Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc.

Subiect Tematic: Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc.
Lucrări: 132 lucrari in 140 publicatii in 8 limbi
Buletinul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor. Secţiunea Ştiinţe : 2003/Nr. 2 de: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Text tipărit)
Actes du deuxième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée : COFrRoCa - 2002 de: Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée (10-12 Octobre 2002; Bacău) (Text tipărit)
Scientific Report. Series Physical Education and Sport : 2010/Vol. 2, Nr. 14 de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Text tipărit)
Lucrările Sesiunii Ştiinţifice. Creativitatea în Construcţia Fabricarea şi Exploatarea Automobilelor de: Institutul de Învăţământ Superior Piteşti. Facultatea de Învăţământ Tehnic (Text tipărit)
Scientific Report. Series Physical Education and Sport : 2005 de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Text tipărit)
Colloques de la chaire de langue et littérature françaises de: Université de Bucarest. Faculté des Langues et Litteratures Étrangères (Text tipărit)
Scientific Report. Series Physical Education and Sport : 2010/Vol. 1, Nr. 14 de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Limba franceză Carte 1931-1960 Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Relaţii internaţionale Informatică Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Carte veche < 1900 Civilizaţie. Cultură. Progres Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport Lingvistică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Lingvistică şi limbi Literatură spaniolă Critică literară. Recenzie. Istorie literară Drept internaţional Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Sociologie Chimie analitică Limba germană Învăţământ superior Biologie. Ştiinţe biologice în general Biserica Ortodoxă Română Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Chimie aplicată Manipulatoare. Roboţi industriali Medicină internă Roboţi industriali Maşini electrice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Limba latină Studii literare Biserici creştine. Secte. Comunităţi Universal ca loc Psihologia copilului Psihologia adolescentului Personalitate Educaţia adulţilor Ştiinţa calculatoarelor Automobile Publicaţii seriale. Periodice Ştiinţe sociale Teologie dogmatică Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Geometrie diferenţială Presă Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Relaţii internaţionale. Politică internaţională Publicaţiile Academiei Române Ştiinţe Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Procese sociale. Dinamică socială Cluj-Napoca, oraşul Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Antrenament sportiv Antreprenoriat Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Medicină clinică Educaţie fizică Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Religie creştină Educaţie Construcţia de maşini Motoare termice Teologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Tehnică nucleară Tulburări emoţionale şi de comportament Teologie morală. Problemele moralei religioase Arhitectură religioasă Programe de calculatoare Comunicări ştiinţifice Globalizare Ziaristică Industria automobilelor Pisces. Peşti. Ichtiologie Filologie Dreptul muncii Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Reactori nucleari Comunicare socială. Sociologia comunicării Sesiuni de comunicări Francofonie Situaţie economică. Politică economică Organizaţii interguvernamentale 1859 Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Cercetare Dezvoltare durabilă Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Discurs Integrare europeană Cercetări ştiinţifice Integrare socială Sport de masă Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Educaţie. Învăţământ. Instruire Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Politici educaţionale Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Hidrobiologie Boli metabolice Istoria presei Timişoara Poligrafii. Lucrări colective Lingvistică evolutivă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Publicaţii periodice Chişinău, 2012 Tranziţie Biologie aplicată în general Diabet, diabet zaharat Metodologie logică Vlad Ţepeş, Domn al Ţării Româneşti Lucrări ştiinţifice Economie globală Traductologie Generatoare sincrone Motoare pentru automobile Sport de masă. Sport naţional. Sport popular Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Lucrări ştiinţifice universitare Publicaţii universitare Ingineria mediului Matematică în general Tehnologii de prelucrare la rece Ihtiologie Piscicultură Mănăstiri Consiliere şcolară 1993-2013 1989-2009 Şcoala şi relaţiile internaţionale Consilierea elevilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate Teoria varietăţilor neolonoame Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Inginerie durabilă Interin Publicații digitale Publicații EUP Publicații periodice digitizate Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă
Vă rugăm să schimbaţi parola