Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1150 lucrari in 1150 publicatii in 3 limbi
Subiecte
România Europa Curs universitar Drept internaţional Uniunea Europeană Drept civil Dreptul de proprietate Accesiune Jurisprudenţă Drept Legislaţie Drept administrativ Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept penal Organizaţii internaţionale Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Administraţie locală Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Index alfabetic Doctrine Drept comunitar Drept în general Asigurări sociale Drepturi şi obligaţii ale statelor Autonomie universitară Concurenţă economică Drept public Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Drept privat Infracţiuni penale Infracţiuni Drept constituţional Drept comercial Drept procesual civil Drept procesual penal Dreptul muncii Administraţie de stat Sociologia conflictelor Mediere Rezolvarea conflictelor Culegere de hotărâri judiciare Executarea pedepsei Dreptul mediului Curtea Europeană a Drepturilor Omului Procedură judiciară Societate comercială Dreptul afacerilor Drept comercial internaţional Dreptul proprietăţii intelectuale Filosofie socială Drept cutumiar Curţi internaţionale Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Piaţă de capital Doctrină Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Parlamente Drept penal militar Tribunalul militar 1862-2000 Ministerul siguranţei publice Jurisdicţie Putere judiciară Lucrări ştiinţifice universitare Protecţia datelor Filosofia dreptului Drept de proprietate Proprietate privată Conflict de interese Juridică Hotarâri ale Guvernului Administraţia locală Drept financiar şi fiscal Comunicări Dreptul la un proces echitabil Egalitate în drepturi Plângere Contract individual de muncă Drept adminsitrativ Principiul proporţionalităţii Principiul securităţii juridice Convenţia europeană de securitate socială Cerere de revizuire Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Procedura insolvenţei Vulnerabilitate Marcă Noul Cod de procedură civilă Contestaţie în anulare Arbitraj Mediator Nediscriminare Carte funciară Autoritate de lucru Funcţia publică Noutăţi legislative Piaţa reglementată Ordonanţă preşedinţială Competenţa Curţii Constituţionale Decizia de concediere Sancţionarea disciplinară Noţiunea de profesionist CEDO Contradictorialitate Celeritatea Emiterea mandatului european de arestare Celeritatea procesului penal Efectele celerităţii procesului penal Legea organică Contractul de manipulare Infracţiuni complexe Constituţionalitate extrinsecă Asociaţii de proprietari Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Drept la pensie Drept de liberă asociere Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Constituţionalitate intrinsecă Dublă incriminare Impozit forfetar Legea preconstituţională Principiul independenţei judecătorilor Puterea judecătorească Rectificare bugetară Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Pedeapsă complementară Separarea puterilor în stat Dobânda - copilul natural al banilor Dobânda - întotdeauna fruct civil Dreptul asigurărilor sociale Nulitatea cererii de chemare în judecată Profesie liberală Statutul profesiei de avocat Principiul egalităţii de tratament juridic Drept administrativ comunitar Izvoare scrise Vătămare corporală din culpă Arbitrabilitatea contractului de administrare O.U.G. nr. 54/2010 Procedură contravenţională Nulitatea întâmpinării Prestaţii familiale Noţiunea de întreprindere Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Acte administrative premergătoare Acte de execuţie Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Abuz de minoritate Curtea Supremă de Justiţie Drept de acces 1998-2001
Vă rugăm să schimbaţi parola