Biblioteca Universității din Pitești

Teză de doctorat

Subiect Tematic: Teză de doctorat
Lucrări: 1564 lucrari in 1570 publicatii in 6 limbi
Limbajul politic actual : Dimensiuni lingvistice şi pragmatice : Teză de doctorat de: Dumitru, Adina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Aspecte ale fantasticului în literatura română şi anglo-americană : Teză de doctorat de: Nicolae (Miron), Cristina; Facultatea de Litere (Text tipărit)
Contribuții privind îmbunătățirea pregătirii musculare prin mijloace pliometrice în voleiul de performanță, vârsta 16-18 ani : Teză de doctorat de: Voinea, Florin; Universitatea din Piteşti. Şcoala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (Text tipărit)
Subiecte
Procese de adsorbţie Mişcare fizică Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Distrugerea naturii Îndepărtarea fenolilor din apele uzate Captarea biogazului de depozit Încercări dinamice Taxonomie Soare. Fizică solară Riscuri miniere Teoria sistemelor Construcţii din beton armat Genunchi Pierderi hidraulice Lucrări hidrotehnice Transmisii mecanice Ascunderea datelor Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Arta sau tehnica exprimării orale Analiză armonică (Electrotehnică) Analiză prin metode de combustie Contabilitate Ingineria traficului Mecanisme hidraulice Marea Britanie Instrumente şi aparate pe vehicul Hidrobiologia peștilor Modele matematice Arta mişcării. Dans Comunicare socială Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Ingineria sistemelor Teste psihologice Studiul materialelor Spectroscopie Mössbauer Domeniul de doctorat: Informatică Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Depozitarea ecologică de reziduuri Industria hârtiei Sisteme Servoing Turbine Pelton Rolul şi sarcinile portalului Reciclarea deşeurilor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Prelucrare plastică Metode de evaluare Exerciţii fizice Structuri de date Infrastructură Sport competiţional Sisteme informatice distribuite Reţele neuronale(calculatoare) Neurologie. Bolile sistemului nervos Mecanisme Botanică Scriere de mână Literatură Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Producţie agricolă Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Algoritmi evolutivi Analiza reţelelor sociale Dinamică. Cinematică Radiolocaţie Drenarea şi îmbunătăţirea solului Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Coleoptera. Gândaci Hidrologie aplicată Sisteme electromagnetice Tipare şi modele de croit şi măsurat Producerea şi elaborarea oţelului Eficienţă Copii cu dizabilităţi Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Procese sociale Pompă de acumulare Ape freatice Anilină Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Baschet Radar Volei de performanţă Sisteme expert Resurse de apă Învăţământ superior Biomecanică Productivitate Deşeuri menajere Combustibili lichizi Coeficienţi fluidodinamici Proteză pentru articulaţia cotului Sacramente Circuite integrate unipolare (CMOS) Terapia cancerului Investiţii Semnal nestaţionar Cuplaje Statica solului Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Materiale-Fisurare Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Structurti "dual-steel" Triplusalt Biologie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Materiale termoelectrice Optimizarea comportamentului dinamic Simularea curgerii fluidului Aruncări Material plastic Fluide magnetice Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Produse sintetice de polimerizare Codificare secretă Fibraţi vectoriali Deformare plastică Coroziune Tratarea deşeurilor Paste din orez Categorii gramaticale Sintaxă Management organizaţional Confort ambiental Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Sisteme tehnice de asistare Produse chimice Energia atomică şi industria atomică Managementul întreprinderii Modelarea transmisiei prin reţele Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Enzimologie Încălzire electrică Ape de suprafaţă Exploatări miniere Analiză funcţională Grafologie Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Neologisme Fiscalitate Convertoare cu intrare dublă Sisteme de conversie a energiilor Sudură cu arc şi gaze protectoare Studenţi Gimnastică ritmică Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Materiale şi utilaje medicale Alte substanţe vegetale. Acid humic. Lignină Mecanică fină Oţel inoxidabil Protecţia drepturilor de autor Produse agroalimentare Interferometrie Mecanoterapie România Picioare artificiale Mixturi asfaltice Linii electrice aeriene Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Demografie Substanțe xenobiotice Încercări mecanice Maşini agricole Imagistică prin rezonanţă magnetică Enzime hidrolitice Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Schemă de distribuţie a datelor Sănătate şi igienă personală Baze de date Perturbaţii electromagnetice Drenare Sisteme informatice geografice Energia vântului Mass-Media Reţele fără fir Restaurare Procedee şi utilaje metalurgice Telecomunicaţii Trafic Protocol criptografic Pompă centrifugă Energia mediului Electrochimie Imagistică medicală Consolidarea terenurilor Personalitate Învățarea deprinderilor motrice Conversie în energie electrică Radiofrecvenţă Prelucrare date Materii prime pentru paste Cureţi armonici Perturbaţii electrice Dinamica fluidelor Programare distribuită Tratamente termice Analiză structurală Carpaţii Meridionali Caracteristici de radiaţie Locuinţe colective urbane Rezistenţă la oboseală a structurilor Motoare termice Optimizare matematică Electrodinamică Dioxid de azot Centrale electrice Incineratoare Vehicule terestre Oxidare catalitică Membre inferioare Alpinism Viaţă religioasă Tehnici de stocare Algoritmi paraleli Poluare industrială Comunicaţii mobile Leguminosae (Legume) Dispozitiv cu tuburi paralele Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Stent. Vase coronariene Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Dispozitive de fabricare Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Sisteme de prelucrare a informaţiilor Managementul motorului diesel Rugăciune Betoane speciale Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Psihomotricitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Senzori Centrale termice Poduri din lemn Pigmenţi luminescenţi Schelet. Muşchi Tribologie Transport Solidificarea reziduurilor de ardere Camioane Termen de valabilitate Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Interpolare Algoritmul Local Binary Pattern Energie hidraulică Capacitate psihomotrică Date din lumea reală Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Standarde de calitate Turism Alunecări de teren Glazuri ceramice Convertor boost Mulţimi inteligente Utilizarea energiei biologice Convertoare electrice Monocloramină Aplicaţii ale acusticii Nutriţie umană Desprindere. Revenire. Aterizare. Cădere Elemente tehnice Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Calitatea vieţii Forme particulare ale precipitaţiilor Lingvistica textului Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Tracţiune Diesel-hidraulică Rezistenţa construcţiilor Aplicaţii semantic WEB Construcţii civile Smartphone Structuri metalice de tip Shell Handbal de performanţă Repere fragile Metode pedagogice Cadre de oţel Exerciţii de sărituri Avatar animat/video Fotbal Materiale structurale Structuri şi algoritmi de reglare automată Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Deşeuri industriale Dezvoltare durabilă Sisteme informatice - Securitate Inteligenţă artificială Evaziune fiscală Limba română Ingineria ţesuturilor Programe de calculatoare Poluarea hidrosferei Activităţi preşcolare Cauzele inundaţiilor. Regimul ploilor şi cursurile de apă. Natura terenului 1974-1976 Îmbogăţirea solului Topografie Structura calculatoarelor Aliaje refractare Lucrări hidrotehnice în general Retorică Program ASpen Plus Cuptoare şi aparate cu inducţie Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Vâlcea, Judeţul Oxidare electrochimică Traumatisme Staţii de captare a vântului Poluarea mediului Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Implantologie Funcţii de variabilă complexă Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Literatură americană Aşezări fortificate Dialog Biocombustibili Îngrăşeminte complexe Fotometru solar Managementul activităţilor sportive Protecţia mediului Reactor electrochimic Calitatea semnalelor recepţionate Fractali și măsuri fractale Calitatea aerului Managementul firmei Automate Control Regimuri dinamice Teme literare Industria automotive Metodologia sportului Management sportiv Tehnologia mijloacelor de transport Fundaţii Pedologie Diateză Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Pădure Biometale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Drumuri Ontologii educaţionale Fiabilitatea cablurilor Paleontologie Roci calcaroase Matematică Incinerare-Deşeuri-Eliminare Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Domeniul de doctorat: Matematică Modele Markov Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Educaţie prin studiul şi observarea naturii Calcule de rezistenţă Compuşi bioactivi Centrale hidroelectrice Obţinere Pirazoli Construcţii Siguranța autovehiculelor Sudură cu electrozi Procesarea semnalului vizual Scurgeri hidrologice Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Materiale medicale Epurarea apelor reziduale Securitatea informației Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Power engineering Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Metode matematice Biblioteci Procedee de oxidare electrochimice Chimie de preparare şi experimentală Depoluare chimică Transportul petrolului Management Polarimetrie Sisteme inteligente de transport Săritura cu prăjina Subsisteme iterative Cavitaţie vibratoare Fotbal - performanţă a copiilor Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Produse naturale Îmbunătăţire continuă Sudabilitate Sport pentru sănătate Procese industriale Frecvenţa stabilităţii Sisteme de frânare Filtre de culori Piaţa de energie electrică Literatură de călătorie Sisteme de antene Dozimetrie Schelet şi sistemul muscular Poluare Sudare prin presiune Producerea energiei electrice Ştiinţa informării Pante şi versanţi Clădiri istorice Doamnei, Râul Drept internaţional Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Motoare electrice Identitate Avangardism Oţel pentru piese turnate Tehnică în general 2000 Oase Nevertebrate Învăţământ special Sudură. Construcţii sudate Literatură religioasă în general Stilistică generală Computers Metode de învăţare şi instruire Sport Pagube provocate de inundaţii Formă, plan Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex Flux termic Deşeuri. Eliminare Materiale polimerizate. Polimeri Detectare electrochimică Seismologie. Cutremure Informare-documentare Grupări aminofosfonate Metale tranziţionale Protecţie Modelling Controlul zgomotului Poluarea apei Rețele ad-hoc Secolul XVIII Robotică Termotehnică Transformare martensitică Petrologie. Petrografie Coloranţi Pulverizatoare Silvicultură Lipoze. Enzime Integrare europeană Baze sportive Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Modelarea maşinilor asincrone Nevăzători Analiza plânsului Educaţie. Învăţământ. Instruire Poduri Inconfort higrotermic în clădiri istorice Solicitare fizică Calitate totală Imagini geospaţiale Îmbunătăţirea funcţionării Materiale Programare de calculatoare Energie alternativă Incinte de fundare Vibraţii mecanice. Acustică Funcţii B-spline Microelectronică. Circuite integrate Viteză de replicare a datelor Automatică Construcţii metalice Standarde de comunicaţii Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Epistolele apostolilor către Galateni Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Antrenament şi Forţă Organizaţii, societăţi Informatică aplicată Tehnici de optimizare Criminalistică Radioactivitate gamma Comunicaţii digitale Esteri etilici Tensiune trifazate Azoli Studii şi metode matematice Compuşi izociclici Termodinamică Oţel Cancer mamar Conductor Instalaţii Materiale de tip CuM1-xNxO2 Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Doctrine şi curente etice Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Marketing sportiv Tehnologii educaţionale Poluanţi organici Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Biometrie Prelucrarea imaginilor digitale Limbaj artistic Educaţia adulţilor Ventilator transversal Dinamică socială Lentile Fresnel Radiaţii electromagnetice Metode de antrenament Dietetică Sticlă celulară Convertoare PWM Cai rutiere Agregate din beton reciclat Prelucrarea imaginilor video Dispozitive de treierat Procesare deşeuri Energetică. Reţele neuronale artificiale Prelucrare prin eroziune Braşov, Oraşul Obţinerea feritelor de cobalt Polimerizare enzimatică Limbaje de programare pentru calculator Controlul calităţii energiei electrice Sinterizare selectivă cu laser Motor cu aprindere prin comprimare Migraţie Bega, Bazin hidrografic Dispozitive criptografice Calcul variaţional Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Indicatori de performanţă Îmbunătăţirea solului Banat Inginerie Pigmenţi, coloranţi Management universitar Modelarea proceselor de control Managementul calităţii aerului Fricţiune Tehnici de formarea fascicolului Materiale biocompatibile Metode chimice de analiză Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Materiale plastice pentru construcţii Termocinetică Optimizare Reactivi Tehnică cibernetică şi automatică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Verbe coreene de mişcare Restabilirea fertilităţii solului Bieletă de direcție Prognoza pe termen mediu/lung Activitate antioxidantă Localizarea zgomotului Tactică Sisteme mecatronice Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Teologie Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Istorie literară Construcţii rutiere Automobile Dispozitive de achiziţie a datelor Emergenţa reţelelor sociale Biocataliză Încălcarea legilor fiscale Copii supraponderali Fructe Algoritmi de prelucrarea datelor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Analiză. Sinteze Motoare cu aprindere prin scânteie Circuite logice Sudură cu laser Analiza modelării undelor E-learning Elice navale. Cavitaţie Membrul superior uman Zirconiu Coloană vertebrală Caiac Învăţământ la distanţă Algoritmi genetici Cilindri de laminor Balneoterapie. Tratamente cu apă Literatură spaniolă Fotopolimeri Ambalare alimentară Ligularia Sibirica (L.) Cass. Dramaturgie Tracţiune integrală Chilopoda Sport de performanţă Eficienţă energetică Aparate de măsuri pentru fluide (contoare) Depozitarea deşeurilor Vehicule rutiere Transmiterea energiei mecanice Motoare cu combustie Vehicule rutiere şi de teren Metode matematice pentru cercetare operaţională Gestiune integrată Diplopoda Schimbătoare de căldura Exerciţii de gimnastică ritmică Fizica atomului Management industrial Oţel în general Ecologie Feminism Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Comunicare pedagogică Integrala Fourier Hidrogeneratoare sincrone verticale Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Metoda combustiei Oxizi cu structură delafossitică Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Ştiinţa materialelor Surse de putere Drone Tehnologie clinică. Ligamente, tendoane, genunchi Poduri din Banat Argeş, Râul Utilizarea surselor naturale de energie Membre inferioare. Picioare Sociologie Medicină Înot Regulator Fuzzy Controlul calităţii în linie Combaterea buruienilor Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Tehnica Yumeiho Spaţiu Köthe-Bochner Biocarburanţi Compuşi cu azot Sisteme de calcul în timp real Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Metoda Monte Carlo Arcuri elicoidale Măsuri de siguranţă Biomateriale Creşterea albinelor Prognoza consumului de energie Învăţământ liceal Calcul distribuit Securitate Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Banat, Regiune Calitatea producţiei Plăci de dezvoltare cu FPGA Apă de consum. Grad de confort Bistra, Bazinul Limba franceză Vopsele în acoperiri Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Raze X- Röntgen Sistemul muscular Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Sarcini statice permanente Energie eoliană Reacţii de funcţionalizare Variaţii de climă Sudare cu arc electric Stabilitate hidrodinamică Ape subterane Baterii Li-Ion Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Metale grele Reţele electrice Educaţie. Învăţământ Arbitraj sportiv Repertoriu Presa argeşeană Roată elastică Motricitate Management logistic Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Audit Chimie. Cristalografie. Mineralogie Materiale speciale Absorbţia de CO2(dioxid de carbon) din gaze de ardere Tehnologie CMOS Bibliografie. Cataloage Metode de diagnoză Cluburi sportive private Reţele informatice Pedagogie Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Tipuri de sisteme de control Gimnastică aerobică Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Actorie Sisteme electrice Produse farmaceutice Sporofit Similaritatea reţelelor Metalurgie feroasă Randament Ştiinţe sociale Probabilitate Oscilatoare Waste management Selecţie profesională Geodezie Proteze ortopedice Limbaje descriptive Turbine tangenţiale Căi de comunicaţii terestre Arhitectură religioasă Lanţuri Markov Compuşi organici Turbine de vânt Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Anioni Consum Călire Măsurări tridimensionale Poduri uşoare Curbe în parametrii specifici Mecanică teoretică Dezvoltaea microstructurii în sudare Metodică Prelucrare la rece Suprafeţe ondulate Fenomene antropice Defecte ale maşinilor asincrone Sisteme lianiare de antene Tensiuni (Mecanică) Hidrologie subterană Sudură Sisteme de ventilare Boli organice ale sistemului nervos Combustibili neconvenţionali Environment protection Tehnici de căutare Schi alpin Persoane cu deficienţe de vedere Gestionarea deşeurilor Diguri, baraje, terasamente Piese miniaturale Dispozitive de siguranţă şi protecţie Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Catastrofe naturale Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Plânsul nou-născutului Politică fiscală Educaţie fizică şi sport Tehnologii industriale Calcul static Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Terapeutică Ferite de cobalt Convertizoare Lingvistică textuală Traffic Optimization Solicitări dinamice Oxid de zinc Industria mortarului de ciment şi a betonului. Elemente de beton Locomotive electrice Activitate musculară Repetiţie Mediul biologic Capacitate psihică Cutii de viteze Literatură patristică Memorie (Informatică) Scurgeri Dispozitive electronice Eroziune prin cavitaţie Masivul Buila-Vânturariţa Protecţia reţelelor de joasă tensiune Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Pretratare Şcoli, institute Adsorbţie Radiotehnică Compuşi naturali Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Masivul Leaota Calitate Structuri sudate Mediul înconjurător Conducte.Ţevi Sisteme de achiziţie date Rezistenţă la coroziune Motoare Diesel Capacități coordinative Analiză termică Mişcare, exerciţii de coordonare Navigaţie Procesarea semnalului Prelucrare la rece, deformare Recuperarea zincului Mecanism de tip centroidal Clustering Excavatoare Chimie-fizică Cataliză. Reacţii catalitice Reţele de transport a energiei electrice Lubrifianţi Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Date Managementul serviciilor Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Maşină asincronă cu motor în colivie Maşini şi aparate electrice Metode de diagnostic Receptoare radio Circulaţie rutieră Gramatica limbii române Efort fizic Convertoare de putere C.C-C.A Reţele de alimentare cu energie electrică Teoria şirurilor de aşteptare Microelectronică Pulsaţii de presiune Convertoare Retorică. Folosirea efectivă a limbii Poluare urbană Arhitectură de reţea Curent electric Ingineria construcţiilor în general Modelare 3D Aliaje de aluminiu Retorica vorbirii Hidrologie Energie mecanică Mişcarea punctului material Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Mesaje în limbajul semnelor Apă potabilă Transport de mărfuri Poluare fonică Clasicism Gospodărirea apelor Nanofluide Diagrama fluxului de date Dizabilități intelectuale Educaţie. Instruire Oxid de fier Tipuri principale de transformări chimice. Sinteză Mecanica solului Stabilitate Catalizatori metalici Relief Modelare Teatru Motoare Stirling Flavonoide Radiaţii infraroşii Sisteme tehnice Sisteme inteligente de distribuție a energiei Clădiri cu valoare de monument Industrie agroalimentară Mecanica şi dinamica autovehiculelor Control ecologic Laser Sănătate în muncă Evoluţii pe termen lung a GPP Unităţi şi baze de antrenament Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Sisteme optice Coloranţi ceramici Unde radio Aliaje metalice amorfe Automobile moderne Apa Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Volei Chimie organică Role planetare Proprietăţi metalurgice Dispozitive de încălzire solară. Alte aparate de transfer al căldurii sau de înmagazinare Alimentare electrică Materiale cu proprietăţi termoelectrice Oncologie Râul Doamnei Siguranţă în exploatare Prelucrare electronică de date Sporturi de iarnă Instalaţii termice Mecanica ruperii Teoria semnalizării Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Biomasă Dezvoltarea armonioasă a corpului Comunicare Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Morfologie Contract Autovehicule Sisteme de educaţie medicală Insecticide Stenografie Sisteme mecanice. Dinamică Literatură greacă Incinerare în masă Autograf şi dedicaţie Modificarea chimică a polimerilor Tratamente Duplex prin carburare Strategie managerială Tehnologia de fabricaţie Industrie petrochimică Pigmenţi naturali Reţele neuronale (Informatică) Hidromecanică Sisteme eoliene Literatură franceză Coroziune (rezistenţa materialelor) Umanism Specificaţii formale Polimeri biodegradabili Sistem muscular Calitatea energiei electrice Capacitate de efort fizic Sec. 18 Imagistică computerizată Măsurarea caracteristicilor higrotermice Energii regenerabile Frezare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fundaţii (Construcţii) Ingineria distribuţiei Studii literare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Osii Limba italiană Reţeaua Internet Coduri Data Matrix Modelare matematică Limbaje de programare Aplicaţii Software Diagnoze pe termen scurt Canale cu evoluţie pe termen lung Măsurarea debitului Reprezentarea datelor Tehnica mijloacelor de transport Lipire cu metale. Brazare Învăţământ românesc Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Simulări numerice Comoţii cerebrale Radiocomunicaţii Tehnici pentru grafica pe calculator Conductă pentru apă Tehnologii mecanice Grinzi din beton armat Sisteme de acţionare electrică Constanţa Şlefuire Compuşi metalici Arte marţiale Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii 1980-1983 Teză de doctorat Rafinare. Barbotare. Tratare Electrotermie Hochei pe gheaţă Cărbune Limbaje de programare (Software) Antene Matlab (Limbaj de programare) Servicii externalizate Medicamente antiinflamatoare Modelare biomecanică Roboţi Fiabilitate Logică matematică Antrenament sportiv Eroziune electrică Teze. Dizertaţii Tehnologii semantic WEB Coordonare psihofizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Gorj, Judeţul Teoria măsurii și integrării Degradare mecanică Contact/impact/sol Sisteme de acţionare Modele de simulare bazate pe PsoC Stilistică Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Sisteme de gestiune a bazelor de date Regimuri staţionare Inteligenţa artificială Asistarea deciziei medicale Geometria varietăţilor diferenţiale Oxizi nanostructurați Sisteme de energii regenerabile Centrale de energie cu abur Plumb Rupere. Mecanica ruperii Cereale Domeniul de doctorat: Filologie Mecanică Modelare numerică Etanşări mecanice Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Comenzi digitale predictive în curent Energie nucleară Metodă de paralelizare Geologie Tehnici de elaborare Biogaz Consum de combustibil Amplificare cu laser Injectare Membre artificiale Spectrometrie de masă Antene inteligente Protecţia datelor (informatică) Motoare Miller-Atkinson Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Cavitaţie Reducerea riscului de poluare Literatură română Prelucrarea materialelor Metode de prognoză Apă-Epurare-Eliminarea cromului Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Cibernetică matematică Biblioteconomie Debitmetre electrotermice Asistenţa medicală electronică Mecanisme de ridicare a apei Sistem DOAF Procese tehnologice Ergonomie Reţele neuro-fuzzy Magnetohidrodinamică Tehnică Tehnica reactoarelor Operatori integrali Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Mecanisme cu bare Infrastructură feroviară Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Deşeuri celulozice Instruire colectivă Citologie Sudare prin frecare Nitrurare în plasmă Manechin Medicină sportivă Diagnosticarea defectelor Tenis de masă Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Luarea probelor de apă şi analiza lor Stabilitate (Geomecanică) Oboseală Muzică bisericească Electroliţi polimerici Tipologia reţelelor sociale Arbori Robotizare inteligentă Conducerea şi controlul producţiei Managementul deşeurilor Faţade Geotehnică Roboţi mobili Manipulatoare Sterilizare. Dezinfectare Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Ape minerale Bibliografie Sinteză chimică organică Conservanţi Algoritmi DOA Conductivitate termică Sisteme de e-Learning Scurgere maximă. Inundaţii. Scurgerea viiturilor Patinaj viteză Polimeri. Cauciuc sintetic Ecosisteme Convertor buck Algoritmi de estimare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Compresia imaginilor Consolidare Fizică nucleară Calitatea apei Dans sportiv Insecte Algoritmi pentru evaluare Răspunderea civilă, penală şi administrativă Tehnologie chimică Tehnică nucleară Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Mecanisme cu came Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bucureşti Reabilitare integrată Modele de optimizare Durabilitate Teoria suprafeţelor Ingineria materialelor Materiale magnetice Articulaţia şoldului Analiză electrochimică Pliometrie Poluarea solului Solicitări de scurtă durată Combustibili naturali Aliaje feromagnetice Căldură. Termodinamică Curent alternativ (c.a.) Industrie alimentară Piese polimerice produse prin injectare Oxid de staniu Schimb de ioni Convertoare cu intrări multiple Reutilizarea betonului Oftalmologie Spații vectoriale normate Îmbunătățirea confortului la autoturisme Fizioterapie Aplicaţii utilizate în educaţie Sisteme ale mecanicii analitice Sarcini dinamice Limbaje descriptive de maşină (HDL) Tulburări metabolice Maşini cu inducţie Patologia organelor de locomoţie Cadastru Polizaharide Proză Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Optimizare globală Protecţia mediului înconjurător Geometrie Reţele neurale Producerea industrială a betonului Reologie. Curgerea lichidelor Aliaje Calcul operaţional Insecte dăunătoare pădurilor Sinteză Criptanaliză Microstructură Teze de doctorat digitizate (loading) Securitatea muncii Management informaţional Instalaţii de înaltă tensiune Câmp electromagnetic Reabilitare structurală Managementul calităţii Programare orientată pe obiecte Tehnologii web Bioxid de Carbon Benzidină Compuşi carbonilici Energetică electrică Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Sisteme de control în reţea Poluarea aerului Calamităţi Zincare. Galvanizare Antioxidanţi Distribuţia şi reglarea energiei electrice Controlul calităţii mediului Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Stații radar. Instalații de radiolocație Beton armat Vedere artificială (Robotică) Mecatronică Chimie analitică Aditivi de fabricaţie Sisteme informatice Social sciences Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Metoda solvotermală Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Metoda Taguchi Eroziune Coeficienţi termici Dezinfectarea apei cu argint Convertoare CC-CC Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Concentraţie MEA în soluţie Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Matrice metalică Local Binary Compressed (LBC) Procedee metalurgice Cupole metalice. Analiză static liniară Raportul conversiei la tensiuni mari WC-Co-NiP Mecanică aplicată Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Monitorizarea vitezei de replicare Metode de simulare Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Pisces. Peşti. Ichtiologie Potenţial energetic Alimentare cu apă Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Limbaje specifice de programare Ritm cardiac Staţii de epurare Inginerie electrică Calculatoare. Programare Literatură latină Surse de energie Centrale termosolare Tratarea, evacuarea şi utilizarea apelor reziduale Motoare sincrone Surse alternative Autoturism Reţele de calculatoare Baze de date distribuite Polimerizare Algoritmi de învăţare Încercări de rezistenţă Timişoara Sudare cu element activ rotitor Cercetări operaţionale Măsurători Jocuri şi recreere în aer liber Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Interjecţii Militari Modele statistice Controlul poluanţilor Cloramine Camere stereo Urbanism Limbaj UML Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Tehnici video Organe de maşini Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Securitatea proactivă Procese speciale Tratarea apei Compuşi heterociclici cu azot Ciocnirea corpurilor Râuri şi fluvii Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Industria automobilelor Cobalt Procese catodice Came Bihor, Judeţul Carbon (C) Inginerie tehnologică Transport aerian Pile de combustie Vâscozitate Rezistenţă la solicitări mecanice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Timpan. Membrană timpanică Structură organizatorică Nanocompozite de tip CORE/Shell Alimente vegetale Evaluarea performanţei sistemului DOAF Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Oţeluri în zguri Literatură engleză Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Sistem nervos Terasamente. Solicitări. Consolidare Judo Sisteme multimedia Cabluri din oţel Aliaje de titan Carbohidraţi Industrii bazate pe materiale macromoleculare Radiodifuziune Îmbunătăţiri funciare Loisir Vertisol Rugby Fizică Oradea, oraşul Nanoparticule Materiale celulare Produse metalice Materiale refolosibile Calitatea mediului Spectroscopie Raman Modelare pe calculator Testarea hidrogeneratoarelor Strategii de dezvoltare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Teze Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Arhitectura locuinţelor Interacţiuni bazate pe toleranţă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Oxidare Supraalimentaţie Construcţii speciale Poluarea mediului înconjurător Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Surse naturale de energie Doctrine religioase Plăci dedicate Raspberry Industria materialelor plastice Antene adaptive Arte vizuale Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Data mining Diagnostic automat Sisteme fizice cibernetice Mecanică teoretică în general Hidroxizi dublu stratificaţi Compuşi heterociclici Transmisii armonice Industrial Robots Maşini cu magnet permanent Tratamente termochimice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Cunoaştere inteligentă Analiza semnalelor Centrale electrice eoliene Meteorologie Dezvoltare urbană Electronics Calculul poziţiei braţului robotic Memorie şi învăţare Proză românească Fabricarea pastelor fără gluten Expresie cinematică Durificare cu azot Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Istorie românească Detectare de impurităţi Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Procese nestaţionare Universităţi Sec. 4 Sisteme virtualizate Fotocataliză Eseuri Sudare MIG-MAG Strategii de cercetare Tehnică literară Probabilităţi. Statistică matematică Sisteme de conversie a energiei vântului Simularea comparativă a undelor Reţele de distribuţie Simulare cu modele matematice Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Competiţii sportive Teoria traducerii Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Metoda elementului finit Canale radio Traducere literară, stilistică Bazalt Maşini electrice Unităţi aritmetice Sănătate şi igienă publică Sec. XIX Simulare pe calculator Metoda elementelor finite extinse(MEFX) Vâlsan, Râul Activare ultrasonică Predicţia presiunii Materiale avansate Injecţia materialelor biocompozite Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Articole sportive Hidraulică Prelucrarea informaţiei Proprietăţi de drenare şi filtrare Gol de tensiune Industria construcţiilor Vibrogenerator Prelucrarea semnalelor Romane autobiografice Îmbinare sudată Sateliţi de transmisie Vibraţii Analiza funcţională şi teoria operatorilor Reglarea tensiunii şi frecvenţei Nanotehnologie Formarea şi dezvoltarea personalităţii Reactoare nucleare de cercetare Calculatoare Prelucrarea imaginilor Limbaj politic Piese cu pereţi subţiri Ştiinţe biografice şi înrudite Încercarea materialelor Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Maşini electrice de putere mare Poluarea surselor de apă Cerinţe europene Maşini pentru curent continuu Rezistenţă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Cinematică aplicată Unde electromagnetice Copii Botanică sistematică Materiale polimerice Interacţiunea fluid structură Biocombustibili ecologici Producerea şi conservarea alimentelor Poezie Peşti Matematică aplicată Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Nămol. Prelucrarea nămolului Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Analiză fractală Materiale compozite Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Chimie fizică Climatul interior. Condiționarea aerului. Încălzire Reţele complexe Algoritmi pentru construirea programelor Supratensiune Teoria sistemelor mari Ferigi native Rezistenţa materialelor Sec. 17-18 Planificare rurală. Dezvoltare rurală Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Accesibilitate Dispozitiv de difuziune Mercaptani Canoe Politică Fântânele-Şag, Arad Inimă. Cardiologie Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Inginerie chimică Electrotehnică aplicată Termografie Unităţi de prelucrare Comandă automată Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Proteză Caracteristici psiho-neuro-motrice Limbaj literar Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Roţi de ghidare Externalizare Semiologie Absorbţie Injectarea materialelor plastice polimerice Nitraţi Eroziune cavitaţională Managementul producţiei Filtrare (Chimie industrială) Proprietățile materialelor Geodinamică Sec. 19 Efluenţi rezidual industriali Securitatea informaţiei Materiale catalitice Neurologie Aerobic Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Informatică medicală Metale carburate Convertizoare electrice Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Zgomot Analiza apei Indice de similaritate metrică (SSIM) Centrale pe cărbune Capacitate de coordonare psihofizică Procesare de imagini Chimie anorganică Calculatoare. Construcţie Reformă fiscală Atribuire aleatoare a cromozomilor Ambalare şi utilaje de ambalat Medicină clinică Artă Organizare comercială Limba engleză Modele de evoluţie Magneţi permanenţi Energie regenerabilă Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Arhitectura reţelei Fizica atmosferei. Compoziţia şi structura atmosferei. Meteorologie dinamică Prelucrare mecanică Structuri metalice Materiale nanostructurate Scaune. Etanşări Robot industrial SCORBOT-ER III Kinetoterapie Protecţia datelor Frecare Chimie fiziologică Hidrotehnică Producţie Legislaţie de mediu românească Acceleratori de particule Strategii de control Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Sisteme automate Instalaţii în construcţii Electricitate statică. Electrostatică Bibliologie Algoritmi evoluţionişti Proprietăţi magnetice Programare logică Motoare cu inducţie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Matematică aplicată în alte domenii Sisteme de depoluare Plânsul, mijloc de comunicare Sudare cu ultrasunete Proprietăţi mecanice Detectoare fotoconductive Transformări Fourier Învăţământ gimnazial Modele matematice pentru cercetare operaţională Titan Astronomie. Geodezie Caraş-Severin, Judeţul Heterobenzeni Prelucrare mecanică şi aşchiere Evaluarea duratei de viaţă a structurilor Termografie medicală Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Fizică atomică Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Studii de literatură comparată Rezistenţă mecanică Java (Limbaj de programare) Comandă Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Educaţie fizică în şcoală Reactor Candu 600 Design vestimentar Convertoare statice Instalaţii de captare Resurse de energie Sisteme electroenergetice Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Deşeuri din construcţii şi demolarea construcţiilor Manipularea datelor Maşini sincrone Examinare clinică Muniţie Psihologie experimentală Spume metalice Tehnologia sudării Fizica corpului solid Membre superioare Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Colivie simetrică Poluare fonică în construcţii Securitate digitală Arhitectură de sistem (informatică) Rinichi. Nefropatii. Boli renale Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Structuri de control în reţea Reţele neuronale artificiale Recepţia semnalelor Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Turbine hidraulice. Modelare matematică. Simulare numerică Computer vision Familia Compositae Evaluarea riscului Istorie bizantină Simbolism-poezie Reţele de telecomunicaţii Programă şcolară Învăţământ primar Semnale radio Consolidarea structurală Structura limbajului Metode de construcţie Sporturi de putere. Culturism Inginerie seismică Presa românească interbelică Prezentări istorice în sens strict Cuptor cu arc electric Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Oţel aliat Algoritmi criptografici Motoare asincrone trifazate Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Matematică calculatorie Centrale eoliene de energie Capacitate de viteză ADN Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Bor(B) Transport rutier Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Fosfaţi Circuite integrate (CMOS) Activităţi sportive Structuri orientate spre programe Polietilenă Monitorizarea poluării fonice Reducerea poluării Ultrasonografie abdominală Gimnastică Implant ortopedic CAD proiectare asistată de Tehnica Reverse engineering Diagnostic Poluanţi Reţea internaţională "world-wide-web" Metode numerice Vasodilatatoare Comunicaţii Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Compuşi organici - Sinteze Senzor ultrasonic Reţele de distribuţie a energiei electrice Cursa cu garduri Inginerie civilă Arme de foc Protecţia muncii. Securitatea muncii Microelemente Precipitaţii Algoritmi matematici Ape curgătoare de suprafaţă Acţionări electrice Transformarea energiei electrice Teoria semnalelor Grupări olefinice Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Inginerie software Tehnică sanitară Psihologie Bazine hidrografice Comunicare de masă Ambalarea mărfurilor Apnee Cabluri Electrotehnică Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Imagini celulare Metale tratate termic Tratarea suprafeţelor Construcţii din lemn Paste aglutenice Gaze naturale Circuite de prelucrare Capacităţi motrice Senzori piezoelectrici Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Linii de comunicare ale calculatoarelor Limbaje profesionale Angrenaje Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Clădiri publice, civile, comerciale, industriale Sudare Transfer de căldură Prelucrare abrazivă Sudură electrică Hidrodinamică Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Vibropercuţii Chimie experimentală Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Strategie Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Inginerie mecanică Reţele neuronale Gimnastică medicală Psihologia sportului Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Hidrogenul drept combustibil Grafică pe calculator Android Câmpul magnetic Scrimă Mecanisme automate Chimia apei Hidrogeologie Romane poliţiste Dezvoltarea forţei fizice Analiză statistică Economie Structuri rutiere Prelucrarea numerică a semnalelor Estetica sportului. Estetica sportivă Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Scaun de supapă Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Generatoare de inducţie Metode de obţinere a materialelor Îmbunătăţirea pieselor Sisteme distribuite Purificarea apei Antenă parabolică Semnături one-time Bibliografie licență FECC - Calculatoare Generatoare electrice Matlab Simulink Timpuri antice (istorice). Antichitate Critică literară Sistem informatic Implementări în LabVIEW Canale de comunicare Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Urolitiază Dinamică economică Funcții olomorfe Sisteme în timp real Geografie regională Reţele axiale reversibile Deşeuri Arhitectura reţelei. Structura reţelei Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Femei-scriitori Mecanisme de precizie Tehnologii informaţionale Sisteme de ambalare Centrale electrice virtuale Tenis Realitate virtuală Cu-Zn-Al Roci sedimentare Procese neliniare Fiabilitatea autovehiculelor Trafic rutier Lingvistică Învăţământ electronic Comerţ electronic Refugiaţi Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Combustibili. Tehnologia combustibililor Gestionarea datelor Reţele electrice de distribuţie Simulare numerică Bazine şi lacuri de acumulare Energie electrică Sporturi nautice Degradări ale construcţiilor Sociolingvistică Maşini hidraulice Limbaj juridic Ceramică Sisteme de control inteligent Dispozitive de reproducere a formei, modelului Maşini de ţesut Gramatică Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică în general Accidente de circulație rutieră Sănătate şi securitate în muncă Aplicaţii industriale Magnetism Planificare strategică Fertilizatori şi amelioratori Reţele de transport Transformator Caracterizarea morfologică a compuşilor cu CuCrO2 Bibliografii pe subiect Sisteme cu microprocesor Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Sudobrazare Maşini asincrone Construcţia de maşini în general Adaptive Transport Central Systems Persoane cu handicap Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Diagnoza hidrogeneratoarelor Aparate şi instrumente optice Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Mobilitate pietonală Soluţii structurale de extindere Sfântul Duh Biopolimeri Securitate informatică Ecuaţii şi sisteme liniare Transfer radiativ Conducţie continuă Aluminiu Istorie Îngrăşăminte chimice Mediul urban Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Obiective de mediu Optimizarea comunicării Inginerie. Tehnică Degradarea cursurilor de apă Locuinţe din panouri mari prefabricate Religie Analiză static neliniară Celule solare Criptare Anatomie Agricultură Uzura automobilelor Mentenanţă Proteză dentară Economia energiei Modelul variaţiei presiunii Complex Network Analysis Rulmenți Echipament electric Implant chirurgical Istoria educaţiei Construcţia de maşini Consumuri energetice Roboti mobili. Proiectare. Modelare. Simulare Metodologie Invertoare, modelare, simulare Gimnastică Sportivă Jocuri cu mingea Criptare(informatică) Peptide. Proteine Kaplan Electronică şi telecomunicaţii Biologie aplicată în general Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Jocuri pe gheaţă Robot mobil păşitor. Simulare Vechiul Testament Motoare cu raport de comprimare variabil Robusteţe Radioactivitatea atmosferei Balistică Stabilitate chimică. Stabilitate hidrolitică Ştiinţă nucleară aplicată Religie. Teologie Inteligenţă artificială în sisteme industriale Teoria mişcării în sport. Motricitate Erasmus, Desiderius Mănăstirea Cozia Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Turbine eoliene Estimarea canalelor Autovehicule rutiere Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Coloranţi sintetici Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Cibernetică Stabilitate statică Materiale bioplastice (biopolimeri) Solicitări statice Stabilizare - consolidare Programe de calculatoare. Software Sistemul locomotor Prevenirea poluării fonice Sinteză în general Aliaje de Aluminiu SO83 Clasici antici Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Baraje Geometrie diferenţială Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Forţă fizică Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Pedagogie practică Frezare la rece Microsisteme termice Acizi carboxilici Tehnici de reabilitare Plante cu flori Fibră de sticlă Conservare Stimulare pe calculator Extindere orizontală a apartamentelor Resurse umane Disipare mecanică Torenţi Metode de prelucrarea datelor Radioelectronică Învăţământ preuniversitar Tehnologie mecanică Climatul interior Coduri bidimensionale Rata de absorbţie a CO2(dioxid de carbon) Prelucrarea semnalului din plâns Aerodromuri. Aeroporturi Instalaţii pentru comunicaţii prin calculatoare Algebră Tensiuni instantanee Pigmenţi carotenoidici Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Ape termale Modele dinamice liniarizate local Optimizarea suspensiei Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Aplicaţii optice Biblia Podişul Getic Uleiuri eterice (volatile) Testare automată Substanţe absorbante Antrenament de echipă Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Fraude financiar-contabile Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Transmisii cu pană Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Matriţe de injecţie Carbonatarea betonului Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Îmbunătăţirea recepţiei Turbomaşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Compuşi ai titanului Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Vehicule feroviare Dispozitive de prelucrare Amortizare Model neuro-fuzzy adaptiv de predicţie Sisteme decizionale Sisteme iterative infinite Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Tratament chimic Biserica Coptă Tehnică sportivă Catalizatori Circuite electrice Farmacologie Formarea identităţii la adolescenţi Jocuri sportive Captatoare solare Dioxid de titan Sistemul cardiovascular Biochimie medicală Oxizi metalici Epurare Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Reacţii chimice Îmbinări rigla-stâlp sudate Zgomote rutiere Analiză financiară Sisteme de încălzire Teoria bifurcaţiei Scheme de acces multiplu în LTE Sisteme dinamice Fenomene de secetă Stabilitate dinamică Metode neconvenţionale Condiţie fizică Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Valorificarea deşeurilor Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Terapie prin exerciţii Drept comunitar Probleme geometrice Tixotropie Transportation System and the Infrastructure Finanţe publice. Bănci. Bani Protocoale de comunicaţii Acţionări electrice de curent alternativ Expresivitatea limbajului Scanare Construcţia calculatoarelor. Hardware Valorificarea energetică a deşeurilor Niveluri de temperaturi Informatică cuantică Date numerice Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Energetică Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Educaţie fizică în şcoala primară Coloane Plante medicinale Comunicare online Industria de automobile Mercur Soluri Semnale digitale Monozaharide Funcţii analitice Studii literare. Critică literară Proiectarea şi construcţia cilindrilor Economia transporturilor Combustie Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Analiză dinamică Securitatea sistemelor Persoane de vârstă mijlocie Circuite magnetice echivalente Lumbricide Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Electric Machines Legislaţie de mediu europeană Dioxid de carbon Miere Încercare la tracţiune Electrozi pe bază de carbon Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Sinteză hidrotermală a oxizilor Cultură. Civilizaţie. Progres Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Încălzire centrală Cercetare ştiinţifică Sisteme de aliaje Sociolingvistică. Folosirea limbii Performanţele autovehiculelor Poduri din zidărie Debit de curgere Staţii de transformare Motoare asincrone Filosofie engleză Analiză spectral elastică Sistem cardiovascular Tehnologia informaţiei Microdebitmetre Ştiinţa istoriei Metode de calcul Articulata Teze de doctorat digitale (loading) Handbal Construcţii civile în general Interpolare generalizată Proteză gleznă Turbine hidraulice Stimulente pentru plante Instalaţie de captare a CO2(dioxid de carbon) Substanţe chimice. Reactivi Canotaj Reţele neuronale Clifford Cupru (Cu) Acizi. Tiadiazol Analiza imaginilor medicale Putere musculară Compuşi chimici Soluţie apoasă de monoetanolamină Mecanisme de defectare Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Combustibili Sisteme CAD-CAM Activitate şcolară Tracţiune Telefonie mobilă Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Tehnica muncii intelectuale Analiză matematică Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Bronzuri. Proprietăţi mecanice Sinterizare Recipiente sub presiune Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Vibraţii (Mecanică) Sporturi aeronautice Genetică Optimizarea sistemelor de ambalare Aluminat de Zinc Pregătire fizică Modelare bazată pe reţea Lexicologie Organizarea telecomunicaţiilor Electromecanică Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Stabilitate (hidromecanică) Internet Ecuaţii şi sisteme neliniare Echipamente electrotermice Circuite electronice Performanţă sportivă Proiectare Optimizarea managementului Clădiri de locuit Modelarea difuziei Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Inginerie auto Industria băuturilor Siderurgie Generatoare sincrone Prelucrare mecanică prin aşchiere Dinamica solului Prelucrarea semnalelor recepţionate Optică Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Maşini magneto-electrice Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Dioxid de sulf Construcţii din oţel Matrici polimere pe bază de copolimeri Elemente care preiau sarcini biaxiale Compuşi aromatici în general. Nuclee benzenice în general Empirism Aplicaţii care transmit mesaje Automobile. Autoturisme Relaţii prin contract direct Dreptul mediului înconjurător Ape reziduale Controlul calităţii Terapie fizică Circuite integrate Industria pielăriei Sport. Educaţie fizică Furnizori de procese Controlul circulaţiei Reactoare nucleare de generație nouă Locuinţe individuale urbane Logică multivalentă Poziţia braţului robotic Radar. Radiolocaţie Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Actuatori Teoria funcţiilor Calculi reno-urinari Tehnica programării (software engineering) Sol argilos Hidrodinamica râurilor Autoturisme de teren Amenajări hidrotehnice Estimarea direcţiilor de sosire Prelucrare digitală Structură paralelă "quad-parallel" Teologie dogmatică Materiale plastice compozite Clădiri de birou Hardware Control automat Microbioreactoare Ultrasunete Irigaţii Modele UML Confort interior în clădiri Experienţe şi observaţii fiziologice Iris Panou fotovoltaic Întreţinerea şi repararea utilajelor Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Nitrurare Zoologie Algoritmi Modelare hidraulică Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Material ortopedic. Legături. Articole de cauciuc Coloranţi din plante Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Diagnostic de laborator Imagini digitale Celulă fotovoltaică Tehnică criminalistică Autovehicule de marfă Manuscrise Electrotehnică. Tehnologie mecanică Celule electrochimice Metode mecanice Personalităţi Construcţii din metale sau aliaje uşoare Sport pentru recuperare Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Încălzire inductivă Tehnologii de epurare Suspensii Calcul evolutiv Risc Poluanţi atmosferici Ştiinţa mediului înconjurător Termografie în infraroșu Zinc Reacţii ele compuşilor anorganici şi organici în general Modelare. Simulare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Arhitectură militară Roboţi industriali Tixoformare Aliaje metalice Transport urban Literatură franceză Prevenţie medicală Maşini eoliene Poduri din beton armat Chimie industrială Întreprinderi mici şi mijlocii Tracţiune feroviară Turism. Alpinism Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Deşeuri cauciuc Metode experimentale Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Optimizare (Tehnică) Convertoare catalitice Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Sisteme neliniare Materiale geosintetice Boala Parkinson Gametofit Cercetare operaţională Simulare Transmiterea cadanică Ecuaţii cu derivate parţiale Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Baze de date multimedia Material rulant Apă-Epurare Desorbţie Tratament termic Injectare de combustibil de aprindere Medicamente după acţiunea lor principală Matriţe Reţele neuronale cu valori complexe Polimeri Beton Reţele wireless Liturgică. Imnuri religioase Optimizarea sistemelor de frânare Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Poliesteri Procese electrochimice Celule solare fotovoltaice Semnale Sisteme Fuzzy Teologie practică Procese fizico-chimice Inundaţii Coeficient de frecare Adsorbţia derivaţilor fenolici pe adsorbanţi Preparate farmaceutice Inginerie industrială Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Electromagnetism Geometria spaţiilor fibrate Profesori universitari Forare cu vibraţii Badminton Persoane vârstnice Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Industria materialelor de construcţii Defecte. Structuri mecanice Prelucrarea oţelului Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Pigmenţi metalici Tineri cu dizabilități intelectuale Turnare. Laminare Anatomie umană Termometrie Romane Termocentrale. Lignit Adoptarea soluţiilor de reabilitare Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Terasamente de cale ferată Oxizi Lingvistica textului. Analiza discursului Căi ferate Flora României Criptarea datelor Reţele de senzori Caracterizarea cartilajelor Instalaţii de alimentare cu apă Hidrobiologie Geomorfologie Extracte din fructe de pădure Controlul curentului electric Procese speciale de chimie organică Penetrarea clorului Biserica Creştină Varistoare Asigurarea contra accesului neautorizat Aeromodelism Energie solară Strategie sportivă Scurgeri subterane Condensator Camere pentru recunoaşterea culorilor Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Geotectonică. Tectonica plăcilor Coloranţi, pigmenţi, vopsele în acoperiri. Nanocompozite magnetice. Polimeri funcţionalizaţi Zgomot (acustica) Umanismul Myriapoda Procese de turnare continuă Sporturi de luptă Geografie Polimeri (sinteză) Arhitectură Materiale comerciale Îmbinarea materialelor Economia energiei în general Componente electronice. Echipamente electronice Ecuaţii diferenţiale speciale Reabilitare (construcţii) Efort Modificarea materialelor polimerice Sisteme electromecanice Locuinţe colective Nămol Chimie Hidroenergetică Prepararea medicamentelor Inspecție școlară Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Algoritmi distribuiţi Capacitate de efort fizic. Forță fizică Hidrotehnică agricolă Statistică matematică Analiza structurală a soluţiilor Perturbaţii datorate zgomotelor Structura fizică a materiei Industria coloranţilor Tensiune electrică Soluţii solide Dezvoltarea algoritmilor de calcul Electrozi Managementul inundaţiilor Zincul ca strat de acoperire, placare 2003-2005 Compuşi cu carbon Critică literară. Studii literare Conversia căldurii reziduale Tenis. Tenis de câmp Logica Fuzzy (Matematică) Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Procese de ardere a cărbunelui Metode de predare şi instruire Sisteme de control a reţelelor locale Transportul persoanelor Strat fluidizat Scule cremalieră Stres oxidativ Prelucrarea tablei Tratarea gazelor Conservare prin uscare. Deshidratarea alimentelor. Uscare prin congelare Acoperiri prin pulverizare termică Fotbal (soccer) Chimioterapie Argou Rezistori electrici Sistem optic Echipament pentu sport Inginerie biomedicală Atletism Poluarea atmosferei Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Sinteză chimică Curent continuu (c.c.) Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Consolidarea construcţiilor Sisteme de comutare Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Parametri mecanici Limbaj poetic Cluburi sportive Teorii matematice ale mecanicii Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Antrenament de control neuromuscular Motoare cu ardere internă Schi Senzori optici Mortare uscate Deşeuri organice Exerciții poliometrice Presă culturală Reducerea polării Model în reţea Domeniul de doctorat: Biologie Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Transportul fluidelor Conversia energiei eoliene Sisteme de control Cadmiu Programare orientată pe evenimente Reactori nucleari Sisteme de comunicații Esteri Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Fertilizări şi amelioratori Producerea şi conservarea alimentelor solide Instrumente informatice Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Tehnica transmiterii imaginii Sisteme în paralel Instalaţii industriale Educaţie. Cercetare Ecuaţii diferenţiale Electronică de Putere Supape Aprindere prin comprimare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Electroenergetică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Dezvoltare în construcţii Modelare integrată Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Tuburi Bayonet Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Marketing Electronică Aplicaţii cu avatari Prevenirea accidentelor Medical Informatics Handicap auditiv Accidente. Riscuri Exerciţii speciale Compuşi oxidici Arhitectura calculatoarelor Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Recunoaşterea obiectelor Managementul centralei virtuale Diagnostic medical postnatal Antrenament de forţă musculară Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Strategie energetică Uzură Injectoare Fenomene hidrotermale Comunicare pe reţele Conducerea proceselor Euharistică Mecanica fluidelor Chimie de preparare Baraje (Hidrotehnică) Industria petrolului Amplificatoare Metoda circuitelor magnetice Suspensie Consum real Aerosoli Biochimie Maşini de inducţie Turbo-coduri Mesaje motivaționale Instalaţii electrice Injecţie mecanică Ciment Portland Solvatare
Vă rugăm să schimbaţi parola