Biblioteca Universității din Pitești

Drept administrativ

Subiect Tematic: Drept administrativ
Lucrări: 724 lucrari in 730 publicatii in 4 limbi
Drept administrativ de: Petrovszki, Diana Marilena; Enescu, Cosmin Ionuţ; Popescu-Slăniceanu, Ion; Puşcă, Andy (Text tipărit)
Instituţii administrative europene : Note de curs de: Mihăilescu, Mădălina Elena (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2016 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 5 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2021/Nr. 4 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Istorie Carte 1931-1960 Istoria României România Educaţie. Învăţământ Teste Carte 1901-1930 Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Drept internaţional Uniunea Europeană Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Marea Britanie Dedicaţie şi autograf Contabilitate Istoria Statelor Unite ale Americii Manual universitar Jurisprudenţă Drept Legislaţie Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Drept penal. Infracţiuni penale Drept penal Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Conducere administrativă Administraţie locală Instituţii politice Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Istorie veche Publicaţii periodice şi seriale Italia Doctrine Drept în general Etica atitudinii Autonomie universitară Manual Drept public Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Autorităţi locale Drept privat Infracţiuni penale Dreptul familiei Drept constituţional Drept comercial Drept procesual civil Legislaţie comentată Dreptul muncii Constituţii. Adunări legislative Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Constituţia Europei Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Sisteme electorale Organizaţii interguvernamentale Funcţionari publici Morală profesională Servicii publice Drept comparat Răspunderea civilă, penală şi administrativă Drept public. Drept constituţional Drept fiscal Procedură fiscală Executare silită Drepturi fundamentale Filosofie socială Discriminare Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Drept comunitar european Anul 2003 Curţi de justiţie Decizii judiciare Studii juridice Vize Jurisdicţie administrativă Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Doctrină Daune morale Drept agrar Filosofia dreptului Preşedinţi americani Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Proprietate privată Ţări ale UE Economia fondului de locuinţe Acte Hotărâri de Guvern Legi Juridică Controlul administraţiei publice Practică judiciară Comunicări Acces la justiţie Dreptul la un proces echitabil Acces liber la justiţie Sancţiuni Funcţionar public Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Restrângerea unor drepturi Dreptul de petiţionare Act administrativ Legea nr. 554/2004, art. 4 Legea nr. 188/1999 Constituţia României, art. 148 alin. (2) Decizia nr. 3196 din 9 iunie 2009 Circumstanţele cauzei Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului Act administrativ unilateral Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Act de vânzare-cumpărare Sancţiune Control judecătoresc Actul administrativ Acte de executare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Legea nr. 144/2007 Contract de concesiune Acţiune civilă Acţiune în anulare Acte de reconstituire a dreptului de proprietate Acţiune în contencios administrativ Competenţă teritorială Legea nr. 554/2004, art. 8 alin. (1) Suspendarea executării Prescripţia dreptului la acţiune Legea nr. 213/1998 Arestare preventivă Pagube cauzate Legea nr. 24/2000 Legea nr. 88/1993 Cetăţean străin Plângere prealabilă Minori Legea nr. 29/1990, art. 9 Autonomie locală O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Organizarea administraţiei Legea nr. 554/2004, art. 24 Legea nr. 38/2003, art. 67 alin. (5) Decizia nr. 3049 din 3 iunie 2009 Legea nr. 38/2003 Profesia de executor judecătoresc Legea nr. 51/1995 art. 56 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Noţiunea de funcţionar public Contracte administrative Funcţia publică Legea nr. 317/2004, art. 29 alin. (7) Contestaţie la executare Natura juridică Legea nr. 381/2002 Competenţă materială Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) O.U.G. nr. 56/2007, art. 3 alin. (1) lit. a) H.G. nr. 97/1991 Legea nr. 29/1990, art. 11 Control de constituţionalitate Omor calificat Bunuri incorporale Dreptul de proprietate publică Dobândirea calităţii de membru al Corpului consular Dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic Drepturile membrilor Corpului consular Drepturile membrilor Corpului diplomatic Gradele diplomatice Răspunderea juridică a membrilor Corpului consular Răspunderea juridică a membrilor Corpului diplomatic Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Vătămare Legea nr. 188/2000 Mandat O.U.G. nr. 58/2003 Consilier de conturi H.G. nr. 401/2001 H.G. nr. 512/1998 Recursul exercitat de autoritatea publică pârâtă Suspendarea executării actului administrativ Contescios administrativ Contenciosul administrativ Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (1) Legea nr. 219/1998, art. 5 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.G. nr. 11/1996, art. 1 O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (2) Noţiunea de Lege Principiul securităţii raporturilor juridice Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Principiul îmbogăţirii fără justă cazuă Legea nr. 504/2002, art. 93 alin. (3) Demisie fără preaviz H.G. nr. 855/2002 Principiul egalităţii Legea de revizuire a Constituţiei Excepţia de nelegalitate Principiul ierarhiei actelor normative Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Sistem de remunerare Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Reactualizarea tarifelor Susţinerea reţelelor electrice Decizia nr. 3436 din 19 iunie 2009 Legea nr. 317/2004 Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ Informaţii publice Secret de stat Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Controlul actelor administrative Legitimă apărare Accesul liber la informaţii Termen de prescripţie Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) şi h) Decizia nr. 3171 din 9 iunie 2009 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Legea nr. 178/1997 Cazul strămutării Persecutaţi politic Restituirea bunurilor Legea nr. 304/2004, art. 11 Legea nr. 304/2004, art. 53 Proceduri administrative Decizia nr. 3043 din 2 iunie 2009 Legea nr. 381/2009, art. 21 alin. (2) lit. c) Răspunderea administrativă Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Procedură Grup parlamentar Legea nr. 227/2003 O.G. nr. 26/2003 O.G. nr. 43/1997 Despăgubire Publicaţii periodice electronice Legea nr. 326/2001 Legea nr. 285/2010, art. 9 alin. (1) Legea nr. 329/2009, art. 11 Dreptul de acces liber la justiţie Soluţionarea litigiilor Noţiunea de act administrativ Ex libris Legea nr. 29/1990, art. 1 Legea nr. 29/1990, art. 5 Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 303/2004, art. 51 alin. (2) Management administrativ Personal administrativ. Funcţionari. Serviciul public: aspecte teoretice şi organizare. Ansamblul aparatului administrativ Contencios administrativ Administraţie publică locală Drept al personalului administrativ Publicații digitizate Articole digitizate Publicații digitale Drept administrativ al organizațiilor Supravegherea şi controlul administrației publice Controlul administrației de către curți de justiție, tribunale Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Lucrări publice. Contracte, antreprenori
Vă rugăm să schimbaţi parola