Biblioteca Universității din Pitești

Drept

Subiect Tematic: Drept
Lucrări: 2735 lucrari in 2810 publicatii in 5 limbi
Introducere în logica juridică de: Dobrinescu, Ion (Text tipărit)
Teste grilă pentru admiterea în magistratură de: Ciobanu, Mihaela (Text tipărit)
Dreptul familiei de: Bacaci, Alexandru; Dumitrache, Viorica-Claudia (Text tipărit)
Adagii juridice latineşti de: (Text tipărit)
Infracţiuni contra demnităţii persoanei de: Turianu, Corneliu (Text tipărit)
Dreptul muncii. Volumul II de: (Text tipărit)
Subiecte
Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Contabilitate Etnologie. Etnografie Decizii Inculpat Suspendarea executării pedepsei Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Interesul social - instrument de protejare a economiei Proceduri de conciliere Literatură Violenţa intrafamilială Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Legea nr. 10/2001, art. 10 Ghid practic Codul de procedură civilă, art. 244 Putere legislativă Legislaţie bancară Istoria dreptului internațional Codul civil, art. 680 Procedură penală Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Detenţiune pe viaţă Codul de procedură penală, art. 278 Legea nr. 554/2004, art. 5 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Despăgubire Conflict negativ de competenţă Contracte de drept civil care au un caracter comercial Libertate România Judecată Recunoaşterea vinovăţiei Codul de procedură civilă, art. 111 Legea nr. 130/1996, art. 17 alin. (2) lit. b) O.U.G. nr. 64/2005 Mass-Media Contabilitate financiară bugetară Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Procedura insolvenţei Neconstituţionalitate Asistenţă socială Infracţiuni contra justiţiei Drept. Jurisprudenţă M. Of. nr. 372 din 27 mai 2011 Tendinţe în teoria dreptului. Şcoli, doctrine ale dreptului. Filosofia dreptului. Teoria statului şi a dreptului China Termenul de revizuire Jurisprudenţa Curţii de Conturi Democraţie. Guvernare de către popor Pensii Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Tratat Turism Învăţarea limbii Construcţii civile Publicaţii universitare Limba rusă Limba română Comunicări Istoria Franţei Sociologia familiei Codul civil, art. 697 Literatură americană Relaţii internaţionale Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei Contract individual de muncă Sancţiune Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Graţiere condiţionată Casare H.G. nr. 585/2002 Infracţiune de omor Fundaţii Drept urban Reguli de ordin procedural Efectele căsătoriei asupra proprietăţii Practică şi deontologie notarială Ro Despăgubiri civile Construcţii Muncă. Organizarea muncii Fapte penale Brevete Plângere Reformă juridică Învăţarea limbii engleze Moştenitorii Epistemologie Drept financiar şi fiscal Înregistrarea mărcilor Filosofie Obligaţii Drept internaţional Culegere de hotărâri judiciare Ex libris Legislaţie Arestare preventivă Stare civilă Protecţie Biografii şi studii înrudite Drepturile omului Silvicultură Drept de succesiune Educaţie. Învăţământ. Instruire Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (1) lit. a) Filosofie. Sociologie Interesul general în dreptul societăţilor Dividende Legea nr. 31/1990, art. 132 Legea nr. 137/1997 Legea nr. 554/2004, art. 19 alin. (1) Drept Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Legea nr. 129/1992, art. 6 Sec. 18-19 Publicații digitizate Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Dicţionar român-maghiar O.G. nr. 9/2000 Dunărea, Fluviul 1945-1977 Curtea Constituţională Statistică. Demografie. Sociologie Avocaţi. Barou Executare silită Drept penal. Infracţiuni penale. Infracţiuni posibile 1949-1953 Sancţiuni pecuniare O.G. nr. 92/2003, art. 215 alin. (2) Credinţă ortodoxă Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Excepţia de neconstituţionalitate Criză economică Codul de procedură civilă Administraţie de stat 1581 Cunoaşterea practică a limbii Sociologie Medicină Recalcularea pedepsei Tipuri de ajutoare sociale Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Răspundere materială Debitor Sancţiune civilă Ştiinţe economice Abandon de familie Succesiunea statelor la organizaţiile internaţionale Educaţie. Învăţământ Conflict de muncă Şantaj Sesizarea instanţei Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Curtea Supremă a Canadei Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Contracte de împrumut Ştiinţe sociale Codul civil, art. 480 Funcţiile dreptului comunităţii Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Căsătorie Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Concepţia dreptului civil român asupra nulităţii Legea nr. 302/2004, art. 145 Contract de locaţiune Legea nr. 31/1990, art. 136 Codul civil, art. 1077 Acţiune civilă Legea nr. 21/1996, art. 5 alin. (1) Lichidare Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Legea nr. 31/1990, art. 94 Tentativă la infracţiunea de omor Legea nr. 53/2003, art. 50 lit. h) Cursuri universitare IFR Contestaţie la executare Organizarea muncii Litigii de muncă Finanţe Legea nr. 85/2006, art. 147 Reorganizare judiciară Garanţie Corupţie Act constatator Dreptul muncii M. Of. nr. 387 din 11 iunie 2012 Legea nr. 126/1995 Proceduri constituţionale Codul de procedură civilă, art. 119-120 Cuantumul obligaţiilor fiscale Constituţia Europei Instituţii politice Termodinamică. Energetică Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Arbitraj internaţional Filosofie morală. Etică O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Drept maritim. Legislaţie privind navigaţia maritimă şi pe ape interioare Luare de mită Generalităţi Statutul străinilor în dreptul privat Societate pe acţiuni Cultură juridică Contracte economice Familie O.U.G. nr. 51/1998 Istoria dreptului românesc Code Napoléon Legea nr. 554/2004, art. 1 Codul civil Hotărâri judiciare Drept financiar O.G. nr. 25/2002, art. 3 Delapidare Japonia Denunţare calomnioasă Condamnare Legea nr. 18/1991 Urmărire penală Legea nr. 129/1992, art. 2 Integrare în UE Drept internaţional privat Evicţiune Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Legea nr. 503/2004, art. 48 Legea nr. 10/2001, art. 23 Muncă Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Legea nr. 31/1990, art. 54 Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Parlamente Cultură Prejudiciu cauzat Probe. Justificări Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Defunct Argumentaţie Distrugerea bunului furat Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Controlul constituţionalităţiilor legilor Supremaţia legii M. Of. nr. 691 din 14.10.2009 Legea nr. 95/2006, art. 313 alin. (1) 1980-1985 Tăinuire Medicină sportivă Legea nr. 302/2004, art. 118 Ilegalitate Tentativă de viol Civilizaţie. Cultură. Progres Logică Economia muncii Partide şi mişcări politice Fapta ilicită Ştiinţe juridice Acte şi fapte juridice în general Acţiune în contrafacere Drepturi reale Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Obligaţii comerciale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Infractori Succesiune Competenţă materială Administraţie locală Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (1) Excepţie de nelegalitate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Posesiuni Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Legea nr. 303/2004, art. 14 alin. (2) lit. e) Imobile înstrăinate legal Constatarea nulităţii absolute Stat Extrădare Creanţe Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Societate cu răspundere limitată Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Canon Codul civil, art. 1329 Acte administrative fiscale Teoria statului şi a dreptului Medicină legală Protecţia copiilor Drept comercial Procese simulate Legea nr. 10/2001 Responsabilitate profesională Legea nr. 31/1996, art. 140 alin. (3) şi (3) M. Of. nr. 284 din 30.10.2010 Întrebări şi exerciţii pentru teste Scopul dreptului O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Procedură civilă Codul de procedură civilă, art. 399-404 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Contracte Administraţia de stat Instituţii europene Abuzuri faţă de copii Constituţii. Adunări legislative Protecţie socială Infracţiuni contra libertăţii persoanei Teoria statului Magistraţi Legea nr. 297/2007, art. 203 Arestarea inculpatului Acte normative Libertate fundamentală Publicații periodice digitizate Istorie universală Sociologia conflictelor Legea concurenţei Codul civil, art. 992-997 Hotarâri ale Guvernului Ucidere din culpă Ştiinţe biografice şi înrudite Legea nr. 112/1995, art. 13 alin. (6) Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Legea nr. 84/1998, art. 3 Capital social Legea nr. 302/2004, art. 94 Drept penal Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Cerere de înscriere în fals Constituţia României, art. 44 alin. (7) Texte incriminatoare H.G. nr. 610/1992 Multilingv. Poliglot Criminialistică. Tehnică şi tactică criminalistică. Victimologie Ortografie 1944-1966 Hotărâre irevocabilă Acţiune în anulare Omor Calitate procesuală Imobile preluate Închisoarea de la Pitești Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Rata inflaţiei Legea nr. 31/1990, art. 99 Dicţionar Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Consecinţele vătămării Legea nr. 304/2004, art. 36 alin. (3) Bazele dreptului penal Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Suspendare de drept Legea nr. 31/1990, art. 8 lit. f Republica Moldova Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. (1) Legea nr. 554/2004, art. 14 Dreptul proprietăţii intelectuale Ştiinţe auxiliare ale dreptului Contracte comerciale Relaţii între sexe Drept în general Stat. Structura statului Probe testimoniale Răspundere penală Periodic vechi românesc Culegeri colective Decretul nr. 167/1958, art. 7 Condamnare nelegală Franţa Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Logică. Teoria cunoaşterii Legea nr. 168/1999, art. 72 Sporuri aplicate Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Cooperare internaţională Competenţa jurisdicţională Legea nr. 302/2004, art. 117 Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Codul muncii, art. 298 alin. (2) Legea nr. 140/1996 Consiliu de administraţie Legea nr. 297/2007, art. 182 alin. (3) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Teoria dreptului Contravenţie Fondul funciar Ştiinţe naturale Ramuri speciale ale dreptului Săvârşire H.G. nr. 834/1991 Codul fiscal, art. 232 alin. (3) 1969-1975 Refugiaţi Administraţie publică Decretul nr. 167/1958, art. 3 Legea nr. 136/1995, art. 43 Dreptul la libertatea de exprimare Drept pozitiv Activităţi specifice administraţiei publice Istoria României Legea nr. 182/2002 Legea nr. 188/1999, art. 102 Prescripţia extinctivă Lucrări ştiinţifice universitare Sec. 17 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Ordonanţă de urgenţă Istorie Predare Metrologie Jurisprudenţă Executarea pedepsei Executarea sentinţei Economia Tranziţiei 1948-1996 Studii de drept comparat Partajul succesoral Religie. Teologie Fraudă Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Legea nr. 31/1990, art. 70 Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Autonomie. Independenţă. Dreptul la autodeterminare. Dreptul de a adopta propria Constituţie. Dreptul la legislaţie. Dreptul la auto-administrare. Dreptul la reprezentare diplomatică. Dreptul de petiţie în favoarea autonomiei Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară Legea nr. 31/1990, art. 75 Sancţiuni contravenţionale Drept procesual penal Grecia Antică Plângere prealabilă Conflicte de interese Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate Sexualitate Act administrativ Regimul international al gestionării deşeurilor Testament autentic Istoria dreptului Furt Competenţă Asigurări sociale de bătrâneţe Legea nr. 31/1990, art. 55 Principiile dreptului penal Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Admitere în barou Codul de procedură penală, art. 408 Drept economic Conflict de competenţă Democraţia contemporană Codul penal, art. 174, alin. (1), lit. i) Principiul consensualismului Drept comunitar Culegeri din operele mai multor autori Funcţionar cu atribuţii de control Psihologie criminală Termenele de promulgare Revizuire constituţională Răspunderea civilă delictuală Angajator Mări deschise. Mări libere Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Apel incident Conflicte de drepturi Daune-interesate Contopirea pedepselor Legea nr. 8/1996, art. 130 Politici educaţionale Preşedinţii Franţei Sisteme cooperative H.G. nr. 489/2003, art. 1 Directiva 79/409/CEE Codul de procedură civilă, art. 372 Competenţa instanţelor de judecată Certificat de atestare Antropologie Imobile preluate de stat Calitate procesuală pasivă Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Plăţi Inadmisibilitate Legea nr. 136/1995, art. 54 Documente legislative Organizarea şi administrarea judecătorească Legile supuse promulgării Societate comercială Furt calificat Ziaristică. Presă Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Dreptul în comunitate Dreptul mediului înconjurător Istoria Ţării Româneşti Sport. Educaţie fizică Drept european Directiva 92/43/CEE Codul fiscal, art. 192 alin. (7) Legea nr. 7/1996, art. 33 alin. (1) Prezentare istorică Contract de credit Contracte de garanţie Tehnică criminalistică Daune Codul de procedură penală, art. 63 alin. (2) Sec. 16 Personalităţi Testament M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011 Comunitate Proprietate publică Dreptul de folosinţă M. Of. nr. 694 din 15.10.2009 Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Drept de proprietate Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Obligaţii fiscale restante Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Carte 1931-1960 O.U.G. nr. 109/2005, art. 48 alin. (1) şi (2) Dreptul de opţiune succesorală Acţiuni civile în general Limbi individuale Admisibilitate Legea nr. 136/1995, art. 22 Dicţionar maghiar-român Hotarâri ale Senatului României Natura dreptului Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Carte veche Curs complet cu exemple şi exerciţii de aplicare Biosfera (ca mediu înconjurător) Contract de vânzare-cumpărare Cerere de restituire a cauţiunii Situaţia intervenientului în interesul altei persoane Legea nr. 489/2006 Omor deosebit de grav Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Codul civil, art. 492 Drept internaţional relevant Limba latină Ştiinţe auxiliare ale dreptului. Psihologie legală. Chimie legală. Medicină legală Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Suspendarea judecăţii Certificat de atestare a dreptului de proprietate Legea nr. 26/1990, art. 1 IBUP Legea nr. 8/1996, art. 25 Controlul economiei. Conducerea economiei Geografie Codul civil, art. 494 Brevet de invenţie Atribuţiile procurorului Lagăre de concentrare Drept penal. Infracţiuni penale Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Revizuire Contract de concesiune Boli mintale Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Codul civil, art. 1095, alin. (1) Legea nr. 302/2004, art. 122 Doctrine Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană M. Of. nr. 290 din 4 mai 2010 Publicații EUP Drept privat Stipulaţie Regimul democratic Marketing Săvârşirea furtului Legea nr. 10/2001, art. 26 Răspunderi civile delictuale Istoria limbii Tratatul de la Lisabona Dobânda legală Taxa judiciară de timbru Literatură universală Înscris fals Raporturi juridice Drept constituţional Juridic Imobile preluate în mod abuziv Fundaţii de utilitate publică Legea nr. 302/2004, art. 90 Dreptul mediului Politică şi guvernare Recuzare M. Of. nr. 742 din 5 noimebrie 2010 Conducerea fundaţiilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului Român Căi de atac Abuz de încredere Europa Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ştiinţe politice Istorie generală. Istorie universală Societate cooperativă Dialectologie Legea nr. 51/1995, art. 16 alin. (2) Bibliografie master FTLIA - Limbaje specializate și traducere asistată de calculator Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (2) Suspendarea executării Drepturi băneşti Hotărâri ale Camerei Deputaţilor Funcţionar public Managementul întreprinderii Drept roman Documente istorice Pedeapsa accesorie Petiţia de ereditare Legislaţie românească Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Mărci comerciale Certificat de rezidenţă fiscală Africa Legislaţie internă relevantă Sursele, originile dreptului pozitiv Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Imunitate parlamentară Investigaţie penală Închisori pentru deţinuţi politici Impozit pe venit O.U.G. nr. 51/1998, art. 45 Revendicarea patrimoniului fostei societăţi Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Piaţă de capital Filosofia dreptului Geografie. Biografie. Istorie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dreptul afacerilor Piteşti Acţiune pauliană M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011 Protecţia drepturilor copilului Evaziune fiscală Constituirea, funcţionarea, controlul şi dizolvarea unei societăţi Infracţiuni contra demnităţii Hammurapi Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului Manual universitar Comerţ Drept internaţional public Legea nr. 213/1998 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Act juridic Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Dobândă legală Înşelăciune Contract de cesiune Doctrină Management Înţelegerea interesului social bazat pe natura societăţilor Infracţiuni de viol Codul fiscal, art. 136 Tipuri de societăţi Infracţiuni Afaceri M. Of. nr. 111 din 18.02.2010 Procedură în caz de faliment Publicații digitizate Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Codul penal Manual Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Principiul relativităţii Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Criminalistică 1601-1780 Legea nr. 64/1991, art. 66 alin. (2) Rezolvarea conflictelor Dreptul în societate Evul Mediu Mandat de arestare europeană M. Of. nr. 223 din 31 martie 2011 Povestiri istorice Personal muncitor Drept civil. Drept privat Ipotecă Codul de procedură civilă, art. 374 Curtea Constituţională a României Consimţământul persoanei condamnate Măsuri reparatorii Complicitate Arabi Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (3) Preţ. Formarea preţului. Costuri Drept procesual civil Teoria generală a dreptului Adopţie M. Of. nr. 217 din 7.04.2010 Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Organizare judiciară Dreptul organizaţiilor internaţionale Legea nr. 112/1995 Drept civil Influența umană asupra climei Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Asigurarea dovezilor Clauză compromisorie Angajaţi Dreptul naţiunilor Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Trafic de influenţă 1995-2010 Creanţe bugetare Limba franceză Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Dreptul de retragere Relaţii de muncă. Contract de muncă Tentativă Legea nr. 78/2000, art. 6 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Plângere împotriva ordonanţei procurorului Circulaţie monetară Boli profesionale Curtea Federală a Canadei Pedeapsă. Executarea pedepsei Publicaţii periodice şi seriale Dreptul de retrocedare Juridică Consiliul Concurenţei Spor de vechime în muncă Legea nr. 21/1991, art. 5 Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Metode, sisteme şi procedee contabile Dreptul climei M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010 Dreptul constituţional comparat Bănci Legea nr. 84/1998, art. 35 Prescripţia dreptului Conflict negativ Cerere de revizuire Scutire de taxă Revendicare mobiliară Ştiinţe medicale. Medicină Adopţiune Reabilitare Protecţia familiei Drept agrar Operaţiuni bancare Legea nr. 10/2001, art. 4 Contract de împrumut Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Codul civil, art. 966-968 Asigurări sociale de sănătate Funcţionari publici M. Of. nr. 137 din 2.03.2010 Coduri de legi Legea nr. 571/2003, art. 200 alin. (1) lit. g) Drept social Informaţie Cooperative agricole Calitatea procesuală activă Definiţia acţiunii în nulitate Răspundere contractuală Morală sexuală Umanism Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat Aspecte fundamentale de drept public şi privat brazilian Legea nr. 47/1992, art. 29 Sec. 18 Magistratură Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Arbitrajul comercial Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Drepturi și restricții în probleme constituționale Antrenament sportiv Nelegalitate Legea nr. 8/1996, art. 131 Doctrine juridice Obligaţii contractuale (Drept) Nulitatea absolută Legea nr. 90/2001 Prezumţie M. Of. nr. 365 din 25 mai 2011 Carte 1901-1930 Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Codul penal, art. 20 Prejudiciu moral Acţiune în constatare Literatură română Literatură populară Drept succesoral Econometrie Legea nr. 31/1990, art. 238-241 Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (1) Mărturie şi probe în procedurile penale Legea nr. 31/1990, art. 59 Falsificare Protecţia dreptului la viaţa privată Legea nr. 10/2001, art. 21 Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Partide naţionaliste Delicvenţă juvenilă Viol Codul de procedură penală, art. 494 Justinianus I, Împarat al Imperiului Bizantin O.U.G. nr. 37/2009 Procedură (Drept) Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă Despăgubirea părţii vătămate Evoluţia noţiunii de nulitate O.U.G. nr. 94/2000, art. 4 Psihologie Situaţia intervenientului în interes propriu Instanţă competentă Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Constituţie Structura statului Criminologie. Criminalistică Lingvistică şi limbi Studii Organizare şi conducere comercială şi industrială Uniunea Europeană Legea nr. 302/2004, art. 146 Suspendare Legea antifumat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Consideraţii Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Fals în declaraţii Părăsirea locului accidentului Legea nr. 10/2001, art. 9 Filozofia dreptului M. Of. nr. 284 din 30.04.2010 Dreptul comunicării publice Conflicte Criză financiară Organizaţii interguvernamentale Mediere Curiozităţi juridice Sancţiunea nulităţii Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Roma antică Calitate procesuală activă Incompatibilitate Cerere reconvenţională disjunsă Executor Meteorologie M. Of. nr. 771 din 18 noimebrie 2010 Aspecte fundamentale de drept public şi privat francez Legea nr. 84/1998, art. 48 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie Codul de procedură fiscală Forţe de menţinere a păcii Efectele promulgării Contract de leasing M. Of. nr. 126 din 18 mai 2011 Scopul procedurii încuviinţării executării silite Calomnie Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate Contract de prestări servicii Drepturile și obligațiile salariaților Regim juridic Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Codul penal, art. 197, alin. (1) şi (3) Faptă ilicită Legea nr. 15/1990 Curs universitar Legislaţia muncii Abuzul de poziţie dominantă Legea nr. 8/1996, art. 132 M. Of. nr. 414 din 22 iunie 2010 Politică Rechizitoriu O.G. nr. 25/2002, art. 2 Regimuri matrimoniale M. Of. nr. 275 din 28.04.2010 Ştiinţe socio-umane Legea nr. 87/1998, art. 35 Legi individuale Protecţia drepturilor omului Proprietate intelectuală Parlamentul European Limba engleză Drept bancar Legea nr. 31/1996, art. 117 alin. (3) Probleme de drept Teste grilă Contenciosul administrativ Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Probleme ştiinţifice şi tehnice cu caracter legal Legislaţie internaţională Transfer de proprietate Contract de mandat Prezentări istorice în sens strict Culegere de probleme Drepturile copilului Litigii O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Restituirea cauţiunii Drept fiscal O.U.G. nr. 57/2007 Studii juridice Legea nr. 84/1998, art. 5 Acorduri internaţionale Viciu de consimţământ Legea nr. 190/2004 Achitare. Disculpare. Scoaterea de sub acuzaţie. Anulare Legea contractelor Deontologie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Obligaţii. Contracte. Convenţii Persoane vătămate Judecată. Hotărâri judiciare Hotărârea de casare Economie Drept public Critică literară Obiectul dreptului constituţional comparat Trafic rutier Lingvistică Legea nr. 21/1991, art. 34 Codul civil, art. 948 Drept administrativ Limbaj juridic Hotărâri judecătoreşti Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Administraţia locală Titlu de remuneraţie compensatorie 1952-1968 Organizaţii internaţionale Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Controlul fundaţiilor Teză postdoctorală Ortodoxie Legea nr. 268/2001 Religie Parte vătămată Hotărâre judecătorească M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010 Terorism politic Profesii juridice Blocaj financiar Legislaţie europeană Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Graţiere Economie socialistă Contract de asociere Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (2) Scrierea legală a limbii Recurs Conducere şi administrare Persecuţii politice Biblia Faliment Dreptul societăţilor Ungaria M. Of. nr. 382 din 1 iunie 2011 Filosofie. Psihologie Judecători Proprietate Legea nr. 31/1990, art. 143 O.G. nr. 44/2002 Limbajul juridic al limbii engleze Acţiune penală Documente legislative. Surse legislative şi juridice Ţara Românească Dedicaţie şi autograful autorului Libertatea individuală Arestare Descrieri bibliografice Acţiune în revendicare Controlul constituţionalităţii Drepturile şi obligaţiile moştenitorilor Expertiză grafică Legea nr. 169/1997 Administratorul judiciar Geografie. Explorarea pământului Transferarea persoanelor condamnate Contractul ca instrument de adaptare în dreptul societăţilor Persoane condamnate Democraţie Creanţe de asigurări Cheltuieli de judecată Bunuri confiscate Comerţ interior Legea nr. 115/1996 Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Drept de moştenire Teste pentru concursuri Ajutor de stat Tâlhărie Valori morale lezate Răspundere civilă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Codul Calimach Principiul oralităţii Legea nr. 554/2004, art. 4 Statistică Moldova Vânzarea bunurilor Dedicaţie şi autograf Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Dopaj (în sport) Drepturi patrimoniale de autor Egalitate în drepturi Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Stare de necesitate Disjungere Calitatea procesuală Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Dreptul de proprietate Ajutor social Organizarea statului Relaţii sociale Dreptul familiei Daune morale Situaţia chematului în garanţie Descendenţă. Paternitate. Părinţi şi copii Legi Termen de prescripţie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2010 Trafic de persoane Teste - concursuri Legea nr. 31/1996, art. 132 alin. (1) şi (4) Semiotică Instituţii pentru executarea pedepselor. Funcţiile dreptului societăţii Informaţie bancară Insultă Autorizaţie de construire Legea nr. 61/1991, art. 1 alin. (1) pct.1 Infracţiune de furt Istoria Moldovei Legea nr. 8/1996, art. 149 Codul de procedură penală, art. 145 Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Comerţ exterior. Comerţ internaţional Infracţiuni incriminate O.U.G. nr. 94/2000, art. 1 Sancţionare Arestări preventive Creanţă Naţionalitate. Cetăţenie Contestaţie în anulare Enciclopedie Tutun. Fumat. Mişcare împotriva fumatului Limbajul juriştilor francezi Încălzire globală Legislaţie comentată Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Lichidator judiciar Procedură judiciară Privatizare Societatea şi dreptul comparat Legea nr. 85/2006, art. 6 Efectele exproprierii Cutume Publicitate Droguri Sancţiune aplicabilă Preempţiunea convenţională Lege
Vă rugăm să schimbaţi parola