Biblioteca Universității din Pitești

Contabilitate

Subiect Tematic: Contabilitate
Lucrări: 997 lucrari in 996 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Taxe. Impozite. Percepere de taxe Lucrări practice Subvenţii guvernamentale Asigurări Revizie contabilă Industria telecomunicaţiilor Contabilitate Teste pentru licenţă Gestiune economică Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Management financiar Informaţii financiare Economie. Indicatori Economici Costuri Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Probleme Expertize Piaţă financiară Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Contabilitate naţională Exerciţii Reglementări fiscale Control de calitate Practici mici și mijlocii Aplicaţii practice Erori contabile Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Leasing Verificare amănunţită Sisteme expert Documente cu probleme şi exerciţii practice Economie politică Cont bancar Buget public. Buget naţional Expertiză Standarde pentru un anumit domeniu Administrarea financiară a întreprinderii Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Istoria contabilităţii româneşti Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Unităţi de memorie Finanţe publice, finanţele statului Fiscalitate Calculatoare Fuziune prin absorbţie Aspecte juridice Organizarea conturilor. Înregistrare, introducerea tranzacţiilor. Contabilizarea încasărilor Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Bibliografie licență FSED - Management Asigurări sociale România Verificarea cărţilor de conturi Analiză economico-financiară Drept penal Curs universitar Calculaţia costurilor. Contabilitatea costurilor. Metode de calcul Contabilitate financiară Contabilitatea costurilor Imobilizări corporale IAS Active corporale Fuziune de capital Universalitate Autograf Raportare financiară Impozit pe venit Contabilitatea conturilor bugetare Evaziuni fiscale Terminologie franceză Organizarea conturilor Contabilitate de gestiune Reformă fiscală Organizare comercială Limba engleză Bursa de Valori Bucureşti Turism Analiză contabilă Tratament fiscal Teste grilă Teste licenţă Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Inteligenţă artificială Ştiinţă şi cunoaştere Evaluare contabilă Valoare justă Manual universitar Comerţ Studii de caz Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Protecţia mediului Universal ca loc Probleme de finanţare a întreprinderilor Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Expert contabil Cheltuieli Culegere de probleme Contabilitatea fondurilor europene Profesionist contabil Metodologia cercetării Contabilitate managerială Muncă. Organizarea muncii Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Conturi Economie naţională Management Feluri de exploatări agricole după folosinţă, proprietate, administrare. Sisteme de conducere Franţa Contabilitatea întreprinderii Expertiză contabilă Afaceri Istoria profesiei contabile Audit contabil Profesia contabilă Control şi inspecţii ale calităţii Personal Instituţii publice Legislaţie Cerere şi ofertă Controlul bugetar Standarde internaţionale de contabilitate Tranzacţii bancare Metode şi procedee contabile Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Manual Control de gestiune Contabil autorizat Prelucrarea şi procesarea cererilor în baza de date Economie Stabilirea situaţiei financiare Informatică aplicată Drept Contravenţie Reorganizare financiară Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Contribuabil Subvenţii aferente veniturilor Morală profesională Italia Publicații digitizate Documente cu probleme, întrebări Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Administraţie publică Drept administrativ Gestiune Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sisteme contabile Drept civil. Drept privat Standarde internaţionale Administraţie Fiscală Planificare strategică Piaţa, concurenţa şi preţul Construcţia de maşini în general Depozite bancare Standarde contabile pentru IMM-uri Conturi de bilanţ Istorie literară Contabilitate financiară, bugetară Agricultură Contabilitate internaţională Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Accesarea fondurilor europene Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Relaţii umane în întreprindere Administrarea afacerilor Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Valori nemateriale şi amortizarea lor Tratamente contabile Ghid Proiecte europene Mărfuri Asigurări comerciale Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Luare de decizie Alte feluri de conturi Organizarea şi planificarea producţiei Limba franceză Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Standarde Examen licenţă Control financiar-fiscal Contabilitate şi conturi Analiză cost-beneficiu Licenţă Comerţ. Piaţă Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Audit Ordonator de credite Impozitare Sondaje interne Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Publicaţii periodice şi seriale Actualitate Economică Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Valoare Documente legislative. Surse legislative şi juridice Revizori consultanţi Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Impozit pe profit Documente pentru instruire şi exerciţii practice Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Informatică Forme de întreprinderi Finanţe publice. Bănci. Bani Metode, sisteme şi procedee contabile Sistemul financiar Politică fiscală Bănci. Operaţiuni bancare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administrarea contabilităţii Istoria contabilității Teste Bănci Patrimoniu Exerciţii practice Contabilitate industrială Fond comercial Audit financiar Articole Bibliometrie Cursuri universitare IFR Capital financiar Bitcoin Procedee contabile Finanţe Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Analiza pieţei Investiţii imobiliare Contabilitatea trezoreriei Operaţiuni bancare Finanţe publice Documente legislative Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Societate comercială Statistică aplicată Auditul afacerilor Audit intern Audit bancar Lichidarea societăţii Inflaţie Coduri de legi Economie socială de piaţă Contabilitatea instituţiilor publice Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Gestiunea trezoreriei Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Fraude şi erori Revizori externi Legislaţie economică Statistică Dedicaţie şi autograf Declaraţia fiscală Tranzacţie Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Proiecte de investiții Conturi de capital Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Fiscalitate bancară Situaţie economică Contribuţii sociale Teză de doctorat Agenţi economici Întreprinderi mici şi mijlocii Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Legislaţie contabilă Gestiune financiară Economie publică Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Comerţ exterior Contabilitate bancară Carte 1901-1930 Fond de comeţ Conturi de profit şi pierdere Organizarea producţiei Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Standarde. Norme Economie de piaţă Metode de plată Literatură română Teste admitere Alianţe economice Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Econometrie Capital Fuziune Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Evaluarea întreprinderii Economie de piaţă contemporană Evaluări ale costurilor Întreprinderi Tranzacţii de comerţ exterior Economia muncii Comerţ exterior. Comerţ internaţional Fiscalitate Aplicaţii Exerciţii şi probleme Control financiar Furnizarea de servicii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Informatică de gestiune Finanţare Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Sisteme informatice Piaţa reglementată de capital Creanţe Publicații EUP Marketing Verificarea oficială a conturilor Reglementări contabile Costuri de producție Control bugetar Cost Organizare şi conducere comercială şi industrială Unităţi de depozitare-stocare Comerţ internaţional Legislaţie comercială Societăţi comerciale Conducere financiară
Vă rugăm să schimbaţi parola