Biblioteca Universității din Pitești

Biblioteconomie

Subiect Tematic: Biblioteconomie
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 6728 lucrari in 6629 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor WebOPAC Sec. 16-18 Sistemul infodocumentar Evoluţia tehnologiilor informaţionale în bibliotecă Chestionar - produse oferite utilizatorilor Diseminarea informaţiei Biblioteci specializate Evaluarea serviciilor bibliotecii Cronica reconstrucţiei Imunitatea de sechestru Bibliotecă comunală - activitate Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Criza bibliografică Producţie ştiinţifică Informaţia digitală Gravura în relif Biblioteca contemporană Competenţele bibliotecarului Bibliografia românească Biblioteca Publică din Amsterdam Contextul informaţional actual Clasificare Biblioteca tradiţională către biblioteca digitală Cercetare universitară Manual 1953-1975 Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Regăsirea informaţiei online Lectura publică Efectele stării de sănătate Biblioteci şcolare Administrarea bibliotecii. Personal Documente istorice Sec. 16 Sisteme de bibliotecă Globalizare Recenzii Manual universitar Documente multimedia Mori de hârtie Citations Reţeaua Internet Documente electronice Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Utilizatori Biblioteci publice - comunitate Teoria învăţării Educaţie. Învăţământ. Instruire Personalitate locală Principiile catalogării. Descriere Bibliografie Instituţii culturale Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Diversitatea etno-culturală Boierii Goleşti Politici de resurse umane Carte tipărită Controlul bibliografic Aspectul specializat Eveniment Civilizaţie. Cultură. Progres Search engines Muzee Cataloage Drepturi de autor Specialişti în bibliologie Personalităţi Organizare ergonomică Calitate Cunoaşterea prin observaţie Biserica Romano-Catolică Calculatoare Ghid Educaţie nonformală Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Componenta aplicaţie portal de gestiune a resurselor eterogene Personalităţi ale bibliologiei româneşti Sisteme de biblioteci, municipale, orăşeneşti, etc. Activitatea bibliotecarului Comunicarea colecţiilor Analiză statistică Controlul punctului de acces Mobilitatea colecţiilor CDI în educaţia interculturală Comunitate Brand Bibliotecă şi societate Acces la informaţii Copie privată Fundaţii culturale Biblioteca hibrid(ă) Politica documentară Istoria tiparului Planificarea strategică Colecţii speciale Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Proiecte europene Biblioteca în societatea contemporană Metodă de identificare Activitate bibliografică Biblioteca Biblioteca Judeţeană Argeş Roma Publicaţii ale conferinţelor Tipar Biblioteci digitale Principii constituţionale Dezvoltarea Internetului Calculatorul şi biblioteca modernă Patrimoniu naţional Servicii elelectronice Persoane cu dizabilităţi Domnitor român Lectura în societatea românească Bibliotecă naţională Serviciu bibliometric Principii de selecţie a documentelor Sesiuni de comunicări Factori abiotici Anuar Cele 10 principii europene pentru calitatea site-urilor Internet culturale Cărţi Misiune Tehnologia informaţiei şi comunicării Search strategies Accesul deschis Arhive web Biblioteca patriarhală Sistem analogic Ghid de conservare Publicul Revistă Evenimente educaţionale Clasarea documentelor de patrimoniu Pagini Web Transmisii mecanice ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Resurse umane Structura sistemelor de bibliotecă Locaţii Internet Republica Moldova Reguli de catalogare Arad Muzică Colecţii curente Inovare Istorie locală Patrimoniu cultural Memorii Insecte Tezaur multilingv Nobilime Informatică aplicată Gravura în metal Cataloage de biblioteci UNIMARC Soluţii informatice România Depozitul legal Rolul bibliotecii universitare Brand-ul Fişiere de autoritate Plagiat Poezie Cititor - Utilizator Homepage Comunicare ştiinţifică Fidelizarea cititorilor Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Digitizare Dezvoltarea fondurilor info-documentare Teorie şi practică Clasificarea Zecimală Universală Componenta aplicaţie integrată de gestiune a documentelor de bibliotecă Actualităţi Imunitatea de jurisdicţie Managementul serviciilor Date Extinderea bibliotecilor. Grupare. Cooperare. Carte 1931-1960 Biblioteci multiculturale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Legile Web-ului Bibliotecă publică - rol Acces liber în sălile de lectură Medalii Teză de doctorat Biblioteci Naţionale Planificarea şi dezvoltarea colecţiilor de cărţi electronice Motivare Sec. 18-19 Curs universitar Management în