Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Lucrări: 1113 lucrari in 1109 publicatii in 5 limbi
Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor de: State, Luminiţa; Paraschiv-Munteanu, Iuliana (Text tipărit)
Accounting Information Systems de: Summers, Edward Lee (Text tipărit)
Algoritmi şi limbaje de programare : Manual pentru licee/clase de informatică de: Niculescu, Stelian; Eftene, Sorin (Text tipărit)
Afişarea alfanumerică a informaţiei de: Sofron, Emil; Şchiopu, L.; Totolici, G. (Text tipărit)
Abordarea ierarhic structurată şi informatică de: Manolescu, Gorun (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali : O perspectivă C++ de: Andonie, Răzvan; Gârbacea, Ilie (Text tipărit)
Access 2002 pentru începători de: Habracken, Joe (Text tipărit)
Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice : Aplicaţii din construcţia de maşini de: Constantinescu, Ioan; Golumbovici, Dan; Militaru, Constantin (Text tipărit)
Grafica şi proiectare asistată de calculator de: Malea, Daniela; Universitatea Politehnica din Timişoara; Popovici, Dorin, informatician (Text tipărit)
Subiecte
Principiile catalogării. Descriere Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Conducere şi organizare Tehnică de calcul Software: Windows Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Ascunderea datelor Sisteme OLAP Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme bazate pe reguli Contabilitate Sistem nervos Software: Norton Utilities Office 97 Dicţionar român-englez Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Software: Windows Xp Domeniul de doctorat: Informatică Gestiune economică Fizică Prelucrarea electronică a datelor Limbaj ERLANG Multimedia Procesoare digitale de semnal Software: LATEX Software: Access Programare de calculatoare. Software Software: ObjectWindows Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Software: Coreldraw Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Arte vizuale Data mining Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Diagnostic automat Producerea şi elaborarea oţelului Sisteme de operare Tehnici CAD Software: Windows 2000 Meteorologie Simulare pe calculator (Matematica) Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Sisteme virtualizate Eseuri C (Limbaj de programare) Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Probabilităţi. Statistică matematică Reţele de distribuţie Teoria traducerii Linux (Sistem de operare) Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Metoda elementului finit Depanare (Calculatoare) Unităţi aritmetice Simulare pe calculator Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Microsoft PowerPoint 2002 SGBD Hidraulică Prelucrarea informaţiei Emacs Programare. Sisteme de operare Tehnica programării Limbaje de programare, compilatoare. Interpreţi Analiză funcţională Software: Linux Limbaj de programare Fortran Reactoare nucleare de cercetare Calculatoare Publicații EUTB Prelucrarea imaginilor Bibliografie licență FSED - Management Schemă de conexiune Filosofia ştiinţei Mecanoterapie România Software: Novell-Netware Software: Netware Faza de dezvoltare a întocmirii programelor şi sistemelor Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Curs universitar Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Algoritmi pentru construirea programelor Schemă de distribuţie a datelor Catalogare. Reguli de catalogare Baze de date Rezistenţa materialelor Sisteme integrate/încorporate Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Birotică Telecomunicaţii Limbajul C++ Imagistică medicală Software: Basic Managementul administrativ. Secretariat Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Software: Web Programare numerică Cerc Prelucrare date Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Pascal Software: Norton Commander Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Creier Lingvistică matematică Software: Delphi Tehnici de calcul Securitatea informaţiei Software: Fortran Software: Wordperfect Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Software: Java Tipuri de sisteme Indice de similaritate metrică (SSIM) Procesare de imagini Medicină clinică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Algoritmul Local Binary Pattern Limba engleză Programare Prelucrare mecanică Limbaje de programare R şi C++ Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Protecţia datelor Dicţionar Limbaje de programare Java SE 8 Matematică și științe naturale Limbaj de programare Pascal Desen. Design Sisteme automate Software: SIRIS 3 Publicaţii universitare Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Dezvoltare durabilă Inteligenţă artificială Manipularea materialelor. Fixare. Programe. Software Programe de calculatoare Modele matematice pentru cercetare operaţională Astronomie. Geodezie Structura calculatoarelor Software: Word 2000 Java (Limbaj de programare) Manual universitar FinTech CADENCE Maşini de calcul Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Electronică Practică MIS Securitate digitală Arhitectură de sistem (informatică) Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Software: SQL Server 7.0 Prototipizare Software: Draw Matematică Sporturi de putere. Culturism Software: CAD/CAM/CAE Software: Prolog Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Tehnologie financiară Matematică calculatorie Reprezentări grafice Proiectarea programelor Analiză Muncă. Organizarea muncii Procese stochastice Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Software: C++ Software: Visual FoxPro 6.0 Structuri orientate spre programe Software: Socrate Management Metode numerice Industria lemnului Algoritmi de programare Procese industriale Reţea neurală Bibliografie licență FSEFI - Informatică Acţionări electrice Ştiinţa informării Software: Spice Circuite logice secvențiale Tehnică în general Excel 2000 Electrotehnică Unităţi de programare Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Linii de comunicare ale calculatoarelor Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Instrumente de programare vizuală Hidrodinamică Software: Windows 95 Reţele neuronale Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii MATLAB Office 2000 Finanţe publice. Finanţele statului în general Educaţie. Învăţământ. Instruire Imagini geospaţiale Economie Programare de calculatoare Prelucrarea numerică a semnalelor Microelectronică. Circuite integrate Automatică Informatică aplicată Sisteme distribuite Software: Turbo C 2.0 Software: ALGOL 60 Bibliografie licență FECC - Calculatoare Proiectare 3D Foraj. Metode de forare Prelucrare automată a datelor Cancer mamar Canale de comunicare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Programul MATHEMATICA Publicații digitizate C++ (Limbaj de programare) Sisteme în timp real Biometrie Prelucrarea imaginilor digitale Arhitectura reţelei. Structura reţelei Electronic digital computers-circuits Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Specificare formală Traducerea asistată de calculator Software: IBM Asistarea deciziei Lingvistică Prelucrarea imaginilor video Software: Borland C++ Limbaje de programare pentru calculator Simulare numerică Fibre optice Dispozitive criptografice Echipamente de reţea Software: DOS Inginerie Aplicaţii în Labview Inginerie. Tehnică în general Software: Word Desen Lucrări ştiinţifice universitare Tehnică cibernetică şi automatică Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Software: VRML Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Construcţia de maşini în general Securitate informatică Software: Oracle Sisteme mecatronice Istorie Inginerie. Tehnică Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Algoritmi de prelucrarea datelor Centre de documentare Circuite logice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Circuite digitale Învăţământ la distanţă Programare paralelă Construcţia de maşini Sisteme informatice integrate Artă. Recreere. Divertisment. Sport Metodologie Software: dBase IV v1.5 Organe de simţ Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Sisteme de operare (Software) Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Software: Excel Utilizarea surselor naturale de energie Medicină Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Programe de calculatoare. Software Ghid Access 97 VBA Recunoaşterea formelor Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport CATIA V5 Software: Java 2 Software: UNIX Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metode de prelucrarea datelor Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Variaţii de climă Imprimare 3D Construcţii de calculatoare. Hardware Software: Wordstar Limbajul de programare S Mediul de programare R Educaţie. Învăţământ Rezumatul tezei de doctorat Audit Proiectare asistată de calculator Fraude financiar-contabile Microcontrolere Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Software: Sisteme de operare Sisteme electrice Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune IBM (Calculatoare) Dicţionar de informatică (Larousse) Publicaţii periodice şi seriale Limbaje descriptive Circuite electrice Centre naţionale de documentare Metode bazate pe calculator Electronică industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Reprezentarea grafică a datelor Software: Drawperfect Calculatoare. Feluri de calculatoare Software: Biblioteca de funcţii CONTI Finanţe publice. Bănci. Bani Software: MS-DOS Fabricarea de aditivi Construcţia calculatoarelor. Hardware Date numerice Metode de prelucrare în paralel Tehnologii industriale SIAD-uri Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Semnale digitale Scheme de conexiuni şi de circuite Arhitectură de sisteme Proiectarea asistată de calculator Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Software : Word 6.0 Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Arhitecturi de prelucrare în paralel Cercetare ştiinţifică Software: LATEX 2 epsilon Publicaţii seriale. Periodice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate Tehnologia informaţiei Cursuri universitare IFR Sisteme de achiziţie date Microsoft Office Teze de doctorat digitale (loading) Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Construcţii civile în general Pagini Web Clustering Algebră. Matrice. Ecuaţii Limbaje de simulare Manipulatoare. Roboţi industriali Date Word 97 Electronică. Dispozitive electronice Telefonie mobilă Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Analiză matematică Sisteme încorporate/înglobate Diagrama fluxului de date Limbaj de programare C HTML (Limbaj de programe) Sisteme paralele Programe de sistem Software: Netscape Navigator Circuite integrate analogice Internet Circuite electronice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Software: Turbo Pascal Software: Access 95 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Sisteme de baze de date XML Automobile. Autoturisme Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: C Software: Z80 Publicații digitale Circuite integrate Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Sport. Educaţie fizică Tehnica programării (software engineering) Open Access Stenografie Software Structură paralelă "quad-parallel" Prelucrarea automată a limbajului natural Hardware Control automat Sisteme eoliene Software: FoxPro Software: AutoCAD Măsurarea mărimilor electrice Software: Tricks & Tips Statistică Metodică de predare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Algoritmi Fiziologie Documentare Software: NT Dedicaţie şi autograf Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Diagnostic de laborator Imagini digitale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Software: Turbo C++ Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare AutoCAD Assembler Circuite reconfigurabile Reţeaua Internet FLAME Modelare matematică Limbaje de programare Software engineering Aplicaţii Software Reprezentarea datelor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Calcule statistice Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Unităţi de prelucrare. Circuite logice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină SPSS Teză de doctorat Limbaje de programare (Software) Matlab (Limbaj de programare) Proces de Extragere, Transformate şi Încarcare (ETI) Chimie industrială Software: PL/I Software: Html Logică matematică Centri nervoşi în special Analiză semnal digital Software: FoxPro 2.6 Informare documentară Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Windows 98 (Sisteme de operare) Sisteme de gestiune a bazelor de date Inteligenţa artificială Ecuaţii cu derivate parţiale Gestiune financiară Baze de date multimedia Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Reţele wireless Îndrumar de laborator Metodă de paralelizare Calculatoare de prelucrare digitală Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Inginerie simultană Antene inteligente Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Reconuașterea vorbelor Literatură română Sisteme specifice de operare Sisteme engineering Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Cibernetică matematică Biblioteconomie Criptarea datelor HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Asigurarea contra accesului neautorizat Limbaje cu aplicații în științe Dicţionar englez-român Arhitectură de sistem Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Software: PL/SQL IBUP Software: ICQ Procese de turnare continuă Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Arhitectură Software: dBase IV Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Comerţ exterior. Comerţ internaţional Limbaje de programare C şi C++ Compresia imaginilor Statistică matematică Structura fizică a materiei Software: Cobol Software: ADA Prolog (Limbaje de programare) Sql server 7.0 Computer software-quality control Logica Fuzzy (Matematică) Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Prelucrarea cuvintelor Limbaje descriptive de maşină (HDL) Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Software: Pagemaker Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Software: Assembler Dicţionar de informatică CUDA (limbaj de programare) Teze de doctorat digitizate (loading) Documente tipărite Programare orientată pe obiecte Tehnologii web Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Psisteme Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Vedere artificială (Robotică) Software: Matchad Mod Text Achiziţia datelor Sisteme informatice Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Software: Word 6.0 Publicații EUP Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Local Binary Compressed (LBC) Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Hermeneutică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Marketing Electronică ActiveX Scheme logice Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Software: QBasic Microprocesoare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Arhitectura calculatoarelor Inginerie electrică Calcul numeric Reţele de calculatoare Baze de date distribuite Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Bibliografie licență FECC - Electromecanică Arhitectură neurală Modele statistice Management administrativ. Secretariat
Vă rugăm să schimbaţi parola