Biblioteca Universității din Pitești

Manual universitar

Subiect Tematic: Manual universitar
Lucrări: 430 lucrari in 435 publicatii in 7 limbi
Alimentarea centralizată cu căldură de: Vârlan, Pavel (Text tipărit)
Drept administrativ de: Petrovszki, Diana Marilena; Enescu, Cosmin Ionuţ; Popescu-Slăniceanu, Ion; Puşcă, Andy (Text tipărit)
Etica în afaceri de: Bădescu, Valentin-Stelian (Text tipărit)
Dreptul afacerilor de: Bădescu, Valentin-Stelian (Text tipărit)
Algebră de: Radovici-Mărculescu, Paul; Deaconu, Laurenţiu (Text tipărit)
Lagăre cu rulmenţi : Proiectare de: Pop, Dumitru, inginer mecanic; Haragâş, Simion; Tudose, Lucian (Text tipărit)
Marketing de: Balaure, Virgil (Text tipărit)
Fiziopatologie de: Barbu, Romel (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Antologie Gramatică Învăţământ Limba franceză Istoria religiilor Literatură engleză Chimie Matematică Politică Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Educaţie. Învăţământ Exerciţii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teste grilă Critică literară. Studii literare Religie Economie mondială Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Literatură rusă Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Poezie. Poeme. Versuri Limba engleză Algebră. Matrice. Ecuaţii Literatură americană în limba engleză Filosofie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport Lingvistică şi limbi Medicină Învăţarea limbii Curs universitar Ghid Învăţarea limbii engleze Analiză matematică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Drept internaţional Etică Morfologie Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Roma antică Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Sociologie Drept civil Proprietate intelectuală Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Psihologia fenomenelor anormale Psihopatologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologie experimentală Finanţe internaţionale Investiţii străine Contabilitate Audit Zoologie Manual universitar Prezentare istorică Organizare şi conducere comercială şi industrială Biblioteconomie Drept Legislaţie Biologie moleculară Structura fizică a materiei Botanică Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Administraţie publică Drept administrativ Limbi romanice Biserica Ortodoxă Răsăriteană Producerea şi conservarea alimentelor solide Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Anatomie. Anatomie umană şi comparată Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Kinetoterapie Boli cardiovasculare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Maşini electrice Mecanica fluidelor Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Drept penal. Infracţiuni penale Chimie anorganică Chimie fizică Drept penal Părţi implicate Acustică Limba latină Filosofie. Psihologie Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Comerţ Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Universal ca loc Programe de calculatoare. Software Instituţii politice Macroeconomie Automobile Economie. Ştiinţe economice Diagnostic Criminologie. Criminalistică Lucrări practice Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Teologie dogmatică Atletism Ecuaţii diferenţiale Geometrie analitică Algebră liniară Probleme rezolvate Rezistenţa materialelor Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Utilizarea de sisteme centrale de încălzire Volei Prelucrare mecanică şi aşchiere Copii Ergonomie Analiză cantitativă Sec. 20 Istoria literaturii Sisteme automate Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Grupuri topologice Biologie Genetică Teoria traducerii Marketing Analiză funcţională Teoria modelelor economico-matematice Analiză economică Analiză financiară Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Politică economică Electronică Electromecanică Analiza şi proiectarea sistemelor Gestiune Spaţii topologice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Analiză numerică Calculul construcţiilor Circuite electronice Sisteme dinamice Semiotică Geometrie euclidiană Biochimie Biofizică Vertebrate în general Anatomie Procese sociale. Dinamică socială Psihologie socială Anatomie umană şi comparată Regiunea craniană Regiunea cervicală Fiziologie. Fiziologie umană Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Virusologie medicală Ştiinţă şi cunoaştere în general Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Lexicologie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Exerciţii şi probleme Mecanică Construcţii civile Probleme Biblia. Sfânta scriptură Handbal Drept în general Finanţe Arheologie Epistemologie Mobilă. Proiectare şi fabricare Sec. 19 Metode, sisteme şi procedee contabile Medicină clinică Pedagogie Învăţarea limbii franceze Tăiere şi aşchiere în general Fiziologia plantelor Botanică generală Zoologie sistematică Educaţie Control financiar Finanţe publice Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Construcţii civile în general Diferite tipuri de comandă şi reglare Autovehicule Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Drept parlamentar Bănci Beton armat Baschet Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Baze de date Gestiunea bazelor de date Informatică aplicată Manual Tratat Economia turismului Microeconomie Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Biochimie medicală Drept public Ecologie Birotică Comerţ internaţional Fiziopatologie Filosofia religiei Afaceri Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Formarea profesorilor şi educatorilor Calcul diferenţial Teoria măsurii (Matematică) Sisteme de operare Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Limba literară Cărţile profetice ale Vechiului Testament Lingvistică comparată Teoria grafurilor Dreptul familiei Jurnalistică Ziaristică Jurnalism Psihomotricitate Infracţiuni Managementul proiectelor Drept constituţional Micologie Industria lemnului Metale Gravimetrie (chimie analitică) Documente pentru instruire şi exerciţii practice Limba chineză Patologie Limbă străină Microunde Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode de diagnostic Publicistică Didactică Drept comercial Procedură civilă Drept procesual penal Drept succesoral Creativitate Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Sociologia comunicării Fizică atomică Economie de piaţă Tehnologie mecanică Mass-Media Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Construcţii industriale Forme de întreprinderi Gestiune economică Sisteme contabile Organizarea producţiei Contabilitate financiară Conturi de capital Alianţe economice Operaţiuni bancare Tranzacţii bancare Transport de mărfuri Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Istoria limbii Hidrodinamică Politică monetară Control automat Probabilităţi. Statistică matematică Utilizarea surselor naturale de energie Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Organizarea conturilor Sistem monetar Credit Criminalistică Tehnică criminalistică Impozite Taxe Teste pentru licenţă Sociologia familiei Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Drept succesoral. Drept de moştenire Drept. România Drept roman Limbaje profesionale Învăţarea limbii ruse Limba slavă veche Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Funcţii complexe Lingvistică istorică Geografie mondială Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Morală profesională Învăţământ special Dispozitive electronice Ecografie Dicţionar de expresii Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Fizica corpului solid Mecanică cuantică Drept internaţional public Bazele teoretice ale teologiei doctrinare Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Drept comparat Teste licenţă Drept financiar Drept fiscal Surse legislative Dreptul afacerilor Dreptul mediului înconjurător Dreptul transporturilor Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Proprietate industrială Stat. Structura statului Termodinamică Economie regională Întreprinderi (Economie) Organizarea întreprinderilor Ecuaţii integrale Psihopedagogie Investiţii Proiectare Electrochimie Electronică industrială Psihologia sportului Verbe și forme verbale Epidemiologie Evaluarea întreprinderii Evoluţionism Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Bazele materiale ale vieţii Biochimie. Biologie moleculară Agricultură ecologică Doctrine politice Credit-Monedă Principiile legii şi practici fiscale Forme ale imaginaţiei Fizică moleculară Hidrobiologie Dicţionar de proverbe Metode de predare Management organizaţional Evanghelii. Faptele Apostolilor Sociologia sportului Fuziune de capital Hipergrupuri (Matematică) Hiperstructuri algebrice Teoria comunicării Persoane fizice (Drept civil) Protecţie contra fenomenelor naturale Scisme Solicitări dinamice Tehnică în general Sport nautic Kaiac-canoe Inovaţii Transmiterea energiei mecanice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Activitate editorială Nevertebrate Studii de literatură comparată Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Psihologie universală Istorie psihologică Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Lăcătuşerie Psihologie managerială Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Utilaje şi aparate pentru prepararea conservelor, maşini de umplere şi închidere a conservelor. Utilaje de fierbere şi răcire pentru conservarea în cutii a alimentelor Managementul producţiei Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Analiză cantitativă (chimie-fizică) Persoane juridice (Drept civil) Maşini unelte Control tehnic Teoria fiabilităţii produselor Cinematică (Mecanică) Acustică fiziologică Analiza sunetului Dinamică (Mecanică) Unde elastice Transmisii mecanice Metodologie sociologică Analiză calitativă Cercetare socială Ciuperci. Mucegaiuri Microbiologie medicală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Matematică computaţională Sisteme distribuite Anatomia plantelor Morfologie (Botanică) Limbaj juridic Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Studii şi metode matematice Licenţă Data mining Tenis de masă Schimbătoare de căldură. Izolaţie termică. Dispozitive de răcire şi frigorifice Mijloacele transferului de informaţii. Canale. Medii Comportament organizaţional Investigaţii. Teste. Măsurători Psihopedagogie specială Psihiatrie. Psihopatologie Grecia Antică Organizarea fişierelor unei baze de date Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Tehnică auto Statica construcţiilor Sudură electrică Administrarea contabilităţii Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Teoria dreptului Teste de licenţă Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Topografie Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Tehnica Doppler Responsabilitate penală Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Bunuri. Marfă. Lucruri Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Transportul fluidelor Estetică industrială Mecanică auto Succesiuni şi moştenire Servomecanisme Teste de verificare Suspensii coloidale Metodica predării Notari. Notariat Organizare şi personal judiciar Măsurători electrice Vorbitori non-nativi 1850-1899 A 2-a limbă Întrebări şi exerciţii pentru teste Informatică de gestiune Examen licenţă Arta scrierii Redactare. Editare. Adaptare şi aranjare pentru publicare Sisteme de producţie Persoane juridice Eficienţa investiţiilor Contabilitatea trezoreriei Gestiunea trezoreriei Fiscalitate administrativă. Impozite şi taxe Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Compilatori Tehnica programării Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Societăţi comerciale Afecţiuni respiratorii Limbaj de programare C Limbaj de programare Pascal Limbaj de programare Fortran Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie finalizare licență FTLIA - Asistență Socială Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Psihologia comunicării Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Publicații digitizate Bibliografie master FSESSP - Consiliere Educațională
Vă rugăm să schimbaţi parola