Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1150 lucrari in 1150 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Drept comercial Drept constituţional Funcţia publică Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Dreptul mediului Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Mediere Proprietate privată Drepturi şi obligaţii ale statelor Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Dreptul asigurărilor sociale Noţiunea de întreprindere Europa Legea organică Piaţa reglementată Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Sociologia conflictelor Infracţiuni penale Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Principiul egalităţii de tratament juridic Hotarâri ale Guvernului Asigurări sociale Noţiunea de profesionist România Drept penal Curs universitar Accesiune Convenţia europeană de securitate socială Puterea judecătorească Noutăţi legislative Procedura insolvenţei Drept. Jurisprudenţă Curţi internaţionale Drept la pensie Piaţă de capital Filosofia dreptului Dreptul afacerilor Protecţia datelor Ministerul siguranţei publice Drept administrativ comunitar Comunicări Constituţionalitate extrinsecă Acte de execuţie Contract individual de muncă Pedeapsă complementară Ordonanţă preşedinţială Izvoare scrise Nulitatea cererii de chemare în judecată Nediscriminare Dreptul proprietăţii intelectuale Vulnerabilitate Constituţionalitate intrinsecă 1998-2001 Drept în general Doctrină Vătămare corporală din culpă Plângere Celeritatea procesului penal Principiul independenţei judecătorilor Drept financiar şi fiscal Marcă Infracţiuni Drept internaţional Culegere de hotărâri judiciare Prestaţii familiale Dobânda - copilul natural al banilor Legislaţie Concurenţă economică Jurisdicţie Drepturile omului Drept public Drept Drept de acces Rezolvarea conflictelor Procedură contravenţională Drept administrativ Separarea puterilor în stat Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept adminsitrativ Competenţa Curţii Constituţionale Administraţia locală Organizaţii internaţionale Lucrări ştiinţifice universitare Acte administrative premergătoare 1862-2000 Jurisprudenţă Executarea pedepsei Drept procesual civil Administraţie de stat Drept civil Sancţionarea disciplinară Nulitatea întâmpinării Drept procesual penal Index alfabetic Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Putere judiciară Rectificare bugetară O.U.G. nr. 54/2010 Autonomie universitară Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Abuz de minoritate Juridică Noul Cod de procedură civilă Conflict de interese CEDO Filosofie socială Drept comunitar Drept de liberă asociere Legea preconstituţională Cerere de revizuire Dreptul muncii Decizia de concediere Societate comercială Efectele celerităţii procesului penal Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Curtea Supremă de Justiţie Drept penal militar Celeritatea Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Egalitate în drepturi Mediator Drept de proprietate Dreptul la un proces echitabil Dreptul de proprietate Impozit forfetar Statutul profesiei de avocat Parlamente Arbitraj Drept comercial internaţional Emiterea mandatului european de arestare Asociaţii de proprietari Autoritate de lucru Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Arbitrabilitatea contractului de administrare Contestaţie în anulare Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Procedură judiciară Administraţie locală Dublă incriminare Doctrine Carte funciară Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept privat Contradictorialitate Tribunalul militar Principiul proporţionalităţii Infracţiuni complexe Drept cutumiar Principiul securităţii juridice Profesie liberală Uniunea Europeană Contractul de manipulare
Vă rugăm să schimbaţi parola