Biblioteca Universității din Pitești

Drept

Subiect Tematic: Drept
Lucrări: 2735 lucrari in 2810 publicatii in 5 limbi
Introducere în logica juridică de: Dobrinescu, Ion (Text tipărit)
Teste grilă pentru admiterea în magistratură de: Ciobanu, Mihaela (Text tipărit)
Dreptul familiei de: Bacaci, Alexandru; Dumitrache, Viorica-Claudia (Text tipărit)
Adagii juridice latineşti de: (Text tipărit)
Infracţiuni contra demnităţii persoanei de: Turianu, Corneliu (Text tipărit)
Dreptul muncii. Volumul II de: (Text tipărit)
Subiecte
Codul de procedură penală, art. 278 Cuantumul obligaţiilor fiscale Funcţionar cu atribuţii de control Termenul de revizuire Vânzarea bunurilor Literatură română Literatură universală Istorie Limba franceză Critică literară Carte 1931-1960 Politică Istoria României Psihologie Economie Ştiinţe medicale. Medicină Igienă în general. Sănătate şi igienă personală România Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Culegeri din operele mai multor autori Relaţii internaţionale Japonia Statistică Prezentări istorice în sens strict Istoria Franţei Management Teste grilă Carte 1901-1930 Religie Limba engleză Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Pedeapsă. Executarea pedepsei Ziaristică. Presă Dicţionar Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă China Lingvistică Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Franţa Medicină Învăţarea limbii Curs universitar Ortografie Învăţarea limbii engleze Ştiinţe biografice şi înrudite Istorie generală. Istorie universală Drept internaţional Culegeri colective Roma antică Limba română Religie. Teologie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Sport. Educaţie fizică Drept civil Proprietate intelectuală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Contabilitate Statele Unite ale Americii Manual universitar Prezentare istorică Organizare şi conducere comercială şi industrială Dreptul de proprietate Jurisprudenţă Muncă. Organizarea muncii Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Boli profesionale Drept Legislaţie Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Geografie. Explorarea pământului Carte veche Administraţie publică Drept administrativ Drept civil. Drept privat Sisteme cooperative Biblia Dedicaţie şi autograful autorului Conducere şi administrare Turism Asistenţă şi protecţie socială. Asigurări Drept penal. Infracţiuni penale Acte şi fapte juridice în general Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept penal Limba latină Filosofie. Psihologie Literatură americană Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Periodic vechi românesc Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Comerţ Organizaţii internaţionale Drepturile omului Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept. Jurisprudenţă Administraţie locală Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Magistratură Magistraţi Ghid practic Adopţie Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Instituţii politice Moldova Ţara Românească Cunoaşterea practică a limbii Africa Criminologie. Criminalistică Psihologie criminală Republica Moldova Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului Ştiinţe sociale Silvicultură Teoria statului Personalităţi Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Principiul relativităţii Literatură Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe naturale Istorie universală Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Antropologie Publicaţii periodice şi seriale Tipuri de ajutoare sociale Geografie. Biografie. Istorie Terorism politic Povestiri istorice Relaţii între sexe Adopţiune Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Economia muncii Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sec. 18 Evul Mediu Doctrine Literatură populară Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Antrenament sportiv Ortodoxie Construcţii civile Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Medicină sportivă Drept comunitar Partide şi mişcări politice Sec. 18-19 Drept în general Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Finanţe Enciclopedie Logică Argumentaţie Logică. Teoria cunoaşterii Epistemologie Sec. 17 Cultură Istoria Moldovei Metode, sisteme şi procedee contabile Statistică. Demografie. Sociologie Persecuţii politice Lagăre de concentrare Asigurări sociale de sănătate Asistenţă socială Ajutor social Drepturile copilului Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Boli mintale Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Român Bănci Manual Controlul economiei. Conducerea economiei Tratat Termodinamică. Energetică Descrieri bibliografice Ungaria Dunărea, Fluviul Piteşti Drept public Blocaj financiar Forţe de menţinere a păcii 1948-1996 Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Afaceri Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Activităţi specifice administraţiei publice Multilingv. Poliglot Comerţ exterior. Comerţ internaţional Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Drept privat Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Trafic de persoane Dreptul organizaţiilor internaţionale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Protecţie socială Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Documente istorice Judecată. Hotărâri judiciare Achitare. Disculpare. Scoaterea de sub acuzaţie. Anulare Etnologie. Etnografie Căsătorie Dreptul familiei Acorduri internaţionale Tratatul de la Lisabona Limbi individuale Informaţie Infracţiuni Hotărâri judiciare Drept constituţional Naţionalitate. Cetăţenie Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Teste pentru concursuri Circulaţie monetară Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Meteorologie Metrologie Canon Codul Calimach Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Codul civil Drept comercial Legislaţie internaţională Coduri de legi Drept procesual civil Legislaţie comentată Procedură civilă Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Drept procesual penal Procedură penală Acţiune penală Drept succesoral Dreptul muncii Muncă Relaţii de muncă. Contract de muncă Codul penal Administraţie de stat Constituţii. Adunări legislative Comerţ interior Dialectologie Organizarea muncii Publicitate Mass-Media Democraţie Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Preţ. Formarea preţului. Costuri Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Proprietate Umanism Contracte economice Constituţie Constituţia Europei Contabilitate financiară bugetară Operaţiuni bancare Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Contracte comerciale Obligaţii. Contracte. Convenţii Legea contractelor Contracte Economie socialistă Istoria limbii Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Cooperare internaţională Sec. 16 Corupţie Expertiza medico-legală, mărturia experţilor Probleme ştiinţifice şi tehnice cu caracter legal Criminalistică Tehnică criminalistică Criză economică Sociologia conflictelor Mediere Rezolvarea conflictelor Culegere de hotărâri judiciare Organizaţii interguvernamentale Documente legislative Familie Sociologia familiei Econometrie Drept internaţional privat Drept roman Construcţii Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Ştiinţe politice Tutun. Fumat. Mişcare împotriva fumatului Executarea pedepsei Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Funcţionari publici Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Dreptul mediului Ramuri speciale ale dreptului Dicţionar maghiar-român Dicţionar român-maghiar Sexualitate Morală sexuală Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Curtea Europeană a Drepturilor Omului Politică şi guvernare Libertate Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Partide naţionaliste Drept internaţional public Istoria Ţării Româneşti Drept economic Drepturi reale Obligaţii Obligaţii contractuale (Drept) Procedură judiciară Curtea Constituţională Drept financiar Drept fiscal Dreptul naţiunilor Teste - concursuri Executare silită Executarea sentinţei Investigaţie penală Societate comercială Dreptul afacerilor Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Cooperative agricole Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Dreptul mediului înconjurător Drept de moştenire Drept maritim. Legislaţie privind navigaţia maritimă şi pe ape interioare Mări deschise. Mări libere Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Dreptul proprietăţii intelectuale Statutul străinilor în dreptul privat Refugiaţi Stat. Structura statului Dreptul societăţilor Curs complet cu exemple şi exerciţii de aplicare Societatea şi dreptul comparat Constituirea, funcţionarea, controlul şi dizolvarea unei societăţi Tipuri de societăţi Droguri Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Biosfera (ca mediu înconjurător) Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Ştiinţe economice Educaţie. Învăţământ. Instruire Probleme de drept Politici educaţionale Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Generalităţi Filosofie morală. Etică Mărturie şi probe în procedurile penale Probe testimoniale Evaziune fiscală Competenţă Închisori pentru deţinuţi politici Criminialistică. Tehnică şi tactică criminalistică. Victimologie Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi 1949-1953 Descendenţă. Paternitate. Părinţi şi copii Studii Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Studii de drept comparat Aspecte fundamentale de drept public şi privat francez Aspecte fundamentale de drept public şi privat brazilian Organizarea statului Stat Garanţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Protecţie Infracţiuni contra justiţiei Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Instituţii europene Managementul întreprinderii Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Natura dreptului Scopul dreptului Piaţă de capital Istoria dreptului Structura statului Posesiuni Ştiinţe auxiliare ale dreptului. Psihologie legală. Chimie legală. Medicină legală 1952-1968 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei Mărci comerciale Conflicte Scrierea legală a limbii Studii juridice Organizare judiciară Brevete Legi individuale Legislaţie bancară Asigurări sociale de bătrâneţe Pensii Dopaj (în sport) Acte normative Relaţii sociale Drept penal. Infracţiuni penale. Infracţiuni posibile Legislaţie românească Stare de necesitate Infracţiuni contra libertăţii persoanei 1969-1975 Putere legislativă Hammurapi Justinianus I, Împarat al Imperiului Bizantin Ştiinţe auxiliare ale dreptului Medicină legală Arbitraj internaţional Procedură (Drept) Legislaţie europeană Deontologie Trafic rutier Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Obligaţii de întreţinere. Pensie alimentară Limbaj juridic Protecţia familiei Plăţi Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Organizarea şi administrarea judecătorească Parlamentul European Personal muncitor 1581 Doctrină Preşedinţii Franţei Prezumţie Impozit pe venit Probe. Justificări Code Napoléon Efectele căsătoriei asupra proprietăţii Instituţii pentru executarea pedepselor. Daune Daune morale Despăgubiri pentru prejudicii. Sancţiune personală Responsabilitate profesională Reabilitare Grecia Antică Reformă juridică Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei 1980-1985 Dreptul de retragere Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale 1944-1966 Avocaţi. Barou Drept bancar 1995-2010 Cutume Teoria generală a dreptului Teoria dreptului Parlamente Judecători Drept pozitiv. Sursele, originile dreptului. Reglementări juridice Acţiuni civile în general Abuzuri faţă de copii Contracte de drept civil care au un caracter comercial Ipotecă Creanţe Viciu de consimţământ Stare civilă Teză postdoctorală Succesiunea statelor la organizaţiile internaţionale Judecată Casare Legislaţia muncii Lucrări ştiinţifice universitare Obligaţii comerciale Fundaţii Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Democraţie. Guvernare de către popor Doctrine juridice Drept social Drept european Drept agrar Contractul ca instrument de adaptare în dreptul societăţilor Arabi Expertiză grafică Tendinţe în teoria dreptului. Şcoli, doctrine ale dreptului. Filosofia dreptului. Teoria statului şi a dreptului Curiozităţi juridice Filosofia dreptului Autonomie. Independenţă. Dreptul la autodeterminare. Dreptul de a adopta propria Constituţie. Dreptul la legislaţie. Dreptul la auto-administrare. Dreptul la reprezentare diplomatică. Dreptul de petiţie în favoarea autonomiei Infracţiuni contra demnităţii Interesul general în dreptul societăţilor Înţelegerea interesului social bazat pe natura societăţilor Interesul social - instrument de protejare a economiei Legea nr. 10/2001 Drept de proprietate Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Dreptul comunicării publice Drept urban Limbajul juriştilor francezi Economia Tranziţiei Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Testament Practică şi deontologie notarială Ştiinţe socio-umane Violenţa intrafamilială Transfer de proprietate Proceduri constituţionale Proprietate publică Supremaţia legii Regimuri matrimoniale Drepturile şi obligaţiile moştenitorilor Bazele dreptului penal Principiile dreptului penal Răspundere penală Întrebări şi exerciţii pentru teste 1601-1780 Teoria statului şi a dreptului Drept pozitiv Sursele, originile dreptului pozitiv Publicaţii universitare Legi Juridică Ştiinţe juridice Filosofie. Sociologie Ro Hotarâri ale Senatului României Hotărâri ale Camerei Deputaţilor Hotarâri ale Guvernului Privatizare Administraţia de stat Administraţia locală Juridic Jurisprudenţa Curţii de Conturi Drept financiar şi fiscal Abandon de familie Legea nr. 126/1995 Legea nr. 140/1996 Complicitate Viol Furt Abuz de încredere Delapidare Comunicări Înşelăciune Legea nr. 21/1996, art. 5 alin. (1) Egalitate în drepturi Plângere Lege Funcţionar public Urmărire penală Codul de procedură penală, art. 145 Despăgubiri civile Contract individual de muncă Act administrativ Legea nr. 51/1995, art. 16 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 4 Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 14 O.G. nr. 92/2003, art. 215 alin. (2) Legea nr. 554/2004, art. 4 alin. (1) Suspendare Excepţie de nelegalitate Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Sancţiune Acte administrative fiscale Legea nr. 10/2001, art. 23 Act juridic Consiliul Concurenţei Fraudă Calomnie Insultă Rata inflaţiei Contract de concesiune Acţiune civilă Legea nr. 95/2006, art. 313 alin. (1) Recurs Acţiune în anulare Legea nr. 84/1998, art. 3 Legea nr. 84/1998, art. 5 Legea nr. 84/1998, art. 48 Disjungere Acţiune în constatare Constatarea nulităţii absolute Suspendarea executării Acţiune în contrafacere Legea nr. 87/1998, art. 35 O.U.G. nr. 51/1998, art. 45 Răspunderea civilă delictuală Acţiune în revendicare Conflict negativ de competenţă Contract de prestări servicii Cheltuieli de judecată Legea nr. 112/1995 Legea nr. 213/1998 Codul civil, art. 480 Calitate procesuală activă Legea nr. 8/1996, art. 132 Titlu de remuneraţie compensatorie Legea nr. 10/2001, art. 10 Legea nr. 10/2001, art. 26 Legea nr. 10/2001, art. 21 Fondul funciar Legea nr. 169/1997 Codul civil, art. 992-997 Codul civil, art. 1329 Cerere de revizuire Arestare preventivă Legea nr. 303/2004, art. 14 alin. (2) lit. e) Capital social Ajutor de stat Procedura insolvenţei Legea nr. 571/2003, art. 200 alin. (1) lit. g) Codul fiscal, art. 192 alin. (7) Codul fiscal, art. 232 alin. (3) Condamnare Codul de procedură civilă Denunţare calomnioasă Obligaţii fiscale restante Inculpat Sancţiunea nulităţii Apel incident Infractori Contract de leasing Graţiere Legea nr. 137/1997 Extrădare Persoane vătămate Plângere prealabilă Contestaţie în anulare Ordonanţă de urgenţă Legea nr. 31/1990, art. 132 Arbitrajul comercial Arestare Tăinuire Instanţă competentă Măsuri reparatorii Infracţiune de omor Conflict de competenţă Drepturi băneşti Principiul consensualismului Calitatea procesuală Falsificare Abuzul de poziţie dominantă Legea concurenţei Legea nr. 115/1996 Reguli de ordin procedural Scopul procedurii încuviinţării executării silite Sancţiuni contravenţionale Autorizaţie de construire Act constatator Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Comunitate Brevet de invenţie Legea nr. 64/1991, art. 66 alin. (2) Sancţiune aplicabilă Taxa judiciară de timbru Săvârşirea furtului Calitate procesuală Imobile preluate în mod abuziv Dividende Controlul constituţionalităţii Codul civil, art. 680 Hotărârea de casare Contestaţie la executare Drept internaţional relevant Legislaţie internă relevantă Tentativă Societate pe acţiuni Fapta ilicită Căi de atac Revizuire Legea nr. 15/1990 Dreptul constituţional comparat Dreptul în comunitate Dreptul în societate Funcţiile dreptului comunităţii Funcţiile dreptului societăţii Legea nr. 21/1991, art. 5 Legea nr. 21/1991, art. 34 Legea nr. 554/2004, art. 1 Legea nr. 10/2001, art. 4 Legea nr. 554/2004, art. 19 alin. (1) Cerere de înscriere în fals Competenţă materială Cerere de restituire a cauţiunii Legea nr. 47/1992, art. 29 Codul muncii, art. 298 alin. (2) Legea nr. 168/1999, art. 72 Cerere reconvenţională disjunsă Codul de procedură civilă, art. 119-120 Certificat de atestare Certificat de atestare a dreptului de proprietate Certificat de rezidenţă fiscală Codul de procedură civilă, art. 111 Debitor Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Clauză compromisorie Proceduri de conciliere Inadmisibilitate Competenţa jurisdicţională Competenţa instanţelor de judecată Asigurarea dovezilor Contract de locaţiune Legea nr. 136/1995, art. 22 Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Nulitatea absolută Nelegalitate Decizii Obiectul dreptului constituţional comparat Contopirea pedepselor Defunct Executor Parte vătămată Trafic de influenţă Despăgubirea părţii vătămate Creanţe bugetare Legea