Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 724 lucrari in 730 publicatii in 4 limbi
Drept administrativ de: Petrovszki, Diana Marilena; Enescu, Cosmin Ionuţ; Popescu-Slăniceanu, Ion; Puşcă, Andy (Text tipărit)
Instituţii administrative europene : Note de curs de: Mihăilescu, Mădălina Elena (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2016 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 5 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2021/Nr. 4 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Drept comercial Accesul liber la informaţii H.G. nr. 97/1991 Manual universitar Doctrine Autorităţi locale H.G. nr. 401/2001 Soluţionarea litigiilor Supravegherea şi controlul administrației publice Executare silită Despăgubire Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Autonomie locală Practică judiciară Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Secret de stat Servicii publice Vize Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană O.G. nr. 11/1996, art. 1 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Drept. Jurisprudenţă Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 88/1993 Cursuri universitare IFR Contestaţie la executare Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Drepturile membrilor Corpului consular Sancţiune Legea nr. 554/2004, art. 24 Legea nr. 188/1999 H.G. nr. 512/1998 Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Acţiune în anulare Constituţii. Adunări legislative Organizarea administraţiei Conducere administrativă O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) Legitimă apărare Administraţie publică locală Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Legea nr. 29/1990, art. 5 Drept public. Drept constituţional Economia fondului de locuinţe Juridică O.U.G. nr. 58/2003 Funcţionari publici Termen de prescripţie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Sancţiuni Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 317/2004 Drept constituţional Istorie Drepturi fundamentale Susţinerea reţelelor electrice Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Legea nr. 24/2000 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Acte de executare Demisie fără preaviz O.G. nr. 43/1997 Publicații EUP Europa Control judecătoresc Legea nr. 213/1998 Drept privat Răspunderea civilă, penală şi administrativă Acte administrative Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) România Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Dreptul la un proces echitabil Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Drept public Publicații digitale Drept Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Procedură Persecutaţi politic Constituţia României, art. 148 alin. (2) Legea nr. 219/1998, art. 5 Funcţia publică Discriminare Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Suspendarea executării actului administrativ Principiul egalităţii Contescios administrativ Drept administrativ al organizațiilor Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Contabilitate Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Pagube cauzate Carte 1931-1960 Noţiunea de Lege Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Jurisprudenţă Controlul actelor administrative Acces liber la justiţie Marea Britanie Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Plângere prealabilă Act administrativ unilateral Drept penal Contracte administrative Mandat Curs universitar Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Management administrativ Legea nr. 304/2004, art. 53 Morală profesională Istorie veche Legea nr. 304/2004, art. 11 Filosofie socială Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Acţiune în contencios administrativ Drept internaţional Cetăţean străin Filosofia dreptului Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Grup parlamentar Legea nr. 326/2001 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord O.G. nr. 26/2003 Drept procesual civil Legea nr. 227/2003 Act administrativ Legea nr. 188/2000 Control de constituţionalitate Italia Legea nr. 381/2002 Publicații digitizate Drept comunitar european Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Anul 2003 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Educaţie. Învăţământ Publicaţii periodice electronice Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Hotărâri de Guvern Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ex libris Jurisdicţie administrativă Reactualizarea tarifelor Procedură fiscală Informaţii publice Legea nr. 29/1990, art. 1 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Legislaţie comentată Prescripţia dreptului la acţiune Suspendarea executării Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Contenciosul administrativ Drept penal. Infracţiuni penale Sistem de remunerare Dreptul muncii Legislaţie Actul administrativ Dreptul de acces liber la justiţie Dreptul de proprietate publică Vătămare Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Cazul strămutării Organizaţii interguvernamentale Consilier de conturi Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Drept comparat Bunuri incorporale Decizii judiciare Proceduri administrative Etica atitudinii Legea nr. 29/1990, art. 11 Preşedinţi americani Arestare preventivă Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Competenţă teritorială Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Acţiune civilă Drept în general Legea nr. 554/2004, art. 4 Legea nr. 178/1997 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Excepţia de nelegalitate Dreptul familiei Restituirea bunurilor Legea de revizuire a Constituţiei Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Legea nr. 326/2001, art. 25 Daune morale Dreptul de petiţionare Răspunderea administrativă Proprietate privată Noţiunea de act administrativ Legea nr. 29/1990, art. 9 Administraţie publică Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Drept agrar Omor calificat Circumstanţele cauzei Infracţiuni penale H.G. nr. 855/2002 Competenţă materială Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Administraţie locală Drept civil O.G. nr. 11/1996, art. 4 Drept administrativ Drept al personalului administrativ Contencios administrativ Acte Teste Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Funcţionar public Autonomie universitară Acces la justiţie Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Minori Constituţia Europei Comunicări Dedicaţie şi autograf Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Contract de concesiune Act de vânzare-cumpărare Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Istoria Statelor Unite ale Americii Carte 1901-1930 Natura juridică Uniunea Europeană Ţări ale UE Instituţii politice Drept fiscal Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Controlul administraţiei publice Drepturile omului Sisteme electorale Noţiunea de funcţionar public Studii juridice Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Istoria României Legea nr. 329/2009, art. 11 Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Principiul ierarhiei actelor normative Gradele diplomatice Lucrări publice. Contracte, antreprenori Legea nr. 144/2007 Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Legea nr. 51/1995 art. 56 Doctrină Curţi de justiţie Legea nr. 38/2003 Legi Drepturile membrilor Corpului diplomatic Articole digitizate Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Principiul securităţii raporturilor juridice Manual Restrângerea unor drepturi Publicaţii periodice şi seriale
Vă rugăm să schimbaţi parola