Biblioteca Universității din Pitești

Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică

Subiect Tematic: Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 150 lucrari in 151 publicatii in 6 limbi
Automatizarea proceselor chimice de: Marinoiu, Vasile; Paraschiv, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Automate de stabilizare şi dirijare de: Aron, Ioan, inginer; Lungu, Romulus (Text tipărit)
Proiectarea sistemelor de producţie : Îndrumar de proiect de: Buşe, Gheorghe-Florin (Text tipărit)
Automatica de: Sebastian, Leopold (Text tipărit)
Automatizace : Casopis pro praxi a teorii de: Vydává Federálni Ministerstvo Hut (Text tipărit)
Automatizarea proceselor tehnologice de: Băilă, Neagoe-Augustin (Text tipărit)
Subiecte
URSIN Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Manual universitar Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Rezultat al încercării Lucrări ştiinţifice universitare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Centre naţionale de documentare Tehnică cibernetică şi automatică Limbaje de programare Componente electronice. Echipamente electronice Acţionări şi transmisii flexibile Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Calculatoare Senzori de deplasare Mecatronică Construcţia de maşini în general Industria automobilelor Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Publicații EUTB Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Tehnica mijloacelor de transport Teoria sistemelor Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Inginerie tehnologică Automatică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Electrotehnică şi electronică Senzori Diferite tipuri de comandă şi reglare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Procese industriale Accelerația Publicații EUP Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Automobile Publicații digitale Conducte (conducte). Regulatoare de debit Sisteme liniare Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Acţionări electrice Servocomponente electromecanice Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manipulatoare. Roboţi industriali Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Bibliografie licență FECC - Calculatoare Carte 1931-1960 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Automatizări industriale Sisteme de automatizare controlate Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Informatică Curs universitar Poziţionere pneumatice Acţionări hidraulice Actuatori Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Relee Tehnică în general Cibernetică matematică Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Publicații digitizate Electrotehnică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Chimie industrială Algoritmi numerici Construcţia calculatoarelor. Hardware Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Turația motorului Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Roboţi Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Construcţia de maşini Software Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Matematică Analiză matematică Optimizare (Tehnică) Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Tehnică Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Fizică Sisteme neliniare Control automat Maşini electrice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Programare numerică Publicaţii universitare Sisteme de reglare automată Simulare computerizată Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Ecuaţii cu derivate parţiale Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Modelare Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dedicaţie şi autograf Regulatoare de presiune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică şi automatizări Sisteme adaptive Mecatronică auto Viteza vehiculului Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Metalurgie Echipamente pneumatice analogice Sisteme, metode şi echipament de reglare Inginerie. Tehnică în general Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Tehnică cibernetică şi automatizată Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Publicaţii periodice şi seriale
Vă rugăm să schimbaţi parola