nr. 130/1996, art. 17 alin. (2) lit. b) Recunoaşterea vinovăţiei Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Conflict de muncă Conflict negativ Legea nr. 304/2004, art. 36 alin. (3) Arestarea inculpatului Sancţionare Pedeapsa accesorie Criză financiară Consideraţii Dreptul de opţiune succesorală Regim juridic Infracţiune de furt Contract de credit Tâlhărie Suspendarea judecăţii Rechizitoriu Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Revizuire constituţională Contenciosul administrativ Codul de procedură fiscală Codul civil, art. 697 Codul civil, art. 492 Legea nr. 10/2001, art. 9 Contract de împrumut Sporuri aplicate Decretul nr. 167/1958, art. 3 Contract de asociere Contract de cesiune Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (2) Codul de procedură civilă, art. 399-404 Legea nr. 268/2001 Codul de procedură civilă, art. 374 Legea nr. 190/2004 O.U.G. nr. 64/2005 Contract de mandat Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Legea nr. 53/2003, art. 50 lit. h) Codul civil, art. 966-968 Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 54 Legea nr. 31/1990, art. 70 Legea nr. 31/1990, art. 143 Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (1) H.G. nr. 489/2003, art. 1 O.G. nr. 25/2002, art. 2 O.G. nr. 25/2002, art. 3 Contract de vânzare-cumpărare Legea nr. 10/2001, art. 50 alin. (3) Legea nr. 112/1995, art. 13 alin. (6) Codul civil, art. 948 Codul civil, art. 1095, alin. (1) Legea nr. 7/1996, art. 33 alin. (1) Contracte de garanţie Contracte de împrumut Litigii Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie Contravenţie Faliment Controlul constituţionalităţiilor legilor Prescripţia extinctivă Admisibilitate Consiliu de administraţie Codul de procedură civilă, art. 372 Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Codul fiscal, art. 136 O.U.G. nr. 51/1998 O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Legea nr. 136/1995, art. 43 Legea nr. 136/1995, art. 54 Legea nr. 503/2004, art. 48 Consecinţele vătămării Valori morale lezate Legea nr. 18/1991 Curtea Constituţională a României Libertatea individuală Litigii de muncă Calitatea procesuală activă M. Of. nr. 771 din 18 noimebrie 2010 M. Of. nr. 365 din 25 mai 2011 M. Of. nr. 414 din 22 iunie 2010 M. Of. nr. 372 din 27 mai 2011 M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010 M. Of. nr. 349 din 19 mai 2011 M. Of. nr. 379 din 31 mai 2011 M. Of. nr. 223 din 31 martie 2011 M. Of. nr. 691 din 14.10.2009 M. Of. nr. 126 din 18 mai 2011 M. Of. nr. 694 din 15.10.2009 M. Of. nr. 387 din 11 iunie 2012 M. Of. nr. 382 din 1 iunie 2011 M. Of. nr. 284 din 30.04.2010 M. Of. nr. 290 din 4 mai 2010 M. Of. nr. 275 din 28.04.2010 M. Of. nr. 291 din 4 mai 2010 M. Of. nr. 284 din 30.10.2010 M. Of. nr. 44 din 20 ianuarie 2010 M. Of. nr. 111 din 18.02.2010 M. Of. nr. 137 din 2.03.2010 M. Of. nr. 742 din 5 noimebrie 2010 M. Of. nr. 217 din 7.04.2010 Succesiune Incompatibilitate Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate Legea nr. 8/1996, art. 130 Legea nr. 8/1996, art. 131 Legea nr. 554/2004, art. 5 O.U.G. nr. 37/2009 Codul penal, art. 20 Fapte penale Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Legea nr. 129/1992, art. 2 Legea nr. 129/1992, art. 6 Prejudiciu moral Arestări preventive Credinţă ortodoxă Imobile preluate Protecţia drepturilor copilului Situaţia chematului în garanţie Situaţia intervenientului în interes propriu Situaţia intervenientului în interesul altei persoane Conducerea fundaţiilor Controlul fundaţiilor Fundaţii de utilitate publică Societate cu răspundere limitată Prejudiciu cauzat Codul civil, art. 1077 Legea nr. 26/1990, art. 1 Legea nr. 31/1990, art. 238-241 Dobânda legală O.G. nr. 9/2000 Imobile preluate de stat Drept de succesiune Testament autentic Dreptul la libertatea de exprimare Drepturi patrimoniale de autor Calitate procesuală pasivă Protecţia copiilor Dreptul de folosinţă Dreptul de retrocedare Efectele exproprierii Protecţia drepturilor omului Sancţiune civilă Recalcularea pedepsei Suspendarea executării pedepsei Răspundere materială Ilegalitate Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate O.U.G. nr. 109/2005, art. 48 alin. (1) şi (2) Daune-interesate Predare Fals în declaraţii Faptă ilicită Legea nr. 78/2000, art. 6 Ucidere din culpă Legea nr. 188/1999, art. 102 Furt calificat Legea nr. 31/1990, art. 59 H.G. nr. 834/1991 Legea nr. 31/1990, art. 136 Hotărâre irevocabilă Legea nr. 554/2004, art. 5 alin. (1) lit. a) Legea nr. 489/2006 O.U.G. nr. 94/2000, art. 1 O.U.G. nr. 94/2000, art. 4 Încălzire globală Angajator Angajaţi Integrare în UE Imunitate parlamentară Recuzare Conflicte de interese Legea nr. 85/2006, art. 147 Luare de mită Texte incriminatoare Şantaj Creanţă Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Reorganizare judiciară Decretul nr. 167/1958, art. 7 Omor Săvârşire Detenţiune pe viaţă Graţiere condiţionată Infracţiuni incriminate Restituirea cauţiunii Termen de prescripţie Lichidator judiciar Legea nr. 302/2004, art. 90 Legea nr. 302/2004, art. 94 Legea nr. 84/1998, art. 35 Democraţia contemporană Regimul democratic Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 244 Acţiune pauliană Neconstituţionalitate Înregistrarea mărcilor Excepţia de neconstituţionalitate Dobândă legală Hotărâri judecătoreşti Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă Omor deosebit de grav Constituţia României, art. 44 alin. (7) Directiva 79/409/CEE Directiva 92/43/CEE O.U.G. nr. 57/2007 Curtea Federală a Canadei Curtea Supremă a Canadei Legea nr. 90/2001 Partajul succesoral Răspundere civilă Mandat de arestare europeană Lichidare Petiţia de ereditare Legea nr. 297/2007, art. 182 alin. (3) Legea nr. 297/2007, art. 203 Spor de vechime în muncă Infracţiuni de viol Condamnare nelegală Prescripţia dreptului Bunuri confiscate Principiul oralităţii O.G. nr. 44/2002 Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat H.G. nr. 610/1992 Sesizarea instanţei Legea nr. 302/2004, art. 117 Legea nr. 302/2004, art. 118 Efectele promulgării Legile supuse promulgării Termenele de promulgare Protecţia dreptului la viaţa privată Informaţie bancară Răspundere contractuală Codul de procedură penală, art. 494 Legea nr. 302/2004, art. 122 Transferarea persoanelor condamnate Sancţiuni pecuniare Persoane condamnate Regimul international al gestionării deşeurilor Răspunderi civile delictuale Imobile înstrăinate legal Conflicte de drepturi Moştenitorii Înscris fals Codul de procedură penală, art. 408 Codul civil, art. 494 Despăgubire Legea nr. 85/2006, art. 6 Distrugerea bunului furat Tentativă de viol Concepţia dreptului civil român asupra nulităţii Definiţia acţiunii în nulitate Evoluţia noţiunii de nulitate Hotărâre judecătorească Legea nr. 31/1990, art. 55 Legea nr. 31/1990, art. 75 Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 31/1996, art. 132 alin. (1) şi (4) Legea nr. 31/1996, art. 140 alin. (3) şi (3) Legea nr. 31/1996, art. 117 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 8 lit. f Legea nr. 31/1990, art. 94 Societate cooperativă Revendicare mobiliară Revendicarea patrimoniului fostei societăţi Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Legea nr. 31/1990, art. 99 Stipulaţie Suspendare de drept H.G. nr. 585/2002 Legea nr. 182/2002 Scutire de taxă Codul de procedură penală, art. 63 alin. (2) Codul penal, art. 174, alin. (1), lit. i) Legea nr. 61/1991, art. 1 alin. (1) pct.1 Tentativă la infracţiunea de omor Legea nr. 302/2004, art. 146 Consimţământul persoanei condamnate Legea nr. 302/2004, art. 145 Legea nr. 8/1996, art. 25 Legea nr. 8/1996, art. 149 Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Plângere împotriva ordonanţei procurorului Codul penal, art. 197, alin. (1) şi (3) Procedură în caz de faliment 1945-1977 Administratorul judiciar Ex libris Preempţiunea convenţională Evicţiune Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară Raporturi juridice Libertate fundamentală Biografii şi studii înrudite Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Atribuţiile procurorului Delicvenţă juvenilă Părăsirea locului accidentului Legea antifumat Cultură juridică Istoria dreptului românesc Admitere în barou Limbajul juridic al limbii engleze Publicații digitizate Filozofia dreptului Publicații EUP Istoria dreptului internațional Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Închisoarea de la Pitești Drepturile și obligațiile salariaților Creanţe de asigurări Profesii juridice Cursuri universitare IFR Procese simulate Drepturi și restricții în probleme constituționale Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Influența umană asupra climei Dreptul climei Publicații periodice digitizate Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane IBUP Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Publicații digitizate Bibliografie master FTLIA - Limbaje specializate și traducere asistată de calculator
Vă rugăm să schimbaţi parola