Biblioteca Universității din Pitești

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

Subiect Tematic: Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor
Lucrări: 184 lucrari in 183 publicatii in 5 limbi
Highly parallel computing de: Almasi, George S.; Gottlieb, Allan (Text tipărit)
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) : CompSysTech'04, Rousse, Bulgaria, 17-18 June de: International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning)(17-18 June, 2004; ) (Text tipărit)
Baze de date online de: Bănică, Logica; Ştefan, Cristian Liviu (Text tipărit)
Baze de date : Curs universitar pentru IFR de: Şerbănescu, Luminiţa (Text tipărit)
Arhitectura calculatoarelor : Îndrumar de laborator de: Piroska, Haller; Universitatea din Târgu-Mureş (Text tipărit)
Proiectarea asistată de calculator în construcţii : Îndrumător pentru proiectare de: Stoian, Valeriu; Universitatea Tehnică din Timişoara; Clipii, Tudor (Text tipărit)
Advanced programming and problem solving with Pascal de: Schneider, Michael G.; Bruell, Steven C. (Text tipărit)
Subiecte
Visual Basic (Limbaj de programare) Matematică Psihologie Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Prezentări istorice în sens strict Informatică Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Limba engleză Bibliografii pe subiect Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Lingvistică Europa Medicină Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Inginerie Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Învăţământ superior Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Acces deschis Biblioteconomie Internet research Internet şi cercetare ştiinţifică Cercetare ştiinţifică Portal educaţional Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Roboţi industriali Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Programe de calculatoare. Software Software: Pascal Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual şcolar Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Sisteme de prelucrare distribuite Programare de calculatoare. Software Limbajul C++ Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Publicaţii periodice şi seriale Structura calculatoarelor Cibernetică Marketing Semnale Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Circuite electrice Îndrumar de laborator Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Circuite electronice Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Grafică pe calculator Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Reţeaua Internet Software: Windows Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Systems engineering Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Microprocesoare Software: AutoCAD Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Automatică Construcţii civile în general Economia energiei în general Software: Basic Baze de date Informatică aplicată Visual Foxpro (Programe de gestiune a bazelor de date) Baze de date online Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ştiinţa informării Programe de calculatoare Software Lingvistică computaţională (de calculator) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Sisteme de operare Calculatoare. Feluri de calculatoare Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Prelucrare date Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Documente pentru instruire şi exerciţii practice Circuite integrate Comerţ exterior Sociologia comunicării Prelucrarea imaginilor Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Limbaje specifice de programare Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sisteme informatice Probabilităţi. Statistică matematică Teoria sistemelor Fortran (Limbaj de programare) Inginerie electrică Programe de sistem Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Internet Organizare şcolară Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Teste - concursuri Educaţie. Învăţământ. Instruire Electronică aplicată Electronică industrială Electrotehnică aplicată Software: Sisteme de operare Proiectare asistată de calculator Java (Limbaj de programare) Biologie celulară Metode de predare Publicaţii ale conferinţelor Matlab (Limbaj de programare) Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Lingvistică matematică Unitate centrală de prelucrare Recunoaşterea modelelor şi tiparelor Forme de instruire Software: Cobol Material didactic Animaţie pe calculator Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Metode de predare şi învăţare Reţele de calculatoare Software: AutoLISP Sudură Tehnologii educaţionale Software: Fortran Sisteme distribuite Data mining Calculatoare pentru prelucrare digitală (numerică) a semnalelor Procese Markov Funcţii calculabile Software: Prolog Software: PL/I Inteligenţă artificială în sisteme industriale Algoritmi. Funcţii calculabile SQL (Limbaj de interogare) Comerţ electronic Programare Protecţia datelor (informatică) E-learning Tehnică cibernetică şi automatică URSIN Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Orientarea prelucrării pe procedură.Pe procedeu, proces, metodă Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Securitate informatică Criminalitate informatică Lucrări ştiinţifice universitare Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Asistenţa medicală electronică Algoritmi matematici Protecţia datelor Sisteme fizice cibernetice Modele de simulare bazate pe PsoC Limbaj UML Modele UML Programare orientată pe evenimente Învăţământ online Arhitectura reţelei. Structura reţelei Software: DOS Software: PL/M Limbaje orientate pe probleme Software: Windows 95 Software: Wordperfect Limbaj C Circuite imprimate Analiza semnalelor Algoritmi numerici Matematică-Informatică Comunicare interpersonală Educaţie on-line Social media Perfecţionarea cadrelor didactice Funcţionarea semnalelor Recunoaşterea obiectelor Tehnici pentru grafica pe calculator Spice Mediu on-line Site web de brand Tehnica programării Comunicare online Proiectarea HMI/SCADA Probabilitate. Statistică matematică Maşina Turing Sisteme încorporate/înglobate Microcontrolere Limbaje de programare Assembly Limbaje de programare C Tehnici CAD Proiectarea asistată de calculator Inteligenţa artificială Internet - Aspecte psihologice Bibliografie şi bibliografii. Cataloage Alte metode de predare Evaluarea şi predarea competenţelor Rezolvarea problemelor în colaborare Învăţarea în reţele digitale Reţele digitale Comunicare în educaţie Editoare. Dispozitive de redactare Infrastructură Cloud Sec. XXI Limbaje de programare Embedded Embedded Învățământ Jocuri pe calculator Membrane computing Educație Publicații digitizate Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Sisteme de comunicații Securitatea proactivă Sisteme inteligente de distribuție a energiei Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex PASCAL (Limbaj de programare) Procesarea semnalului vizual Reactor Candu 600 Sisteme de control inteligent Securitatea informației Rețele ad-hoc Publicații digitale Scheme electrice Publicații EUP Publicații EUTB Configurare software Configurare hardware COBOL ALGOL Tehnologia comunicațiilor Mediu distribuit Cloud Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Instruirea asistată de calculator Limbaje de manipulare a datelor Limbaje standard de cerere (SQL) Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Informatică Jocuri video Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Metode moderne de comunicare Python, limbaj de programare Cursuri complementare Digitalizare în educație Sisteme în rețea de calculatoare, pentru învățământul online Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola