Biblioteca Universității din Pitești

Legislaţie

Subiect Tematic: Legislaţie
Lucrări: 577 lucrari in 577 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Învăţământ Carte 1931-1960 Economie România Management Teste Teste grilă Carte 1901-1930 Carte veche < 1900 Sport Europa Medicină Curs universitar Drept internaţional Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Conducerea autovehiculelor Sociologie Drept civil Proprietate intelectuală Dedicaţie şi autograf Contabilitate Audit Medicină veterinară Manual universitar Prezentare istorică Jurisprudenţă Muncă. Organizarea muncii Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Boli profesionale Drept Legislaţie Carte veche Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Drept penal. Infracţiuni penale Informare Drept penal Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Administraţie locală Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Magistratură Magistraţi Ghid practic Republica Moldova Autoritate Adopţiune Marketing Analiză financiară Economia muncii Protecţia animalelor Probleme Drept comunitar Drept în general Ajutor social Educaţie Control financiar Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Finanţe publice Fiscalitate Concurenţă economică Drept public Drept privat Revizori Infracţiuni penale Căsătorie Dreptul familiei Drept constituţional Legislaţie internaţională Coduri de legi Drept procesual civil Legislaţie comentată Procedură civilă Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Jurisdicţie fiscală Drept procesual penal Procedură penală Dreptul muncii Relaţii de muncă. Contract de muncă Organizarea circulaţiei Transport Administraţie de stat Comerţ interior Organizarea muncii Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Proprietate Contracte economice Locuinţe Obligaţii. Contracte. Convenţii Contracte speciale Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Impozite Protecţia muncii. Securitatea muncii Funcţionari publici Drept internaţional public Drept economic Drept comparat Drepturi reale Procedură judiciară Drept financiar Drept fiscal Drept vamal Tehnică şi practică vamală Drept comercial internaţional Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Integrare economică Integrare europeană Politică socială Filosofie socială Mărturie şi probe în procedurile penale Probe testimoniale Măsuri de supraveghere şi control al animalelor Personal auditor Regulament Proceduri de impozitare Proprietate funciară Managementul întreprinderii Poliţie Organizarea învăţământului Negociere 1952-1968 Mărci comerciale Organizare judiciară Brevete Acte normative Relaţii sociale Circulaţie rutieră Tehnica şi politica legislaţiei Drept de autor 1969-1975 Protocol Organizarea şi administrarea judecătorească Personal muncitor Politica transporturilor Forţă Doctrină Impozit pe venit Probe. Justificări Apărare naţională Reforma învăţământului Distribuţia şi reglarea energiei electrice 1980-1985 Organizaţii ale angajaţilor Avocaţi. Barou Parlamente Circulaţie Securitate naţională Noţiuni civile Cerere de apărător Contracte colective Vânzare. Cesiune. Cumpărare Efecte ale obligaţiilor Drept social Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă Drept european 2010-2011 Filosofia dreptului Drept de proprietate Ordine publică Organizare şi personal judiciar Proceduri de nulitate Muncă independentă Regimuri matrimoniale Nulitate (Drept civil) Ro Capital (Economie) Hotarâri ale Senatului României Hotărâri ale Camerei Deputaţilor Hotarâri ale Guvernului Administraţia de stat Administraţia locală Protecţia consumatorilor Educare Etica managementului etichetării Integrare Dizabilitate Acord european Declaraţie Proprietăţi imobiliare Cetăţeni străini Resortisanţi 1850-1999 Clasificarea activităţilor conform CAEN Contingente CEE şi CEFTA Lista experţilor contabili autorizaţi Tarife vamale Ex libris Publicații digitizate Legea protecției muncii Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Publicații digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola