Biblioteca Universității din Pitești

Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Jurisprudenţă
Lucrări: 1185 lucrari in 1185 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Drept constituţional Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Dreptul mediului Drepturi şi obligaţii ale statelor Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Europa Legea organică Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Infracţiuni penale Principiul egalităţii de tratament juridic România Convenţia europeană de securitate socială Puterea judecătorească Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Procedura insolvenţei Drept. Jurisprudenţă 1989-1994 Piaţă de capital Filosofia dreptului Dreptul afacerilor Drept administrativ comunitar Comunicări Contract individual de muncă Ordonanţă preşedinţială Izvoare scrise Nediscriminare Vulnerabilitate Constituţionalitate intrinsecă 1998-2001 Doctrină Vătămare corporală din culpă Plângere Principiul independenţei judecătorilor Drept financiar şi fiscal Infracţiuni Drept internaţional Culegere de hotărâri judiciare Prestaţii familiale Dobânda - copilul natural al banilor Legislaţie Concurenţă economică Drepturile omului Drept Rezolvarea conflictelor Drept adminsitrativ Acte administrative premergătoare 1862-2000 Drept procesual civil Administraţie de stat Drept civil Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Sancţionarea disciplinară Nulitatea întâmpinării Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Putere judiciară Rectificare bugetară O.U.G. nr. 54/2010 Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Abuz de minoritate Juridică Dreptul Uniunii Europene Conflict de interese Cerere de revizuire Dreptul muncii Decizia de concediere Efectele celerităţii procesului penal Imixtiune a autorităţilor administraţiei publice locale Drept penal militar Celeritatea Modele, desene şi planuri: înregistrare şi control Mediator Parlamente Drept comercial internaţional Asociaţii de proprietari Autoritate de lucru Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Arbitrabilitatea contractului de administrare Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Administraţie locală Contradictorialitate Principiul securităţii juridice Profesie liberală Uniunea Europeană Contractul de manipulare Drept comercial Funcţia publică Condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Mediere Proprietate privată Dreptul asigurărilor sociale Noţiunea de întreprindere Piaţa reglementată Sociologia conflictelor Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Hotarâri ale Guvernului Asigurări sociale Noţiunea de profesionist Drept penal Curs universitar Accesiune Noutăţi legislative Curţi internaţionale Drept la pensie Protecţia datelor Ministerul siguranţei publice Constituţionalitate extrinsecă Acte de execuţie Pedeapsă complementară Nulitatea cererii de chemare în judecată Dreptul naţional Dreptul proprietăţii intelectuale Drept în general Celeritatea procesului penal Marcă Jurisdicţie Drept public Drept de acces Procedură contravenţională Drept administrativ Separarea puterilor în stat Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Competenţa Curţii Constituţionale Administraţia locală Organizaţii internaţionale Lucrări ştiinţifice universitare Jurisprudenţă Executarea pedepsei Drept procesual penal Index alfabetic Autonomie universitară Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Noul Cod de procedură civilă CEDO Filosofie socială Drept comunitar Drept de liberă asociere Legea preconstituţională Societate comercială Curtea Supremă de Justiţie Egalitate în drepturi Drept de proprietate Dreptul la un proces echitabil Dreptul de proprietate Impozit forfetar Statutul profesiei de avocat Arbitraj Emiterea mandatului european de arestare Contestaţie în anulare Procedură judiciară Dublă incriminare Doctrine Carte funciară Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept privat Tribunalul militar Principiul proporţionalităţii Infracţiuni complexe Drept cutumiar
Vă rugăm să schimbaţi parola