Biblioteca Universității din Pitești

Biblioteconomie

Subiect Tematic: Biblioteconomie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 6734 lucrari in 6635 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Activitatea de digitizare în bibliotecile din România Biblioteca tradiţională către biblioteca digitală Cartea documentară Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Comunicare informaţională Digitizarea Diversitatea colecţiilor Diversitatea suporturilor informaţionale e-Learning, definiţii Evoluţia tehnologiilor informaţionale în bibliotecă Gravura în metal Gravura în relif Personalitate locală Politica de dezvoltare a colecţiilor Postulatele lui Ranganathan Principii ale accesibilităţii în cadrul platformelor de e-Learning Principii de selecţie a documentelor Tehnici de catalogare şi indexare Tehnici interdisciplinare Tehnologii de acces create pentru persoanele ci dizabilităţi vizuale Literatură română Antologie Istorie Învăţământ Poezie Carte 1931-1960 Istoria României România Educaţie. Învăţământ Universităţi Muzică Eseuri Calculatoare Informatică Management Album Religie Inginerie. Tehnică în general Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Bibliografie. Cataloage Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Lingvistică Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Tehnica muncii intelectuale Curs universitar Ghid Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Proprietate intelectuală Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Învăţământ superior Învăţământ universitar Prezentare istorică Bibliografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Acces deschis Biblioteconomie Internet research Internet şi cercetare ştiinţifică Cercetare ştiinţifică Portal educaţional Aranjarea cărţilor pentru acces public Acces liber în sălile de lectură Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Efectele stării de sănătate Metodă de identificare Teză de doctorat Calitate Carte veche Cultură şi civilizaţie Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Metode de predare şi instruire Automatizare Informare Centre de informare şi documentare Clasificare Comunism Servicii Corespondenţă. Scrisori Republica Moldova Horticultură Personalităţi Biografii Literatură Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Prezentări biografice Biblioteci Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Biblioteci generale Publicaţii periodice şi seriale Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Ergonomie Biologie Marketing Electronică Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Documentare Limba rusă Memorii Cluj-Napoca, oraşul Practici şi metode de conducere Anuar Reţeaua Internet Sec. 16-18 Documentare. Cărţi. Scrieri Istoria scrisului Arad Sec. 18-19 Enciclopedie Cultură Arhivistică. Arhive Arhivistică Sec. 19 Informatizare Regăsirea informaţiei online Servicii de referinţă Educaţie Aniversări Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Teologie Informatică aplicată Date Bibliografii Manual Tratat Documente ilustrate Biblio-Braşov Bibliografii speciale Bibliografii. Cataloage Ştiinţa informării Servicii şi funcţii ale bibliotecii 1828-1918 Beiuş Biblioteci ale autorităţilor publice Sisteme de biblioteci, municipale, orăşeneşti, etc. Biblioteci Naţionale Roma 1953-1975 Biblioteci universitare Piteşti Biblioteca Universităţii din Piteşti Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Departamentele administrative ale bibliotecii Servicii de achiziţii si completarea colecţiilor Catalogare Bibliologie Colecţii de biblioteci Biblioteci. Organizare şi administrare Biblioteci-Drept Întrebări şi răspunsuri Documente electronice Biblioteca Academiei Române Biobibliografie Lucrări de referinţă Procese psihice superioare Învăţarea artei de a citi Biblioteca "Tudor Arghezi" Depozit legal Instituţii culturale Camera Naţională a Cărţii Cataloage colective, unionale, ale mai multor biblioteci. Repertorii. Cataloage de colecţii ale mai multor biblioteci Cataloage Carte străină Sec. 16-17 Cărţi Prelucrare date Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Catalogare. Reguli de catalogare Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Principiile catalogării. Descriere Documente istorice Literatură persană Istoria tiparului Imperiul Bizantin Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Ştiinţă Informaţie Managementul calităţii Tehnologii informaţionale Industria lemnului Sisteme de gestiune a bazelor de date Istoria cărţii Biblioteci publice Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Clasificare zecimală Sisteme de clasificare Clasificarea Zecimală Universală Filologie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Revistă Compendiu Analiză statistică Mass-Media Servicii de bibliotecă Psihologia lecturii Activităţile organizaţiilor Sesiuni de comunicări Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Servicii de informare Informare-documentare Management universitar Arhive Expoziţii Sec. 16 Resurse umane Hermeneutică Structuri infodocumentare Biserica Romano-Catolică Cultură românească Documente legislative Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Publicitate. Reclamă Cercetare Arta lecturii Tehnica lecturii Dicţionar englez-român Dicţionar român-englez Internet Biblioteci publice, populare Dezvoltarea colecţiilor Centre de documentare Documente audio-vizuale Documente multimedia Relaţii cu publicul Dreptul de autor Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Educaţie. Învăţământ. Instruire Cercetare psihologică Multimedia Medalii Teorie şi practică Insecte Societate informaţională Muzee Îngrijirea şi conservarea colecţiilor. Deteriorare. Restaurare. Curăţire Studii Metode de cercetare Publicaţii ale conferinţelor Bibliotecari Coduri de catalogare Reţele informatice Locaţii Internet Relaţii cu publicul. Propagandă Biblioteci şcolare Cultura informaţiei Management informaţional Lectură Filosofia lecturii Informare documentară Informare bibliografică Teoria informării şi comunicării Inovaţii Reţele sociale Biblioteca universitară Activitate editorială Reguli de catalogare Omagii Istoria presei Repertoriu Traducere Cataloage de biblioteci Îndrumar (ghid) Formare profesională Personalităţi culturale româneşti Personalităţi literare Culegeri de lucrări cu apariţie regulată Psihologia lecturii. Relaţii între cititor, autor, carte Clasificare şi indexare Limbaje de indexare şi regăsire Societatea cunoaşterii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Publicaţii periodice Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, 2007 Administrarea bibliotecii. Personal Administrarea bibliotecii Managementul informaţiei Managementul serviciilor Management de bibliotecă Stres Formate de înregistrare (Biblioteconomie) Formate de schimb (Biblioteconomie) Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor UNIMARC Marketing de bibliotecă Ştiinţa materialelor Transmisii mecanice Documente de bibliotecă Comunicare Sisteme digitale Recenzii Asociaţii profesionale Structura sistemelor de bibliotecă Patrimoniu cultural Omagii. Aniversări Voluntariat Organizare. Planificare Achiziţia documentelor Sec. 15-16 Limbaje de indexare Procesare documente Globalizarea informaţiilor Software pentru biblioteci Conservarea, protejarea cărţii Inovare Regulamente de funcţionare Extinderea bibliotecilor. Grupare. Cooperare. Biblioteca Judeţeană Argeş Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Biblioteci judeţene Pagini Web Culegeri de lucrări Societate E-learning Lucrările Conferinţei, 1996 Cunoaştere Tezaur de termeni Tezaure multilingve Biblioteca Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Telemedicină Cooperare interbibliotecară Standarde de calitate Criptarea datelor Copenhaga Dicţionar român Indicatori de performanţă Măsurarea performanţei Strategie Imaginaţie-creativitate Tipuri de cataloage 1990-2007 Biblioteci speciale Reviste electronice Sisteme de bibliotecă Tehnica informării şi comunicării Combinaţii tezaur-clasificare Indexare (Biblioteconomie) Tezaur monolingv Tezaur multilingv Activitate fizică Legislaţie de bibliotecă Abstracte Aniversări culturale Teze Surse de informare Exemplare gratuite. Depozit legal. Transmitere obligatorie a publicaţiilor către bibliotecă Cronică Patrimoniu Istorie locală Societate contemporană Bibliotecă şi societate Comunicarea colecţiilor Prelucrare automată a datelor Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor CZU ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Eveniment Actualităţi Web 2.0 Acces la informaţii Biblioteci digitale Utilizatori Organizare ergonomică Proiectare ergonomică Comunicări Acces liber Utilizatori cu dizabilităţi Accesul deschis Limitări şi excepţii ale drepturilor de autor Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Achiziţie publică Activitate bibliografică Activitatea cititorilor Activitatea bibliotecarului Calitatea serviciilor Planificarea strategică Resurse electronice Biblioteconomie internaţională Personalităţi ale bibliologiei româneşti Arhiva istorică Fundaţii culturale Arhivarea Web Arhondologie Nobilime Paradigmă Dezbateri profesionale Regăsirea informaţiei Diversitatea etno-culturală Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Comunicare ştiinţifică Audit public intern Baze de date ProQuest Cantitatea de informaţie Bibliografia istorică Bibliografia locală Bibliografia naţională Bibliografia britanică Bibliografia daneză Bibliografia românească Bibliografia Cultura informaţională Information literacy Bibliotecă publică Bibliotecă şcolară Programe educaţionale Bibliotecile în societatea informaţională Comunitate Misiune Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Parteneriate culturale Cititor - Utilizator Publicul bibliotecii Contextul informaţional actual Informare în context Internet Biblioteca contemporană Publicul Bibliotecă particulară Domnitor român Fond documentar Biblioteca digitală Bibliotecă digitală Digitizare Cronica reconstrucţiei Biblioteca electronică Biblioteca hibrid(ă) Biblioteca tradiţională Evenimente culturale Evenimente educaţionale Perenitate între istoric şi perspective Biblioteca Mavrocordaţilor Date despre Constantin Istrate Funcţii şi competenţe Utilizatori persoane fizice Utilizatori persoane juridice Biblioteci virtuale Sistemul infodocumentar Bibliotecă - aniversare Bibliotecă pedagogică - prezentare Biblioteci multiculturale Criză economică mondială Biblioteca în societatea românească Lectura în societatea românească Reţele sociale online Rolul bibliotecii universitare Biblioteca Văcăreştilor Statutul profesiei Biblioteca imperială Biblioteca monastică Biblioteca patriarhală Document digital Portal Website Biblioteci europene Biblioteci înlăţuite Istoria bibliotecilor Bibliotecă naţională Bibliologie fără frontiere Diseminarea informaţiei Era Internetului Google analytics Homepage Lumea virtuală Fişiere de autoritate Boierii Goleşti Brand Colecţii muzicale Mobilitatea colecţiilor Cronica ideilor Carte electronică Cartea electronică Cartea Festival internaţional Cărţi în limba rusă Proiecte europene Chestionar Motivaţie Bibliotecă publică - rol Biblioteci publice - comunitate Confluenţe profesionale Cercetare de marketing Manuscriptorium Depozitul digital instituţional Open Access Cercetare aplicată Componenta aplicaţie de bibliotecă digitală Componenta aplicaţie integrată de gestiune a documentelor de bibliotecă Componenta aplicaţie portal de gestiune a resurselor eterogene Comunicarea documentelor Colecţii curente Noţiunea de patrimoniu Clasarea documentelor de patrimoniu Colecţii speciale Colecţii electronice Dezvoltarea fondurilor info-documentare Competenţe Comunicarea resurselor informaţionale electronice Dezvoltarea site-ului web Dezvoltare profesională Prelucrarea publicaţiilor Arhive web Biblioteca Naţională a Austriei Donaţii Web semantic Depozitul legal Diseminare Cultura română Cercetare universitară Producţie ştiinţifică Valori pierdute Fond documentar - cercetare Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Controlul bibliografic Controlul bibliografic universal Control bibliografic universal Prelucrarea documentelor Servicii informaţionale Copie privată Era digitală Biblioteca Publică din Amsterdam Protejarea patrimoniului cultural Sistem analogic Criza bibliografică Cultura tehnologică instituţională Conceptul de ştiinţă Cunoaşterea empirică Cunoaşterea prin observaţie Procesul cunoaşterii ştiinţifice Educaţia interculturală Bunuri culturale Istorie recentă Politici guvernamentale Arhivarea conţinutului digital Educaţie nonformală Deselecţia documentelor Bibliotecă tradiţională Carte tipărită Plagiat Ştiinţa serviciilor în bibliotecă Biblioteca virtuală Serviciu bibliometric Colecţii Digitizarea materialelor muzeale Servicii elelectronice Electronic Dewey Drepturi de autor Ce este DRIVER? Spaţiul informaţional DRIVER CDI în educaţia interculturală Cultura tiparului Tipar Patrimoniu naţional Calculatorul şi biblioteca modernă WebOPAC Tehnologia informaţiei şi comunicării Cultura iraniană Dezintermedierea Intermediere infodocumentară Reintermediere Fidelizarea cititorilor Fluxurile de informaţii Entuziasm Modelul FRBR Ghid de conservare Scanarea colecţiilor Deselecţia colecţiilor Comunitatea virtuală Grafica de carte Carte şi mentalităţi Cartea în spaţiul privat Iconografia cărţii Lectura în arta plastică Paradigma livrescului Colecţii de afişe Prevenirea degradării documentelor Imunitatea de jurisdicţie Imunitatea de sechestru Incunabule Indexarea publicaţiilor Indexare RAMEAU Tehnici de indexare Motivare Engineering Information resources Invisible web Search engines Search strategies Communication Contemporary medicine Personal digital assistant Soluţii informatice Informaţia digitală Colecţii de muzică Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Accesul la reţelele de socializare Cititoare de ecran Comportamentul utilizatorilor cu dizabilităţi în mediul virtual Conversia documentelor în fişiere audio Educaţia nonformală Bibliotecă virtuală Cărţi vechi româneşti Istoria învăţământului românesc Anglia prea-modernă Istorie culturală Lectura femeilor Lectura publică Brand-ul Cititorii noştri, colaboratorii noştri Site-ul bibliotecii Structura generală a site-ului Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Managementul resurselor informaţionale Mediateca Workshop Prezervare digitală a documentelor Norme de accesibilizare a paginilor web Utilizatori cu dizabilităţi în mediul virtual Controlul informaţiei Evaluarea serviciilor bibliotecii Drepturile de Copyright Managementul drepturilor de acces Obiectul digital Macarie Dezvoltarea Internetului Motoare de căutare semantice Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Info-documentar Strategie universitară Bibliotecar - provocările profesiei Tehnologii de acces Utilizatori cu nevoi de lectură speciale Înregistrări bibliografice tradiţionale Relaţii bibliografice Bibliotecar cu studii superioare Bibliotecile existente în Imperiu Opportunities Secţie de artă Conceptul de livresc Profesia de bibliotecar Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă Patriomoniu documentar românesc Biblioteca 2.0 Teoria învăţării Descriere bibliografică Principii internaţionale de catalogare glosar Accesibilitatea tehnică şi tehnologiile auxiliare Cele 10 principii europene pentru calitatea site-urilor Internet culturale Interoperabil Multilingv Controlul punctului de acces Date descriptive Descoperirea resursei Cooperare bibliotecară regională Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Chestionar - produse oferite utilizatorilor Biblioteca Naţională a României Bibliotecă comunală - activitate Bibliotecă comunală - istoric Itinerarii culturale Comunitate academică Depozite instituţionale Accesul la informaţie pe suport electronic Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Bibliotecari şcolari - activitate Biblioteci şcolare - dezbatere Profesori documentarişti Servicii infodocumentare Specialişti în bibliologie Factorul de impact Principii constituţionale Managementul conţinutului digital Managementul documentelor electronice Resurse Bază de date bibliografice Resurse cu acces deschis Educaţie extracuriculară Tipuri de educaţie Biblioteci publice în comunitate Depozitul instituţional Analfabetism funcţional Workshop internaţional Managementul colecţiilor Partajarea resurselor Publicaţii periodice electronice Publicaţii oficiale Schimbul internaţional de publicaţii Bibliotecă - istoric Bibliotecă publică - schimbare Bibliometrics Citations Journals Journals rank Science evaluation Science visibility Scientific output Servicii bibliografice Cititorul Platformă e-Learning Portal Web Sistem de informare-documentare Sistem de instruire Sistemul bibliotecilor publice finlandeze Crearea site-ului Web Legile Web-ului Depozite de resurse electronice Nevoi de informare ale utilizatorilor Documente digitale Managementul bibliotecilor şcolare Politica documentară Abilităţi de informare Societatea învăţării Satisfacţia utilizatorilor Regăsirea informaţiilor pe Internet Librarians Librarianship Professional skills Activitate tipografică Mori de hârtie Asociaţia culturală Bibliotecă publică - comunitate Bibliotecă publică - noi servicii Persoane cu dizabilităţi Competenţele bibliotecarului Educaţia pentru profesie Mediator de informaţie Observaţie ştiinţifică Variabile Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Aspectul specializat Servicii de referinţe digitale Indici de bază Biblioteci specializate Biblioteca Brukenthal Biblioteca în societatea contemporană Bibliografie naţională Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Mănăstirea Antim Biografii şi studii înrudite Clasificarea Zecimală Dewey Factori abiotici Factori biotici Manuscrise pirogravate Documentare. Cărți. Scrieri. Autori Alfabetizare informaţională E-book Planificarea şi dezvoltarea colecţiilor de cărţi electronice Sisteme de gestiune a datelor Management în bibliotecă Politici de resurse umane Clasificare Zecimală Universală Publicații digitizate Globalizare Publicații digitale Bibliotecă digitală Bibliotecă automatizată Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Cercetare istoriografică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Publicații periodice digitale IBUP
Vă rugăm să schimbaţi parola