Biblioteca Universității din Pitești

Chimie industrială

Subiect Tematic: Chimie industrială
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 277 lucrari in 280 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Carte 1931-1960 Chimie Matematică Economie Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Tehnica mijloacelor de transport Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Structura fizică a materiei Botanică Teză de doctorat Chimie organică Geografie. Explorarea pământului Producerea şi conservarea alimentelor solide Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Chimie aplicată Chimie industrială Colocviu internaţional Mecanica fluidelor Automatizare Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie fizică Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Îngrăşăminte chimice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Material plastic Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Publicaţii seriale. Periodice Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Rusia Metalurgie Personalităţi Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Zinc Aliaje dure sinterizate Carburi metalice Produse chimice Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Publicaţii periodice şi seriale Prelucrare mecanică şi aşchiere Geografie. Biografie. Istorie Enciclopedii Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Fontă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Îndrumar de laborator Culegere de probleme Oţel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Documentare Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Fizica plasmei Combustibili şi explozivi Arheologie Documente ilustrate. Documente grafice Încălzire industrială în general Construcţia de maşini Construcţii civile în general Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Combustibili lichizi Petrol Român Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Structura materialelor Organizarea şi planificarea producţiei Optimizare (Tehnică) Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Oţel de construcţii Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Fizica atomului Tehnică militară Tehnologie chimică Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Chimie macromoleculară Producerea siliciului şi a compuşilor lui Industria lemnului Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Coloranţi azo, azoxi şi hidrazo Tehnologia de fabricaţie Chimie generală Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Meteorologie Lucrările colocviului francez-român, Bacău, 2008 Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Tehnologie mecanică Termodinamică chimică Sinteză chimică organică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Plumb Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Cositorire neelectrolitică, placare cu cositor Solidificare. Amestecarea lichidelor cu solide Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Oţel inoxidabil Gaze naturale Deshidratare Rus Ştiinţe aplicate Fizica corpului solid Termodinamică Aliaje neferoase Metale neferoase în general Electrochimie Metalurgie fizică a anumitor metale Industria hârtiei Fizică aplicată Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricara sticlei în general. Sticlă în sens general Oţel turnat Hidrocarburi Fluidizare Constituţii civile în general Instalaţii şi uzine metalurgice Tehnica încălzitului şi focarelor Teorie Materiale metalice Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Operaţii şi utilaje de tratament termic Metalurgie în general Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Tehnologia chimică a gazelor Tehnologii industriale Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Asbociment. Compoziţii şi produse similare de ciment fibros sau tip pâslă Mangan Polimeri Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Aliaje metalice Oţel refractar Maşini şi produse refractare Matriţe Metale preţioase. Metale nobile Pigmenţi Combustibili solizi în general Turnătorie Procese catalitice. Catalizatoare. Purtători de elemente catalizatoare Combustie Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Reactoare Sisteme omogene Coloranţi Compuşi aromatici Pigmenţi organici Oxizi Avarii. Stricăciuni. Defecte Riscuri. Pericole. Locuri de muncă periculoase Ceramică în general. Materii prime ceramice Compuşi cu clor Cloruri Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Transfer termic Industrii de proces Utilaj tehnologic Chimie in genaral Chimie cuantică Chimie în general Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Apă-Epurare-Eliminarea cromului Materiale speciale Substanţe absorbante Hidroxizi dublu stratificaţi Carbohidraţi Polimerizare Catalizatori metalici Cupru (Cu) Oxidare electrochimică Polimeri. Cauciuc sintetic Compuşi organici - Sinteze Compuşi chimici Compuşi cu carbon Compuşi cu azot Mase şi produse refractare Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Celuloză Stas Transfer de masă Industria petrolieră Elastomer Procese chimice Recuperarea căldurii. Utilizarea căldurii naturale. Prevenirea pierderilor de căldură. Izolare Compuşi oxidici Soluţii solide Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Publicaţii universitare Chimie şi materiale Tehnologii în construcţia de maşini Centre naţionale de documentare Compuşi celulozici Fizica metalelor Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Studiu materialelor Fibre sintetice Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Electroliză Publicații digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola