Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Lucrări: 1114 lucrari in 1110 publicatii in 5 limbi
Java SE 8 for programmers de: Deitel, Paul; Deitel, Harvey (Text tipărit)
Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor de: State, Luminiţa; Paraschiv-Munteanu, Iuliana (Text tipărit)
Accounting Information Systems de: Summers, Edward Lee (Text tipărit)
Algoritmi şi limbaje de programare : Manual pentru licee/clase de informatică de: Niculescu, Stelian; Eftene, Sorin (Text tipărit)
Afişarea alfanumerică a informaţiei de: Sofron, Emil; Şchiopu, L.; Totolici, G. (Text tipărit)
Abordarea ierarhic structurată şi informatică de: Manolescu, Gorun (Text tipărit)
Algoritmi fundamentali : O perspectivă C++ de: Andonie, Răzvan; Gârbacea, Ilie (Text tipărit)
Access 2002 pentru începători de: Habracken, Joe (Text tipărit)
Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice : Aplicaţii din construcţia de maşini de: Constantinescu, Ioan; Golumbovici, Dan; Militaru, Constantin (Text tipărit)
Subiecte
Java (Limbaj de programare) Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Office 2000 AutoCAD Arhitectură Assembler Analiză funcţională Circuite reconfigurabile Manual universitar Finanţe publice. Finanţele statului în general Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Software: Linux Reţeaua Internet FLAME Principiile catalogării. Descriere Educaţie. Învăţământ. Instruire Interconectarea reţelelor. Lucru în reţele interconectate FinTech Limbaj de programare Fortran CADENCE Economia energiei în general Programe de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Modelare matematică Software: dBase IV Limbaje de programare Software engineering Conducere şi organizare Maşini de calcul Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Reactoare nucleare de cercetare Ghid Calculatoare Tehnologia informaţiei Aplicaţii Software Access 97 VBA Recunoaşterea formelor Electronică Practică Imagini geospaţiale Sisteme de achiziţie date Cursuri universitare IFR Economie Publicații EUTB Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Prelucrarea imaginilor Reprezentarea datelor Microsoft Office CATIA V5 Teze de doctorat digitale (loading) Programare de calculatoare Prelucrarea numerică a semnalelor Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Software: Java 2 Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Software: UNIX Geometrie. Trigonometrie Bibliografie licență FSED - Management Tehnica mijloacelor de transport Comerţ exterior. Comerţ internaţional Microelectronică. Circuite integrate Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Tehnică de calcul Limbaje de programare C şi C++ Automatică Construcţii civile în general Compresia imaginilor Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Pagini Web Calcule statistice Software: Windows Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Schemă de conexiune Filosofia ştiinţei Ascunderea datelor Sisteme OLAP Statistică matematică Clustering Informatică aplicată Mecanoterapie Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Algebră. Matrice. Ecuaţii România Unităţi de prelucrare. Circuite logice Sisteme distribuite Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Software: Novell-Netware Software: Turbo C 2.0 Metode de prelucrarea datelor Software: Netware Faza de dezvoltare a întocmirii programelor şi sistemelor Software: ALGOL 60 MIS Sisteme bazate pe reguli Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Limbaje de simulare Structura fizică a materiei Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină SPSS World Wide Web Contabilitate Manipulatoare. Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Calculatoare Date Word 97 Securitate digitală Teză de doctorat Proiectare 3D Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Foraj. Metode de forare Sistem nervos Software: Norton Utilities Arhitectură de sistem (informatică) Office 97 Curs universitar Software: Cobol Dicţionar român-englez Software: ADA Prolog (Limbaje de programare) Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Prelucrare automată a datelor Limbaje de programare (Software) Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Cancer mamar Sql server 7.0 Variaţii de climă Algoritmi pentru construirea programelor Imprimare 3D Schemă de distribuţie a datelor Matlab (Limbaj de programare) Canale de comunicare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Catalogare. Reguli de catalogare Construcţii de calculatoare. Hardware Baze de date Rezistenţa materialelor Software: Wordstar Computer software-quality control Software: SQL Server 7.0 Programul MATHEMATICA Proces de Extragere, Transformate şi Încarcare (ETI) Prototipizare Electronică. Dispozitive electronice Software: Draw Publicații digitizate C++ (Limbaj de programare) Chimie industrială Logica Fuzzy (Matematică) Sisteme în timp real Software: Windows Xp Limbajul de programare S Software: Html Software: PL/I Biometrie Sisteme integrate/încorporate Prelucrarea imaginilor digitale Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Mediul de programare R Telefonie mobilă Electronic digital computers-circuits Educaţie. Învăţământ Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Logică matematică Domeniul de doctorat: Informatică Birotică Gestiune economică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Centri nervoşi în special Limbajul C++ Telecomunicaţii Matematică Rezumatul tezei de doctorat Analiză matematică Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Sporturi de putere. Culturism Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Fizică Prelucrarea electronică a datelor Specificare formală Software: CAD/CAM/CAE Prelucrarea cuvintelor Limbaj ERLANG Imagistică medicală Multimedia Analiză semnal digital Software: Basic Audit Limbaje descriptive de maşină (HDL) Sisteme încorporate/înglobate Diagrama fluxului de date Managementul administrativ. Secretariat Traducerea asistată de calculator Software: IBM Software: FoxPro 2.6 Limbaj de programare C Proiectare asistată de calculator Informare documentară Procesoare digitale de semnal Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Software: Web Programare numerică Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată HTML (Limbaj de programe) Cerc Software: Prolog Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Lingvistică Asistarea deciziei Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Windows 98 (Sisteme de operare) Prelucrarea imaginilor video Software: LATEX Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prelucrare date Sisteme de gestiune a bazelor de date Fraude financiar-contabile Inteligenţa artificială Ecuaţii cu derivate parţiale Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Gestiune financiară Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) Baze de date multimedia Sisteme paralele Programe de sistem Software: Access Programare de calculatoare. Software Microcontrolere Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Software: Pagemaker Utilităţi de căutare Medii de intrare, de ieşire şi de depozitare Software: Borland C++ Software: Pascal Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Limbaje de programare pentru calculator Simulare numerică Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Software: ObjectWindows Software: Netscape Navigator Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Fibre optice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Software: Sisteme de operare Tehnologie financiară Matematică calculatorie Software: Norton Commander Circuite integrate analogice Software: Assembler Internet Reprezentări grafice Proiectarea programelor Software: Coreldraw Circuite electronice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dispozitive criptografice Dicţionar de informatică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Echipamente de reţea Analiză Sisteme electrice Muncă. Organizarea muncii CUDA (limbaj de programare) Teze de doctorat digitizate (loading) Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Documente tipărite Procese stochastice Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Programare orientată pe obiecte Software: DOS Tehnologii web Creier Software: C++ Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Software: Turbo Pascal Inginerie Software: Access 95 Aplicaţii în Labview Inginerie. Tehnică în general Lingvistică matematică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii IBM (Calculatoare) Dicţionar de informatică (Larousse) Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Software: Visual FoxPro 6.0 Reţele wireless Software: Socrate Structuri orientate spre programe Software: Word Publicaţii periodice şi seriale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îndrumar de laborator Management Metodă de paralelizare Arte vizuale Calculatoare de prelucrare digitală Data mining Psisteme Lucrări ştiinţifice universitare Desen Software: Delphi Limbaje descriptive Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Circuite electrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Tehnică cibernetică şi automatică Centre naţionale de documentare Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Vedere artificială (Robotică) Diagnostic automat Tehnici de calcul Metode numerice Software: Matchad Software: VRML Producerea şi elaborarea oţelului Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Securitatea informaţiei Sisteme de operare Construcţia de maşini în general Mod Text Achiziţia datelor Sisteme de baze de date XML Sisteme informatice Software: Wordperfect Software: Fortran Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Inginerie simultană Industria lemnului Automobile. Autoturisme Antene inteligente Tehnici CAD Securitate informatică Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Software: Java Software: Windows 2000 Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Software: Oracle Tipuri de sisteme Algoritmi de programare Indice de similaritate metrică (SSIM) Metode bazate pe calculator Psihologie Software: C Sisteme mecatronice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Desen tehnic Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Procesare de imagini Software: Word 6.0 Procese industriale Electronică industrială Reţea neurală Publicații EUP Reconuașterea vorbelor Bibliografie licență FSEFI - Informatică Meteorologie Software: Z80 Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Literatură română Local Binary Compressed (LBC) Publicații digitale Circuite integrate Sisteme specifice de operare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Metode de decizie. Grafic de decizie. Arbore de decizie Medicină clinică Simulare pe calculator (Matematica) Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Acţionări electrice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Hermeneutică Inginerie. Tehnică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sport. Educaţie fizică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Algoritmul Local Binary Pattern Documente pentru instruire şi exerciţii practice Limba engleză Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Algoritmi de prelucrarea datelor Programare Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Reprezentarea grafică a datelor Centre de documentare Ştiinţa informării Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Circuite logice Sisteme engineering Electronică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Marketing Software: Drawperfect ActiveX Prelucrare mecanică Limbaje de programare R şi C++ Tehnica programării (software engineering) Sisteme virtualizate Calculatoare. Feluri de calculatoare Scheme logice Software: Spice Circuite logice secvențiale Tehnică în general Cibernetică matematică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Excel 2000 Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Circuite digitale Învăţământ la distanţă Electrotehnică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Eseuri Software: Biblioteca de funcţii CONTI Software: QBasic Finanţe publice. Bănci. Bani Unităţi de programare C (Limbaj de programare) Open Access Software: MS-DOS Biblioteconomie Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Microprocesoare Fabricarea de aditivi Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Construcţia calculatoarelor. Hardware Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Arhitectura calculatoarelor Programare paralelă Protecţia datelor Date numerice Dicţionar Limbaje de programare Java SE 8 Matematică și științe naturale Inginerie electrică Criptarea datelor Stenografie Metode de prelucrare în paralel Software Construcţia de maşini Limbaj de programare Pascal Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Sisteme informatice integrate Structură paralelă "quad-parallel" Tehnologii industriale Probabilităţi. Statistică matematică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Reţele de distribuţie Metodologie HTML (Limbaj de marcare pentru hipertext) Prelucrarea automată a limbajului natural Teoria traducerii Linux (Sistem de operare) Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Metoda elementului finit Desen. Design SIAD-uri Hardware Sisteme automate Control automat Linii de comunicare ale calculatoarelor Calcul numeric Sisteme eoliene Depanare (Calculatoare) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Semnale digitale Unităţi aritmetice Software: SIRIS 3 Reţele de calculatoare Scheme de conexiuni şi de circuite Software: dBase IV v1.5 Baze de date distribuite Publicaţii universitare Simulare pe calculator Software: FoxPro Organe de simţ Software: AutoCAD Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Arhitectură de sisteme Măsurarea mărimilor electrice Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Microsoft PowerPoint 2002 Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Asigurarea contra accesului neautorizat Software: Tricks & Tips Statistică Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Limbaje cu aplicații în științe Fabricație asistată de calculator Dezvoltare durabilă Dicţionar englez-român Arhitectură de sistem Metodică de predare Cercetări operaţionale SGBD Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Sisteme de operare (Software) Hidraulică Algoritmi Instrumente de programare vizuală Prelucrarea informaţiei Bibliografie licență FECC - Electromecanică Inteligenţă artificială Arhitectură neurală Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Fiziologie Manipularea materialelor. Fixare. Software: Excel Proiectarea asistată de calculator Hidrodinamică Emacs Modele statistice Documentare Programe. Software Software: NT Programe de calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Software : Word 6.0 Software: Windows 95 Dedicaţie şi autograf Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Management administrativ. Secretariat Modele matematice pentru cercetare operaţională Astronomie. Geodezie Software: PL/SQL Structura calculatoarelor Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Arhitecturi de prelucrare în paralel Utilizarea surselor naturale de energie IBUP Reţele neuronale Cercetare ştiinţifică Diagnostic de laborator Medicină Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Programare. Sisteme de operare Imagini digitale Software: ICQ Metalurgie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Software: Turbo C++ Software: LATEX 2 epsilon Tehnica programării Limbaje de programare, compilatoare. Interpreţi Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Grafică pe calculator Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii MATLAB Procese de turnare continuă Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Software: Word 2000 Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola