Biblioteca Universității din Pitești

Teză de doctorat

Subiect Tematic: Teză de doctorat
Lucrări: 1565 lucrari in 1571 publicatii in 6 limbi
Limbajul politic actual : Dimensiuni lingvistice şi pragmatice : Teză de doctorat de: Dumitru, Adina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Aspecte ale fantasticului în literatura română şi anglo-americană : Teză de doctorat de: Nicolae (Miron), Cristina; Facultatea de Litere (Text tipărit)
Contribuții privind îmbunătățirea pregătirii musculare prin mijloace pliometrice în voleiul de performanță, vârsta 16-18 ani : Teză de doctorat de: Voinea, Florin; Universitatea din Piteşti. Şcoala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (Text tipărit)
Subiecte
Spaţiu Köthe-Bochner Procese de adsorbţie Stabilitate statică Biocarburanţi Materiale bioplastice (biopolimeri) Solicitări statice Securitatea proactivă Stabilizare - consolidare Compuşi cu azot Programe de calculatoare. Software Prevenirea poluării fonice Sistemul locomotor Mişcare fizică Procese speciale Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Tratarea apei Sinteză în general Aliaje de Aluminiu SO83 Sisteme de calcul în timp real Compuşi heterociclici cu azot Ciocnirea corpurilor Clasici antici Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Râuri şi fluvii Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Distrugerea naturii Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Baraje Geometrie diferenţială Industria automobilelor Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Îndepărtarea fenolilor din apele uzate Metoda Monte Carlo Arcuri elicoidale Cobalt Măsuri de siguranţă Captarea biogazului de depozit Forţă fizică Încercări dinamice Taxonomie Procese catodice Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Biomateriale Pedagogie practică Soare. Fizică solară Frezare la rece Came Creşterea albinelor Prognoza consumului de energie Riscuri miniere Microsisteme termice Bihor, Judeţul Teoria sistemelor Acizi carboxilici Carbon (C) Tehnici de reabilitare Construcţii din beton armat Plante cu flori Învăţământ liceal Inginerie tehnologică Genunchi Transport aerian Calcul distribuit Fibră de sticlă Conservare Pierderi hidraulice Stimulare pe calculator Pile de combustie Securitate Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Vâscozitate Banat, Regiune Lucrări hidrotehnice Rezistenţă la solicitări mecanice Transmisii mecanice Extindere orizontală a apartamentelor Resurse umane Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Timpan. Membrană timpanică Calitatea producţiei Ascunderea datelor Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Structură organizatorică Nanocompozite de tip CORE/Shell Plăci de dezvoltare cu FPGA Disipare mecanică Alimente vegetale Apă de consum. Grad de confort Torenţi Bistra, Bazinul Metode de prelucrarea datelor Arta sau tehnica exprimării orale Radioelectronică Limba franceză Vopsele în acoperiri Evaluarea performanţei sistemului DOAF Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Analiză armonică (Electrotehnică) Învăţământ preuniversitar Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Tehnologie mecanică Contabilitate Analiză prin metode de combustie Raze X- Röntgen Ingineria traficului Mecanisme hidraulice Climatul interior Oţeluri în zguri Marea Britanie Instrumente şi aparate pe vehicul Literatură engleză Sistemul muscular Analiză numerică Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Sistem nervos Hidrobiologia peștilor Rata de absorbţie a CO2(dioxid de carbon) Coduri bidimensionale Prelucrarea semnalului din plâns Modele matematice Arta mişcării. Dans Sarcini statice permanente Comunicare socială Energie eoliană Reacţii de funcţionalizare Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Terasamente. Solicitări. Consolidare Variaţii de climă Judo Sisteme multimedia Sudare cu arc electric Ingineria sistemelor Cabluri din oţel Aerodromuri. Aeroporturi Stabilitate hidrodinamică Ape subterane Aliaje de titan Instalaţii pentru comunicaţii prin calculatoare Carbohidraţi Algebră Tensiuni instantanee Industrii bazate pe materiale macromoleculare Pigmenţi carotenoidici Teste psihologice Studiul materialelor Spectroscopie Mössbauer Baterii Li-Ion Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Radiodifuziune Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Îmbunătăţiri funciare Metale grele Reţele electrice Ape termale Loisir Educaţie. Învăţământ Modele dinamice liniarizate local Arbitraj sportiv Domeniul de doctorat: Informatică Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Repertoriu Vertisol Rugby Depozitarea ecologică de reziduuri Optimizarea suspensiei Industria hârtiei Presa argeşeană Roată elastică Sisteme Servoing Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Fizică Turbine Pelton Motricitate Management logistic Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Biblia Aplicaţii optice Podişul Getic Audit Oradea, oraşul Rolul şi sarcinile portalului Reciclarea deşeurilor Uleiuri eterice (volatile) Testare automată Nanoparticule Chimie. Cristalografie. Mineralogie Materiale speciale Substanţe absorbante Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Absorbţia de CO2(dioxid de carbon) din gaze de ardere Materiale celulare Prelucrare plastică Tehnologie CMOS Bibliografie. Cataloage Metode de evaluare Metode de diagnoză Antrenament de echipă Exerciţii fizice Produse metalice Materiale refolosibile Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Fraude financiar-contabile Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Cluburi sportive private Structuri de date Reţele informatice Transmisii cu pană Pedagogie Calitatea mediului Infrastructură Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Sport competiţional Spectroscopie Raman Modelare pe calculator Matriţe de injecţie Carbonatarea betonului Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Testarea hidrogeneratoarelor Strategii de dezvoltare Sisteme informatice distribuite Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Reţele neuronale(calculatoare) Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Îmbunătăţirea recepţiei Tipuri de sisteme de control Teze Gimnastică aerobică Turbomaşini Neurologie. Bolile sistemului nervos Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Mecanisme Botanică Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Scriere de mână Compuşi ai titanului Interacţiuni bazate pe toleranţă Arhitectura locuinţelor Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Actorie Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Literatură Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Sisteme electrice Oxidare Vehicule feroviare Producţie agricolă Produse farmaceutice Sporofit Supraalimentaţie Similaritatea reţelelor Metalurgie feroasă Dispozitive de prelucrare Construcţii speciale Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Algoritmi evolutivi Amortizare Randament Analiza reţelelor sociale Ştiinţe sociale Model neuro-fuzzy adaptiv de predicţie Sisteme decizionale Probabilitate Waste management Oscilatoare Sisteme iterative infinite Poluarea mediului înconjurător Dinamică. Cinematică Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Selecţie profesională Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Surse naturale de energie Doctrine religioase Tratament chimic Plăci dedicate Raspberry Geodezie Industria materialelor plastice Radiolocaţie Drenarea şi îmbunătăţirea solului Antene adaptive Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Biserica Coptă Arte vizuale Tehnică sportivă Data mining Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Catalizatori Proteze ortopedice Limbaje descriptive Circuite electrice Coleoptera. Gândaci Farmacologie Hidrologie aplicată Sisteme electromagnetice Tipare şi modele de croit şi măsurat Diagnostic automat Formarea identităţii la adolescenţi Producerea şi elaborarea oţelului Eficienţă Jocuri sportive Sisteme fizice cibernetice Mecanică teoretică în general Hidroxizi dublu stratificaţi Captatoare solare Dioxid de titan Turbine tangenţiale Copii cu dizabilităţi Compuşi heterociclici Sistemul cardiovascular Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Biochimie medicală Căi de comunicaţii terestre Arhitectură religioasă Procese sociale Pompă de acumulare Oxizi metalici Lanţuri Markov Ape freatice Compuşi organici Transmisii armonice Turbine de vânt Anilină Epurare Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Industrial Robots Reacţii chimice Îmbinări rigla-stâlp sudate Maşini cu magnet permanent Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Zgomote rutiere Analiză financiară Consum Anioni Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Tratamente termochimice Călire Sisteme de încălzire Măsurări tridimensionale Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Poduri uşoare Curbe în parametrii specifici Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria bifurcaţiei Scheme de acces multiplu în LTE Mecanică teoretică Cunoaştere inteligentă Analiza semnalelor Centrale electrice eoliene Dezvoltaea microstructurii în sudare Baschet Metodică Meteorologie Radar Prelucrare la rece Sisteme dinamice Fenomene de secetă Stabilitate dinamică Suprafeţe ondulate Fenomene antropice Defecte ale maşinilor asincrone Sisteme lianiare de antene Dezvoltare urbană Electronics Metode neconvenţionale Tensiuni (Mecanică) Hidrologie subterană Calculul poziţiei braţului robotic Condiţie fizică Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Sudură Memorie şi învăţare Proză românească Volei de performanţă Valorificarea deşeurilor Sisteme de ventilare Fabricarea pastelor fără gluten Boli organice ale sistemului nervos Expresie cinematică Durificare cu azot Combustibili neconvenţionali Dedicaţie şi autograful autorului Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Sisteme expert Resurse de apă Informatică Environment protection Învăţământ superior Istorie românească Tehnici de căutare Terapie prin exerciţii Detectare de impurităţi Biomecanică Productivitate Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Deşeuri menajere Procese nestaţionare Combustibili lichizi Schi alpin Coeficienţi fluidodinamici Drept comunitar Probleme geometrice Proteză pentru articulaţia cotului Universităţi Sec. 4 Sacramente Tixotropie Persoane cu deficienţe de vedere Circuite integrate unipolare (CMOS) Sisteme virtualizate Gestionarea deşeurilor Terapia cancerului Diguri, baraje, terasamente Investiţii Semnal nestaţionar Fotocataliză Transportation System and the Infrastructure Eseuri Finanţe publice. Bănci. Bani Protocoale de comunicaţii Cuplaje Piese miniaturale Statica solului Dispozitive de siguranţă şi protecţie Sudare MIG-MAG Acţionări electrice de curent alternativ Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Expresivitatea limbajului Scanare Materiale-Fisurare Construcţia calculatoarelor. Hardware Valorificarea energetică a deşeurilor Niveluri de temperaturi Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Informatică cuantică Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Catastrofe naturale Structurti "dual-steel" Date numerice Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Triplusalt Biologie Plânsul nou-născutului Politică fiscală Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Strategii de cercetare Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Tehnică literară Educaţie fizică şi sport Materiale termoelectrice Optimizarea comportamentului dinamic Tehnologii industriale Probabilităţi. Statistică matematică Simularea curgerii fluidului Energetică Coloane Sisteme de conversie a energiei vântului Reţele de distribuţie Simularea comparativă a undelor Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Educaţie fizică în şcoala primară Plante medicinale Simulare cu modele matematice Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Competiţii sportive Comunicare online Aruncări Industria de automobile Calcul static Teoria traducerii Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Material plastic Fluide magnetice Canale radio Metoda elementului finit Mercur Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Produse sintetice de polimerizare Traducere literară, stilistică Soluri Bazalt Maşini electrice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Unităţi aritmetice Semnale digitale Codificare secretă Monozaharide Terapeutică Ferite de cobalt Convertizoare Fibraţi vectoriali Deformare plastică Coroziune Funcţii analitice Tratarea deşeurilor Sănătate şi igienă publică Sec. XIX Paste din orez Simulare pe calculator Studii literare. Critică literară Traffic Optimization Lingvistică textuală Proiectarea şi construcţia cilindrilor Economia transporturilor Solicitări dinamice Oxid de zinc Combustie Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Analiză dinamică Categorii gramaticale Sintaxă Metoda elementelor finite extinse(MEFX) Management organizaţional Vâlsan, Râul Activare ultrasonică Predicţia presiunii Securitatea sistemelor Persoane de vârstă mijlocie Injecţia materialelor biocompozite Materiale avansate Industria mortarului de ciment şi a betonului. Elemente de beton Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Confort ambiental Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Locomotive electrice Circuite magnetice echivalente Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Lumbricide Articole sportive Hidraulică Sisteme tehnice de asistare Activitate musculară Prelucrarea informaţiei Repetiţie Electric Machines Legislaţie de mediu europeană Dioxid de carbon Produse chimice Proprietăţi de drenare şi filtrare Miere Încercare la tracţiune Mediul biologic Capacitate psihică Electrozi pe bază de carbon Gol de tensiune Industria construcţiilor Cutii de viteze Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Energia atomică şi industria atomică Vibrogenerator Managementul întreprinderii Sinteză hidrotermală a oxizilor Cultură. Civilizaţie. Progres Prelucrarea semnalelor Literatură patristică Romane autobiografice Îmbinare sudată Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Sateliţi de transmisie Memorie (Informatică) Modelarea transmisiei prin reţele Încălzire centrală Vibraţii Cercetare ştiinţifică Sisteme de aliaje Sociolingvistică. Folosirea limbii Scurgeri Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Dispozitive electronice Performanţele autovehiculelor Analiza funcţională şi teoria operatorilor Încălzire electrică Enzimologie Eroziune prin cavitaţie Poduri din zidărie Debit de curgere Masivul Buila-Vânturariţa Staţii de transformare Motoare asincrone Protecţia reţelelor de joasă tensiune Filosofie engleză Ape de suprafaţă Exploatări miniere Analiză spectral elastică Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Pretratare Şcoli, institute Reglarea tensiunii şi frecvenţei Analiză funcţională Grafologie Adsorbţie Radiotehnică Nanotehnologie Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Formarea şi dezvoltarea personalităţii Compuşi naturali Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Masivul Leaota Neologisme Sistem cardiovascular Calitate Reactoare nucleare de cercetare Fiscalitate Calculatoare Convertoare cu intrare dublă Tehnologia informaţiei Structuri sudate Mediul înconjurător Microdebitmetre Conducte.