Biblioteca Universității din Pitești

Economie. Ştiinţe economice

Subiect Tematic: Economie. Ştiinţe economice
Lucrări: 211 lucrari in 218 publicatii in 5 limbi
Bazele economiei de: Dudian, Monica (Text tipărit)
Economie politică : Note de curs de: Stan, Gheorghe, economist; Ionică, Marin, prof. de management; Enoiu, Vasile (Text tipărit)
Cultura afacerilor : Modelul american de: Ionescu, Gheorghe Gh. (Text tipărit)
The Power of money - the money of power de: Krysmanski, Hans-Jürgen (Text tipărit)
Piemontul getic : Studiu de geografie economică de: Academia Republicii Socialiste România (Text tipărit)
Codul de procedură fiscală comparat 2006/2007 de: Măndoiu, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Limba franceză Matematică Politică Psihologie România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Prezentări istorice în sens strict Management Teste Carte 1901-1930 Economie mondială Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Dicţionar Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Generalităţi despre ştiinţele pure Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Franţa Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţe biografice şi înrudite Istorie generală. Istorie universală Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Documente legislative. Surse legislative şi juridice Sociologie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Anglia Manual universitar Prezentare istorică Biologie. Ştiinţe biologice în general Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Situaţie economică Drept. Jurisprudenţă Macroeconomie Capital. Fonduri pentru producţie materială Economie. Ştiinţe economice Cercetări operaţionale Ergonomie Structură socială. Societatea ca sistem social Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Economie capitalistă Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică matematică Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Economie matematică Politică economică Conferinţe internaţionale Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Documente cu probleme, întrebări Sec. 19 Istoria Moldovei Oltenia Statistică. Demografie. Sociologie Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Control financiar Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţii civile în general Concurenţă economică Dinamică economică. Circuit economic Manual şcolar (Liceu) Doctrină economică marxist-leninistă Tratat Sisteme economice Statistică economică Ungaria Buget public. Buget naţional Buget naţional Afaceri Economie politică Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Globalizare Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Societăţi globale Jurisdicţie fiscală Dreptul muncii Probleme generale ale comerţului. Piaţă Preţ. Formarea preţului. Costuri Consumul produsului social Consum. Economisire. Gospodărirea bugetului propriu Consum la nivel naţional. Consum de stat. Consum social Economie industrială Economie socialistă Doctrine economice Bani Control bugetar Probabilităţi. Statistică matematică Dezvoltare economică Eficienţă economică Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Criză economică Terorism Econometrie Socialism Ramuri speciale ale dreptului Economie feudală Dinamică economică Export de capital. Ieşirea capitalului. Investiţii în străinătate. Fuga capitalului Tranzacţii de capital. Împrumuturi internaţionale. Mişcarea cpitalului Perfecţionare profesională. Instruire la locul de muncă Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Evoluţie economică. Dezvoltare economică Teoria investiţiilor Etape de dezvoltare economică Previziuni economice Relaţii comerciale Servicii. Servicii industriale Mişcare ciclică a economiei. Ciclu economic. Ciclu al afacerii Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii Curtea de Conturi Parlamentul European Politică agrară Multiculturalism Clubul de la Roma Futurologie Cooperare economică Economie globală Factori care influenţează evoluţia economică Bazele rentabilităţi. Principii economice. Calcul economic Carpaţii Orientali, Munţii Lucrări ştiinţifice universitare Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Politică economică pe domenii speciale Surse de energie Economie politică. Metodologie Teze şi lucrări academice Comisia Europeană Sector public Principiul subsidiarităţii Comunicare internă Principiul echivalenţei Economie internă Vis indian de pace şi prosperitate Publicații digitizate Publicații digitale Strategia de benchmarking Îmbunătăţirea performanţei România în structurile europene, obiectiv fundamental al relaţiilor sale externe Stabilitate şi integritate naţională Principii fundamentale comune Obiectivele majore ale României Factori interni care şi-au pus amprenta asupra demersurilor integrării României în Uniune Factori externi care şi-au pus amprenta asupra demersurilor integrării României în Uniune Naţionalism de tip european Acorduri de Asociere Criterii de convergenţă stabilite de Tratatul de la Maastricht Evoluţia indicatorilor macroeconomici ai României comparativ cu cei ai ţărilor aflate în cursa pentru aderare la Uniunea Europeană Elaborarea unei strategii pe termen scurt vizând modernizarea economiei româneşti Elaborarea unei strategii pe termen lung vizând modernizarea economiei româneşti Dificultăţi iminente ale trecerii la economia de piaţă Definire, evoluţie cronologică a principalelor documente cu referire la principiu Evoluţie cronologică a unor momente importante care marchează sensul principiului Principiul recunoaşterii reciproce Consideraţii privind aplicarea principiului Beneficiile aplicării Principiului Recunoaşterii Reciproce Banca Centrală Europeană Consiliul ECOFIN Terminologie de afaceri Metafore de culoare Cultura populară Strategii de promovare și comunicare Publicații EUP Publicații EUTB Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Publicații periodice digitale
Vă rugăm să schimbaţi parola