Biblioteca Universității din Pitești

Audit

Subiect Tematic: Audit
Lucrări: 158 lucrari in 158 publicatii in 2 limbi
Auditul intern de: Ghiţă, Marcel (Text tipărit)
Auditul intern de: Ghiţă, Marcel (Text tipărit)
Auditul financiar : Repere normative naţionale de: Boulescu, Mircea (Text tipărit)
Audit în medii informatizate de: Popa, Ştefan, economist; Ionescu, Claudia (Text tipărit)
Auditul resurselor umane de: Marin, Irinel (Text tipărit)
Audit şi control financiar de: Brezeanu, Petre; Academia de Studii Economice din Bucureşti (Text tipărit)
Auditarea sistemului de management al calităţii în industria de automobile de: Vieru, Ionel (1960-); Crivac, Gheorghe; Oprea, Marius, inginer (Text tipărit)
Audit financiar-contabil de: Dumitru, Gheorghe, economist (Text tipărit)
Subiecte
Economie România Politică externă Informatică Management Transport rutier Curs universitar Etică Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Audit Manual universitar Legislaţie Teză de doctorat Sisteme cooperative Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Automobile Germania Spania Viticultură. Viţă de vie. Vii Relaţii umane în întreprindere Italia Grecia Întreprinderi mici şi mijlocii Practici şi metode de conducere Securitate Protecţia mediului înconjurător Economie agrară Metode, sisteme şi procedee contabile Control financiar Revizie contabilă Audit financiar Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Finanţe publice Polonia Ecologie Personal Verificare oficială a conturilor Control şi inspecţii ale calităţii Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Expertize Venit naţional Tehnologii informaţionale Poluare industrială Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Egipt Competitivitate Democraţie Finanţare Contabilitate de gestiune Transport de mărfuri Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sisteme informatice Control bugetar Dezvoltare economică Transport maritim Corupţie Costuri Dezvoltare rurală Creştere economică Dezvoltare durabilă Servicii publice Biodiversitate Economie regională Evaluarea conformităţii Risc Control intern Inovaţii Poliţie Piaţa muncii Alimentare cu apă Forţă de muncă Alimentaţie Politica transporturilor Guvernare Resurse energetice Industrie alimentară Expertiză contabilă Standarde de calitate Managementul deşeurilor Procesare de date Impozit pe profit Haiti Resurse de apă Malnutriţie Ajutor alimentar Nevoi de hrană Africa Subsahariană Fondul European de Dezvoltare Regională Subvenţii pentru întreprinderi Instrumente financiare comunitare Coeziune economică şi socială Fonduri structurale Asistenţă comunitară Finanţare comunitară Infrastructura transporturilor Instalaţii portuare Informaţie managerială Reţea de informaţii Centralizarea informaţiilor Fonduri pentru dezvoltare Grup sociocultural Infrastructură economică Cipru Politica producţiei agricole Podgorie Productivitate agricolă Piaţă agricolă comunitară Modernizarea fermelor agricole Politică agricolă Fonduri pentru agricultură Statistică comunitară Eurostat Gospodărie agricolă Necesar de apă Sistem de ajutoare Industria cărnii Tăierea animalelor Legislaţie veterinară Igienă alimentară Siguranţa alimentaţiei Conflict de interese Organisme şi agenţii specializate ale CE Transparenţă în luarea deciziilor Politică agricolă comună Regim de plată unică Holding agricol Venit din agricultură Politică de cooperare Reţea de transport Evaluarea proiectului Ajutor financiar Asistenţa de preaderare Stat de drept Supremaţia legii Morală politică Kosovo Curtea de Conturi Europeană Comisia Europeană Recomandare comunitară Eliminarea rezidurilor Reciclarea deşeurilor Deversarea în apă a deşeurilor Impact asupra mediului Randament energetic Bilanţ energetic Integrarea emigranţilor Asistenţă pentru refugiaţi Ajutor umanitar Politica migraţiei Economie postindustrială Planificare urbană şi regională Zonă industrială în declin Pământ abandonat Amenajare funciară Reabilitare urbană Cutremure Dezastru natural Asistenţă de urgenţă Fondul Social European Muncitor vârstnic Instrumente financiare Prelucrarea hranei Produs agricol Repartizarea finanţării comunitare Politică comunitară de cercetare Program - cadru de cercetare şi dezvoltare Program de cercetare Cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeană Transport combinat Tipuri de transport Transport de suprafaţă Siguranţă pe drumurile publice Mişcări în favoarea drepturilor omului Democratizarea învăţământului Susţinere economică Construcţie de drumuri Reţea de drumuri Crearea de locuri de muncă Diversificarea produselor Fondul European de Ajustare la Globalizare Concediere din motive economice Reintegrare în muncă Salariat comunitar Economie forestieră Holding forestier Politică forestieră Putere judecătorească Descentralizare Evaluarea ajutorului umanitar Congo Republica Democratică Agricultor Politica de susţinere Derogare de la dreptul comunitar Conturi naţionale Încasări Buget comunitar Resurse proprii Colectarea datelor Metodă de evaluare Cheltuieli Asia Centrală Mecanism de susţinere Politică de asistenţă Problema palestiniană Teritoriile Autonome ale Palestinei Politică comunitară privind mediul înconjurător Ţări ale UE Legalitate Schimbare climatică Monitorizarea mediului Cheltuieli agricole comunitare Controlul ajutorului de stat Planificare în transporturi Acord preferenţial Tarif preferenţial Acorduri comerciale Comunitatea Europeană Politici comerciale Sistemul de informaţii Schengen Cooperare poliţienească UE Frontieră externă a UE Furnizare de informaţii Conservarea resurselor Managementul apei Energie reutilizabilă Fonduri de coeziune Analiza eficacităţii costurilor Ajutor pentru investiţie Securitate europeană Funcţionare instituţională Echilibru ecologic Politica mediului înconjurător Străini. Cetăţeni ai unei naţionalităţi străine Răspundere penală Clustering Analiza şi verificarea bilanţurilor Indicatori economici Ecosistem Achiziţii publice Auditor Cereri de rambursare Cheltuieli de contabilitate Fraudă Bursa de Valori Bucureşti Standarde Internaţionale de Raportare Financiară Comitet de audit Guvernanţă corporativă Domeniul hotelier Raportare socială şi de mediu Sustenabilitate Cerinţe aplicabile Credibilitate Implementare Organ fiscal Situaţii financiare ISO 9001:2008 Metodă de cuantificare a îmbunătăţirii proceselor Sistem de management al calităţii Obligaţii fiscale Valoarea adăugată Controlul datelor Deficitul bugetar Utilizarea terenurilor Etica comunicării Programe comunitare Profesionist contabil Risc de audit Managementul riscurilor Integritate Cloud computing BVB TVA Rambursarea TVA-ului Bibliometrie Risc inerent Risc de control Risc de detectare Riscul afacerii Riscuri IT Misiune de audit Informaţie contabilă Standarde de audit Control de audit Fraude financiar-contabile Tarif de audit Publicații digitizate Publicații EUP Consultanţă fiscală Certificat de atestare fiscală Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană
Vă rugăm să schimbaţi parola