Ţevi Sisteme de conversie a energiilor Sudură cu arc şi gaze protectoare Sisteme de achiziţie date Ştiinţa istoriei Prelucrarea imaginilor Metode de calcul Limbaj politic Studenţi Rezistenţă la coroziune Motoare Diesel Articulata Capacități coordinative Teze de doctorat digitale (loading) Handbal Analiză termică Piese cu pereţi subţiri Ştiinţe biografice şi înrudite Încercarea materialelor Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Mişcare, exerciţii de coordonare Construcţii civile în general Interpolare generalizată Gimnastică ritmică Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Materiale şi utilaje medicale Proteză gleznă Maşini electrice de putere mare Alte substanţe vegetale. Acid humic. Lignină Navigaţie Poluarea surselor de apă Procesarea semnalului Mecanică fină Oţel inoxidabil Cerinţe europene Prelucrare la rece, deformare Maşini pentru curent continuu Rezistenţă Turbine hidraulice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Cinematică aplicată Protecţia drepturilor de autor Produse agroalimentare Interferometrie Unde electromagnetice Recuperarea zincului Mecanism de tip centroidal Copii Stimulente pentru plante Clustering Botanică sistematică Excavatoare Mecanoterapie Instalaţie de captare a CO2(dioxid de carbon) Chimie-fizică România Materiale polimerice Interacţiunea fluid structură Biocombustibili ecologici Substanţe chimice. Reactivi Cataliză. Reacţii catalitice Producerea şi conservarea alimentelor Canotaj Poezie Reţele neuronale Clifford Peşti Cupru (Cu) Acizi. Tiadiazol Matematică aplicată Picioare artificiale Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Reţele de transport a energiei electrice Nămol. Prelucrarea nămolului Mixturi asfaltice Lubrifianţi Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Managementul serviciilor Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Date Analiză fractală Linii electrice aeriene Materiale compozite Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Analiza imaginilor medicale Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Putere musculară Maşină asincronă cu motor în colivie Maşini şi aparate electrice Demografie Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Substanțe xenobiotice Metode de diagnostic Încercări mecanice Receptoare radio Maşini agricole Imagistică prin rezonanţă magnetică Circulaţie rutieră Gramatica limbii române Enzime hidrolitice Compuşi chimici Efort fizic Convertoare de putere C.C-C.A Soluţie apoasă de monoetanolamină Chimie fizică Climatul interior. Condiționarea aerului. Încălzire Reţele de alimentare cu energie electrică Teoria şirurilor de aşteptare Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Reţele complexe Microelectronică Algoritmi pentru construirea programelor Schemă de distribuţie a datelor Pulsaţii de presiune Mecanisme de defectare Convertoare Supratensiune Teoria sistemelor mari Baze de date Sănătate şi igienă personală Retorică. Folosirea efectivă a limbii Ferigi native Rezistenţa materialelor Arhitectură de reţea Poluare urbană Curent electric Ingineria construcţiilor în general Perturbaţii electromagnetice Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Modelare 3D Drenare Sec. 17-18 Combustibili Aliaje de aluminiu Retorica vorbirii Sisteme informatice geografice Planificare rurală. Dezvoltare rurală Sisteme CAD-CAM Tracţiune Hidrologie Activitate şcolară Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Energie mecanică Mişcarea punctului material Energia vântului Accesibilitate Mesaje în limbajul semnelor Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Dispozitiv de difuziune Telefonie mobilă Mercaptani Mass-Media Reţele fără fir Restaurare Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Canoe Politică Procedee şi utilaje metalurgice Apă potabilă Telecomunicaţii Tehnica muncii intelectuale Fântânele-Şag, Arad Analiză matematică Trafic Transport de mărfuri Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Poluare fonică Protocol criptografic Bronzuri. Proprietăţi mecanice Clasicism Sinterizare Pompă centrifugă Energia mediului Imagistică medicală Electrochimie Gospodărirea apelor Nanofluide Diagrama fluxului de date Consolidarea terenurilor Recipiente sub presiune Inimă. Cardiologie Dizabilități intelectuale Educaţie. Instruire Oxid de fier Tipuri principale de transformări chimice. Sinteză Mecanica solului Personalitate Învățarea deprinderilor motrice Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Inginerie chimică Conversie în energie electrică Stabilitate Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Radiofrecvenţă Catalizatori metalici Prelucrare date Electrotehnică aplicată Relief Vibraţii (Mecanică) Materii prime pentru paste Sporturi aeronautice Cureţi armonici Genetică Optimizarea sistemelor de ambalare Perturbaţii electrice Termografie Dinamica fluidelor Aluminat de Zinc Unităţi de prelucrare Programare distribuită Comandă automată Pregătire fizică Tratamente termice Modelare bazată pe reţea Modelare Analiză structurală Teatru Motoare Stirling Carpaţii Meridionali Caracteristici de radiaţie Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Proteză Lexicologie Organizarea telecomunicaţiilor Electromecanică Locuinţe colective urbane Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Flavonoide Caracteristici psiho-neuro-motrice Radiaţii infraroşii Stabilitate (hidromecanică) Sisteme tehnice Limbaj literar Rezistenţă la oboseală a structurilor Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Internet Motoare termice Echipamente electrotermice Ecuaţii şi sisteme neliniare Roţi de ghidare Circuite electronice Performanţă sportivă Optimizare matematică Externalizare Semiologie Electrodinamică Sisteme inteligente de distribuție a energiei Clădiri cu valoare de monument Industrie agroalimentară Dioxid de azot Mecanica şi dinamica autovehiculelor Control ecologic Absorbţie Injectarea materialelor plastice polimerice Laser Centrale electrice Proiectare Incineratoare Vehicule terestre Oxidare catalitică Nitraţi Optimizarea managementului Clădiri de locuit Sănătate în muncă Eroziune cavitaţională Managementul producţiei Membre inferioare Evoluţii pe termen lung a GPP Filtrare (Chimie industrială) Modelarea difuziei Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Unităţi şi baze de antrenament Alpinism Viaţă religioasă Proprietățile materialelor Tehnici de stocare Inginerie auto Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Geodinamică Algoritmi paraleli Industria băuturilor Coloranţi ceramici Sisteme optice Siderurgie Poluare industrială Generatoare sincrone Prelucrare mecanică prin aşchiere Dinamica solului Aliaje metalice amorfe Unde radio Comunicaţii mobile Prelucrarea semnalelor recepţionate Leguminosae (Legume) Optică Automobile moderne Apa Sec. 19 Dispozitiv cu tuburi paralele Efluenţi rezidual industriali Stent. Vase coronariene Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Ziaristică. Presă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Volei Securitatea informaţiei Maşini magneto-electrice Chimie organică Role planetare Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Dioxid de sulf Dispozitive de fabricare Materiale catalitice Sisteme de prelucrare a informaţiilor Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Construcţii din oţel Proprietăţi metalurgice Matrici polimere pe bază de copolimeri Managementul motorului diesel Elemente care preiau sarcini biaxiale Neurologie Dispozitive de încălzire solară. Alte aparate de transfer al căldurii sau de înmagazinare Alimentare electrică Aerobic Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Informatică medicală Compuşi aromatici în general. Nuclee benzenice în general Materiale cu proprietăţi termoelectrice Aplicaţii care transmit mesaje Empirism Oncologie Rugăciune Automobile. Autoturisme Metale carburate Betoane speciale Convertizoare electrice Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Psihomotricitate Relaţii prin contract direct Zgomot Dreptul mediului înconjurător Analiza apei Indice de similaritate metrică (SSIM) Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Senzori Ape reziduale Râul Doamnei Centrale pe cărbune Capacitate de coordonare psihofizică Centrale termice Poduri din lemn Controlul calităţii Pigmenţi luminescenţi Procesare de imagini Schelet. Muşchi Chimie anorganică Calculatoare. Construcţie Reformă fiscală Siguranţă în exploatare Tribologie Transport Solidificarea reziduurilor de ardere Circuite integrate Terapie fizică Atribuire aleatoare a cromozomilor Ambalare şi utilaje de ambalat Camioane Termen de valabilitate Medicină clinică Prelucrare electronică de date Industria pielăriei Instalaţii termice Sporturi de iarnă Artă Interpolare Sport. Educaţie fizică Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Algoritmul Local Binary Pattern Mecanica ruperii Organizare comercială Furnizori de procese Limba engleză Modele de evoluţie Controlul circulaţiei Teoria semnalizării Reactoare nucleare de generație nouă Locuinţe individuale urbane Logică multivalentă Energie hidraulică Capacitate psihomotrică Poziţia braţului robotic Magneţi permanenţi Energie regenerabilă Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Date din lumea reală Biomasă Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Standarde de calitate Radar. Radiolocaţie Alunecări de teren Turism Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Glazuri ceramice Dezvoltarea armonioasă a corpului Arhitectura reţelei Comunicare Actuatori Fizica atmosferei. Compoziţia şi structura atmosferei. Meteorologie dinamică Prelucrare mecanică Teoria funcţiilor Convertor boost Structuri metalice Calculi reno-urinari Mulţimi inteligente Tehnica programării (software engineering) Sol argilos Hidrodinamica râurilor Convertoare electrice Utilizarea energiei biologice Monocloramină Autoturisme de teren Aplicaţii ale acusticii Amenajări hidrotehnice Materiale nanostructurate Nutriţie umană Scaune. Etanşări Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Elemente tehnice Desprindere. Revenire. Aterizare. Cădere Robot industrial SCORBOT-ER III Morfologie Kinetoterapie Contract Autovehicule Estimarea direcţiilor de sosire Sisteme de educaţie medicală Insecticide Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Protecţia datelor Calitatea vieţii Frecare Chimie fiziologică Forme particulare ale precipitaţiilor Sisteme mecanice. Dinamică Stenografie Literatură greacă Lingvistica textului Incinerare în masă Hidrotehnică Prelucrare digitală Structură paralelă "quad-parallel" Autograf şi dedicaţie Producţie Modificarea chimică a polimerilor Tratamente Duplex prin carburare Teologie dogmatică Materiale plastice compozite Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Legislaţie de mediu românească Tracţiune Diesel-hidraulică Acceleratori de particule Strategie managerială Rezistenţa construcţiilor Aplicaţii semantic WEB Strategii de control Clădiri de birou Construcţii civile Smartphone Structuri metalice de tip Shell Tehnologia de fabricaţie Industrie petrochimică Handbal de performanţă Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Pigmenţi naturali Hardware Control automat Sisteme automate Reţele neuronale (Informatică) Microbioreactoare Hidromecanică Sisteme eoliene Repere fragile Instalaţii în construcţii Literatură franceză Irigaţii Ultrasunete Coroziune (rezistenţa materialelor) Umanism Metode pedagogice Cadre de oţel Electricitate statică. Electrostatică Modele UML Exerciţii de sărituri Avatar animat/video Confort interior în clădiri Bibliologie Specificaţii formale Fotbal Experienţe şi observaţii fiziologice Algoritmi evoluţionişti Iris Materiale structurale Proprietăţi magnetice Structuri şi algoritmi de reglare automată Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Panou fotovoltaic Întreţinerea şi repararea utilajelor Programare logică Deşeuri industriale Polimeri biodegradabili Dezvoltare durabilă Sistem muscular Motoare cu inducţie Calitatea energiei electrice Nitrurare Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Zoologie Matematică aplicată în alte domenii Sisteme de depoluare Algoritmi Sisteme informatice - Securitate Inteligenţă artificială Evaziune fiscală Capacitate de efort fizic Limba română Modelare hidraulică Plânsul, mijloc de comunicare Ingineria ţesuturilor Proprietăţi mecanice Sudare cu ultrasunete Detectoare fotoconductive Argeş, Judeţul Programe de calculatoare Transformări Fourier Poluarea hidrosferei Dedicaţie şi autograf Învăţământ gimnazial Material ortopedic. Legături. Articole de cauciuc Modele matematice pentru cercetare operaţională Titan Activităţi preşcolare Cauzele inundaţiilor. Regimul ploilor şi cursurile de apă. Natura terenului Astronomie. Geodezie 1974-1976 Îmbogăţirea solului Topografie Sec. 18 Structura calculatoarelor Heterobenzeni Caraş-Severin, Judeţul Aliaje refractare Imagistică computerizată Lucrări hidrotehnice în general Coloranţi din plante Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Diagnostic de laborator Evaluarea duratei de viaţă a structurilor Prelucrare mecanică şi aşchiere Măsurarea caracteristicilor higrotermice Energii regenerabile Imagini digitale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Frezare Celulă fotovoltaică Termografie medicală Fundaţii (Construcţii) Ingineria distribuţiei Tehnică criminalistică Fizică atomică Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Studii literare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Autovehicule de marfă Osii Retorică Manuscrise Limba italiană Rezistenţă mecanică Studii de literatură comparată Java (Limbaj de programare) Comandă Program ASpen Plus Cuptoare şi aparate cu inducţie Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Vâlcea, Judeţul Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Educaţie fizică în şcoală Oxidare electrochimică Traumatisme Electrotehnică. Tehnologie mecanică Reţeaua Internet Reactor Candu 600 Design vestimentar Coduri Data Matrix Staţii de captare a vântului Poluarea mediului Celule electrochimice Funcţii de variabilă complexă Implantologie Metode mecanice Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Modelare matematică Personalităţi Convertoare statice Limbaje de programare Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Literatură americană Construcţii din metale sau aliaje uşoare Aşezări fortificate Aplicaţii Software Instalaţii de captare Sport pentru recuperare Diagnoze pe termen scurt Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Încălzire inductivă Resurse de energie Tehnologii de epurare Canale cu evoluţie pe termen lung Dialog Biocombustibili Îngrăşeminte complexe Măsurarea debitului Suspensii Reprezentarea datelor Sisteme electroenergetice Calcul evolutiv Fotometru solar Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Risc Poluanţi atmosferici Tehnica mijloacelor de transport Lipire cu metale. Brazare Învăţământ românesc Deşeuri din construcţii şi demolarea construcţiilor Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Simulări numerice Ştiinţa mediului înconjurător Manipularea datelor Comoţii cerebrale Managementul activităţilor sportive Protecţia mediului Maşini sincrone Reactor electrochimic Radiocomunicaţii Examinare clinică Termografie în infraroșu Zinc Tehnici pentru grafica pe calculator Muniţie Psihologie experimentală Calitatea semnalelor recepţionate Fractali și măsuri fractale Reacţii ele compuşilor anorganici şi organici în general Spume metalice Tehnologia sudării Conductă pentru apă Tehnologii mecanice Grinzi din beton armat Sisteme de acţionare electrică Constanţa Fizica corpului solid Modelare. Simulare Membre superioare Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Şlefuire Compuşi metalici Calitatea aerului Arte marţiale Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Managementul firmei Colivie simetrică Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii Automate Control Arhitectură militară Regimuri dinamice Teme literare Poluare fonică în construcţii Industria automotive Securitate digitală 1980-1983 Teză de doctorat Roboţi industriali Rafinare. Barbotare. Tratare Metodologia sportului Tixoformare Electrotermie Arhitectură de sistem (informatică) Rinichi. Nefropatii. Boli renale Cărbune Hochei pe gheaţă Aliaje metalice Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Management sportiv Structuri de control în reţea Fundaţii Tehnologia mijloacelor de transport Transport urban Pedologie Limbaje de programare (Software) Literatură franceză Diateză Reţele neuronale artificiale Antene Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Pădure Recepţia semnalelor Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Biometale Matlab (Limbaj de programare) Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Drumuri Turbine hidraulice. Modelare matematică. Simulare numerică Prevenţie medicală Maşini eoliene Computer vision Familia Compositae Ontologii educaţionale Evaluarea riscului Poduri din beton armat Servicii externalizate Paleontologie Roci calcaroase Fiabilitatea cablurilor Chimie industrială Medicamente antiinflamatoare Întreprinderi mici şi mijlocii Modelare biomecanică Istorie bizantină Tracţiune feroviară Simbolism-poezie Reţele de telecomunicaţii Turism. Alpinism Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Deşeuri cauciuc Roboţi Fiabilitate Programă şcolară Învăţământ primar Logică matematică Antrenament sportiv Metode experimentale Eroziune electrică Matematică Incinerare-Deşeuri-Eliminare Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Optimizare (Tehnică) Teze. Dizertaţii Convertoare catalitice Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Semnale radio Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Consolidarea structurală Tehnologii semantic WEB Structura limbajului Metode de construcţie Domeniul de doctorat: Matematică Coordonare psihofizică Sporturi de putere. Culturism Inginerie seismică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Sisteme neliniare Gorj, Judeţul Materiale geosintetice Modele Markov Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Boala Parkinson Teoria măsurii și integrării Educaţie prin studiul şi observarea naturii Degradare mecanică Contact/impact/sol Sisteme de acţionare Compuşi bioactivi Calcule de rezistenţă Centrale hidroelectrice Presa românească interbelică Modele de simulare bazate pe PsoC Gametofit Stilistică Prezentări istorice în sens strict Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Cuptor cu arc electric Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Cercetare operaţională Oţel aliat Obţinere Simulare Sisteme de gestiune a bazelor de date Transmiterea cadanică Regimuri staţionare Inteligenţa artificială Ecuaţii cu derivate parţiale Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Pirazoli Baze de date multimedia Asistarea deciziei medicale Algoritmi criptografici Construcţii Material rulant Siguranța autovehiculelor Geometria varietăţilor diferenţiale Motoare asincrone trifazate Apă-Epurare Desorbţie Sudură cu electrozi Procesarea semnalului vizual Oxizi nanostructurați Scurgeri hidrologice Tratament termic Sisteme de energii regenerabile Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Centrale de energie cu abur Matematică calculatorie Injectare de combustibil de aprindere Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Plumb Materiale medicale Medicamente după acţiunea lor principală Matriţe Centrale eoliene de energie Rupere. Mecanica ruperii Capacitate de viteză Epurarea apelor reziduale ADN Reţele neuronale cu valori complexe Polimeri Cereale Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Securitatea informației Bor(B) Domeniul de doctorat: Filologie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Beton Transport rutier Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Mecanică Modelare numerică Power engineering Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Etanşări mecanice Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Fosfaţi Circuite integrate (CMOS) Metode matematice Procedee de oxidare electrochimice Biblioteci Activităţi sportive Chimie de preparare şi experimentală Reţele wireless Depoluare chimică Liturgică. Imnuri religioase Transportul petrolului Optimizarea sistemelor de frânare Structuri orientate spre programe Monitorizarea poluării fonice Polietilenă Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Comenzi digitale predictive în curent Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Energie nucleară Management Reducerea poluării Metodă de paralelizare Ultrasonografie abdominală Polarimetrie Geologie Gimnastică Implant ortopedic Tehnici de elaborare CAD proiectare asistată de Tehnica Reverse engineering Poliesteri Diagnostic Procese electrochimice Poluanţi Sisteme inteligente de transport Reţea internaţională "world-wide-web" Săritura cu prăjina Biogaz Celule solare fotovoltaice Metode numerice Semnale Vasodilatatoare Subsisteme iterative Comunicaţii Sisteme Fuzzy Cavitaţie vibratoare Consum de combustibil Fotbal - performanţă a copiilor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Amplificare cu laser Teologie practică Injectare Membre artificiale Compuşi organici - Sinteze Procese fizico-chimice Inundaţii Spectrometrie de masă Antene inteligente Senzor ultrasonic Protecţia datelor (informatică) Motoare Miller-Atkinson Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Coeficient de frecare Produse naturale Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Adsorbţia derivaţilor fenolici pe adsorbanţi Reţele de distribuţie a energiei electrice Cavitaţie Cursa cu garduri Inginerie civilă Reducerea riscului de poluare Sport pentru sănătate Sudabilitate Îmbunătăţire continuă Preparate farmaceutice Procese industriale Frecvenţa stabilităţii Arme de foc Protecţia muncii. Securitatea muncii Inginerie industrială Microelemente Literatură română Precipitaţii Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Algoritmi matematici Geometria spaţiilor fibrate Electromagnetism Sisteme de frânare Ape curgătoare de suprafaţă Filtre de culori Piaţa de energie electrică Profesori universitari Literatură de călătorie Sisteme de antene Acţionări electrice Forare cu vibraţii Prelucrarea materialelor Dozimetrie Badminton Transformarea energiei electrice Schelet şi sistemul muscular Poluare Teoria semnalelor Sudare prin presiune Persoane vârstnice Metode de prognoză Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Producerea energiei electrice Industria materialelor de construcţii Grupări olefinice Defecte. Structuri mecanice Prelucrarea oţelului Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Inginerie software Ştiinţa informării Apă-Epurare-Eliminarea cromului Pante şi versanţi Clădiri istorice Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Pigmenţi metalici Doamnei, Râul Psihologie Tehnică sanitară Drept internaţional Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Tineri cu dizabilități intelectuale Bazine hidrografice Motoare electrice Comunicare de masă Ambalarea mărfurilor Turnare. Laminare Identitate Avangardism Anatomie umană Apnee Cabluri Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Oţel pentru piese turnate Termometrie Tehnică în general 2000 Cibernetică matematică Termocentrale. Lignit Romane Electrotehnică Oase Nevertebrate Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Adoptarea soluţiilor de reabilitare Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Învăţământ special Imagini celulare Biblioteconomie Sudură. Construcţii sudate Metale tratate termic Debitmetre electrotermice Asistenţa medicală electronică Tratarea suprafeţelor Mecanisme de ridicare a apei Literatură religioasă în general Terasamente de cale ferată Construcţii din lemn Oxizi Lingvistica textului. Analiza discursului Căi ferate Sistem DOAF Paste aglutenice Procese tehnologice Flora României Gaze naturale Criptarea datelor Ergonomie Reţele neuro-fuzzy Reţele de senzori Stilistică generală Computers Circuite de prelucrare Magnetohidrodinamică Caracterizarea cartilajelor Instalaţii de alimentare cu apă Tehnică Tehnica reactoarelor Metode de învăţare şi instruire Operatori integrali Sport Capacităţi motrice Pagube provocate de inundaţii Senzori piezoelectrici Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Mecanisme cu bare Formă, plan Hidrobiologie Geomorfologie Infrastructură feroviară Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex Extracte din fructe de pădure Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Linii de comunicare ale calculatoarelor Flux termic Limbaje profesionale Deşeuri celulozice Controlul curentului electric Deşeuri. Eliminare Angrenaje Materiale polimerizate. Polimeri Procese speciale de chimie organică Detectare electrochimică Instruire colectivă Seismologie. Cutremure Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Penetrarea clorului Citologie Sudare prin frecare Informare-documentare Biserica Creştină Varistoare Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Grupări aminofosfonate Nitrurare în plasmă Clădiri publice, civile, comerciale, industriale Manechin Medicină sportivă Metale tranziţionale Asigurarea contra accesului neautorizat Protecţie Diagnosticarea defectelor Aeromodelism Tenis de masă Energie solară Strategie sportivă Scurgeri subterane Modelling Sudare Transfer de căldură Prelucrare abrazivă Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Luarea probelor de apă şi analiza lor Sudură electrică Stabilitate (Geomecanică) Hidrodinamică Controlul zgomotului Poluarea apei Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Rețele ad-hoc Oboseală Secolul XVIII Vibropercuţii Condensator Robotică Termotehnică Transformare martensitică Chimie experimentală Petrologie. Petrografie Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Muzică bisericească Camere pentru recunoaşterea culorilor Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Strategie Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Inginerie mecanică Geotectonică. Tectonica plăcilor Coloranţi Reţele neuronale Tipologia reţelelor sociale Electroliţi polimerici Pulverizatoare Arbori Gimnastică medicală Psihologia sportului Coloranţi, pigmenţi, vopsele în acoperiri. Nanocompozite magnetice. Polimeri funcţionalizaţi Robotizare inteligentă Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Conducerea şi controlul producţiei Managementul deşeurilor Zgomot (acustica) Faţade Metalurgie Umanismul Silvicultură Lipoze. Enzime Hidrogenul drept combustibil Geotehnică Integrare europeană Roboţi mobili Grafică pe calculator Baze sportive Manipulatoare Myriapoda Procese de turnare continuă Android Sporturi de luptă Sterilizare. Dezinfectare Modelarea maşinilor asincrone Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Câmpul magnetic Geografie Nevăzători Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Arhitectură Polimeri (sinteză) Materiale comerciale Analiza plânsului Scrimă Îmbinarea materialelor Mecanisme automate Educaţie. Învăţământ. Instruire Bibliografie Poduri Ape minerale Hidrogeologie Chimia apei Economia energiei în general Romane poliţiste Inconfort higrotermic în clădiri istorice Sinteză chimică organică Dezvoltarea forţei fizice Solicitare fizică Conservanţi Componente electronice. Echipamente electronice Algoritmi DOA Calitate totală Analiză statistică Ecuaţii diferenţiale speciale Reabilitare (construcţii) Imagini geospaţiale Conductivitate termică Scurgere maximă. Inundaţii. Scurgerea viiturilor Sisteme de e-Learning Economie Îmbunătăţirea funcţionării Efort Structuri rutiere Modificarea materialelor polimerice Polimeri. Cauciuc sintetic Patinaj viteză Ecosisteme Materiale Programare de calculatoare Prelucrarea numerică a semnalelor Energie alternativă Sisteme electromecanice Incinte de fundare Locuinţe colective Vibraţii mecanice. Acustică Nămol Chimie Convertor buck Funcţii B-spline Microelectronică. Circuite integrate Estetica sportului. Estetica sportivă Algoritmi de estimare Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Scaun de supapă Viteză de replicare a datelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Construcţii metalice Automatică Hidroenergetică Prepararea medicamentelor Inspecție școlară Compresia imaginilor Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Standarde de comunicaţii Algoritmi distribuiţi Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Consolidare Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Epistolele apostolilor către Galateni Capacitate de efort fizic. Forță fizică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Antrenament şi Forţă Organizaţii, societăţi Calitatea apei Fizică nucleară Dans sportiv Hidrotehnică agricolă Insecte Statistică matematică Informatică aplicată Tehnici de optimizare Algoritmi pentru evaluare Criminalistică Generatoare de inducţie Răspunderea civilă, penală şi administrativă Metode de obţinere a materialelor Tehnologie chimică Tehnică nucleară Analiza structurală a soluţiilor Îmbunătăţirea pieselor Sisteme distribuite Purificarea apei Radioactivitate gamma Perturbaţii datorate zgomotelor Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Mecanisme cu came Structura fizică a materiei Industria coloranţilor Comunicaţii digitale Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bucureşti Tensiune electrică Soluţii solide Antenă parabolică Semnături one-time Bibliografie licență FECC - Calculatoare Reabilitare integrată Tensiune trifazate Esteri etilici Modele de optimizare Azoli Generatoare electrice Durabilitate Studii şi metode matematice Matlab Simulink Compuşi izociclici Timpuri antice (istorice). Antichitate Critică literară Dezvoltarea algoritmilor de calcul Teoria suprafeţelor Ingineria materialelor Electrozi Managementul inundaţiilor Termodinamică Zincul ca strat de acoperire, placare Materiale magnetice 2003-2005 Oţel Articulaţia şoldului Sistem informatic Compuşi cu carbon Cancer mamar Conductor Implementări în LabVIEW Instalaţii Materiale de tip CuM1-xNxO2 Critică literară. Studii literare Canale de comunicare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Doctrine şi curente etice Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Analiză electrochimică Pliometrie Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Poluarea solului Urolitiază Solicitări de scurtă durată Conversia căldurii reziduale Combustibili naturali Tenis. Tenis de câmp Aliaje feromagnetice Dinamică economică Funcții olomorfe Marketing sportiv Căldură. Termodinamică Logica Fuzzy (Matematică) Sisteme în timp real Tehnologii educaţionale Curent alternativ (c.a.) Poluanţi organici Industrie alimentară Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Geografie regională Piese polimerice produse prin injectare Biometrie Biografii Reţele axiale reversibile Prelucrarea imaginilor digitale Oxid de staniu Deşeuri Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Procese de ardere a cărbunelui Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Convertoare cu intrări multiple Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Schimb de ioni Metode de predare şi instruire Femei-scriitori Limbaj artistic Mecanisme de precizie Reutilizarea betonului Sisteme de ambalare Tehnologii informaţionale Sisteme de control a reţelelor locale Transportul persoanelor Oftalmologie Spații vectoriale normate Centrale electrice virtuale Strat fluidizat Scule cremalieră Îmbunătățirea confortului la autoturisme Stres oxidativ Tenis Prelucrarea tablei Ventilator transversal Fizioterapie Educaţia adulţilor Dinamică socială Tratarea gazelor Lentile Fresnel Radiaţii electromagnetice Aplicaţii utilizate în educaţie Metode de antrenament Dietetică Realitate virtuală Cu-Zn-Al Sarcini dinamice Sisteme ale mecanicii analitice Sticlă celulară Conservare prin uscare. Deshidratarea alimentelor. Uscare prin congelare Convertoare PWM Limbaje descriptive de maşină (HDL) Acoperiri prin pulverizare termică Roci sedimentare Fotbal (soccer) Chimioterapie Argou Procese neliniare Fiabilitatea autovehiculelor Cai rutiere Rezistori electrici Tulburări metabolice Sistem optic Echipament pentu sport Trafic rutier Agregate din beton reciclat Inginerie biomedicală Atletism Maşini cu inducţie Poluarea atmosferei Lingvistică Învăţământ electronic Prelucrarea imaginilor video Dispozitive de treierat Patologia organelor de locomoţie Comerţ electronic Cadastru Procesare deşeuri Energetică. Reţele neuronale artificiale Refugiaţi Polizaharide Proză Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Prelucrare prin eroziune Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Braşov, Oraşul Combustibili. Tehnologia combustibililor Optimizare globală Obţinerea feritelor de cobalt Sinteză chimică Gestionarea datelor Curent continuu (c.c.) Reţele electrice de distribuţie Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Polimerizare enzimatică Protecţia mediului înconjurător Geometrie Limbaje de programare pentru calculator Simulare numerică Reţele neurale Controlul calităţii energiei electrice Bazine şi lacuri de acumulare Producerea industrială a betonului Sinterizare selectivă cu laser Reologie. Curgerea lichidelor Consolidarea construcţiilor Sisteme de comutare Energie electrică Aliaje Motor cu aprindere prin comprimare Degradări ale construcţiilor Sporturi nautice Migraţie Calcul operaţional Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Insecte dăunătoare pădurilor Sinteză Parametri mecanici Sociolingvistică Maşini hidraulice Limbaj poetic Criptanaliză Bega, Bazin hidrografic Dispozitive criptografice Limbaj juridic Cluburi sportive Microstructură Ceramică Sisteme de control inteligent Dispozitive de reproducere a formei, modelului Teorii matematice ale mecanicii Maşini de ţesut Calcul variaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Securitatea muncii Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Instalaţii de înaltă tensiune Management informaţional Reabilitare structurală Câmp electromagnetic Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Antrenament de control neuromuscular Managementul calităţii Programare orientată pe obiecte Tehnologii web Bioxid de Carbon Benzidină Indicatori de performanţă Îmbunătăţirea solului Banat Gramatică Motoare cu ardere internă Sisteme de comunicaţii Inginerie Pigmenţi, coloranţi Schi Inginerie. Tehnică în general Senzori optici Mortare uscate Compuşi carbonilici Energetică electrică Deşeuri organice Exerciții poliometrice Sisteme de control în reţea Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Poluarea aerului Management universitar Calamităţi Modelarea proceselor de control Accidente de circulație rutieră Zincare. Galvanizare Presă culturală Antioxidanţi Managementul calităţii aerului Reducerea polării Distribuţia şi reglarea energiei electrice Sănătate şi securitate în muncă Fricţiune Tehnici de formarea fascicolului Materiale biocompatibile Metode chimice de analiză Aplicaţii industriale Planificare strategică Magnetism Fertilizatori şi amelioratori Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Model în reţea Reţele de transport Controlul calităţii mediului Domeniul de doctorat: Biologie Materiale plastice pentru construcţii Termocinetică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Transformator Optimizare Tehnică cibernetică şi automatică Reactivi Caracterizarea morfologică a compuşilor cu CuCrO2 Stații radar. Instalații de radiolocație Bibliografii pe subiect Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Sisteme cu microprocesor Transportul fluidelor Conversia energiei eoliene Sudobrazare Maşini asincrone Sisteme de control Beton armat Vedere artificială (Robotică) Cadmiu Mecatronică Chimie analitică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Construcţia de maşini în general Aditivi de fabricaţie Adaptive Transport Central Systems Programare orientată pe evenimente Sisteme informatice Persoane cu handicap Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Social sciences Diagnoza hidrogeneratoarelor Aparate şi instrumente optice Reactori nucleari Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Sisteme de comunicații Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Mobilitate pietonală Metoda solvotermală Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Soluţii structurale de extindere Sfântul Duh Verbe coreene de mişcare Metoda Taguchi Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Esteri Biopolimeri Restabilirea fertilităţii solului Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Securitate informatică Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Fertilizări şi amelioratori Producerea şi conservarea alimentelor solide Ecuaţii şi sisteme liniare Instrumente informatice Transfer radiativ Conducţie continuă Bieletă de direcție Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Tehnica transmiterii imaginii Prognoza pe termen mediu/lung Eroziune Coeficienţi termici Activitate antioxidantă Dezinfectarea apei cu argint Localizarea zgomotului Aluminiu Convertoare CC-CC Tactică Sisteme în paralel Instalaţii industriale Psihologie Sisteme mecatronice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Educaţie. Cercetare Teologie Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Ecuaţii diferenţiale Electronică de Putere Concentraţie MEA în soluţie Îngrăşăminte chimice Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Mediul urban Istorie literară Construcţii rutiere Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Automobile Matrice metalică Local Binary Compressed (LBC) Dispozitive de achiziţie a datelor Procedee metalurgice Supape Emergenţa reţelelor sociale Aprindere prin comprimare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Cupole metalice. Analiză static liniară Biocataliză Raportul conversiei la tensiuni mari Obiective de mediu WC-Co-NiP Optimizarea comunicării Electroenergetică Încălcarea legilor fiscale Inginerie. Tehnică Copii supraponderali Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Mecanică aplicată Fructe Dezvoltare în construcţii Degradarea cursurilor de apă Algoritmi de prelucrarea datelor Modelare integrată Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Locuinţe din panouri mari prefabricate Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Religie Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Analiză. Sinteze Tuburi Bayonet Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Analiză static neliniară Motoare cu aprindere prin scânteie Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Circuite logice Sudură cu laser Marketing Electronică Celule solare Analiza modelării undelor E-learning Monitorizarea vitezei de replicare Aplicaţii cu avatari Elice navale. Cavitaţie Membrul superior uman Zirconiu Coloană vertebrală Criptare Anatomie Metode de simulare Prevenirea accidentelor Agricultură Caiac Uzura automobilelor Mentenanţă Medical Informatics Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Proteză dentară Handicap auditiv Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Accidente. Riscuri Învăţământ la distanţă Exerciţii speciale Algoritmi genetici Cilindri de laminor Pisces. Peşti. Ichtiologie Balneoterapie. Tratamente cu apă Potenţial energetic Literatură spaniolă Economia energiei Modelul variaţiei presiunii Fotopolimeri Complex Network Analysis Compuşi oxidici Ambalare alimentară Rulmenți Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Alimentare cu apă Arhitectura calculatoarelor Ligularia Sibirica (L.) Cass. Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Limbaje specifice de programare Echipament electric Dramaturgie Ritm cardiac Tracţiune integrală Chilopoda Staţii de epurare Inginerie electrică Recunoaşterea obiectelor Implant chirurgical Managementul centralei virtuale Istoria educaţiei Calculatoare. Programare Construcţia de maşini Eficienţă energetică Sport de performanţă Diagnostic medical postnatal Aparate de măsuri pentru fluide (contoare) Literatură latină Antrenament de forţă musculară Consumuri energetice Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Surse de energie Depozitarea deşeurilor Strategie energetică Roboti mobili. Proiectare. Modelare. Simulare Centrale termosolare Metodologie Tratarea, evacuarea şi utilizarea apelor reziduale Motoare sincrone Invertoare, modelare, simulare Transmiterea energiei mecanice Vehicule rutiere Gimnastică Sportivă Jocuri cu mingea Motoare cu combustie Surse alternative Criptare(informatică) Vehicule rutiere şi de teren Peptide. Proteine Kaplan Uzură Electronică şi telecomunicaţii Injectoare Autoturism Reţele de calculatoare Fenomene hidrotermale Metode matematice pentru cercetare operaţională Gestiune integrată Diplopoda Baze de date distribuite Schimbătoare de căldura Biologie aplicată în general Exerciţii de gimnastică ritmică Polimerizare Algoritmi de învăţare Încercări de rezistenţă Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Fizica atomului Jocuri pe gheaţă Management industrial Oţel în general Ecologie Feminism Comunicare pe reţele Robot mobil păşitor. Simulare Timişoara Vechiul Testament Conducerea proceselor Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Comunicare pedagogică Integrala Fourier Sudare cu element activ rotitor Hidrogeneratoare sincrone verticale Motoare cu raport de comprimare variabil Euharistică Cercetări operaţionale Robusteţe Măsurători Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Chimie de preparare Mecanica fluidelor Jocuri şi recreere în aer liber Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Militari Radioactivitatea atmosferei Interjecţii Balistică Stabilitate chimică. Stabilitate hidrolitică Baraje (Hidrotehnică) Ştiinţă nucleară aplicată Metoda combustiei Oxizi cu structură delafossitică Religie. Teologie Industria petrolului Modele statistice Controlul poluanţilor Inteligenţă artificială în sisteme industriale Ştiinţa materialelor Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Amplificatoare Metoda circuitelor magnetice Surse de putere Suspensie Drone Consum real Tehnologie clinică. Ligamente, tendoane, genunchi Poduri din Banat Teoria mişcării în sport. Motricitate Aerosoli Biochimie Argeş, Râul Erasmus, Desiderius Cloramine Mănăstirea Cozia Utilizarea surselor naturale de energie Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Membre inferioare. Picioare Sociologie Maşini de inducţie Turbine eoliene Medicină Mesaje motivaționale Turbo-coduri Înot Estimarea canalelor Regulator Fuzzy Autovehicule rutiere Controlul calităţii în linie Camere stereo Coloranţi sintetici Combaterea buruienilor Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Urbanism Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Instalaţii electrice Limbaj UML Injecţie mecanică Ciment Portland Tehnica Yumeiho Solvatare Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Tehnici video Organe de maşini Cibernetică Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc.
Vă rugăm să schimbaţi parola