Biblioteca Universității din Pitești

Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese

Subiect Tematic: Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Lucrări: 780 lucrari in 773 publicatii in 5 limbi
Hidraulica maşinilor-unelte de: Oprean, Aurel; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
Maşini unelte : Mecanisme de reglare de: Ispas, Constantin (Text tipărit)
Exploatarea maşinilor-unelte : Îndrumar pentru lucrări practice de: Velicu, Spiru; Maniut, P.; Cruciat, P. (Text tipărit)
Teoria sculelor aşchietoare de: Duca, Zoltan (Text tipărit)
Tehnologii de prelucrare cu laser de: Donţu, Octavian (Text tipărit)
Subiecte
Limba franceză Carte 1931-1960 Chimie Matematică Fizică România Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Optică Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Structura fizică a materiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Roboţi industriali Acţionări electrice Motoare Acţionări hidraulice Alezaj Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Vibraţii mecanice. Acustică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Piuliţă Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Desen Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Cercetări operaţionale Rezistenţa materialelor Carburi metalice Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Scule de tăiere şi aşchiere Ambutisarea la rece Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Tractoare Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Îndrumar de laborator Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Documentare Prevenirea accidentelor Laser Sculă Modele de optimizare Automobile. Autoturisme Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Tăiere şi aşchiere în general Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Construcţia de maşini Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Autovehicule rutiere Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Roţi dinţate Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Deformare la rece Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Optimizare (Tehnică) Construcţia de maşini în general Broşare, broşe Bucşă Conferinţe Deformare plastică Scule aşchietoare Strunguri. Strunjire, alezare Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Cinematică Industria automobilelor Prelucrare la rece Industria lemnului şi cherestelei Tehnologia de fabricaţie Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Freză melc Strung Comandă numerică Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Prelucrare mecanică Frezare Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Disc abraziv Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Ulei mineral Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Proiectare Metale neferoase în general Tribologie Ferăstrău cu lanţ Filet metric ISO Filieră de filetat Fontă turnată Maşini de frezat Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Scule, maşini Dispozitive Mandrină Ştanţare şi matriţare la rece Tehnologia metalelor Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Prelucrarea metalelor Liant Şurub Optoelectronică Con pentru coadă de scule Maşini de danturat Ferăstrău Maşini unelte Control tehnic Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Oţel lat laminat la cald Metale turnate Prelucrare la cald Prelucrare prin eroziune Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Aşchiere Maşini de alezat Maşini de găurit Ştanţare şi matriţare la rece Tarod Filet ISO Tehnologia construcţiilor de maşini Prelucrare plastică Prelucrare prin electroeroziune Prelucrare pe strunguri Tehnologii neconvenţionale Acţionări şi transmisii flexibile Arbori Flanşă de fixare Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Maşini de alezat şi frezat Dispozitive de prelucrare Organe de asamblare Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Inginerie chimică Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Maşini de filetat Segmenţi de piston Scule pentru prelucrarea lemnului Freze cu coadă Ferăstraie circulare Foarfece Maşini de rectificat Ferăstrău cu bandă Ciur Echipamente tehnologice Centre naţionale de documentare Catalog de fişe tehnice Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Verificatoare Ştanţe şi instrumente Cercetare experimentală Rectificare Freză cilindro-frontală Burghiu Maşini de profilat Coadă conică Freză Cap de frezat Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Acţionare hidraulică Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Inteligenţa artificială Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Inginerie de producție Tehnologie și inginerie de producție Tehnilogie și inginerie. Mașini Motoare și transmitere de putere Unelte avansate de tăiere pentru prelucrarea materialelor dure Mecanica tăierii și formării așchiilor Integritatea suprafeței Modelare și simulare Metode computaționale și optimizare Rezistența la rupere Viteza de coroziune Tehnologii de prelucrare prin așchiere Programare numerică Burghie elicoidale, spirale Suporturi, bare, cârlige Publicații digitizate Arbori canelați Filieră conică Adâncitoare. Scule de adâncirea găurilor Lărgitor elicoidal Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Publicații digitale Butuci canelați Toleranțe de fabricație Suprafețe cilindrice Curelărie. Încălțăminte. Mănuși Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Maşini-unelte Prelucrarea alezajelor Strunjire plană Strunguuri carusel Strunguri normale Conuri pentru scule Corpuri abrazive Piatră pilă Mașini de rabotat Șepinguri Mașini de găurit verticale Mașini de frezat cu consolă Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Chei reglabile Degajări pentru rectificare Strunguri revolver Așchiere și scule așchietoare Freze din oțel rapid Freză disc Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Pilire şi raşpeluire. Metode, scule, maşini şi instalaţii Alezor cu con Dispozitiv de găurit Raşpele Şurub pentru canale Bucșe extensile Dornuri cu coadă conică Cuţit pentru strunjire Freză pentru cant Freză pentru falț Plăcuţe triunghiulare Plăcuţe pătrate Cuțit cu reglaj micrometric Capăt de alezat Bare de alezat Publicații EUP Separare și separatoare magnetice. Magneți pentru separare Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor
Vă rugăm să schimbaţi parola