Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 681 lucrari in 692 publicatii in 4 limbi
Recueil Dalloz : No. 43 de: (Text tipărit)
The English Constitution de: Amos, Maurice (Text tipărit)
Recueil Dalloz : No. 30 de: (Text tipărit)
Agresivitatea şi condiţia umană de: Păunescu, Constantin (Text tipărit)
Recueil Dalloz : No. 31 de: (Text tipărit)
Arde Reichstagul de: Calic, Edouard (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 3 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Drept comercial Sezina bunurilor mobile Asigurări Drept constituţional Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber O. U. A. Reglementări în administraţia judeţeană Marea Britanie Infracţiuni împotriva persoanei Economie. Ştiinţe economice Apărare naţională Dreptul mediului Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Testator Organizaţii interguvernamentale Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Minori Sisteme electorale Constituţii Tipuri de curţi şi tribunale Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Constituţii. Adunări legislative Drept public. Drept constituţional Teoria statului Europa Antropologie juridică Putere legislativă Istorie generală. Istorie universală Procedură penală Publicaţii periodice electronice Decrete Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Persecuţie politică. Terorism Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Publicații EUTB Dreptul transporturilor Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională România Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Drept penal Jurisprudenţă franceză Curs universitar Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Fiscalitate imobiliară Artă militară în general Politică Violarea secretului, a caracterului confidenţial Efectele fumatului Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Definiţia legală a contractului de franciză Dreptul la apărare Istorie contemporană Sec. 20 Organe autonome ale administraţiei locale Legi individuale Drept. Jurisprudenţă Categorii de francize Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Hotărîre a Partidului Comunist Român Curţi internaţionale Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Limba engleză Tratat Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Ţări capitaliste Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dicţionar Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Afaceri interne. Politică internă Obiceiuri Locuinţe cu chirie Limba română Prima Constituţie a României Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Subiecte ale dreptului internaţional Clauzele contractului de franciză Manual universitar Relaţii internaţionale Drept internaţional public Transport. Circulaţie Tribunalul Galaţi Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor Filosofi Consiliul Judeţean Prahova Interpol Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Metode şi tipuri de asistenţă socială Prezentări istorice în sens strict Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Legea nr. 31/1990 Drept în general Anglia : diviziuni tradiţionale Efectele contractului de franciză Suveranitate naţională. Suveranitate populară Anglia Muncă. Organizarea muncii Drept fiscal Transport rutier Doctrină Procedura somaţiei de plată Management Putere executivă. Executivul. Guvernare Drept consular Franţa Somaţie de plată Filosofie Consiliul Judeţean Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Drept internaţional Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Curtea Europeană Tipuri şi forme ale dreptului Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Legislaţie Statele Unite ale Americii Filozofie Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Drepturile omului Codul penal Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Sec. 10-18 Doctrine politice Filosofie politică Infracţiuni pasibile de pedeapsă Scurt istoric despre tutun şi fumat Drept penal în general Drept public Drept Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Italia Ramuri speciale ale dreptului Publicații digitizate Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Dicţionar român-maghiar Prezentări biografice Sistemul francizorului Drept administrativ Activităţi specifice administraţiei publice Istoria României Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Producţie agricolă. Organizare, administrare Organizaţii internaţionale Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografii pe subiect Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Compoziţia fumului de tutun Administraţia jurisdicţiei internaţionale Istorie Psihologie socială Jurisprudenţă Democraţie parlamentară Agricultură Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Dreptul organizaţiilor internaţionale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Membrii cu vot consultativ 1581 Cunoaşterea practică a limbii Francizorul Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Drept civil Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Religie. Teologie Forme de organizare economică şi în cooperare Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Sociologie Medicină Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Drept procesual penal State suverane. Suveranitate de stat. Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Consiliul de Stat legislativ Relaţii de muncă. Contract de muncă Spania Istoria dreptului Bibliografie. Cataloage Organizarea muncii intelectuale Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Alcool. Scurt istoric Ştiinţe sociale Constituţia din 1923 Publicaţii periodice şi seriale Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Juridică Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Documente legislative. Surse legislative şi juridice Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Regulament de serviciu Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Sistematizare regională, urbană şi rurală Drept comunitar Partidul Comunist Român Psihologie criminală Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională Drept diplomatic Mituire. Corupţie Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Ape interne naturale Cursuri universitare IFR Membrii cu vot deliberativ Democraţie Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Dreptul muncii Germania Principiul răspunderii civile Psihologie judiciară Instituţii politice Organizarea şi administrarea judecătorească Riscurile consumului de alcool Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Curtea de Apel Braşov Republica Federală a Germaniei (din 1990) Curţi speciale. Tribunale Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Publicații digitale Drept internaţional penal Activităti specifice administraţiei publice Contract Repertoriul de Jurisprudenţă Administrativă Familie Sezina Statut profesional Impozite Prezentare istorică Publicații periodice digitale Contencios administrativ Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Republică. Formă republicană de stat Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Reţeaua de franciză Periodic 1931-1960 Diplomaţie Sec. 16 Ţări francofone Personalităţi Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Drept de proprietate Japonia Organele administraţiei locale Statutul societăţii comerciale Dicţionar maghiar-român Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Organizarea statului Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Sezina executorului testamentar Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Dreptul familiei Răspunderea administrativă Agricultură în general Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Muncă Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Parlamente Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Infracţiuni posibile de pedeapsă Literatură română Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Alegerea Consiliului Judeţean Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Evoluţii politice interne Drepturile francizorului Jurisprudenţă română Executorul testamentar cu sezină Cultura fructelor în general. Pomicultură Tratate internaţionale IBUP Delegaţia permanentă Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 Puterile executorului testamentar cu sezină. Limitele acestor puteri Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Chimie Fiscalitate Consiliul Provincial Limbaj profesional-juridic Naţionalitate. Cetăţenie Alcoolul este un drog O.G. 5/2001 modificată şi completată de Legea 295/2002; Ordonanţa de Urgenţă 142/2002; Legea nr.195/2004 Legislaţia administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Drept penal. Infracţiuni penale Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Interpretarea legilor Franciza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Plante de nutreţ exclusiv ierburile Legea din 1936 Administrarea apărării naţionale Ontologie şi structura dreptului Infracţiuni împotriva statului Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Bizanţ Psihologie Executorul testamentar fără sezină Publicații EUP Drept privat Drept cutumiar Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Structura statului Criminologie. Criminalistică Teoria statului şi a dreptului Legislaţie comercială Uniunea Europeană
Vă rugăm să schimbaţi parola