UNSTPB - Biblioteca Centrului Universitar Pitești

Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică

Subiect Tematic: Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 151 lucrari in 152 publicatii in 6 limbi
Automatizarea proceselor chimice de: Marinoiu, Vasile; Paraschiv, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Proiectarea sistemelor de producţie : Îndrumar de proiect de: Buşe, Gheorghe-Florin (Text tipărit)
Automatica de: Sebastian, Leopold (Text tipărit)
Automatizace : Casopis pro praxi a teorii de: Vydává Federálni Ministerstvo Hut (Text tipărit)
Automatizarea proceselor tehnologice de: Băilă, Neagoe-Augustin (Text tipărit)
Subiecte
Carte 1931-1960 Matematică Fizică Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Tehnica mijloacelor de transport Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Roboţi industriali Acţionări electrice Maşini electrice Automatizare Acţionări hidraulice Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Automobile Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Matematică calculatorie. Analiză numerică Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Cibernetică matematică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Îndrumar de laborator Sisteme liniare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sisteme neliniare Tehnică cibernetică şi automatizată Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Organizarea şi practica muncii de birou. Birotică Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Construcţia de maşini Siguranţă în exploatare, fiabilitate. Calităţi aeronautice şi astronautice Sisteme şi aparate pe nave pentru conducere, comandă şi navigaţie Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Automatică Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Diferite tipuri de comandă şi reglare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Procese industriale Optimizare (Tehnică) Construcţia de maşini în general Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Software Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Industria automobilelor Tehnică Roboţi Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Control automat Teoria sistemelor Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Sisteme, metode şi echipament de reglare Ecuaţii cu derivate parţiale Electrotehnică şi electronică Electrotehnică şi automatizări Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Tehnică în general Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Senzori Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Mecatronică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Servocomponente electromecanice Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Rezultat al încercării Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Acţionări şi transmisii flexibile Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Tehnică cibernetică şi automatică URSIN Lucrări ştiinţifice universitare Actuatori Îmbunătăţiri. Reforme. Reorganizare Algoritmi numerici Publicaţii universitare Centre naţionale de documentare Modelare Sisteme adaptive Componente electronice. Echipamente electronice Automatizări industriale Relee Turația motorului Viteza vehiculului Accelerația Senzori de deplasare Mecatronică auto Sisteme de automatizare controlate Programare numerică Publicații digitizate Publicații digitale Regulatoare de presiune Conducte (conducte). Regulatoare de debit Poziţionere pneumatice Echipamente pneumatice analogice Publicații EUP Publicații EUTB Simulare computerizată Sisteme de reglare automată Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Automatizarea clădirilor
Vă rugăm să schimbaţi parola