Biblioteca Universității din Pitești

Limbi romanice

Subiect Tematic: Limbi romanice
Lucrări: 193 lucrari in 260 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Literatură română Literatură universală Gramatică Limba franceză Critică literară Fonetică Carte 1931-1960 Literatură franceză Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Critică literară. Studii literare Lingvistică Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Lingvistică şi limbi Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Morfologie Limba română Gramatică comparată Manual universitar Literatură italiană Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Limba latină Semantică Sintaxă Stilistică Literatură latină clasică Literatură greacă clasică Paleografie Lingvistică generală Publicaţii periodice şi seriale Perioada modernă Etimologie Fonologie Limba spaniolă Lexicologie Literatură romanică Renaştere Împrumuturi lexicale Limbi germanice Dicţionar francez Limbi scrise. Limbi literare Limbi străine Evoluţionism. Lingvistică comparată Literatură comparată Lingvistică comparată Lingvistică diacronică Morfologie (Lingvistică) Limbi slave Fonetică. Fonologie Sec. 21 Limbă străină Filologie Limba română veche Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Verbe şi forme verbale Istoria limbii Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Surse scrise. Texte literare Congres, 17, de Lingvistică şi Filologie Toponimie Diateză Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Literaturi romanice Infinitiv Faze de dezvoltare Filologie romanică Lingvistică romanică Publicaţii periodice Moduri verbale Numeralul Epigrafie Planificarea limbii. Controlul limbii. Standardizarea limbii Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Teză postdoctorală Lucrări ştiinţifice universitare Moduri nepredicative Forme verbale 17/18 Limbi orientale literatură generală Lingvistică. Limbi Poezie franceză Structuri lingvistice Traduceri religioase Morfosintaxă Structuri nominale prin gen Flexiune verbală Adverbe temporale Istorie şi teorie literară Doamna Bovary, roman 1800-1860 Cronica analelor Universitatea Bucureşti Seria Limbi şi Literaturi romanice Gramatică relaţională Paremiologie Adjective posesive Dialecte romanice Păr, noţiune Paremiologie spaniolă Identitate lingvistică Sistem de interlocuţiune Forme pronominale Nume romanice ale corpului Referinţe Elemente deictice Condiţional român Articol nedefinit Limba friulană Friuli-Veneţia Giulia, regiune Toponimie friulană Oaie Tatăl nostru, rugăciune Viitor, ca timp Temporalitate Socio-pragmatică Formule de încheiere Analiza grupului nominal Fenomen lingvistic de genericitate Constrângeri semantice și sintactice Studiu de comparații idiomatice Sistem pronominal romanic Indicativ prezent Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Cuvinte invariabile Structură informațională Relație de ordine Relație informațională de subordonare Relație informațională de delimitare Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare
Vă rugăm să schimbaţi parola