Biblioteca Universității din Pitești

Teză de doctorat

Subiect Tematic: Teză de doctorat
Lucrări: 1564 lucrari in 1570 publicatii in 6 limbi
Limbajul politic actual : Dimensiuni lingvistice şi pragmatice : Teză de doctorat de: Dumitru, Adina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Aspecte ale fantasticului în literatura română şi anglo-americană : Teză de doctorat de: Nicolae (Miron), Cristina; Facultatea de Litere (Text tipărit)
Contribuții privind îmbunătățirea pregătirii musculare prin mijloace pliometrice în voleiul de performanță, vârsta 16-18 ani : Teză de doctorat de: Voinea, Florin; Universitatea din Piteşti. Şcoala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură de călătorie Istorie Gramatică Limba franceză Artă Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Chimie Matematică Politică Psihologie Economie Literatură franceză Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie România Educaţie. Învăţământ Universităţi Hochei pe gheaţă Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Eseuri Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Managementul firmei Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Critică literară. Studii literare Religie Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Ştiinţa istoriei Ziaristică. Presă Teatru Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Sport Lingvistică Istorie literară Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metodologie Tehnica muncii intelectuale Geografie Literatură spaniolă Medicină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Drept internaţional Morfologie Biserica Creştină Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Sociologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Schi Chimie analitică Marea Britanie Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologie experimentală Contabilitate Audit Zoologie Optică Farmacologie Învăţământ superior Bibliografie Rezistenţă la coroziune Coroziune Durabilitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Neurologie Structura fizică a materiei Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Proză Botanică Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teză de doctorat Hardware Chimie organică Calitate Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Teologie practică Biblia Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Jocuri şi recreere în aer liber Metode de predare şi instruire Activităţi preşcolare Activităţi sportive Educaţie fizică şi sport Turism Rinichi. Nefropatii. Boli renale Kinetoterapie Neurologie. Bolile sistemului nervos Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Roboţi industriali Acţionări electrice Aplicaţii industriale Maşini electrice Mecanica fluidelor Energie hidraulică Rezistenţă mecanică Automatizare Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Chimie fizică Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Agricultură Îngrăşăminte chimice Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Zgomot Neologisme Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Studii literare Literatură americană Literatură religioasă în general Material plastic Ceramică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Sintaxă Programe de calculatoare. Software Personalitate Educaţia adulţilor Controlul calităţii mediului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teoria funcţiilor Stilistică Automobile Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale Limbaje de programare pentru calculator Poluarea atmosferei Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Literatură latină Diagnostic Construcţia calculatoarelor. Hardware Literatură greacă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Stabilitate Metalurgie Maşini agricole Fertilizatori şi amelioratori Ştiinţa mediului înconjurător Radiodifuziune Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Limbaj poetic Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Ştiinţe sociale Silvicultură Teologie dogmatică Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Personalităţi Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Biografii Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Literatură Atletism Plante medicinale Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Matematică calculatorie Botanică sistematică Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Rezistenţa materialelor Aluminiu Zinc Echipament electric Zirconiu Produse chimice Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Dietetică Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Nutriţie umană Competiţii sportive Biblioteci Volei Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Alpinism Sociolingvistică. Folosirea limbii Aliaje de aluminiu Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Copii Sporturi nautice Transport aerian Ambalarea mărfurilor Ergonomie Securitatea muncii Îmbogăţirea solului Îmbunătăţiri funciare Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Irigaţii Lucrări hidrotehnice în general Bazine şi lacuri de acumulare Fotbal Fotbal (soccer) Amplificatoare Sisteme automate Structura calculatoarelor Biologie Genetică Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică Teoria traducerii Dinamică socială Cibernetică matematică Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule rutiere şi de teren Marketing Metode chimice de analiză Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Analiză funcţională Analiză financiară Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Semnale Perturbaţii datorate zgomotelor Organizare comercială Electromagnetism Magnetism Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Apă potabilă Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Calitatea apei Circuite electrice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Calculatoare. Construcţie Unităţi de prelucrare Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Lingvistică textuală Funcţii de variabilă complexă Analiză numerică Sisteme neliniare Analiză structurală Oţel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Statistică matematică Modele statistice Procese sociale Circuite electronice Sisteme dinamice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Biochimie Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Autograf şi dedicaţie Anatomie Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Biomecanică Vechiul Testament Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Banat Sec. 18 Medicamente după acţiunea lor principală Limba italiană Proză românească Metodologia sportului Antrenament sportiv Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Judo Întreprinderi mici şi mijlocii Geografie regională Astronomie. Geodezie Învăţământ liceal Lexicologie Autoturism Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Poluarea apei Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Gimnastică Randament Prevenirea accidentelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Aparate şi instrumente optice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Securitate Control Doctrine religioase Protecţia mediului înconjurător Laser Mecanică teoretică Modele de optimizare Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Mecanică Teoria bifurcaţiei Fizică nucleară Matematică aplicată Grafică pe calculator Construcţii civile Sisteme în timp real Sisteme de aplicare a inteligenţei artificiale. Sisteme bazate pe cunoaştere inteligentă Automobile. Autoturisme Fiabilitate Reţeaua Internet Reţea internaţională "world-wide-web" Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Medicină sportivă Handbal Teoria mişcării în sport. Motricitate Drept comunitar Tenis. Tenis de câmp Argeş, Judeţul Retorică Sec. 19 Medicină clinică Pedagogie Capacitate de efort fizic Aruncări Polietilenă Încercare la tracţiune Terapeutică Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Lingvistica textului. Analiza discursului Arhitectura locuinţelor Gimnastică Sportivă Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Anatomie umană Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Pedologie Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Automatică Construcţii civile în general Combustibili lichizi Energetică Autovehicule rutiere Autovehicule Avangardism Economia energiei în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Sisteme electrice Logică matematică Teologie Badminton Beton armat Materiale polimerizate. Polimeri Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Baschet Jocuri cu mingea Baze de date Informatică aplicată Date Motricitate Jocuri sportive Energie solară Căldură. Termodinamică Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Protecţia mediului Conducerea şi controlul producţiei Petrologie. Petrografie Procese industriale Optimizare (Tehnică) Sudare Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Radiotehnică Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Antrenament de forţă musculară Dezvoltarea forţei fizice Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Coeficient de frecare Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Coloana vertebrală. Şira spinării (oasele spatelui) Braşov, Oraşul Profesori universitari Ştiinţa informării Sec. 17-18 Bibliologie Geomorfologie Chimie fiziologică Biochimie medicală Ecologie Articulata Citologie Fizica atomului Radioactivitate gamma Sistem nervos Genunchi Arhitectură religioasă Programe de calculatoare Teoria sistemelor mari Tehnologie chimică Urbanism Feminism Motoare Diesel Limbaje de programare (Software) Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Cadastru Taxonomie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Lanţuri Markov Metoda Monte Carlo Teorii matematice ale mecanicii Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Deformare plastică Cuplaje Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Controlul calităţii Apa Analiza apei Management industrial Tratamente termice Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Coordonare psihofizică Sudare cu arc electric Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Performanţă sportivă Traumatisme Alimentare electrică Tensiune electrică Grafologie Sacramente Sisteme de aliaje Proprietăţi mecanice Tratament termic Lubrifianţi Vehicule rutiere Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Prelucrare date Substanţe chimice. Reactivi Cataliză. Reacţii catalitice Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Manuscrise Universitatea de Medicină şi Farmacie - Bucureşti 2003-2005 Categorii gramaticale Probabilitate Încălzire centrală Hidrologie Celule solare Centrale electrice Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Vâlsan, Râul Managementul calităţii Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Metode matematice pentru cercetare operaţională Motoare cu aprindere prin scânteie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Tehnologii informaţionale Metode de învăţare şi instruire Învăţământ la distanţă Fiabilitatea autovehiculelor Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Reţele neurale Algoritmi paraleli Algoritmi distribuiţi Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Tenis Psihomotricitate Industria automobilelor Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Management logistic Prelucrare la rece Role planetare Modelare numerică Scule cremalieră Accidente. Riscuri Poluare industrială Oncologie Pisces. Peşti. Ichtiologie Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Vehicule feroviare Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Combustibili Poluare Luarea probelor de apă şi analiza lor Tehnologia de fabricaţie Compuşi aromatici în general. Nuclee benzenice în general Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Membre inferioare Demografie Oxid de zinc Inginerie mecanică Cultură. Civilizaţie. Progres Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Circuite integrate Metode de diagnostic Tehnică Industria hârtiei. Pastă de hârtie, hârtie şi carton Seismologie. Cutremure Metode pedagogice Clasici antici Clasicism Meteorologie Poluarea aerului Radiaţii electromagnetice Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Transport Condensator Prelucrarea numerică a semnalelor Roboţi Coloană vertebrală Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Paleontologie Reţele electrice Hidrotehnică agricolă. Lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Cărbune Tehnică literară Siguranţă în exploatare Sociolingvistică Perturbaţii electromagnetice Miere Fizică atomică Fizioterapie Oxidare Tehnologie mecanică Reactori nucleari Compuşi organici Sinteză chimică organică Memorie (Informatică) Imagini digitale Procesare de imagini Arhitectură de sistem (informatică) Analiză statistică Oftalmologie Comunicare socială Mass-Media Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Reţele de telecomunicaţii Rugăciune Prelucrarea imaginilor Handbal de performanţă Antrenament şi Forţă Pompă centrifugă Economia energiei Conductor Umanism Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Conservare Studii literare. Critică literară Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Constanţa Stilistică generală Motoare cu ardere internă Motoare cu combustie Construcţii metalice Calcule de rezistenţă Transport de mărfuri Învăţământ românesc Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Prelucrare la rece, deformare Simulare pe calculator Manipulatoare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Marketing sportiv Înot Terapie fizică Membre superioare Comoţii cerebrale Informare-documentare Management universitar Prelucrare mecanică prin aşchiere Limbaje specifice de programare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Autoturisme de teren Tehnologia mijloacelor de transport Tracţiune integrală Sisteme de prelucrare a informaţiilor Radioelectronică Industrie petrochimică Industria petrolului Sport competiţional Organizarea telecomunicaţiilor Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Linii de comunicare ale calculatoarelor Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Întreţinerea şi repararea utilajelor Cursa cu garduri Tehnica transmiterii imaginii Sateliţi de transmisie Vehicule terestre Mecanica şi dinamica autovehiculelor Performanţele autovehiculelor Ecuaţii diferenţiale speciale Sisteme ale mecanicii analitice Plumb Cadmiu Dinamică. Cinematică Frecare Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Mişcarea punctului material Mecanică teoretică în general Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Funcţii analitice Vibraţii Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrogenul drept combustibil Hidrodinamică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Stabilitate (hidromecanică) Teze. Dizertaţii Sisteme informatice Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Ecuaţii şi sisteme liniare Ecuaţii şi sisteme neliniare Hidromecanică Prelucrare mecanică Dispozitive de fabricare Frezare Deşeuri menajere Deşeuri industriale Autovehicule de marfă Camioane Arte marţiale Uzura automobilelor Simulare numerică Volei de performanţă Pregătire fizică Rugby Metalurgie feroasă Prelucrarea oţelului Estetica sportului. Estetica sportivă Sănătate şi igienă publică Scrimă Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Sistem optic Amplificare cu laser Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Control ecologic Deşeuri cauciuc Control automat Comandă automată Probabilităţi. Statistică matematică Sisteme de control Transformarea energiei electrice Convertizoare Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Utilizarea surselor naturale de energie Resurse umane Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Condiţie fizică Dezvoltarea armonioasă a corpului Criminalistică Tehnică criminalistică Codificare secretă Criptare Teoria sistemelor Produse farmaceutice Maşini hidraulice Vibraţii (Mecanică) Educaţie prin studiul şi observarea naturii Metodică Microstructură Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Căi ferate Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Istorie bizantină Limbaje profesionale Inginerie electrică Construcţii Muzică bisericească Protecţia muncii. Securitatea muncii Termotehnică Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Carpaţii Meridionali Vedere artificială (Robotică) Management sportiv Cluburi sportive Oţel aliat Oţel inoxidabil Gaze naturale Învăţământ special Capacitate de coordonare psihofizică Beton Energie nucleară Măsurarea debitului Dezvoltare durabilă Educaţie. Instruire Pedagogie practică Examinare clinică Dispozitive electronice Diagnostic de laborator Lingvistica textului Dialog Diateză Argou Internet Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Electricitate statică. Electrostatică Calcul variaţional Fizica corpului solid Limbaj literar Învăţământ gimnazial Caiac Enzimologie Ecosisteme Biserica Coptă Liturgică. Imnuri religioase Istorie românească Catastrofe naturale Inundaţii Dramaturgie Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Răspunderea civilă, penală şi administrativă Dreptul mediului înconjurător Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Refugiaţi Integrare europeană Mentenanţă Transformator Metode de antrenament Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Termodinamică Schelet. Muşchi Mediul înconjurător Ecuaţii cu derivate parţiale Formarea şi dezvoltarea personalităţii Gimnastică medicală Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Sănătate şi igienă personală Poluarea mediului Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Dinamică economică Investiţii Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Educaţie. Învăţământ. Instruire Proiectare Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Electrochimie Electrodinamică Câmp electromagnetic Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Oscilatoare Electrotehnică aplicată Maşini şi aparate electrice Electrotermie Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Balneoterapie. Tratamente cu apă Restaurare Forţă fizică Psihologia sportului Tribologie Java (Limbaj de programare) Insecte Epistolele apostolilor către Galateni Râuri şi fluvii Ape reziduale Tehnologii de epurare Etanşări mecanice Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Ultrasunete Evaziune fiscală Vâlcea, Judeţul Îmbinare sudată Titan Nanoparticule Exploatări miniere Erasmus, Desiderius Industria hârtiei Patologia organelor de locomoţie Producţie Soare. Fizică solară Ape minerale Preparate farmaceutice Prelucrarea materialelor Cobalt Modele matematice pentru cercetare operaţională Geometria spaţiilor fibrate Fibraţi vectoriali Sistemul cardiovascular Risc Hidrobiologie Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Activitate şcolară Programă şcolară Educaţie fizică în şcoală Tehnică sportivă Industria băuturilor Fructe Leguminosae (Legume) Planificare strategică Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Sport de performanţă Capacităţi motrice Management organizaţional Materiale comerciale Fundaţii (Construcţii) Raze X- Röntgen Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Roci sedimentare Geometria varietăţilor diferenţiale Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Materiale refolosibile Reţele informatice Matlab (Limbaj de programare) Instalaţii electrice Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Rezistenţă Câmpul magnetic Cereale Exerciţii de gimnastică ritmică Gorj, Judeţul Protecţie Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Hidraulică Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Inimă. Cardiologie Mecanică fină Traumatisme. Răni. Lovituri. Leziuni Tehnici video Psihologie Implant chirurgical Implant ortopedic Proteză Management informaţional Sisteme expert Asigurarea contra accesului neautorizat Sporturi de putere. Culturism Ingineria sistemelor Solicitări dinamice Tehnică în general Adsorbţie Transmiterea energiei mecanice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Managementul întreprinderii Memorie şi învăţare Interferometrie Semiologie Calcul operaţional Terapie prin exerciţii Metode numerice Nevertebrate Peşti Insecticide Solvatare Reacţii chimice Studii de literatură comparată Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Repertoriu Presă culturală Presa argeşeană Uzură Timişoara Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Sterilizare. Dezinfectare Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Senzori Sec. 4 Instruire colectivă Arta mişcării. Dans Retorica vorbirii Alimentare cu apă Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Tehnologii industriale Securitatea informaţiei Circulaţie rutieră Aeromodelism Simbolism-poezie Limbaj politic Retorică. Folosirea efectivă a limbii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Receptoare radio Managementul activităţilor sportive Organizaţii, societăţi Reţele de calculatoare Managementul producţiei Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Managementul serviciilor Structură organizatorică Programare logică Maşini sincrone Pulverizatoare Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Polimeri Studiul materialelor Materiale compozite Aliaje metalice Produse metalice Materiale şi utilaje medicale Sudură Deşeuri Ştiinţa materialelor Metode matematice Matriţe Mănăstirea Cozia Transmisii mecanice Mecatronică Încercarea materialelor Biologie aplicată în general Sistem cardiovascular Comunicare Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Formă, plan Manipularea datelor Metoda elementului finit Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Tehnologii educaţionale Metode de diagnoză Eroziune Oxid de fier Algoritmi pentru evaluare Rupere. Mecanica ruperii Mecanica solului Electroenergetică Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Energia atomică şi industria atomică Energie mecanică Prelucrarea semnalelor Semnale digitale Iris Geotehnică Filosofie engleză Empirism Microelectronică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Geotectonică. Tectonica plăcilor Studenţi Circuite de prelucrare Modele matematice Modelare matematică Magnetohidrodinamică Trafic rutier Modelarea proceselor de control Teoria semnalizării Procese nestaţionare Invertoare, modelare, simulare Convertoare Surse naturale de energie Combustibili naturali Ştiinţă nucleară aplicată Tehnica reactoarelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Sisteme în paralel Sisteme distribuite Identitate Poluanţi atmosferici Patinaj viteză Bazine hidrografice Argeş, Râul Motoare electrice Inginerie industrială Betoane speciale Tehnică sanitară Încercări de rezistenţă Limbaj juridic Studii şi metode matematice Controlul calităţii mediului. Controlul poluării Limbaj artistic Probleme geometrice Sporturi aeronautice Sporturi de luptă Biometrie Şcoli, institute Exerciţii speciale Jocuri pe gheaţă Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Apnee Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Antrenament de echipă Gospodărirea apelor Hidrotehnică Exerciţii de sărituri Strategie sportivă Tactică Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Data mining Oradea, oraşul Tenis de masă Biomateriale Călire Migraţie Industria pielăriei Realitate virtuală Resurse de energie Poluanţi Producerea industrială a betonului Injectoare Teoria semnalelor Calitatea semnalelor recepţionate Prelucrare prin eroziune Drenare Prelucrare abrazivă Industrie alimentară Combustie Productivitate Spectrometrie de masă Tratarea apei Inteligenţă artificială în sisteme industriale Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Mişcare, exerciţii de coordonare Angrenaje Educaţie fizică în şcoala primară Automate Unităţi şi baze de antrenament Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Unde electromagnetice Ingineria materialelor Relaţii prin contract direct Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii 2000 Muniţie Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Radar. Radiolocaţie Doamnei, Râul Amortizare Distribuţia şi reglarea energiei electrice Sudare prin presiune Reţele neuronale Arhitectura reţelei Materiale Compuşi metalici Metale tranziţionale Arta sau tehnica exprimării orale Robotică Robotizare inteligentă Cinematică aplicată Construcţii din oţel Aerobic Rolul şi sarcinile portalului Comandă Instrumente şi aparate pe vehicul Generatoare sincrone Coloranţi Oxizi Analiză prin metode de combustie Învăţământ preuniversitar Canotaj Sisteme de comunicaţii Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Comerţ electronic Sistem informatic Sisteme de încălzire Dezvoltare urbană Schi alpin Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Spectroscopie Raman Stenografie Transfer de căldură Proteză dentară Gimnastică ritmică Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii Strategii de cercetare Exerciţii fizice Tulburări metabolice Sistemul muscular Persoane vârstnice Sistemul locomotor Solicitare fizică Supraalimentaţie Copii supraponderali Fotbal - performanţă a copiilor Capacitate psihică Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Mecanoterapie Canoe Eficienţă Biopolimeri Interjecţii Lumbricide Podişul Getic Aplicaţii optice Mediul biologic Myriapoda Chilopoda Diplopoda Coleoptera. Gândaci Masivul Buila-Vânturariţa Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţie şi alimente Scaune. Etanşări Sudură electrică Comunicaţii Instalaţii de înaltă tensiune Imagini geospaţiale Prelucrarea informaţiei Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială Structuri de date Sudură. Construcţii sudate Protecţia datelor (informatică) Prelucrare plastică Tehnologii mecanice E-learning Teoria suprafeţelor Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Instalaţii termice Specificaţii formale 1974-1976 1980-1983 Teme literare Femei-scriitori Sport pentru sănătate Comunicare pedagogică Topografie Traducere literară, stilistică Transmisii armonice Economia transporturilor Metale tratate termic Arbori Arhitectură militară Presa românească interbelică Turbine hidraulice Turism. Alpinism Compuşi carbonilici Experienţe şi observaţii fiziologice Metode experimentale Tehnică cibernetică şi automatică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Energie electrică Creşterea albinelor Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Computer vision Securitate informatică Sisteme informatice - Securitate Tratarea suprafeţelor Acceleratori de particule Transportul persoanelor Trafic Mobilitate pietonală Accesibilitate Transport urban Magneţi permanenţi Energia vântului Turbine eoliene Sisteme virtualizate Ascunderea datelor Prelucrarea imaginilor digitale Securitate digitală Aliaje feromagnetice Rezistenţă la solicitări mecanice Cunoaştere inteligentă Rezistenţa construcţiilor Cupole metalice. Analiză static liniară Analiză static neliniară Analiză spectral elastică Analiză dinamică Pompă de acumulare Linii electrice aeriene Amenajări hidrotehnice Sisteme mecatronice Încercări mecanice Contoare de consum. Aparate industriale de măsură. Debitmetre. Măsurarea cantităţilor Mecanica ruperii Analiză fractală Tratamente termochimice Strategii de dezvoltare Cerinţe europene Inginerie. Tehnică Mecanisme de precizie Bihor, Judeţul Sisteme electroenergetice Nămol Nitraţi Caraş-Severin, Judeţul Conductivitate termică Tehnici de stocare Dioxid de sulf Eroziune cavitaţională Ventilator transversal Distrugerea şi evacuarea deşeurilor Îmbinarea materialelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Aliaje de titan Cavitaţie Cabluri Coloană vertebrală. Modelare. Simulare Poluare urbană Mecanisme cu bare Analiză. Sinteze Roboti mobili. Proiectare. Modelare. Simulare Robot mobil păşitor. Simulare Biomasă Strat fluidizat Producerea şi conservarea alimentelor Dioxid de carbon Dispozitiv de difuziune Măsurători Vibropercuţii Tehnologie CMOS Producerea energiei electrice Transfer radiativ Potenţial energetic Fotometru solar Calitatea aerului Oţel pentru piese turnate Proprietăţi metalurgice Biocarburanţi Consum de combustibil Materiale-Fisurare Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Material rulant Timpan. Membrană timpanică Biocombustibili ecologici Obţinere Pretratare Termocentrale. Lignit Instalaţii de captare Bioxid de Carbon Sisteme de ambalare Optimizarea sistemelor de ambalare Ambalare alimentară Produse agroalimentare Conservare prin uscare. Deshidratarea alimentelor. Uscare prin congelare Oţeluri în zguri Rafinare. Barbotare. Tratare Pregătirea şi depozitarea produselor agricole Schelet şi sistemul muscular Tehnologie clinică. Ligamente, tendoane, genunchi Oţel în general Aliaje Industria de automobile Inginerie seismică Siderurgie Industria materialelor plastice Materiale polimerice Activare ultrasonică Utilizarea energiei biologice Combustibili neconvenţionali Acoperiri prin pulverizare termică Materiale biocompatibile Managementul calităţii aerului Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Captatoare solare Tracţiune feroviară Tracţiune Diesel-hidraulică Dinamica fluidelor Coeficienţi termici Coeficienţi fluidodinamici Tuburi Bayonet Caracterizarea cartilajelor Oase Imagini celulare Precipitaţii Radiofrecvenţă Supratensiune Vasodilatatoare Analiză termică Sinteză chimică Telefonie mobilă Structuri rutiere Circuite integrate (CMOS) Curent alternativ (c.a.) Tipare şi modele de croit şi măsurat Manechin Design vestimentar Construcţii din beton armat Grinzi din beton armat Consolidare Protocol criptografic Criptanaliză Contract Interoperabilitatea sistemelor de informare medicală Asistenţa medicală electronică Comunicaţii digitale Evoluţii pe termen lung a GPP Canale cu evoluţie pe termen lung Scheme de acces multiplu în LTE Estimarea canalelor Reţele fără fir Comunicaţii mobile Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Structuri orientate spre programe Monocloramină Matrice metalică Tehnici de elaborare Turnare. Laminare Biocombustibili Construcţii din metale sau aliaje uşoare Maşini asincrone Regulator Fuzzy Procese neliniare Radiolocaţie Dispozitive de prelucrare Mecanism de tip centroidal Reţele neuronale (Informatică) Arhitectură de reţea Centrale hidroelectrice Lucrări hidrotehnice Conductă pentru apă Calcul static Apă-Epurare-Eliminarea cromului Materiale speciale Substanţe absorbante Hidroxizi dublu stratificaţi Proteze ortopedice Articulaţia şoldului Convertizoare electrice Convertoare electrice Circuite integrate unipolare (CMOS) Motoare sincrone Controlul circulaţiei Reţele wireless Senzori optici Metode de simulare Sisteme de identificare prin radiofrecvenţă Securitatea sistemelor Algoritmi de învăţare Activitate musculară Modele Markov Turbo-coduri Industria materialelor de construcţii Defecte. Structuri mecanice Sisteme mecanice. Dinamică Dozimetrie Producerea şi elaborarea oţelului Procese de turnare continuă Tehnici de căutare Termen de valabilitate Conservanţi Algoritmi criptografici Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Sisteme cu microprocesor Hidroenergetică Navigaţie Sisteme de antene Caracteristici de radiaţie Semnale radio Estimarea direcţiilor de sosire Tehnici de formarea fascicolului Sisteme lianiare de antene Antene Recepţia semnalelor Prelucrarea semnalelor recepţionate Îmbunătăţirea recepţiei Algoritmi DOA Antene adaptive Algoritmi de estimare Analiza modelării undelor Simularea comparativă a undelor Oxidare catalitică Catalizatori Zgomot (acustica) Forţe internaţionale, supranaţionale. Forţe ONU de menţinere a păcii Protecţia drepturilor de autor Integrala Fourier Modelling Teoria şirurilor de aşteptare Unde radio Stimulare pe calculator Transportul fluidelor Energie alternativă Energie eoliană Turbine de vânt Generatoare de inducţie Ape de suprafaţă Sudură cu arc şi gaze protectoare Algoritmi matematici Controlul calităţii energiei electrice Perturbaţii electrice Debit de curgere Hidrodinamica râurilor Chimie de preparare Fenomene hidrotermale Carbohidraţi Polimerizare Antioxidanţi Fabricarea pastelor fără gluten Paste aglutenice Materii prime pentru paste Paste din orez Industrie agroalimentară Eroziune electrică Locomotive electrice Reţele de distribuţie Analiză armonică (Electrotehnică) Cureţi armonici Ambalare şi utilaje de ambalat Mecanisme de ridicare a apei Ingineria distribuţiei Producţie agricolă Canale radio Funcţii B-spline Interpolare generalizată Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Benzidină Dispozitive de siguranţă şi protecţie Fundaţii Încercări dinamice Statica solului Dinamica solului Chimie de preparare şi experimentală Medicamente antiinflamatoare Căi de comunicaţii terestre Infrastructură feroviară Terasamente. Solicitări. Consolidare Terasamente de cale ferată Motoare asincrone Procedee metalurgice Flux termic Dispozitiv cu tuburi paralele Materiale geosintetice Instalaţii industriale Incineratoare Incinerare-Deşeuri-Eliminare Mecanisme hidraulice Vâscozitate Transmisii cu pană Pigmenţi naturali Pigmenţi carotenoidici Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Dioxid de azot Compuşi heterociclici Pirazoli Standarde de calitate Absorbţie Desorbţie Fertilizări şi amelioratori Fosfaţi Bor(B) Purificarea apei Dezinfectarea apei cu argint Cloramine Hidrologie subterană Ape subterane Microelemente Catalizatori metalici Cupru (Cu) Chimia apei Dioxid de titan Ape termale Apă-Epurare Schimb de ioni Compuşi heterociclici cu azot Chimie experimentală Oxidare electrochimică Monozaharide Forare cu vibraţii Vibrogenerator Construcţii din lemn Suspensii Arcuri elicoidale Suprafeţe ondulate Încălzire electrică Încălzire inductivă Cuptoare şi aparate cu inducţie Osii Turbomaşini Produse sintetice de polimerizare Polimeri. Cauciuc sintetic Articole sportive Echipament pentu sport Infrastructură Construcţii speciale Stabilitate (Geomecanică) Consolidarea terenurilor Pante şi versanţi Alunecări de teren Compuşi organici - Sinteze Compuşi chimici Compuşi cu carbon Compuşi cu azot Educaţie. Cercetare Sisteme Servoing Combaterea buruienilor Imagistică medicală Sisteme Fuzzy Algoritmi genetici Evaluarea riscului Robusteţe Actuatori Ingineria ţesuturilor Staţii de transformare Surse alternative Regimuri staţionare Regimuri dinamice Gol de tensiune Centrale de energie cu abur Metode de calcul Injecţie mecanică Reglarea tensiunii şi frecvenţei Niveluri de temperaturi Gestionarea deşeurilor Valorificarea deşeurilor Managementul deşeurilor Măsuri de siguranţă Distrugerea naturii Calamităţi Balistică Arme de foc Curent electric Baterii Li-Ion Modelare hidraulică Termografie Termografie medicală Fotopolimeri Radiaţii infraroşii Termometrie Modelare 3D Sisteme optice Curent continuu (c.c.) Torenţi Cai rutiere Drumuri Construcţii rutiere Proprietăţi de drenare şi filtrare Epurare Efluenţi rezidual industriali Filtrare (Chimie industrială) Calitate totală Îmbunătăţire continuă Tixoformare Tixotropie Modele de evoluţie Sisteme tehnice Reţele de distribuţie a energiei electrice Electrozi pe bază de carbon Procedee de oxidare electrochimice Membrul superior uman Prelucrarea tablei Industria automotive Testare automată Cabluri din oţel Geodinamică Stabilizare - consolidare Drenarea şi îmbunătăţirea solului Sisteme de ventilare Confort ambiental Semnal nestaţionar Reţele electrice de distribuţie Protecţia datelor Criptarea datelor Model în reţea Dispozitive de achiziţie a datelor Excavatoare Dispozitive de treierat Deşeuri organice Biogaz Materiale magnetice Fluide magnetice Lipoze. Enzime Doctrine şi curente etice Comunicare pe reţele Automobile moderne Semnături one-time Sisteme fizice cibernetice Modele de simulare bazate pe PsoC Limbaj UML Modele UML Programare orientată pe evenimente Maşini cu inducţie Informatică cuantică Calculatoare. Programare Aplicaţii Software Învăţământ electronic Managementul motorului diesel Sisteme de calcul în timp real Model neuro-fuzzy adaptiv de predicţie Modele dinamice liniarizate local Reţele neuro-fuzzy Modelul variaţiei presiunii Predicţia presiunii Detectoare fotoconductive Optimizare globală Mulţimi inteligente Calcul evolutiv Arhitectura reţelei. Structura reţelei Metode de construcţie Convertoare CC-CC Convertoare cu intrare dublă Sisteme de energii regenerabile Convertoare cu intrări multiple Sisteme de conversie a energiei vântului Încălcarea legilor fiscale Chimioterapie Biometale Fântânele-Şag, Arad Fizica atmosferei. Compoziţia şi structura atmosferei. Meteorologie dinamică Poluanţi organici Detectare electrochimică Conversia energiei eoliene Euharistică Sfântul Duh Metode mecanice Sudură cu laser Teste psihologice Fenomene antropice Frecvenţa stabilităţii Controlul curentului electric Hidrotehnică agricolă Baraje (Hidrotehnică) Bistra, Bazinul Surse de energie Inginerie chimică Ferite de cobalt Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Obţinerea feritelor de cobalt Compuşi naturali Prepararea medicamentelor Pulsaţii de presiune Geodezie Clădiri publice, civile, comerciale, industriale Cancer mamar Programare orientată pe obiecte Fibră de sticlă Introducerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Centrale eoliene de energie Staţii de captare a vântului Convertoare statice Sisteme de conversie a energiilor Simulări numerice Transformări Fourier Turbine tangenţiale Turbine Pelton Resurse de apă Soluri Relief Indicatori de performanţă Inginerie software Procese catodice Poduri uşoare Simularea curgerii fluidului Materiale de tip CuM1-xNxO2 Caracterizarea morfologică a compuşilor cu CuCrO2 Oxizi cu structură delafossitică Sinteză hidrotermală a oxizilor Metode de obţinere a materialelor Conversie în energie electrică Conversia căldurii reziduale Materiale cu proprietăţi termoelectrice Centrale electrice eoliene Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Repere fragile Aparate de măsuri pentru fluide (contoare) Debitmetre electrotermice Microdebitmetre Sudabilitate Legislaţie de mediu românească Legislaţie de mediu europeană Strategie managerială Externalizare Furnizori de procese Servicii externalizate Strategie Calitatea mediului Bega, Bazin hidrografic Tratarea gazelor Fotocataliză Simulare cu modele matematice Interpolare Electronică şi telecomunicaţii CAD proiectare asistată de Tehnica Reverse engineering Prelucrarea imaginilor video Spectroscopie Mössbauer Kaplan Prelucrare digitală Analiza semnalelor Gestiune integrată Persoane cu handicap Sisteme decizionale Logică multivalentă Structuri şi algoritmi de reglare automată Sisteme de acţionare Implantologie Sisteme CAD-CAM Controlul zgomotului Localizarea zgomotului Membre artificiale Panou fotovoltaic Celulă fotovoltaică Strategii de control Modelarea transmisiei prin reţele Sisteme de control a reţelelor locale Sisteme de comutare Tipuri de sisteme de control Sisteme de control în reţea Structuri de control în reţea Tratarea, evacuarea şi utilizarea apelor reziduale Hidrogeologie Ape freatice Parametri mecanici Restabilirea fertilităţii solului Analiză electrochimică Proprietăţi magnetice Terapia cancerului Pigmenţi, coloranţi Vopsele în acoperiri Coloranţi ceramici Stabilitate chimică. Stabilitate hidrolitică Sticlă celulară Mercaptani Azoli Unităţi aritmetice Reprezentarea datelor Date numerice Maşini pentru curent continuu Hidrologie aplicată Obiective de mediu Fenomene de secetă Maşini de inducţie Sinterizare Metoda Taguchi Bazalt Sudură cu electrozi Tehnologia sudării Sudare MIG-MAG Sudobrazare Instalaţii de alimentare cu apă Scurgeri subterane Coduri Data Matrix Coduri bidimensionale Instalaţii în construcţii Centrale termice Optimizare Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Boala Parkinson Imagistică prin rezonanţă magnetică Reţele de transport a energiei electrice Strategie energetică Industrii bazate pe materiale macromoleculare Polimeri biodegradabili Flavonoide Activitate antioxidantă Coloranţi din plante Extracte din fructe de pădure Stres oxidativ Alimente vegetale Deşeuri celulozice Şlefuire Reţele de alimentare cu energie electrică Reciclarea deşeurilor Degradarea cursurilor de apă Poluarea surselor de apă Poduri Reabilitare (construcţii) Biocataliză Enzime hidrolitice Scriere de mână Optimizare matematică Echipamente electrotermice Calitatea energiei electrice Reducerea polării Poluare fonică Dispozitive criptografice Variaţii de climă Structurti "dual-steel" Îmbinări rigla-stâlp sudate Materiale nanostructurate Limbaje descriptive Limbaje descriptive de maşină (HDL) Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Ciocnirea corpurilor Contact/impact/sol Compuşi oxidici Soluţii solide Aluminat de Zinc Pigmenţi metalici Esteri Arte vizuale Mecanisme automate Maşini magneto-electrice Maşini cu magnet permanent Acţionări electrice de curent alternativ Informatică medicală Tehnici de reabilitare Riscuri miniere Protecţia reţelelor de joasă tensiune Stabilitate dinamică Stabilitate statică Tratarea deşeurilor Banat, Regiune Compuşi bioactivi Uleiuri eterice (volatile) Familia Compositae Glazuri ceramice Procese electrochimice Electroliţi polimerici Pile de combustie Poluarea solului Reactivi Mercur Stent. Vase coronariene Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Reactor electrochimic Sudare prin frecare Sudare cu ultrasunete Îngrăşeminte complexe Stimulente pentru plante Măsurări tridimensionale Zincul ca strat de acoperire, placare Zincare. Galvanizare Recuperarea zincului Mortare uscate Ciment Portland Rezistori electrici Aliaje metalice amorfe Solicitări statice Solicitări de scurtă durată Nitrurare în plasmă Durificare cu azot Scaun de supapă Proiectarea şi construcţia motoarelor cu ardere internă Termocinetică Radioactivitatea atmosferei Aerosoli Aliaje refractare Injectare de combustibil de aprindere Schimbătoare de căldura Motor cu aprindere prin comprimare Maşini de ţesut Interacţiunea fluid structură Antenă parabolică Instalaţii Aerodromuri. Aeroporturi Materiale medicale Calculi reno-urinari Urolitiază Întreţinerea şi reparaţia drumurilor Mixturi asfaltice Frezare la rece Materiale celulare Modelare biomecanică Roţi de ghidare Roată elastică Fiabilitatea cablurilor Materiale termoelectrice Conducte.Ţevi Transportul petrolului Managementul inundaţiilor Tensiuni instantanee Ape curgătoare de suprafaţă Matematică aplicată în alte domenii Acvifere. Reducerea poluării. Atenuare naturală Diguri, baraje, terasamente Reţele axiale reversibile Compuşi izociclici Anilină Esteri etilici Industria mortarului de ciment şi a betonului. Elemente de beton Scanare Elice navale. Cavitaţie Bronzuri. Proprietăţi mecanice Materiale plastice pentru construcţii Îmbunătăţirea solului Depozitarea deşeurilor Deşeuri. Eliminare Tehnologii semantic WEB Sisteme de e-Learning Ontologii educaţionale Aplicaţii semantic WEB Poduri din zidărie Poduri din lemn Poduri din beton armat Poduri din Banat Aşezări fortificate Clustering Peptide. Proteine Acizi carboxilici Polizaharide Procese speciale Sinteză Metode neconvenţionale Materiale avansate Maşini eoliene Procese fizico-chimice Polimeri (sinteză) Sol argilos Vertisol Sisteme electromecanice Fricţiune Teze Calitatea vieţii Electronică de Putere Metode de evaluare Mecanisme cu came Procese tehnologice Pliometrie Copii cu dizabilităţi Stabilitate hidrodinamică Viaţă religioasă Mişcare fizică Injectare Metale grele Loisir Literatură patristică Persoane cu deficienţe de vedere Mediul urban Militari Simulare Inginerie civilă Canale de comunicare Energie regenerabilă Arbitraj sportiv Consum Modelare Efort Pădure Selecţie profesională Nanotehnologie ADN Reţele neuronale artificiale Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Poluarea mediului înconjurător Combustibili. Tehnologia combustibililor Triplusalt Celule solare fotovoltaice Proiectarea şi construcţia cilindrilor Cilindri de laminor Epurarea apelor reziduale Procesare deşeuri Tensiune trifazate Tracţiune Sisteme de frânare Optimizarea sistemelor de frânare Materiale plastice compozite Materiale bioplastice (biopolimeri) Injecţia materialelor biocompozite Matriţe de injecţie Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Ultrasonografie abdominală Analiza imaginilor medicale Imagistică computerizată Convertoare PWM Convertor buck Convertor boost Conducţie continuă Alte substanţe vegetale. Acid humic. Lignină Procese speciale de chimie organică Polimerizare enzimatică Material ortopedic. Legături. Articole de cauciuc Proteză pentru articulaţia cotului Picioare artificiale Membre inferioare. Picioare Cutii de viteze Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Sisteme de acţionare electrică Degradare mecanică Recuperarea persoanelor cu dizabilităţi Sarcini statice permanente Sarcini dinamice Degradări ale construcţiilor Consolidarea construcţiilor Scurgeri hidrologice Planificare rurală. Dezvoltare rurală Industria construcţiilor Clădiri de locuit Scurgeri Scurgere maximă. Inundaţii. Scurgerea viiturilor Pagube provocate de inundaţii Tehnologii web Coloranţi sintetici Motoare cu inducţie Baze de date multimedia Acizi. Tiadiazol Heterobenzeni Sisteme tehnice de asistare Smartphone Android Comenzi digitale predictive în curent Sisteme multimedia Oxid de staniu Varistoare Oxizi metalici Algoritmi evolutivi Procedee şi utilaje metalurgice Senzori piezoelectrici Optimizarea comportamentului dinamic Nămol. Prelucrarea nămolului Proteză gleznă Sănătate şi securitate în muncă Clădiri de birou Consumuri energetice Structuri metalice Componente electronice. Echipamente electronice Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Ingineria construcţiilor în general Sănătate în muncă Chimie-fizică Efort fizic Forme particulare ale precipitaţiilor Cauzele inundaţiilor. Regimul ploilor şi cursurile de apă. Natura terenului Recunoaşterea obiectelor Apă de consum. Grad de confort Tehnici pentru grafica pe calculator Locuinţe colective urbane Locuinţe individuale urbane Dezvoltare în construcţii Dispozitive de reproducere a formei, modelului Poliesteri Produse naturale Coroziune (rezistenţa materialelor) Staţii de epurare Piese polimerice produse prin injectare Injectarea materialelor plastice polimerice Piese cu pereţi subţiri Piese miniaturale Îmbunătăţirea pieselor Ritm cardiac Inginerie biomedicală Matrici polimere pe bază de copolimeri Îndepărtarea fenolilor din apele uzate Modificarea materialelor polimerice Modificarea chimică a polimerilor Reacţii de funcţionalizare Procese de adsorbţie Adsorbţia derivaţilor fenolici pe adsorbanţi Grupări aminofosfonate Grupări olefinice Tratament chimic Convertoare de putere C.C-C.A Raportul conversiei la tensiuni mari Convertoare de C.C-C.C hibride bidirecţionale Recipiente sub presiune Tensiuni (Mecanică) Baraje Detectare de impurităţi Anioni Electrozi Carbon (C) Poluarea hidrosferei Computers Handicap auditiv Instrumente informatice Sisteme de educaţie medicală Prevenţie medicală Aplicaţii utilizate în educaţie Aplicaţii care transmit mesaje Aplicaţii cu avatari Mesaje în limbajul semnelor Avatar animat/video Electronics Industrial Robots Poziţia braţului robotic Calculul poziţiei braţului robotic Dezvoltarea algoritmilor de calcul Camere stereo Camere pentru recunoaşterea culorilor Filtre de culori Plăci de dezvoltare cu FPGA Plăci dedicate Raspberry Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Implementări în LabVIEW Robot industrial SCORBOT-ER III Medical Informatics Plânsul nou-născutului Plânsul, mijloc de comunicare Analiza plânsului Diagnostic medical postnatal Prelucrarea semnalului din plâns Asistarea deciziei medicale Valorificarea energetică a deşeurilor Incinerare în masă Depozitarea ecologică de reziduuri Reducerea riscului de poluare Poluare fonică în construcţii Monitorizarea poluării fonice Gestionarea datelor Sisteme informatice geografice Zgomote rutiere Captarea biogazului de depozit Solidificarea reziduurilor de ardere Waste management Environment protection Prevenirea poluării fonice Reţele de transport Sisteme inteligente de transport Transportation System and the Infrastructure Adaptive Transport Central Systems Traffic Optimization Complex Network Analysis Absorbţia de CO2(dioxid de carbon) din gaze de ardere Soluţie apoasă de monoetanolamină Instalaţie de captare a CO2(dioxid de carbon) Centrale pe cărbune Program ASpen Plus Procese de ardere a cărbunelui Controlul poluanţilor Rata de absorbţie a CO2(dioxid de carbon) Concentraţie MEA în soluţie Locuinţe colective Locuinţe din panouri mari prefabricate Reabilitare integrată Eficienţă energetică Soluţii structurale de extindere Extindere orizontală a apartamentelor Analiza structurală a soluţiilor Repetiţie Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii Consum real Dispozitive de încălzire solară. Alte aparate de transfer al căldurii sau de înmagazinare Criptare(informatică) Spume metalice Reologie. Curgerea lichidelor Procesarea semnalului Generatoare electrice Reţele neuronale Clifford Reţele neuronale cu valori complexe Generalizări ale reţelelor neuronale Clifford Comunicare online Reţele de senzori Sisteme electromagnetice Prognoza consumului de energie Metode de prognoză Prognoza pe termen mediu/lung Diagnoze pe termen scurt Tehnici de optimizare Reţele neuronale(calculatoare) Power engineering Rezistenţă la oboseală a structurilor Energetică. Reţele neuronale artificiale Energetică electrică Pierderi hidraulice Centrale electrice virtuale Managementul centralei virtuale Îmbunătăţirea funcţionării Maşini electrice de putere mare Structuri sudate Aliaje de Aluminiu SO83 Sudare cu element activ rotitor Dezvoltaea microstructurii în sudare Metoda elementelor finite extinse(MEFX) Optimizarea managementului Piaţa de energie electrică Sisteme de achiziţie date Electric Machines Testarea hidrogeneratoarelor Hidrogeneratoare sincrone verticale Diagnoza hidrogeneratoarelor Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Penetrarea clorului Analiza reţelelor sociale Similaritatea reţelelor Modelarea difuziei Modelare bazată pe reţea Date din lumea reală Tipologia reţelelor sociale Emergenţa reţelelor sociale Interacţiuni bazate pe toleranţă Optimizarea comunicării Reţele complexe Modelare pe calculator Social sciences Turbine hidraulice. Modelare matematică. Simulare numerică Reducerea poluării Literatură franceză Incinte de fundare Sisteme informatice distribuite Conducerea proceselor Viteză de replicare a datelor Monitorizarea vitezei de replicare Sistem DOAF Evaluarea performanţei sistemului DOAF Clădiri istorice Clădiri cu valoare de monument Reabilitare structurală Faţade Maşină asincronă cu motor în colivie Motoare asincrone trifazate Defecte ale maşinilor asincrone Diagnosticarea defectelor Modelarea maşinilor asincrone Metoda circuitelor magnetice Circuite magnetice echivalente Matlab Simulink Colivie simetrică Confort interior în clădiri Inconfort higrotermic în clădiri istorice Consolidarea structurală Adoptarea soluţiilor de reabilitare Măsurarea caracteristicilor higrotermice Putere musculară Spaţiu Köthe-Bochner Masivul Leaota Sisteme iterative infinite Subsisteme iterative Fraude financiar-contabile Microsisteme termice Nanofluide Microbioreactoare Eroziune prin cavitaţie Curbe în parametrii specifici Celule electrochimice Vehicule cu motor. Inginerie auto. Automobile Aditivi de fabricaţie Controlul calităţii în linie Calitatea producţiei Sinterizare selectivă cu laser Materiale catalitice Transformare martensitică Oboseală Formarea identităţii la adolescenţi Umanismul Structuri metalice de tip Shell Reacţii ele compuşilor anorganici şi organici în general Atribuire aleatoare a cromozomilor Algoritmi evoluţionişti Evaluarea duratei de viaţă a structurilor Deşeuri din construcţii şi demolarea construcţiilor Reutilizarea betonului Agregate din beton reciclat Carbonatarea betonului Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Tipuri principale de transformări chimice. Sinteză Sinteză în general Compuşi ai titanului Nanocompozite de tip CORE/Shell Centrale termosolare Energii regenerabile Metoda combustiei Lentile Fresnel Motoare Stirling Industria coloranţilor Metoda solvotermală Coloranţi, pigmenţi, vopsele în acoperiri. Nanocompozite magnetice. Polimeri funcţionalizaţi Pigmenţi luminescenţi Local Binary Compressed (LBC) Algoritmul Local Binary Pattern Compresia imaginilor Indice de similaritate metrică (SSIM) Roboţi mobili Senzor ultrasonic Drone WC-Co-NiP Metale carburate Cavitaţie vibratoare Tratamente Duplex prin carburare Nitrurare Lipire cu metale. Brazare Elemente care preiau sarcini biaxiale Cadre de oţel Coloane Imitarea numerică a sistemelor. Simulare Sisteme eoliene Structură paralelă "quad-parallel" Schemă de distribuţie a datelor Diagrama fluxului de date Metodă de paralelizare Inteligenţa artificială Inginerie auto Romane poliţiste Oţel electric (oţel de la cuptor electric) Cuptor cu arc electric Calcul distribuit Instalaţii pentru comunicaţii prin calculatoare Programare distribuită Energia mediului Utilizarea altor surse de energie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Sec. XIX Ingineria traficului Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Rulmenți Materiale structurale Mecanisme de defectare Flora României Plante cu flori Ligularia Sibirica (L.) Cass. Gametofit Sporofit Ferigi native Accidente de circulație rutieră Desprindere. Revenire. Aterizare. Cădere Caracteristici psiho-neuro-motrice Capacitate psihomotrică Dans sportiv Gimnastică aerobică Actorie Monitorizarea sistemelor de comunicații distribuite Sisteme de comunicații Securitatea proactivă Sisteme inteligente de distribuție a energiei Sincronizarea sistemelor P cu canale Simplex Sistem muscular Radar Polarimetrie Cluburi sportive private Sport pentru recuperare Boli organice ale sistemului nervos Dizabilități intelectuale Tineri cu dizabilități intelectuale Insecte dăunătoare pădurilor Râul Doamnei Exerciții poliometrice Sisteme de depoluare Comunicare de masă Mesaje motivaționale Învățarea deprinderilor motrice Teoria măsurii și integrării Fractali și măsuri fractale Spații vectoriale normate Operatori integrali Procesarea semnalului vizual Inspecție școlară Reactoare nucleare de cercetare Metode de prelucrarea datelor Algoritmi de prelucrarea datelor Capacități coordinative Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Baze sportive Transmiterea cadanică Îmbunătățirea confortului la autoturisme Optimizarea suspensiei Suspensie Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Depoluare chimică Reactor Candu 600 Sisteme de control inteligent Persoane de vârstă mijlocie Securitatea informației Rețele ad-hoc Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Structura limbajului Expresivitatea limbajului Funcții olomorfe Cu-Zn-Al Disipare mecanică Termografie în infraroșu Elemente tehnice Expresie cinematică Antrenament de control neuromuscular Romane autobiografice Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Verbe coreene de mişcare Surse de putere Proprietățile materialelor Bieletă de direcție Motoare cu raport de comprimare variabil Modelare integrată Diagnostic automat Climatul interior. Condiționarea aerului. Încălzire Istoria educaţiei Tehnica Yumeiho Săritura cu prăjina Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Secolul XVIII Nevăzători Hidrobiologia peștilor Substanțe xenobiotice Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Domeniul de doctorat: Informatică Domeniul de doctorat: Biologie Domeniul de doctorat: Filologie Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Teze de doctorat digitale (loading) Analiza funcţională şi teoria operatorilor Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Roci calcaroase Stații radar. Instalații de radiolocație Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Antene inteligente Baze de date distribuite Instalații auxiliare pentru servicii și alimentare. Depozite, rezervoare (pentru combustibili, apă etc.) Supape Came Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Reactoare nucleare de generație nouă Siguranța autovehiculelor Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Capacitate de efort fizic. Forță fizică Capacitate de viteză Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Timpuri antice (istorice). Antichitate Oxizi nanostructurați Convertoare catalitice Motoare Miller-Atkinson
Vă rugăm să schimbaţi parola