Biblioteca Universității din Pitești

Economie. Ştiinţe economice

Subiect Tematic: Economie. Ştiinţe economice
Lucrări: 211 lucrari in 218 publicatii in 5 limbi
Bazele economiei de: Dudian, Monica (Text tipărit)
Economie politică : Note de curs de: Stan, Gheorghe, economist; Ionică, Marin, prof. de management; Enoiu, Vasile (Text tipărit)
Cultura afacerilor : Modelul american de: Ionescu, Gheorghe Gh. (Text tipărit)
The Power of money - the money of power de: Krysmanski, Hans-Jürgen (Text tipărit)
Piemontul getic : Studiu de geografie economică de: Academia Republicii Socialiste România (Text tipărit)
Codul de procedură fiscală comparat 2006/2007 de: Măndoiu, Nicolae (Text tipărit)
Subiecte
Tipuri socio-economice de societăţi globale. Formaţiuni socio-economice Globalizare Management Metafore de culoare Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Manual universitar Servicii. Servicii industriale Lucrări ştiinţifice universitare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Elaborarea unei strategii pe termen scurt vizând modernizarea economiei româneşti Sec. 19 Civilizaţie. Cultură. Progres Economie capitalistă Stabilitate şi integritate naţională Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Drept. Jurisprudenţă Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Capital. Fonduri pentru producţie materială Comisia Europeană Publicații EUTB Perfecţionare profesională. Instruire la locul de muncă Economie globală Obiectivele majore ale României Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Consum la nivel naţional. Consum de stat. Consum social Criterii de convergenţă stabilite de Tratatul de la Maastricht Franţa Manual şcolar (Liceu) Acorduri de Asociere Metode Buget naţional Economie industrială Ştiinţe biografice şi înrudite Construcţii civile în general Doctrină economică marxist-leninistă Evoluţia indicatorilor macroeconomici ai României comparativ cu cei ai ţărilor aflate în cursa pentru aderare la Uniunea Europeană Definire, evoluţie cronologică a principalelor documente cu referire la principiu Psihologie Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Documente legislative. Surse legislative şi juridice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Cooperare economică Publicații EUP Factori interni care şi-au pus amprenta asupra demersurilor integrării României în Uniune Socialism România Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Publicații digitale Situaţie economică Principii fundamentale comune Limba franceză Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii Terminologie de afaceri Parlamentul European Economie socialistă Control financiar Evoluţie cronologică a unor momente importante care marchează sensul principiului Cultura populară Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Limba engleză Banca Centrală Europeană Preţ. Formarea preţului. Costuri Tratat Factori externi care şi-au pus amprenta asupra demersurilor integrării României în Uniune Dedicaţie şi autograful autorului Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Etape de dezvoltare economică Curs universitar Istorie generală. Istorie universală Afaceri Dezvoltare economică Transilvania Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Sector public Previziuni economice Criză economică Marketing Naţionalism de tip european România în structurile europene, obiectiv fundamental al relaţiilor sale externe Doctrine economice Clubul de la Roma Dinamică economică Ramuri speciale ale dreptului Cibernetică matematică Jurisdicţie fiscală Publicații digitizate Economie politică Tranzacţii de capital. Împrumuturi internaţionale. Mişcarea cpitalului Macroeconomie Consum. Economisire. Gospodărirea bugetului propriu Terorism Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Control bugetar Curtea de Conturi Eficienţă economică Economie. Ştiinţe economice Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Economie politică. Metodologie Documente cu probleme, întrebări Buget public. Buget naţional Dicţionar Beneficiile aplicării Principiului Recunoaşterii Reciproce Structură socială. Societatea ca sistem social Econometrie Ergonomie Mişcare ciclică a economiei. Ciclu economic. Ciclu al afacerii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Export de capital. Ieşirea capitalului. Investiţii în străinătate. Fuga capitalului Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Politică Matematică Multiculturalism Principiul echivalenţei Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Economie în general Economie mondială Surse de energie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Probabilităţi. Statistică matematică Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Consumul produsului social Sisteme economice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Dreptul muncii Carpaţii Orientali, Munţii Politică agrară Economie feudală Dificultăţi iminente ale trecerii la economia de piaţă Relaţii comerciale Bazele rentabilităţi. Principii economice. Calcul economic Strategia de benchmarking Dinamică economică. Circuit economic Evoluţie economică. Dezvoltare economică Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Probleme generale ale comerţului. Piaţă Prezentări istorice în sens strict Strategii de promovare și comunicare Elaborarea unei strategii pe termen lung vizând modernizarea economiei româneşti Comunicare internă Principiul subsidiarităţii Oltenia Ungaria Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Biologie. Ştiinţe biologice în general Concurenţă economică Prezentare istorică Publicații periodice digitale Cercetări operaţionale Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Vis indian de pace şi prosperitate Bani Limba română Generalităţi despre ştiinţele pure Consiliul ECOFIN Teste Teoria investiţiilor Teze şi lucrări academice Anglia Îmbunătăţirea performanţei Economie matematică Conferinţe internaţionale Carte 1901-1930 Statistică. Demografie. Sociologie Factori care influenţează evoluţia economică Sociologie Principiul recunoaşterii reciproce Politică economică Istoria Moldovei Politică economică pe domenii speciale Consideraţii privind aplicarea principiului Statistică economică Economie internă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Futurologie Societăţi globale
Vă rugăm să schimbaţi parola