bibliotecă Dicţionar român-englez Omagii. Aniversări Bibliografia locală Paradigma livrescului Omagii Cercetare Regăsirea informaţiilor pe Internet Prelucrare automată a datelor Cultura tiparului Limbaje de indexare Istoria bibliotecilor Bibliografia naţională Managementul resurselor informaţionale Enciclopedie Biblioteca Mavrocordaţilor Utilizatori persoane juridice Platformă e-Learning Carte străină Crearea site-ului Web Era Internetului Catalogare. Reguli de catalogare Colecţii muzicale Stres Psihologia lecturii Dicţionar român Servicii informaţionale Tezaure multilingve Bibliografii. Cataloage Educaţia interculturală Clasificare şi indexare Biblioteca electronică Fond documentar - cercetare Album Publicații digitizate Formate de înregistrare (Biblioteconomie) Mediateca Site-ul bibliotecii Portal educaţional Horticultură Antologie Cultură şi civilizaţie Servicii de referinţe digitale Învăţarea artei de a citi Informare Bibliotecar - provocările profesiei Biografii Variabile Comunicare informaţională Cărţi în limba rusă Automatizare Programe educaţionale Bază de date bibliografice Biblioteci publice, populare Societatea cunoaşterii Lumea virtuală Metode de predare şi instruire Mass-Media Educaţie. Învăţământ Servicii infodocumentare Biblioteca Brukenthal Tehnologii informaţionale Arta lecturii Globalizarea informaţiilor Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Controlul bibliografic universal Servicii de achiziţii si completarea colecţiilor Biblioteci publice în comunitate Software pentru biblioteci Tehnica muncii intelectuale Obiectul digital Ce este DRIVER? Repertoriu Journals Anglia prea-modernă Analfabetism funcţional Bibliotecă virtuală Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Cititorul Valori pierdute Arhiva istorică Cunoaştere Diseminare Proiectare ergonomică Educaţie extracuriculară Arhondologie Bibliotecă şcolară Istoria învăţământului românesc Accesul la reţelele de socializare Statutul profesiei Control bibliografic universal Biobibliografie Procesul cunoaşterii ştiinţifice Multimedia Biblioteca 2.0 Biblioteci virtuale Parteneriate culturale Scanarea colecţiilor Practici şi metode de conducere Biblioteca universitară Digitizarea Profesori documentarişti Digitizarea materialelor muzeale Bibliotecari şcolari - activitate Aranjarea cărţilor pentru acces public Biblio-Braşov Informare documentară Arhivistică. Arhive Legislaţie de bibliotecă Tipuri de educaţie Cartea Servicii de bibliotecă Cluj-Napoca, oraşul Combinaţii tezaur-clasificare Bunuri culturale Asociaţia culturală Cataloage colective, unionale, ale mai multor biblioteci. Repertorii. Cataloage de colecţii ale mai multor biblioteci Acces deschis Multilingv Lingvistică Bibliografie. Cataloage Tehnica informării şi comunicării Structuri infodocumentare Biblioteca imperială Prezentări biografice Prelucrare date Colecţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Biblioteca tradiţională Reţele sociale online Personal digital assistant Indexare RAMEAU Imaginaţie-creativitate Aniversări Conservarea, protejarea cărţii Era digitală Management de bibliotecă Procese psihice superioare Carte veche Marketing de bibliotecă Interoperabil Reţele informatice Bibliotecă pedagogică - prezentare Formate de schimb (Biblioteconomie) Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Incunabule Cultura iraniană Bibliotecă publică - noi servicii Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Cititoare de ecran Biblioteca digitală Biblioteca Văcăreştilor Biblioteci publice Cartea electronică Formare profesională Cronică Calitatea serviciilor Factorul de impact Accesibilitatea tehnică şi tehnologiile auxiliare Google analytics e-Learning, definiţii Departamentele administrative ale bibliotecii Portal Web Tehnici de catalogare şi indexare Colecţii electronice Procesare documente Satisfacţia utilizatorilor Bibliotecă - istoric Resurse Abstracte Utilizatori persoane fizice Teze Dezbateri profesionale Manuscrise pirogravate Publicitate. Reclamă Societate contemporană Dreptul de autor Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Internet Comunicarea documentelor Baze de date ProQuest Chestionar Donaţii Comportamentul utilizatorilor cu dizabilităţi în mediul virtual Cunoaşterea empirică Prelucrarea publicaţiilor Biblioteci şcolare - dezbatere Literatură Compendiu Comunicarea resurselor informaţionale electronice Lucrările Conferinţei, 1996 Istoria cărţii Cercetare aplicată Managementul conţinutului digital Librarianship Confluenţe profesionale Societate informaţională Arhivistică Internet research Teze de doctorat digitizate (loading) Voluntariat Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Surse de informare Documente audio-vizuale Documentare. Cărţi. Scrieri Bibliografia istorică Bibliografii Management informaţional Managementul calităţii Scientific output Dezvoltarea colecţiilor Istoria scrisului Tehnici de indexare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Fluxurile de informaţii Schimbul internaţional de publicaţii Biblioteca Universităţii din Piteşti Documente legislative Grafica de carte Indicatori de performanţă Managementul informaţiei Depozite de resurse electronice Bibliotecă publică Colecţii de muzică Istoria României Regăsirea informaţiei Date despre Constantin Istrate Inginerie. Tehnică în general Journals rank Bibliotecile în societatea informaţională Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Structura generală a site-ului Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Achiziţia documentelor Biblioteci Asociaţii profesionale Prezervare digitală a documentelor Secţie de artă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Întrebări şi răspunsuri Bibliografia daneză Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Spaţiul informaţional DRIVER Personalităţi culturale româneşti Lectura în arta plastică Publicaţii periodice şi seriale Management universitar Protejarea patrimoniului cultural Documente digitale Drepturile de Copyright Intermediere infodocumentară Sistemul bibliotecilor publice finlandeze Managementul documentelor electronice Perenitate între istoric şi perspective Motoare de căutare semantice Management Publicaţii oficiale Catalogare Filologie Tehnici interdisciplinare Biblioteci universitare Cultura tehnologică instituţională Achiziţie publică Engineering Sec. 19 Biblioteci generale Science visibility Educaţie Învăţământ universitar Psihologia lecturii. Relaţii între cititor, autor, carte Mănăstirea Antim Biblioteca Academiei Române Professional skills Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Publicul bibliotecii Conceptul de ştiinţă Cultură Îngrijirea şi conservarea colecţiilor. Deteriorare. Restaurare. Curăţire Strategie universitară Indexarea publicaţiilor Nevoi de informare ale utilizatorilor Managementul bibliotecilor şcolare Cantitatea de informaţie Itinerarii culturale Bibliotecile existente în Imperiu Servicii destinate exploatării, utilizării colecţiilor Depozitul instituţional Clasificarea Zecimală Dewey Descoperirea resursei Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Biblioteci europene Principii internaţionale de catalogare glosar Lectură Clasificare zecimală Date descriptive Înregistrări bibliografice tradiţionale Teoria informării şi comunicării Profesia de bibliotecar Conversia documentelor în fişiere audio Communication Camera Naţională a Cărţii Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Cultura română Biblioteca Naţională a României Proprietate intelectuală Arhive Coduri de catalogare Industria lemnului Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Contemporary medicine Regulamente de funcţionare Informare în context Internet Clasificare Zecimală Universală Reviste electronice Politici guvernamentale Cronica ideilor Depozitul digital instituţional Informare bibliografică Administrarea bibliotecii Documente ilustrate Resurse electronice Managementul drepturilor de acces Ştiinţa serviciilor în bibliotecă Corespondenţă. Scrisori Documente de bibliotecă Biblioteci. Organizare şi administrare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Bibliotecari Telemedicină Cercetare psihologică Bibliotecă particulară Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Servicii şi funcţii ale bibliotecii Teologie Cultura informaţională Noţiunea de patrimoniu Activitate tipografică Bibliometrics Electronic Dewey Europa Depozit legal Comunitatea virtuală Relaţii bibliografice Literatură română Deselecţia colecţiilor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Info-documentar Societatea învăţării Literatură persană Tezaur monolingv Reţele sociale Publicații digitale Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Bibliotecă digitală Web 2.0 CZU Audit public intern Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Arhivarea conţinutului digital Îndrumar (ghid) Comunism Inovaţii Utilizatori cu nevoi de lectură speciale Sistem de instruire Hermeneutică Paradigmă Servicii bibliografice Filosofie Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă Biblioteca monastică Sistem de informare-documentare 1828-1918 Activitatea cititorilor Tratat Beiuş Dedicaţie şi autograful autorului Relaţii cu publicul. Propagandă Cititorii noştri, colaboratorii noştri Religie Informatică Cultură românească Învăţământ superior Postulatele lui Ranganathan Iconografia cărţii Cartea în spaţiul privat Sisteme de clasificare Bibliografia Centre de documentare Servicii Ştiinţa informării Informaţie Relaţii cu publicul Indexare (Biblioteconomie) Cultura informaţiei Standarde de calitate Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Descriere bibliografică Expoziţii Transilvania Cartea documentară Electronică Comunicare Marketing E-learning Culegeri de lucrări cu apariţie regulată Măsurarea performanţei Universităţi Bibliotecă comunală - istoric Cărţi vechi româneşti Limbaje de indexare şi regăsire Activitate fizică Biblioteci ale autorităţilor publice Biblioteca virtuală Macarie Indici de bază Sec. 16-17 Educaţia nonformală Workshop internaţional Managementul colecţiilor Dezintermedierea Activităţile organizaţiilor Alfabetizare informaţională Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Resurse cu acces deschis Invisible web Eseuri Cooperare bibliotecară regională Istorie culturală Partajarea resurselor Biblioteca în societatea românească Organizare. Planificare Traducere Open Access Biblioteconomie Biblioteconomie internaţională Sisteme digitale Limitări şi excepţii ale drepturilor de autor Servicii de referinţă Copenhaga Reintermediere Metode de cercetare Information literacy Accesul la informaţie pe suport electronic Opportunities Cercetare de marketing Festival internaţional Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Factori biotici Dicţionar Evenimente culturale Biologie Culegeri de lucrări Publicaţii periodice electronice Criptarea datelor Ergonomie Bibliotecă automatizată Politica de dezvoltare a colecţiilor Bibliotecă - aniversare Piteşti Istoria presei Website Tipuri de cataloage Internet şi cercetare ştiinţifică Patriomoniu documentar românesc Modelul FRBR Biblioteci înlăţuite E-book Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Funcţii şi competenţe Science evaluation Biblioteci speciale Fond documentar Workshop Bibliologie fără frontiere Document digital Sec. 15-16 Information resources Diversitatea colecţiilor Cooperare interbibliotecară Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Colecţii de biblioteci Conceptul de livresc Utilizatori cu dizabilităţi în mediul virtual Carte veche < 1900 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor 1990-2007 Bibliografie naţională Bibliotecar cu studii superioare Tezaur de termeni Entuziasm Librarians Învăţământ Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Abilităţi de informare Biblioteci judeţene Lectura femeilor Biblioteca "Tudor Arghezi" Tehnologii de acces create pentru persoanele ci dizabilităţi vizuale Competenţe Bibliografii speciale Studii Web semantic Sisteme de gestiune a datelor Servicii de informare Cercetare istoriografică Bibliologie Depozite instituţionale Deselecţia documentelor Bibliografia britanică Aniversări culturale Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Motivaţie Ştiinţă Criză economică mondială Informare-documentare Dezvoltare profesională Bibliotecă digitală Componenta aplicaţie de bibliotecă digitală Activitatea de digitizare în bibliotecile din România Dezvoltarea site-ului web Prevenirea degradării documentelor Mediator de informaţie Bibliotecă publică - comunitate Prezentare istorică Dicţionar englez-român Imperiul Bizantin Prelucrarea documentelor Publicații periodice digitale Controlul informaţiei Utilizatori cu dizabilităţi Comunitate academică Filosofia lecturii Limba rusă Lucrări de referinţă Carte şi mentalităţi Educaţia pentru profesie Biblioteca Naţională a Austriei Manuscriptorium Arhivarea Web Informatizare Istorie recentă Limba română Diversitatea suporturilor informaţionale Norme de accesibilizare a paginilor web Biografii şi studii înrudite Religie. Teologie Lucrările Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice, 2007 Activitate editorială Documentare Personalităţi literare Documentare. Cărți. Scrieri. Autori Bibliotecă publică - schimbare Principii ale accesibilităţii în cadrul platformelor de e-Learning Ştiinţa materialelor Portal Comunicări Dedicaţie şi autograf Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Patrimoniu Exemplare gratuite. Depozit legal. Transmitere obligatorie a publicaţiilor către bibliotecă Tehnica lecturii Colecţii de afişe Publicaţii periodice Carte electronică Centre de informare şi documentare Strategie Biblioteci-Drept Observaţie ştiinţifică Bibliotecă tradiţională Uniunea Europeană Acces liber IBUP Cercetare ştiinţifică Tehnologii de acces Societate
Vă rugăm să schimbaţi parola