Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor
Lucrări: 184 lucrari in 183 publicatii in 5 limbi
Highly parallel computing de: Almasi, George S.; Gottlieb, Allan (Text tipărit)
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) : CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 17-18 June de: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning)(17-18 June, 2004; ) (Text tipărit)
Baze de date online de: Bănică, Logica; Ştefan, Cristian Liviu (Text tipărit)
Baze de date : Curs universitar pentru IFR de: Şerbănescu, Luminiţa (Text tipărit)
Arhitectura calculatoarelor : Îndrumar de laborator de: Piroska, Haller; Universitatea din Târgu-Mureş (Text tipărit)
Proiectarea asistată de calculator în construcţii : Îndrumător pentru proiectare de: Stoian, Valeriu; Universitatea Tehnică din Timişoara; Clipii, Tudor (Text tipărit)
Advanced programming and problem solving with Pascal de: Schneider, Michael G.; Bruell, Steven C. (Text tipărit)
Subiecte
URSIN Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Alte metode de predare Îndrumar de laborator Data mining Securitatea proactivă Reţeaua Internet Reactor Candu 600 Educaţie. Învăţământ. Instruire Lucrări ştiinţifice universitare Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Economia energiei în general Învăţarea în reţele digitale Circuite electrice Programe de calculatoare. Software Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Tehnică cibernetică şi automatică Bibliografii pe subiect Limbaje de programare Calculatoare Ghid Tehnologia informaţiei Probabilitate. Statistică matematică Semnale Animaţie pe calculator Sisteme de operare Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Sisteme fizice cibernetice Publicații EUTB Matematică-Informatică Sisteme informatice Programare orientată pe evenimente Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Prelucrarea imaginilor Procese Markov Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Software: Wordperfect Software: Fortran Publicaţii ale conferinţelor Electronică aplicată Digitalizare în educație Teze de doctorat digitale (loading) Sisteme de comunicații Limbaje orientate pe probleme Programare de calculatoare Evaluarea şi predarea competenţelor Systems engineering Teoria sistemelor Baze de date online Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Tehnici CAD Securitate informatică Sisteme de prelucrare distribuite Sec. XXI Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Automatică Construcţii civile în general Protecţia datelor (informatică) Manual şcolar Instruirea asistată de calculator Psihologie Tehnici pentru grafica pe calculator Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Software: Windows Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Analiza semnalelor Electronică industrială Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Publicații EUP Bibliografie licență FSEFI - Informatică Software: PL/M Europa Reţele digitale Informatică aplicată Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Cloud Algoritmi matematici Sisteme distribuite Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Mediu distribuit Membrane computing Teste - concursuri Publicații digitale Circuite integrate Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Limbaje de programare Assembly Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Algoritmi. Funcţii calculabile COBOL Software: AutoLISP Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sudură Documente pentru instruire şi exerciţii practice Bibliografie licență FECC - Calculatoare Lingvistică computaţională (de calculator) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limba engleză Criminalitate informatică Metode de predare Dedicaţie şi autograful autorului Programare Teză de doctorat Roboţi industriali Limbaj C Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Informatică Învăţământ superior Curs universitar Software: Cobol Ştiinţa informării Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Metode de predare şi învăţare Circuite logice Perfecţionarea cadrelor didactice Marketing Electronică E-learning Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Limbaje de programare C Algoritmi pentru construirea programelor Spice Matlab (Limbaj de programare) Material didactic Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Tehnica programării (software engineering) Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Baze de date Calculatoare. Feluri de calculatoare Semnale analogice Internet - Aspecte psihologice Educaţie on-line Electrotehnică Publicații digitizate Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Portal educaţional Rezolvarea problemelor în colaborare Tehnologii educaţionale Python, limbaj de programare Biblioteconomie Asistenţa medicală electronică Microprocesoare Software: PL/I Algoritmi numerici Construcţia calculatoarelor. Hardware Infrastructură Cloud Arhitectura calculatoarelor Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Protecţia datelor Proiectarea HMI/SCADA Limbaje specifice de programare Metode de predare şi instruire Educaţie. Învăţământ Inginerie electrică Unitate centrală de prelucrare Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Domeniul de doctorat: Informatică Recunoaşterea obiectelor Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Software Construcţia de maşini Limbajul C++ Matematică Telecomunicaţii Internet şi cercetare ştiinţifică Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Probabilităţi. Statistică matematică Sociologia comunicării Comunicare online Jocuri pe calculator Configurare software Limbaje de manipulare a datelor Educație Software: Basic Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex Sisteme încorporate/înglobate Hardware Configurare hardware Proiectare asistată de calculator SQL (Limbaj de interogare) Embedded Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Reţele de calculatoare Modele de simulare bazate pe PsoC Software: Prolog Prezentări istorice în sens strict Acces deschis Editoare. Dispozitive de redactare Lingvistică Învățământ Calculatoare pentru prelucrare digitală (numerică) a semnalelor Prelucrare date Electrotehnică aplicată Comerţ electronic Software: AutoCAD Modele UML Inteligenţa artificială Culegere de probleme Scheme electrice Cursuri complementare Tehnologia comunicațiilor Funcţii calculabile Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Programe de sistem Limbaje de programare Embedded Mediu on-line Circuite imprimate Programare de calculatoare. Software Microcontrolere Software: Pascal Visual Basic (Limbaj de programare) Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Limbaje de programare pentru calculator Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Procesarea semnalului vizual Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Comerţ exterior Algoritmi Fortran (Limbaj de programare) Inteligenţă artificială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Forme de instruire Software: Sisteme de operare Biologie celulară Metode moderne de comunicare Jocuri video Social media Proiectarea asistată de calculator PASCAL (Limbaj de programare) Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Rețele ad-hoc Internet Inteligenţă artificială în sisteme industriale Programe de calculatoare Circuite electronice Software: Windows 95 Dedicaţie şi autograf Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Sisteme de control inteligent Sisteme inteligente de distribuție a energiei ALGOL Internet research Teze de doctorat digitizate (loading) Învăţământ online Structura calculatoarelor Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Securitatea informației Cercetare ştiinţifică Software: DOS Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Sisteme în rețea de calculatoare, pentru învățământul online Medicină Comunicare în educaţie Site web de brand Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Comunicare interpersonală Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Organizare şcolară Tehnica programării Inginerie Inginerie. Tehnică în general Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Lingvistică matematică Limbaj UML Grafică pe calculator Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie şi bibliografii. Cataloage Funcţionarea semnalelor Cibernetică Limbaje standard de cerere (SQL) Maşina Turing Java (Limbaj de programare) Publicaţii periodice şi seriale
Vă rugăm să schimbaţi parola