Biblioteca Universității din Pitești

Chimie industrială

Subiect Tematic: Chimie industrială
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 277 lucrari in 280 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Publicaţii periodice şi seriale Aliaje dure sinterizate Industriile ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Combustibili şi explozivi Termodinamică chimică Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Sisteme omogene Manual universitar Oxidare electrochimică Lucrări ştiinţifice universitare Compuşi cu azot Deshidratare Sinteză chimică organică Petrol Centre naţionale de documentare Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Personalităţi Chimie în general Pigmenţi Român Celuloză Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Chimie analitică Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Chimie organică Asbociment. Compoziţii şi produse similare de ciment fibros sau tip pâslă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Industrii de proces Hidroxizi dublu stratificaţi Economie Fibre sintetice Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Mase şi produse refractare Ceramică în general. Materii prime ceramice Polimeri. Cauciuc sintetic Fontă Chimie şi materiale Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Compuşi organici - Sinteze Tehnica mijloacelor de transport Industria lemnului Chimie Compuşi aromatici Chimie generală Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Producerea şi conservarea alimentelor solide Construcţii civile în general Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Geografie. Explorarea pământului Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Instalaţii şi uzine metalurgice Colocviu internaţional Zinc Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Oţel inoxidabil Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Chimie in genaral Îngrăşăminte chimice Chimie aplicată Tehnologii în construcţia de maşini Teorie Meteorologie Chimie macromoleculară Fizica metalelor Metalurgie fizică a anumitor metale Organizarea şi planificarea producţiei România Tehnologie chimică Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Fizica corpului solid Cupru (Cu) Structura fizică a materiei Metale preţioase. Metale nobile Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Oţel de construcţii Soluţii solide Tehnologie mecanică Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Arheologie Carte 1931-1960 Teză de doctorat Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Informatică Curs universitar Fizica plasmei Termodinamică Ciment şi beton armat. Beton precomprimat sau pretensionat Aliaje metalice Purificarea gazelor. Uscarea gazelor Cositorire neelectrolitică, placare cu cositor Apă-Epurare-Eliminarea cromului Oţel Compuşi chimici Studiu materialelor Chimie fizică Combustibili lichizi Procese chimice Compuşi cu carbon Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Recuperarea căldurii. Utilizarea căldurii naturale. Prevenirea pierderilor de căldură. Izolare Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Transfer termic Solidificare. Amestecarea lichidelor cu solide Transfer de masă Turnătorie Geografie. Biografie. Istorie Pigmenţi organici Lucrările colocviului francez-român, Bacău, 2008 Carbohidraţi Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Publicații digitizate Electrotehnică Chimie industrială Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Benzine. Alte produse cu punct de fierbere în domeniul benzinei. Spirt alb Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Compuşi oxidici Maşini şi produse refractare Compuşi celulozici Oxizi Automatizare Metale neferoase în general Gaze naturale Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Construcţia de maşini Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Tehnică militară Matematică Analiză matematică Optimizare (Tehnică) Apă-Epurare-Eliminarea compuşilor organici Industria hârtiei Tehnologii industriale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Ştiinţe aplicate Metodologie Aliaje neferoase Metalurgie în general Fizică Procese catalitice. Catalizatoare. Purtători de elemente catalizatoare Avarii. Stricăciuni. Defecte Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Utilaj tehnologic Elastomer Electrochimie Rus Tehnologia de fabricaţie Rusia Material plastic Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricara sticlei în general. Sticlă în sens general Reactoare Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Hidrocarburi Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Beton cu armătură. Produse, grinzi etc. din beton precomprimat şi pretensionat Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Materiale speciale Substanţe absorbante Publicaţii universitare Condiţii de muncă. Mediul ambiant la locul de muncă. Organizarea locului de muncă. Siguranţă la locul de muncă. Accidente de muncă Polimerizare Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Fizica atomului Încălzire industrială în general Industria petrolieră Catalizatori metalici Cloruri Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Constituţii civile în general Enciclopedii Combustie Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Organizare şi conducere comercială şi industrială Culegere de probleme Materiale metalice Carburi metalice Electroliză Mangan Fizică aplicată Sinteză chimică Ungere Structura materialelor Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Operaţii şi utilaje de tratament termic Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Coloranţi azo, azoxi şi hidrazo Mecanica fluidelor Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Oţel turnat Produse chimice Combustibili solizi în general Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Oţel refractar Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Documentare Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Plumb Tehnologia chimică a gazelor Botanică Chimie cuantică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Motorină. Combustibil pentru motoare Diesel. Uleiuri utilizate drept combustibil Matriţe Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Compuşi cu clor Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Tehnica încălzitului şi focarelor Producerea siliciului şi a compuşilor lui Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Polimeri Coloranţi Transport rutier Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Prelucrare mecanică şi aşchiere Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Stas Fluidizare Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Metalurgie Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Riscuri. Pericole. Locuri de muncă periculoase Inginerie. Tehnică în general Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Documente ilustrate. Documente grafice
Vă rugăm să schimbaţi parola