Biblioteca Universității din Pitești

Manual universitar

Subiect Tematic: Manual universitar
Lucrări: 431 lucrari in 436 publicatii in 7 limbi
Alimentarea centralizată cu căldură de: Vârlan, Pavel (Text tipărit)
Drept administrativ de: Petrovszki, Diana Marilena; Enescu, Cosmin Ionuţ; Popescu-Slăniceanu, Ion; Puşcă, Andy (Text tipărit)
Etica în afaceri de: Bădescu, Valentin-Stelian (Text tipărit)
Dreptul afacerilor de: Bădescu, Valentin-Stelian (Text tipărit)
Algebră de: Radovici-Mărculescu, Paul; Deaconu, Laurenţiu (Text tipărit)
Lagăre cu rulmenţi : Proiectare de: Pop, Dumitru, inginer mecanic; Haragâş, Simion; Tudose, Lucian (Text tipărit)
Fiziopatologie de: Barbu, Romel (Text tipărit)
Subiecte
Publicistică Gravimetrie (chimie analitică) Drept comercial Tehnică auto Teoria comunicării Analiză funcţională Sociologia familiei Manual universitar Doctrine politice Electrotehnică. Tehnologie mecanică Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Limbaj de programare Fortran Comerţ Programe de calculatoare. Software Calcul diferenţial Metodologie sociologică Limbaje de programare Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Fiscalitate Ghid Calculatoare Lucrări practice Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Geografie mondială Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Didactică Creativitate Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Cursuri universitare IFR Economie Patologie Dreptul transporturilor Conturi de capital Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Drept internaţional public Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Jurnalistică Fiziopatologie Drept financiar Hipergrupuri (Matematică) Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci 1850-1899 Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Utilaje şi aparate pentru prepararea conservelor, maşini de umplere şi închidere a conservelor. Utilaje de fierbere şi răcire pentru conservarea în cutii a alimentelor Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Handbal Responsabilitate penală Chimie Finanţe internaţionale Fiscalitate Psihologia fenomenelor anormale Anatomia plantelor Construcţii civile în general Sport nautic Dependenţă Proprietate industrială Construcţii industriale Finanţe Biserica Ortodoxă Răsăriteană Diferite tipuri de comandă şi reglare Taxe Cinematică (Mecanică) Mijloacele transferului de informaţii. Canale. Medii Transmisii mecanice Drept constituţional Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Lăcătuşerie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Psihologie experimentală Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Mecanică auto Copii Informatică aplicată Literatură rusă Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Criminalistică Algebră. Matrice. Ecuaţii Părţi implicate România Tehnică nucleară Microbiologie medicală Lingvistică istorică Sisteme distribuite Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Drept procesual penal Exerciţii şi probleme Drept public Fizica corpului solid Drept Limba franceză Teoria dreptului Structura fizică a materiei Mobilă. Proiectare şi fabricare Control financiar Tehnologie mecanică Bazele materiale ale vieţii Contabilitate Arheologie Limbi romanice Grecia Antică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Managementul proiectelor Studii şi metode matematice Climatul interior Universal ca loc Literatură engleză Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Metode de predare Teste pentru licenţă Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Drept penal Metode de diagnostic Curs universitar Termodinamică Forme ale imaginaţiei Morală profesională Bibliografie licență FSED - Drept Chimie fizică Literatură franceză Schimbătoare de căldură. Izolaţie termică. Dispozitive de răcire şi frigorifice Limbă străină Unde elastice Cărţile profetice ale Vechiului Testament Agricultură ecologică Contabilitate financiară Critică literară. Studii literare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sociologia sportului Analiza sunetului Baze de date Examen licenţă Rezistenţa materialelor Spaţii topologice Evanghelii. Faptele Apostolilor Drept parlamentar Micologie Algebră Regiunea craniană Publicații digitizate Chimie industrială Macroeconomie Utilizarea de sisteme centrale de încălzire Geometrie euclidiană Procese sociale. Dinamică socială Antologie Biologie moleculară Organizarea ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice Dicţionar de expresii Epidemiologie Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Economie. Ştiinţe economice Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Biofizică Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Metode de predare şi instruire Mass-Media Educaţie. Învăţământ Întrebări şi exerciţii pentru teste Teste de licenţă Birotică Gestiune economică Arta scrierii Politică Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Matematică Analiză matematică Transport de mărfuri Zoologie sistematică Microeconomie Economie mondială Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Istorie psihologică Ştiinţe medicale. Medicină A 2-a limbă Sociologia comunicării Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Maşini unelte Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Licenţă Drept penal. Infracţiuni penale Electrochimie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Teste de verificare Istoria religiilor Persoane juridice (Drept civil) Dicţionar de proverbe Audit Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Politică monetară Limbaj de programare C Atletism Prezentări istorice în sens strict Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Verbe şi forme verbale Drept în general Ziaristică Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Stat. Structura statului Eficienţa investiţiilor Sisteme de gestiune a bazelor de date Drept succesoral. Drept de moştenire Genetică Bazele teoretice ale teologiei doctrinare Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Dreptul familiei Culegere de probleme Informatică de gestiune Grupuri topologice Boli cardiovasculare Metale Biologie. Ştiinţe biologice în general Administraţie publică Pedagogie Filosofie. Psihologie Lexicologie Contabilitatea trezoreriei Întreprinderi (Economie) Operaţiuni bancare Electromecanică Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Organizarea fişierelor unei baze de date Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Teoria măsurii (Matematică) Drept administrativ Ciuperci. Mucegaiuri Botanică Circuite electronice Anatomie. Anatomie umană şi comparată Procedură civilă Limbaj juridic Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Economia turismului Sistem monetar Măsurători electrice Fuziune de capital Gestiune Kaiac-canoe Probleme Finanţe publice Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Instituţii politice Drept fiscal Proiectare Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Funcţii complexe Mecanică Managementul producţiei Gramatică Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Inginerie Credit-Monedă Inginerie. Tehnică în general Sisteme contabile Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Algebră liniară Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Formarea profesorilor şi educatorilor Fiziologia plantelor Biblia. Sfânta scriptură Poezie. Poeme. Versuri Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Bibliografie finalizare licență FTLIA - Asistență Socială Învăţarea limbii franceze Sec. 20 Management Analiza şi proiectarea sistemelor Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Data mining Suspensii coloidale Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Bunuri. Marfă. Lucruri Analiză cantitativă (chimie-fizică) Organizarea producţiei Fiziologie. Fiziologie umană Sec. 19 Acustică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Filosofia religiei Exerciţii Psihiatrie. Psihopatologie Diagnostic Educaţie Transportul fluidelor Investiţii străine Psihopatologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Beton armat Botanică generală Volei Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Persoane juridice Drept. Jurisprudenţă Afecţiuni respiratorii Chimie analitică Chimie organică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Sisteme de operare Construcţia de maşini în general Învăţarea limbii engleze Fizică moleculară Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Roma antică Psihologia comunicării Biochimie medicală Proprietate intelectuală Regiunea cervicală Industria lemnului Credit Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Psihomotricitate Producerea şi conservarea alimentelor solide Dreptul mediului înconjurător Organizarea conturilor Analiză financiară Epistemologie Economie de piaţă Teoria modelelor economico-matematice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Psihologie Comportament organizaţional Compilatori Limba slavă veche Ecuaţii diferenţiale Etică Vorbitori non-nativi Electronică industrială Publicații EUP Chimie anorganică Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Baschet Evoluţionism Reformă fiscală Psihologie socială Teoria grafurilor Fiscalitate administrativă. Impozite şi taxe Literatură română Sisteme dinamice Bibliografie master FSESSP - Consiliere Educațională Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Automobile Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Estetică industrială Calculul construcţiilor Publicații digitale Medicină clinică Virusologie medicală Statica construcţiilor Morfologie (Botanică) Inovaţii Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Principiile legii şi practici fiscale Filosofie Investigaţii. Teste. Măsurători Documente pentru instruire şi exerciţii practice Infracţiuni Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Psihologie managerială Limba engleză Tratat Dedicaţie şi autograful autorului Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Alianţe economice Religie Informatică Hiperstructuri algebrice Sisteme de producţie Afaceri Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Biochimie. Biologie moleculară Teoria fiabilităţii produselor Literatură americană în limba engleză Electronică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Marketing Vertebrate în general Drept internaţional Ecografie Servomecanisme Protecţie contra fenomenelor naturale Istoria literaturii Anatomie Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Investiţii Psihologie universală Psihiatrie Tehnica Doppler Forme de întreprinderi Tehnică în general Limba chineză Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Învăţarea limbii ruse Electrotehnică Nevertebrate Semiotică Kinetoterapie Morfologie Finanţe publice. Bănci. Bani Scisme Învăţământ special Metode, sisteme şi procedee contabile Biblioteconomie Limba latină Drept succesoral Autovehicule Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dreptul afacerilor Biologie Ergonomie Politică fiscală Construcţia de maşini Teste grilă Limbaj de programare Pascal Surse legislative Învăţarea limbii Gestiunea trezoreriei Control tehnic Teologie dogmatică Probabilităţi. Statistică matematică Sport Lingvistică comparată Transmiterea energiei mecanice Construcţii civile Publicații digitizate Microunde Analiză cantitativă Hidrobiologie Teoria traducerii Legislaţie Narcotice Control automat Sisteme automate Teste licenţă Maşini electrice Limbaje profesionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Economie regională Criminologie. Criminalistică Drept comparat Învăţământ Anatomie umană şi comparată Administrarea contabilităţii Notari. Notariat Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Lingvistică şi limbi Ecuaţii integrale Drept. România Geometrie analitică Solicitări dinamice Ştiinţă şi cunoaştere în general Ecologie Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Organizare şi conducere comercială şi industrială Psihopedagogie specială Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Tăiere şi aşchiere în general Management organizaţional Impozite Metodica predării Redactare. Editare. Adaptare şi aranjare pentru publicare Probleme rezolvate Prezentare istorică Succesiuni şi moştenire Tenis de masă Zoologie Limba rusă Mecanica fluidelor Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istoria limbii Drept civil Bibliografie licență FECC - Electromecanică Sudură electrică Limba română Hidrodinamică Teste Matematică computaţională Activitate editorială Analiză calitativă Comerţ internaţional Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Bănci Dedicaţie şi autograf Dinamică (Mecanică) Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Evaluarea întreprinderii Tranzacţii bancare Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Topografie Biochimie Psihopedagogie Organizare şi personal judiciar Acustică fiziologică Utilizarea surselor naturale de energie Drept roman Societăţi comerciale Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Drepturile omului Sociologie Psihologia sportului Prelucrare mecanică şi aşchiere Dispozitive electronice Medicină Mecanică cuantică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Jurnalism Politică economică Analiza şi reproducerea imaginii. Descompunerea şi recompunerea imaginii. Explorare. Tehnica programării Fizică atomică Tehnică criminalistică Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Persoane fizice (Drept civil) Limba literară Cercetare socială Organizarea întreprinderilor Gestiunea bazelor de date Organe de maşini Manual Studii de literatură comparată
Vă rugăm să schimbaţi parola