Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Limba engleză Programare Prelucrare mecanică Limbaje de programare R şi C++ Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Protecţia datelor Dicţionar Matematică și științe naturale Limbaj de programare Pascal Desen. Design Sisteme automate Software: SIRIS 3 Modele matematice pentru cercetare operaţională Astronomie. Geodezie Java (Limbaj de programare) FinTech CADENCE MIS Securitate digitală Arhitectură de sistem (informatică) Software: SQL Server 7.0 Software: Draw Sporturi de putere. Culturism Software: Prolog Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Matematică calculatorie Reprezentări grafice Proiectarea programelor Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Procese stochastice Structuri orientate spre programe Software: Socrate Metode numerice Algoritmi de programare Reţea neurală Acţionări electrice Software: Spice Electrotehnică Linii de comunicare ale calculatoarelor Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Hidrodinamică Software: Windows 95 Reţele neuronale Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Office 2000 Economie Prelucrarea numerică a semnalelor Sisteme distribuite Software: Turbo C 2.0 Bibliografie licență FECC - Calculatoare Foraj. Metode de forare Canale de comunicare Programul MATHEMATICA C++ (Limbaj de programare) Sisteme în timp real Arhitectura reţelei. Structura reţelei Electronic digital computers-circuits Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Specificare formală Asistarea deciziei Lingvistică Software: Borland C++ Simulare numerică Fibre optice Inginerie. Tehnică în general Lucrări ştiinţifice universitare Desen Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Software: VRML Construcţia de maşini în general Securitate informatică Istorie Inginerie. Tehnică Centre de documentare Circuite digitale Construcţia de maşini Metodologie Software: dBase IV v1.5 Organe de simţ Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Software: Excel Programe de calculatoare. Software Ghid Software: Java 2 Software: UNIX Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metode de prelucrarea datelor Construcţii de calculatoare. Hardware Mediul de programare R Fraude financiar-contabile Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Dicţionar de informatică (Larousse) Circuite electrice Centre naţionale de documentare Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: Biblioteca de funcţii CONTI Finanţe publice. Bănci. Bani Fabricarea de aditivi Construcţia calculatoarelor. Hardware Date numerice SIAD-uri Semnale digitale Scheme de conexiuni şi de circuite Arhitectură de sisteme Proiectarea asistată de calculator Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Software : Word 6.0 Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Arhitecturi de prelucrare în paralel Cercetare ştiinţifică Tehnologia informaţiei Microsoft Office Teze de doctorat digitale (loading) Construcţii civile în general Pagini Web Algebră. Matrice. Ecuaţii Limbaje de simulare Manipulatoare. Roboţi industriali Word 97 Electronică. Dispozitive electronice Telefonie mobilă Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Analiză matematică Sisteme încorporate/înglobate HTML (Limbaj de programe) Programe de sistem Software: Netscape Navigator Circuite integrate analogice Internet Circuite electronice Software: Turbo Pascal Software: Access 95 Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Sisteme de baze de date XML Automobile. Autoturisme Software: C Publicații digitale Circuite integrate Sport. Educaţie fizică Tehnica programării (software engineering) Open Access Structură paralelă "quad-parallel" Prelucrarea automată a limbajului natural Hardware Control automat Software: FoxPro Măsurarea mărimilor electrice Statistică Metodică de predare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Algoritmi Fiziologie Documentare Dedicaţie şi autograf Diagnostic de laborator Imagini digitale Software: Turbo C++ Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Circuite reconfigurabile FLAME Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Proces de Extragere, Transformate şi Încarcare (ETI) Chimie industrială Software: PL/I Centri nervoşi în special Software: FoxPro 2.6 Informare documentară Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Windows 98 (Sisteme de operare) Ecuaţii cu derivate parţiale Gestiune financiară Baze de date multimedia Reţele wireless Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Sisteme engineering Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Criptarea datelor Asigurarea contra accesului neautorizat Limbaje cu aplicații în științe Dicţionar englez-român IBUP Procese de turnare continuă Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Arhitectură Comerţ exterior. Comerţ internaţional Statistică matematică Structura fizică a materiei Software: Cobol Software: ADA Prolog (Limbaje de programare) Sql server 7.0 Computer software-quality control Logica Fuzzy (Matematică) Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Prelucrarea cuvintelor Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Software: Pagemaker Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Software: Assembler Dicţionar de informatică Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mod Text Software: Word 6.0 Publicații EUP Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Marketing Electronică Scheme logice Microprocesoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Arhitectura calculatoarelor Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Bibliografie licență FECC - Electromecanică Arhitectură neurală
Vă rugăm să schimbaţi parola