Biblioteca Universității din Pitești

Drept. Jurisprudenţă

Subiect Tematic: Drept. Jurisprudenţă
Lucrări: 681 lucrari in 692 publicatii in 4 limbi
Recueil Dalloz : No. 43 de: (Text tipărit)
The English Constitution de: Amos, Maurice (Text tipărit)
Recueil Dalloz : No. 30 de: (Text tipărit)
Agresivitatea şi condiţia umană de: Păunescu, Constantin (Text tipărit)
Recueil Dalloz : No. 31 de: (Text tipărit)
Arde Reichstagul de: Calic, Edouard (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 3 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Istorie Chimie Politică Istoria României Psihologie România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Relaţii internaţionale Japonia Prezentări istorice în sens strict Management Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Filosofie Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Dicţionar Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Franţa Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Drept internaţional Limba română Religie. Teologie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Marea Britanie Anglia Forme de organizare economică şi în cooperare Statele Unite ale Americii Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Manual universitar Prezentare istorică Jurisprudenţă Muncă. Organizarea muncii Drept Legislaţie Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Drept administrativ Tratate internaţionale Artă militară în general Drept penal. Infracţiuni penale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Drept penal Agricultură Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Organizaţii internaţionale Drepturile omului Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Drept. Jurisprudenţă Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Instituţii politice Cunoaşterea practică a limbii Economie. Ştiinţe economice Criminologie. Criminalistică Psihologie criminală Agricultură în general Germania Republica Federală a Germaniei (din 1990) Ştiinţe sociale Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Teoria statului Personalităţi Infracţiuni împotriva administraţiei publice. Delicte în funcţiunile publice Prezentări biografice Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Spania Publicaţii periodice şi seriale Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Ape interne naturale Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Psihologie socială Italia Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Drept comunitar Drept în general Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Diplomaţie Partidul Comunist Român Asigurări Metode şi tipuri de asistenţă socială Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Infracţiuni împotriva statului Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Filozofie Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tratat Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Drept public Bizanţ Cultura fructelor în general. Pomicultură Activităţi specifice administraţiei publice Periodic 1931-1960 Istorie contemporană Drept privat Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Dreptul organizaţiilor internaţionale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Persecuţie politică. Terorism Dreptul familiei Drept constituţional Naţionalitate. Cetăţenie Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Afaceri interne. Politică internă Drept comercial Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Drept procesual penal Procedură penală Dreptul muncii Muncă Relaţii de muncă. Contract de muncă Codul penal Constituţii. Adunări legislative Democraţie Infracţiuni posibile de pedeapsă Constituţia din 1923 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Franciza Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Plante de nutreţ exclusiv ierburile Sec. 16 Mituire. Corupţie Sec. 10-18 Impozite Sisteme electorale Organizaţii interguvernamentale Familie Transport. Circulaţie Administraţia jurisdicţiei internaţionale Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Curtea Europeană Atribuţiile şi obligaţiile funcţionarilor Regulament de serviciu Drept de război. Relaţii juridice internaţionale în timp de război Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Dreptul mediului Ramuri speciale ale dreptului Drept diplomatic Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic Dicţionar maghiar-român Dicţionar român-maghiar Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Drept internaţional public Constituţii Drept consular Drept public. Drept constituţional Drept fiscal Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Tipuri şi forme ale dreptului Dreptul transporturilor Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Colecţii de decizii juridice. Culegeri de hotărâri judiciare. Jurisprudenţă Subiecte ale dreptului internaţional Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Anglia : diviziuni tradiţionale Limbaj profesional-juridic Democraţie parlamentară Drept cutumiar Obiceiuri Sociologie criminală. Criminalitatea ca fenomen social. Criminologie comparată. Cauzele şi urmările criminalităţii. Factori sociali ai criminalităţii. Mediu social Legislaţie comercială Doctrine politice Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Ţări francofone Organizarea statului Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Curţi internaţionale Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Organizarea muncii intelectuale Drept penal în general Infracţiuni pasibile de pedeapsă Interpol Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Istoria dreptului Structura statului Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Evoluţii politice interne Legi individuale Putere legislativă Filosofi Relaţii dintre popor şi stat. Activităţi politice interne Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Filosofie politică Organizarea şi administrarea judecătorească Asociaţii sau uniuni regionale ale statelor 1581 Doctrină Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Apărare naţională Psihologie judiciară Producţie agricolă. Organizare, administrare Interpretarea legilor Republică. Formă republicană de stat Curţi speciale. Tribunale Tipuri de curţi şi tribunale Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale State suverane. Suveranitate de stat. Suveranitate naţională. Suveranitate populară Parlamente Ţări capitaliste Sistematizare regională, urbană şi rurală Ontologie şi structura dreptului Antropologie juridică Putere executivă. Executivul. Guvernare Lucrări ştiinţifice universitare Contract Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Infracţiuni împotriva persoanei Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Decrete Statut profesional Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Organe autonome ale administraţiei locale Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Administrarea apărării naţionale Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Hotărîre a Partidului Comunist Român Infracţiuni împotriva onoarei. Defăimare. Calomnie. Insultă Activităti specifice administraţiei publice Locuinţe cu chirie Drept de proprietate Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Consiliul de Stat legislativ Violarea secretului, a caracterului confidenţial Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Proprietate mobiliară. Proprietate imobiliară. Proprietate funciară Persoane pasibile de pedeapsă. Infractori. Delincvenţi. Subiecţii acţiunii penale Organizaţii guvernamentale internaţionale fără autoritate supranaţională O. U. A. Teoria statului şi a dreptului Juridică Dreptul la apărare Somaţie de plată Minori Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Delegaţia permanentă Procedura somaţiei de plată Drept internaţional penal Răspunderea administrativă Publicaţii periodice electronice Sezina Contencios administrativ Publicații digitizate Publicații digitale Consiliul Judeţean Repertoriul de Jurisprudenţă Administrativă Principiul răspunderii civile Sezina executorului testamentar Sezina bunurilor mobile Testator Jurisprudenţă franceză Jurisprudenţă română Executorul testamentar fără sezină Executorul testamentar cu sezină Puterile executorului testamentar cu sezină. Limitele acestor puteri Legea nr. 31/1990 Statutul societăţii comerciale Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 Definiţia legală a contractului de franciză Clauzele contractului de franciză Reţeaua de franciză Francizorul Sistemul francizorului Efectele contractului de franciză Drepturile francizorului Categorii de francize O.G. 5/2001 modificată şi completată de Legea 295/2002; Ordonanţa de Urgenţă 142/2002; Legea nr.195/2004 Tribunalul Galaţi Curtea de Apel Braşov Reglementări în administraţia judeţeană Alegerea Consiliului Judeţean Legislaţia administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza Prima Constituţie a României Organele administraţiei locale Membrii cu vot deliberativ Membrii cu vot consultativ Consiliul Judeţean Prahova Legea din 1936 Consiliul Provincial Scurt istoric despre tutun şi fumat Compoziţia fumului de tutun Efectele fumatului Alcool. Scurt istoric Alcoolul este un drog Riscurile consumului de alcool Publicații EUP Publicații EUTB Fiscalitate imobiliară Cursuri universitare IFR Bibliografie master FSED - Cariere Juridice Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Publicații periodice digitale Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane IBUP Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române
Vă rugăm să schimbaţi parola