Biblioteca Universității din Pitești

Programe de calculatoare. Software

Subiect Tematic: Programe de calculatoare. Software
Lucrări: 496 lucrari in 496 publicatii in 7 limbi
Bazele Visual Basic 4 de: Heyman, Mark Steven (Text tipărit)
Proiectarea şi analiza algoritmilor. Algoritmi de sortare de: Giumale, Cristian; Negreanu, Lorina; Călinoiu, Silviu (Text tipărit)
Ghid de iniţiere WordPerfect 5.1 de: Dumitrescu, Vladimir, inginer electronist; Paiu, Octavian (Text tipărit)
AutoCAD : Ghid practic de: Brana, Mircea; Lihteţchi, Ioan; Centea, Dan; Chalapco, Vasile (Text tipărit)
FELIX M-18. Biblioteca de subprograme ştiinţifice : Manual de utilizare de: Petrescu, Adrian, informatician; Mihalcea, M.; Constantinescu, C. (Text tipărit)
Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice : Aplicaţii din construcţia de maşini de: Constantinescu, Ioan; Golumbovici, Dan; Militaru, Constantin (Text tipărit)
AutoCAD : The Complete Reference de: Johnson, Nelson (Text tipărit)
AutoCAD Praktikum de: Schulz, Christoph (Text tipărit)
Subiecte
Visual Basic (Limbaj de programare) Matematică Economie Fizică Educaţie. Învăţământ Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Algebră. Matrice. Ecuaţii Lingvistică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Limba română Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Manipulatoare. Roboţi industriali Dedicaţie şi autograful autorului Roboţi industriali Maşini electrice Energie hidraulică Vibraţii mecanice. Acustică Zgomot Programe de calculatoare. Software Editori de imagine Software: Pascal Limbaje de programare pentru calculator Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual şcolar Matematică calculatorie Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Structura calculatoarelor Cibernetică Cibernetică matematică Marketing Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Analiză funcţională Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Organizare comercială Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Circuite electrice Îndrumar de laborator Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Circuite electronice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Grafică pe calculator Automobile. Autoturisme Reţeaua Internet Reţea internaţională "world-wide-web" Software: Windows Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Microprocesoare Software: AutoCAD Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Logică matematică Software: Basic Informatică aplicată Software: Access Date Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Software: C++ Construcţii de calculatoare. Hardware Birotică Software Software: Borland C++ Lingvistică computaţională (de calculator) Limbaje de programare (Software) Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Semiotică. Teoria matematică a sistemelor de simboluri. Lingvistică matematică. Calcul numeric Calculatoare personale Sisteme de operare Calculatoare. Feluri de calculatoare Prelucrare date CATIA V5 Teoria grafurilor Software: Tricks & Tips Managementul calităţii Tehnologii informaţionale Documente pentru instruire şi exerciţii practice Inginerie mecanică Circuite integrate Software: Java 2 Prelucrarea imaginilor Schemă de conexiune Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Hidrodinamică Teze. Dizertaţii Prelucrare mecanică Probabilităţi. Statistică matematică Software: C Software: dBase IV v1.5 Internet Electronic digital computers-circuits Electronică. Dispozitive electronice Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Ecuaţii cu derivate parţiale Electrotermie Software: SIRIS 3 Software: Sisteme de operare Multimedia Java (Limbaj de programare) Software: ADA EXCEL Software: Felix M-18 Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Software: Biblioteca de funcţii CONTI Matlab (Limbaj de programare) Software: UNIX Software: Excel Hidraulică Lingvistică matematică Metode numerice Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse. Software: Java Software: LATEX Software: LATEX 2 epsilon Software: Cobol Software: Linux Reţele de calculatoare Sudură Software: Turbo Pascal Metoda elementului finit Software: Fortran Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Microsoft Excel 2002 Microsoft Office Office 2000 Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint 2002 Modelare matematică Sisteme în paralel Sisteme distribuite Software: MS-DOS Software: Norton Commander Software: Norton Utilities Software: Web Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Computer software-quality control Software: Prolog Software: ObjectWindows Software: Assembler Interfaţa utilizator Reţele neuronale Sistem informatic Software engineering Software: Spice Algoritmi pentru grafuri Programare Tehnologii xDSL Metode bazate pe calculator Specificaţii formale Turbine hidraulice Software: dBase IV Prelucrarea imaginilor digitale Software: ALGOL 60 Software: Access 95 Software: Oracle ActiveX Sisteme interactive Curent alternativ (c.a.) Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Structuri orientate spre programe Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Sisteme cu microprocesor Curent continuu (c.c.) Semnal nestaţionar Software: Turbo C++ Software: Delphi Software: DOS Proiectarea programelor Programare orientată pe obiecte Software: Coreldraw Software: Drawperfect Software: Matchad Software: Wordperfect Software: QBasic Software: MATLAB Kaplan Software: Z80 Software: Netware Unităţi aritmetice Reprezentarea datelor Date numerice Software: Pagemaker Software: PL/SQL Power Point Software: Socrate Scheme logice Limbaje descriptive Limbaje descriptive de maşină (HDL) Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Mini şi microcalculatoare Software: FoxPro 2.6 Software: Turbo Pascal 7.0 Software: Word Software: VRML Software: Wordstar Generaţii de calculatoare Canale de comunicare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Spice Instrumente de programare vizuală Instrumente de dezvoltare a mediilor multiple (multimedia) MATLAB Compilatori Paradox (Program de gestiune a bazelor de date) Scheme de conexiuni şi de circuite Tehnici CAD CADENCE Circuite reconfigurabile Proiectarea asistată de calculator Semantica programelor Microsoft Word Editoare. Dispozitive de redactare Programul MATHEMATICA Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Publicații EUTB Microsoft Query Microsoft EXCEL Inginerie simultană Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Informatică Teze de doctorat digitale (loading) IBUP Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Prototipizare Specificare formală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola