Biblioteca Universității din Pitești

Drepturile omului

Subiect Tematic: Drepturile omului
Lucrări: 694 lucrari in 705 publicatii in 4 limbi
Sistemul de sănătate şi drepturile sociale de: Popescu, Octavian, medic; Institutul Român pentru Drepturile Omului (Text tipărit)
Rethinking Children's Rights : Attitudes in Contemporary Society de: Jones, Phil; Welch, Susan (Text tipărit)
Fundamentele juridice ale drepturilor omului de: Otovescu-Frăsie, Cristina; Floroiu, Mihai; Gherghina, Florin (Text tipărit)
Les Droits de l'homme : Dimension spirituelle et action civique : Actes du Symposium International - Iaşi, Roumaine - 22-24 septembrie 2000 de: Institutul Român pentru Drepturile Omului; Symposium International (22-24 Septembrie 2000; Iaşi) (Text tipărit)
Dreptul comunicării publice de: Pîrlici, Valeria; Arsene-Onu, Cristina Denisa (Text tipărit)
Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de: Charrier, Jean-Loup; Chiriac, Andrei (Text tipărit)
Subiecte
Politică România Educaţie. Învăţământ Filosofie Ziaristică. Presă Europa Curs universitar Drept internaţional Etică Religie. Teologie Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Manual universitar Jurisprudenţă Drept Legislaţie Comemorări Administraţie publică Drept administrativ Tratate internaţionale Drept penal. Infracţiuni penale Literatură indiană Organizaţii internaţionale Drepturile omului Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept. Jurisprudenţă Instituţii politice Memorii, jurnale, biografii Sisteme filosofice Copii Mediu Terorism politic Gestiune Administrarea financiară a întreprinderii Morală socială Autograf şi dedicaţie Drept în general Deţinuţi politici Închisori politice Persecuţii politice Asistenţă socială Drepturi şi obligaţii ale statelor Drepturile copilului Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Manual Tratat Protecţia mediului Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Piteşti Drept public Relaţia între individ şi stat Dreptul organizaţiilor internaţionale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Protecţie socială Acorduri internaţionale Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Drept constituţional Naţionalitate. Cetăţenie Drept comercial Legislaţie internaţională Coduri de legi Legislaţie comentată Drept succesoral Dreptul muncii Comunicare socială. Sociologia comunicării Democraţie Francofonie Studii de caz Minorităţi naţionale Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Culegere de hotărâri judiciare Terorism Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional privat Administraţia jurisdicţiei internaţionale Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Curtea Europeană Funcţionari publici Morală sexuală Protecţia proprietăţii Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului Parlament Genocid Drept internaţional public Comportament antisocial Drept comparat Obligaţii (Drept civil) Curtea Constituţională Libertate în comunicare Relaţii cu publicul Libertatea presei Dreptul la informaţie Sănătate publică Igienă publică Drepturi fundamentale Dreptul transporturilor Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Refugiaţi Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Societate informaţională Suveranitate Discriminare Infracţiuni politice Ţări membre UE Curţi internaţionale Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Cetăţenie Naţionalitate Adaptare Drept comunitar european Copii. Statut juridic Migraţie Pedagogie socială Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Doctrină Strasbourg Amnesty International UK Statut juridic Principii fundamentale Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Controlul străinilor Bioetică Cruzime Educaţia în familie Abuzuri faţă de copii Avocaţi Drepturile reale Drept european Drepturi civile Drepturile şi îndatoriri ale cetăţenilor Drepturi cetăţeneşti Sărăcie Dreptul copilului Stat de drept Ştiinţe juridice Interzicerea discriminării Dreptul la un proces echitabil Acces liber la justiţie Egalitate în drepturi Sancţiuni Dreptul la viaţă Drept internaţional administrativ Dreptul internaţional în instanţele naţionale Dreptul internaţional în instanţele religioase Îngheţarea fondurilor Pacea şi securitatea internaţională Dreptul la libera exprimare Procesul penal Drepturile familiei Drepturile pensionarilor Drepturile persoanelor cu handicap Instanţe judecătoreşti Autonomie locală Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 48 Convenţia europeană a drepturilor omului Libertatea de exprimare Căi extraordinare de atac Consiliul Superior al Magistraturii Violenţa Procedura în faţa Curţii Constituţionale Încălcarea drepturilor omului Libera circulaţie a serviciilor prestate Conflict Dreptul la educaţie Drept de asociere Curtea Internaţională de Justiţie Dreptul la liberă circulaţie Educaţie nonformală Dreptul Uniunii Europene Detenţia preventivă Echitatea Apărare penală Armonizare Dimensiunea istorică Libertatea de asociere Culte religioase Idemnizarea sarcinilor privind protecţia mediului Drept internaţional penal Dreptul European al muncii Dreptul la respectarea vieţii private Violare Dreptul la respectarea vieţii familiale Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Absenţa violării Dreptul de a nu fi judecat Dreptul de a nu fi pedepsit Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Satisfacţia echitabilă Interzicerea torturii Nerespectarea normelor de mediu Dizabilitate Educaţie formală Educaţie informală Legea nr. 309/2002 Protecţia drepturilor omului Bugete locale Descentralizare financiară Descentralizare patrimonială Etapizare Platforme de comunicare Răspunderea statelor Dreptul la libertate şi siguranţă O.G. nr. 102/2000 Procedura extrădării Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5 Descrierea presupusei fapte de discriminare Hotărârea nr. 77 din 29 februarie 2012 Hotărârea nr. 60 din 22 februarie 2012 Autonomie financiară Reforma sistemului de învăţământ Instanţe naţionale Jurisprudenţa Curţii Europene Absenţa violării şi violare Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 34 Custodie publică a străinilor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 39 Regatul Curţii Europene a Drepturilor Omului Sistemul judiciar Canalizare preventivă Influenţa Jurisdicţie internaţională Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă Plângeri individuale Societatea civilă Convenţia europeană Comisia drepturilor omului Sistemul african al drepturilor omului Sistemul european de protecţie Sistemul interamerican de protecţie Subcomisia pentru prevenirea discriminării Subcomisia pentru protecţia minorităţilor Dreptul la mediu Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Legea nr. 323/2001 O.G. nr. 43/2004 Educaţia pentru drepturile omului Minorităţi sexuale Reticenţa Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3 Ministerul Justiţiei Statutul judecătorilor Libertate de acţiune Legea nr. 309/2002, art. 1 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 41 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 46 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 10 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 18 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 14 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 8 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 2 Ordinea mondială Libertate fundamentală Biografie Inteligenţa artificială Telemuncă Drept medical Piteşti (oraşul) Publicații digitizate Articole digitizate Publicații EUP Dreptul internaţional umanitar Cursuri universitare IFR Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Pandemie. Boli regionale, naționale, endemice, indigene
Vă rugăm să schimbaţi parola