Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 997 lucrari in 996 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Literatură română Limba franceză Economie România Exerciţii Calculatoare Statistică Informatică Management Teste Teste grilă Carte 1901-1930 Limba engleză Istorie literară Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Franţa Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Documente legislative. Surse legislative şi juridice Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Audit Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Administraţie publică Drept administrativ Drept civil. Drept privat Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Finanţe publice. Bănci. Bani Turism Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Drept penal Agricultură Situaţie economică Comerţ Universal ca loc Lucrări practice Publicaţii periodice şi seriale Autograf Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Economia muncii Gestiune Culegere de probleme Conducere financiară Administrarea financiară a întreprinderii Probleme de finanţare a întreprinderilor Italia Întreprinderi mici şi mijlocii Exerciţii şi probleme Aplicaţii Probleme Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Documente cu probleme, întrebări Finanţe Metode, sisteme şi procedee contabile Contabilitate internaţională Contabilitate naţională Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asigurări Asigurări sociale Control financiar Revizie contabilă Audit financiar Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Finanţe publice Verificarea cărţilor de conturi Audit intern Instituţii publice Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Expertiză Bănci Informatică aplicată Manual Exerciţii practice Protecţia mediului Organizarea şi planificarea producţiei Construcţia de maşini în general Bănci. Operaţiuni bancare Teste admitere Personal Comerţ internaţional Buget public. Buget naţional Afaceri Economie naţională Economie politică Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Unităţi de memorie Unităţi de depozitare-stocare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Valori nemateriale şi amortizarea lor Control şi inspecţii ale calităţii Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Expert contabil Expertize Control de calitate Metodologia cercetării Statistică aplicată Analiza pieţei Documente pentru instruire şi exerciţii practice Articole Coduri de legi Comerţ exterior Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Economie de piaţă Valoare Conturi de profit şi pierdere Conturi de bilanţ Contabilitate şi conturi Taxe. Impozite. Percepere de taxe Studii de caz Forme de întreprinderi Finanţare Contabilitate de gestiune Contabilitatea costurilor Gestiune economică Sisteme contabile Organizarea producţiei Gestiune financiară Contabilitate financiară Contabilitatea conturilor bugetare Industria telecomunicaţiilor Conturi de capital Alianţe economice Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Control de gestiune Operaţiuni bancare Contabilitatea instituţiilor publice Comerţ. Piaţă Aplicaţii practice Tranzacţii bancare Contabilitatea întreprinderii Contabilitate industrială Tranzacţii de comerţ exterior Sisteme informatice Control bugetar Analiză contabilă Finanţe publice, finanţele statului Standarde internaţionale de contabilitate Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Piaţă financiară Costuri Organizarea conturilor Alte feluri de conturi Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Documente legislative Teste pentru licenţă Econometrie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Morală profesională Standarde Fraude şi erori Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Teste licenţă Societate comercială Legislaţie economică Evaluarea întreprinderii Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Ştiinţă şi cunoaştere Legislaţie comercială Conturi Contabilitate managerială Planificare strategică Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Fuziune de capital Sisteme expert Inflaţie Verificare amănunţită Sondaje interne Economie socială de piaţă Reorganizare financiară Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Leasing Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Management financiar Economie de piaţă contemporană Piaţa, concurenţa şi preţul Reglementări contabile Standarde. Norme Verificarea oficială a conturilor Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Licenţă Impozit pe venit Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Standarde internaţionale Stabilirea situaţiei financiare Administrarea contabilităţii Creanţe Investiţii imobiliare Evaluare contabilă Tratamente contabile Expertiză contabilă Audit bancar Metode de plată Cerere şi ofertă Procedee contabile Metode şi procedee contabile Administrarea afacerilor Standarde pentru un anumit domeniu Profesia contabilă Aspecte juridice Impozit pe profit Informaţii financiare Revizori externi Revizori consultanţi Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Cont bancar Audit contabil Cheltuieli Informatică de gestiune Examen licenţă Fuziune Evaluări ale costurilor Economie. Indicatori Economici Auditul afacerilor Controlul bugetar Economie publică Asigurări comerciale Depozite bancare Agenţi economici Patrimoniu Administraţie Fiscală Mărfuri Actualitate Economică Bursa de Valori Bucureşti Tranzacţie Declaraţia fiscală Proiecte europene Capital financiar Imobilizări corporale Analiză cost-beneficiu Contravenţie Valoare justă Capital Impozitare Piaţa reglementată de capital Subvenţii guvernamentale Contribuabil Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Contribuţii sociale Tratament fiscal Control financiar-fiscal Raportare financiară Profesionist contabil Furnizarea de servicii Lichidarea societăţii Universalitate Standarde contabile pentru IMM-uri Subvenţii aferente veniturilor Contabilitatea trezoreriei Cost Bibliometrie Gestiunea trezoreriei Analiză economico-financiară Ordonator de credite Istoria contabilităţii româneşti Legislaţie contabilă Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Contabilitate bancară Societăţi comerciale Fond de comeţ Sistemul financiar Fuziune prin absorbţie Fond comercial Istoria profesiei contabile Documente cu probleme şi exerciţii practice Evaziuni fiscale Active corporale Accesarea fondurilor europene Erori contabile Bitcoin Reglementări fiscale Contabilitatea fondurilor europene Contabilitate financiară, bugetară Practici mici și mijlocii Publicații digitizate Fiscalitate bancară Istoria contabilității Publicații EUP Proiecte de investiții Luare de decizie Costuri de producție Terminologie franceză Cursuri universitare IFR Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Contabil autorizat IAS Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola