Biblioteca Universității din Pitești

Biblioteconomie

Subiect Tematic: Biblioteconomie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 6725 lucrari in 6626 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Parteneriate culturale Biblioteca imperială Literatură Schimbul internaţional de publicaţii Documente digitale Biblioteci generale Indexarea publicaţiilor Exemplare gratuite. Depozit legal. Transmitere obligatorie a publicaţiilor către bibliotecă Gravura în metal România Brand-ul Colecţii muzicale Mass-Media Multilingv Prelucrare date Bibliotecă pedagogică - prezentare Bibliotecă - istoric Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Întrebări şi răspunsuri Activitate tipografică Comunism Inovaţii Tratat Bibliotecă automatizată Limba rusă Comunicări Bibliotecă comunală - activitate Controlul punctului de acces Mobilitatea colecţiilor Depozitul legal Bibliotecă publică - rol Site-ul bibliotecii Bibliotecă publică Industria lemnului Administrarea bibliotecii Filosofie Informare-documentare Controlul informaţiei Biografii şi studii înrudite Educaţie. Învăţământ. Instruire Activitate bibliografică Servicii elelectronice Sistem analogic Biblioteca electronică Portal educaţional Obiectul digital Management de bibliotecă Istoria scrisului Biblioteca în societatea românească Biblioteci înlăţuite Biblioteci speciale Prevenirea degradării documentelor Patrimoniu cultural Componenta aplicaţie integrată de gestiune a documentelor de bibliotecă Cultură şi civilizaţie Educaţie. Învăţământ Repertoriu Biblioteca universitară Calitatea serviciilor Cunoaşterea empirică Colecţii de muzică Resurse cu acces deschis Acces liber Regăsirea informaţiei online Biserica Romano-Catolică Planificarea strategică Date Biblioteca Brukenthal Conservarea, protejarea cărţii Reţele sociale Relaţii cu publicul. Propagandă Comunicare Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Societate Politici de resurse umane Misiune Teză de doctorat Bibliografia locală Istoria bibliotecilor Carte străină Sisteme de gestiune a bazelor de date Formate de schimb (Biblioteconomie) Cronică Colecţii electronice Cultură Managementul drepturilor de acces Informaţia digitală Cunoaşterea prin observaţie Fundaţii culturale Colecţii speciale Cărţi Software pentru biblioteci Digitizarea materialelor muzeale Manuscrise pirogravate Internet research Management informaţional Itinerarii culturale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare psihologică Electronic Dewey Relaţii bibliografice Postulatele lui Ranganathan Workshop internaţional Istoria tiparului Digitizare Lumea virtuală Baze de date ProQuest Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Cultura informaţională Literatură persană Opportunities Portal Calculatoare CDI în educaţia interculturală Calculatorul şi biblioteca modernă Cercetare Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Digitizarea Librarianship Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Dicţionar Fond documentar Lucrări de referinţă Biblioteca tradiţională către biblioteca digitală Carte tipărită Inovare Cataloage de biblioteci Rolul bibliotecii universitare Cititor - Utilizator Surse de informare Bibliografia istorică Documente de bibliotecă Activităţile organizaţiilor Website Funcţii şi competenţe Ştiinţă Recenzii Analiză statistică Tipar Dicţionar român Antologie Tehnologii informaţionale Istoria României Biblioteci universitare Psihologia lecturii. Relaţii între cititor, autor, carte Deselecţia colecţiilor Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Biblioteconomie internaţională Conceptul de livresc Istorie recentă Norme de accesibilizare a paginilor web Religie. Teologie WebOPAC Sisteme de bibliotecă Ghid Bibliotecă publică - noi servicii Scientific output Lectura în arta plastică Servicii şi funcţii ale bibliotecii Cultura informaţiei Sec. 15-16 Contextul informaţional actual Soluţii informatice Plagiat Horticultură Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Tehnica muncii intelectuale Arhondologie Biblioteca Văcăreştilor Bibliografia daneză Intermediere infodocumentară Tehnici interdisciplinare Societatea învăţării Servicii de referinţă Principii ale accesibilităţii în cadrul platformelor de e-Learning Criza bibliografică Competenţele bibliotecarului Personalităţi Anuar Locaţii Internet Carte 1931-1960 Biblioteci Naţionale Statutul profesiei Informare documentară Comunicarea documentelor Traducere Tipuri de cataloage Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Bibliotecă digitală Controlul bibliografic Comunicare ştiinţifică Educaţia interculturală Documente audio-vizuale Motoare de căutare semantice Învăţământ universitar Resurse electronice Diversitatea etno-culturală Transmisii mecanice Tezaur multilingv Dicţionar român-englez Era Internetului Educaţie extracuriculară Multimedia Combinaţii tezaur-clasificare Dezvoltarea colecţiilor Bibliotecile existente în Imperiu Reviste electronice Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Paradigmă Învăţământ superior Evenimente culturale Bibliotecar cu studii superioare Documente istorice Personalităţi ale bibliologiei româneşti Bibliotecă şi societate Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Fluxurile de informaţii Piteşti Cooperare interbibliotecară Bibliotecă tradiţională Serviciu bibliometric Cultura iraniană Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Istorie culturală Colecţii de biblioteci Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Manual Drepturi de autor Publicaţii ale conferinţelor Cele 10 principii europene pentru calitatea site-urilor Internet culturale Biblioteca patriarhală Clasarea documentelor de patrimoniu Teorie şi practică Prelucrare automată a datelor Prezentări biografice Incunabule Biblioteca digitală Dezbateri profesionale Regăsirea informaţiei Managementul bibliotecilor şcolare Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice E-learning Educaţia nonformală Copie privată Bibliotecari şcolari - activitate Date despre Constantin Istrate Depozit legal Biblioteca virtuală Informatizare Patrimoniu naţional ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Acces deschis Tehnica informării şi comunicării e-Learning, definiţii Arhivistică Bibliografii Managementul documentelor electronice Camera Naţională a Cărţii Informare bibliografică Informaţie Culegeri de lucrări Bibliotecă - aniversare Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Motivaţie Arhivarea Web Clasificare Reţeaua Internet Structuri infodocumentare Interoperabil Cititoare de ecran Clasificare zecimală Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Literatură română Servicii bibliografice Politica de dezvoltare a colecţiilor Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Criză economică mondială Activitatea de digitizare în bibliotecile din România Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Biblioteci digitale Insecte Extinderea bibliotecilor. Grupare. Cooperare. Servicii de referinţe digitale Profesori documentarişti Comunicarea resurselor informaţionale electronice Managementul calităţii Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Clasificare Zecimală Universală Sistem de informare-documentare Iconografia cărţii Cooperare bibliotecară regională Utilizatori cu dizabilităţi în mediul virtual Studii Bibliografia britanică Uniunea Europeană Imunitatea de sechestru Utilizatori Muzee Bibliotecar - provocările profesiei Confluenţe profesionale Profesia de bibliotecar Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă Universităţi Managementul colecţiilor Eseuri Biblioteca în societatea contemporană Domnitor român Curs universitar Ce este DRIVER? Analfabetism funcţional Control bibliografic universal Biblioteca tradiţională Protejarea patrimoniului cultural Cultura tehnologică instituţională Proprietate intelectuală Cititorii noştri, colaboratorii noştri Indexare (Biblioteconomie) Descriere bibliografică Măsurarea performanţei Metode de cercetare Accesul la informaţie pe suport electronic Competenţe Aniversări culturale Documentare. Cărți. Scrieri. Autori Teoria învăţării Biblioteca Clasificarea Zecimală Universală Legislaţie de bibliotecă Chestionar Depozite de resurse electronice Înregistrări bibliografice tradiţionale Culegeri de lucrări cu apariţie regulată Dezintermedierea Information literacy Comunitate academică Mediateca Biblioteca 2.0 Biblioteci publice Descoperirea resursei Tezaur monolingv CZU Religie Bibliografia Centre de documentare Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Factori biotici Documente multimedia Proiecte europene Persoane cu dizabilităţi Publicul Regăsirea informaţiilor pe Internet 1828-1918 Invisible web Diversitatea colecţiilor Deselecţia documentelor Citations Documente electronice Internet Mănăstirea Antim Biblioteci europene Bibliometrics Publicații digitale Activitatea cititorilor Servicii Macarie Open Access Bibliografie naţională Evaluarea serviciilor bibliotecii Gravura în relif Utilizatori persoane juridice Tezaure multilingve Comportamentul utilizatorilor cu dizabilităţi în mediul virtual Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Depozite instituţionale Dicţionar englez-român Educaţie nonformală Politica documentară Biblioteca Judeţeană Argeş Fond documentar - cercetare Biografii Metode de predare şi instruire Spaţiul informaţional DRIVER Contemporary medicine Îndrumar (ghid) Biblioteca Naţională a Austriei Arhive web UNIMARC Legile Web-ului Limbaje de indexare Globalizarea informaţiilor Diseminare Scanarea colecţiilor Depozitul instituţional Biblioteca monastică Publicaţii periodice electronice Workshop Bibliologie fără frontiere Tehnologii de acces create pentru persoanele ci dizabilităţi vizuale Dezvoltarea site-ului web Filosofia lecturii Biblioteci specializate Specialişti în bibliologie Biblioteci publice, populare Controlul bibliografic universal Bibliotecă virtuală Arhiva istorică Colecţii Formare profesională Donaţii Date descriptive Dezvoltare profesională Manuscriptorium Limba română Cataloage Organizare ergonomică Accesul deschis Arad Cunoaştere Procesul cunoaşterii ştiinţifice Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Biblioteca Naţională a României Cultură românească Ştiinţa informării Bibliografii speciale Bibliotecă publică - comunitate Instituţii culturale Sec. 18-19 Publicații digitizate Arhivistică. Arhive Servicii de bibliotecă Indicatori de performanţă Journals rank Documente ilustrate Beiuş Sec. 16-18 Lectura publică Comunicarea colecţiilor Biblioteca Mavrocordaţilor Informare Accesul la reţelele de socializare Bunuri culturale Accesibilitatea tehnică şi tehnologiile auxiliare Satisfacţia utilizatorilor Cantitatea de informaţie Clasificarea Zecimală Dewey Regulamente de funcţionare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Publicaţii periodice 1953-1975 Roma Factori abiotici Istorie locală Managementul serviciilor Paradigma livrescului Comunicare informaţională Procese psihice superioare Utilizatori persoane fizice Bibliotecile în societatea informaţională Cultura română Info-documentar E-book Sisteme de gestiune a datelor Publicații periodice digitale Tehnologii de acces Sistemul infodocumentar Brand Biblioteca hibrid(ă) Servicii informaţionale Învăţarea artei de a citi Educaţie Publicul bibliotecii Conversia documentelor în fişiere audio Depozitul digital instituţional Corespondenţă. Scrisori Web 2.0 Cartea documentară Biblioteconomie Ergonomie Utilizatori cu dizabilităţi Bibliografie Civilizaţie. Cultură. Progres Anglia prea-modernă Practici şi metode de conducere Imaginaţie-creativitate Teze de doctorat digitizate (loading) Achiziţie publică Hermeneutică Bibliografia românească Lectura în societatea românească Search strategies Omagii Reţele sociale online Abstracte Teze Biblioteca Academiei Române Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Telemedicină Bibliotecă particulară Sec. 16-17 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Componenta aplicaţie de bibliotecă digitală Mediator de informaţie Colecţii de afişe Boierii Goleşti Reguli de catalogare Muzică Poezie Era digitală Cartea electronică Istoria cărţii Publicaţii oficiale Sec. 19 Document digital Information resources Bibliologie Observaţie ştiinţifică Evoluţia tehnologiilor informaţionale în bibliotecă Producţie ştiinţifică Evenimente educaţionale Republica Moldova Biblioteci publice în comunitate Catalogare Communication Bibliotecă digitală Sisteme de clasificare Librarians Strategie Globalizare Tehnologia informaţiei şi comunicării Revistă Biobibliografie Tipuri de educaţie Documentare. Cărţi. Scrieri Inginerie. Tehnică în general Engineering Politici guvernamentale Istorie Arhivarea conţinutului digital Servicii de informare Centre de informare şi documentare Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ghid de conservare Resurse umane Bibliografii. Cataloage Servicii infodocumentare Google analytics Îngrijirea şi conservarea colecţiilor. Deteriorare. Restaurare. Curăţire Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Sistem de instruire Informatică Reintermediere Prelucrarea documentelor Educaţia pentru profesie Biblioteci-Drept Cercetare ştiinţifică Omagii. Aniversări Clasificare şi indexare Dreptul de autor Tehnici de indexare Documente legislative Biblioteci. Organizare şi administrare Biblioteci ale autorităţilor publice Prezentare istorică Chestionar - produse oferite utilizatorilor Sec. 16 Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Eveniment Comunitate Dezvoltarea Internetului Bibliotecă naţională Memorii Cititorul Personal digital assistant Aniversări Carte veche Perenitate între istoric şi perspective Principii internaţionale de catalogare glosar Criptarea datelor Istoria presei IBUP Automatizare Programe educaţionale Valori pierdute Biblio-Braşov Sistemul bibliotecilor publice finlandeze Strategie universitară Nevoi de informare ale utilizatorilor Lectură Coduri de catalogare Bibliotecari Cartea în spaţiul privat Electronică Marketing Indici de bază Bibliotecă publică - schimbare Principiile catalogării. Descriere Metodă de identificare Cultura tiparului Bibliografia naţională Managementul resurselor informaţionale Cartea Europa Expoziţii Biologie Învăţământ Lectura femeilor Cercetare istoriografică Diversitatea suporturilor informaţionale Principii de selecţie a documentelor Psihologia lecturii Indexare RAMEAU Drepturile de Copyright Relaţii cu publicul Standarde de calitate Entuziasm Manual universitar Structura sistemelor de bibliotecă Homepage Medalii Bază de date bibliografice Biblioteci Management Informare în context Internet Partajarea resurselor Carte veche < 1900 Cronica reconstrucţiei Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Biblioteci şcolare Administrarea bibliotecii. Personal Informatică aplicată Societatea cunoaşterii Servicii de achiziţii si completarea colecţiilor Departamentele administrative ale bibliotecii Societate contemporană Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Management universitar Science visibility Conceptul de ştiinţă Arhive Teologie Comunitatea virtuală Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Audit public intern Science evaluation Tezaur de termeni Web semantic Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, 2007 Ştiinţa materialelor Carte electronică Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Search engines Planificarea şi dezvoltarea colecţiilor de cărţi electronice Stres Variabile Bibliografie. Cataloage Reţele informatice Secţie de artă Publicaţii periodice şi seriale Filologie Activitate fizică Organizare. Planificare Limitări şi excepţii ale drepturilor de autor Calitate Principii constituţionale Cărţi în limba rusă Tehnici de catalogare şi indexare Teoria informării şi comunicării Ştiinţa serviciilor în bibliotecă Cercetare universitară Aspectul specializat Fişiere de autoritate Motivare Platformă e-Learning Journals Cronica ideilor Personalitate locală Nobilime Biblioteci multiculturale Crearea site-ului Web Proiectare ergonomică Cataloage colective, unionale, ale mai multor biblioteci. Repertorii. Cataloage de colecţii ale mai multor biblioteci Portal Web Cercetare aplicată Voluntariat Prezervare digitală a documentelor Personalităţi culturale româneşti Copenhaga Abilităţi de informare Componenta aplicaţie portal de gestiune a resurselor eterogene Sesiuni de comunicări Album Aranjarea cărţilor pentru acces public Biblioteci şcolare - dezbatere Managementul conţinutului digital Dezvoltarea fondurilor info-documentare Catalogare. Reguli de catalogare Resurse Lucrările Conferinţei, 1996 Societate informaţională Asociaţii profesionale Festival internaţional 1990-2007 Carte şi mentalităţi Acces la informaţii Colecţii curente Fidelizarea cititorilor Imunitatea de jurisdicţie Biblioteci virtuale Asociaţia culturală Cercetare de marketing Internet şi cercetare ştiinţifică Modelul FRBR Efectele stării de sănătate Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Sisteme de biblioteci, municipale, orăşeneşti, etc. Actualităţi Arta lecturii Istoria învăţământului românesc Cluj-Napoca, oraşul Lingvistică Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Factorul de impact Procesare documente Structura generală a site-ului Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Biblioteci judeţene Activitate editorială Diseminarea informaţiei Activitatea bibliotecarului Grafica de carte Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Utilizatori cu nevoi de lectură speciale Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Bibliotecă comunală - istoric Limbaje de indexare şi regăsire Sisteme digitale Patriomoniu documentar românesc Patrimoniu Biblioteca Publică din Amsterdam Mori de hârtie Pagini Web Management în bibliotecă Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Prelucrarea publicaţiilor Compendiu Biblioteca Universităţii din Piteşti Managementul informaţiei Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Biblioteca "Tudor Arghezi" Imperiul Bizantin Documentare Dedicaţie şi autograf Biblioteci publice - comunitate Acces liber în sălile de lectură Professional skills Alfabetizare informaţională Personalităţi literare Enciclopedie Formate de înregistrare (Biblioteconomie) Bibliotecă şcolară Marketing de bibliotecă Publicitate. Reclamă Achiziţia documentelor Noţiunea de patrimoniu Cărţi vechi româneşti Tehnica lecturii Biblioteca contemporană
Vă rugăm să schimbaţi parola