Biblioteca Universității din Pitești

Metalurgie

Subiect Tematic: Metalurgie
Lucrări: 737 lucrari in 746 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Limba franceză Carte 1931-1960 Chimie Matematică Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Limba engleză Dicţionar Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba română Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Limba germană Optică Rezistenţă la coroziune Coroziune Durabilitate Cercetare ştiinţifică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Teză de doctorat Ţeavă de oţel Producerea şi conservarea alimentelor solide Chimie industrială Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Acţionări electrice Mecanica fluidelor Rezistenţă mecanică Automatizare Alezaj Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Chimie fizică Vibraţii mecanice. Acustică Lipire Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sulf Analiză chimică Metalurgie Maşini agricole Ştiinţa mediului înconjurător Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Rezistenţa materialelor Aliaj de aluminiu Aluminiu Zinc Cupru Nichel Zirconiu Produs sinterizat Carbon Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Enciclopedii Siliciu Produse laminate Aliaje de aluminiu Biologie Teoria modelelor economico-matematice Fontă Electronică Oţel Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dicţionar tehnic Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Industrie minieră Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mecanică Fizică nucleară Construcţii civile Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metale în general Acustică tehnică. Instrumente muzicale Aur Construcţia de maşini Economia energiei în general Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Informatică aplicată Structura materialelor Tratat Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Protecţia mediului Organizarea şi planificarea producţiei Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Formare. Modele, forme şi executarea formelor Tablă din oţel Oţel de construcţii Ecologie Tehnologie chimică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conferinţe Deformare plastică Magneziu Fosfor Arsen Tratamente termice Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Sisteme de aliaje Tratament termic Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Industria automobilelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Metale Cinetică chimică. Cataliză Tehnică Transport Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxidare Tehnologie mecanică Reactori nucleari Economia energiei Construcţii industriale Întreţinerea şi repararea utilajelor Plumb Cadmiu Mecanică aplicată Metalurgie feroasă Prelucrarea oţelului Comandă automată Protecţia materialelor contra coroziunii Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Fier Dicţionare multilingve Vibraţii (Mecanică) Procedee şi instalaţii de încălzire, topire şi rafinare Protecţia muncii. Securitatea muncii Oţel aliat Oţel inoxidabil Piesă forjată Analiză microscopică Dezvoltare durabilă Dicţionar român-englez Dicţionar de metalurgie Dicţionar de metalurgie francez-român Dicţionar de metalurgie german-român Dicţionar român-francez Ştiinţe aplicate Sisteme, metode şi echipament de reglare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Manual pentru liceu Aliaje neferoase Metale neferoase în general Electrochimie Electrotehnică şi electronică Abatere dimensională Tribologie Metalurgie fizică a anumitor metale Ultrasunete Titan Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Prelucrarea materialelor Ferocrom Vanadiu Modele matematice pentru cercetare operaţională Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Fontă turnată Oţel turnat Solicitări dinamice Tehnică în general Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Instalaţii şi uzine metalurgice Teorie Pulbere Repertoriu Uzură Materiale metalice Metalografie Metalurgie în general Prelucrarea metalelor Lagăr cu alunecare Mangan Polimeri Studiul materialelor Compoziţii şi mixturi chimice pentru scopuri tehnice Materiale. Materiale prelucrabile. Materiale tehnologice Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Materiale compozite Aliaje metalice Produse metalice Pulbere metalică Oţel refractar Materiale tehnologice Ştiinţa materialelor Fibre vitroase Matriţe Încercarea materialelor Metale preţioase. Metale nobile Eroziune Oxid de fier Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Călire Oţel lat laminat la cald Metale turnate Minerit Turnătorie Profile de oţel Influenţe fizice şi chimice. Coroziune. Rezistenţa la atacuri diverse Ingineria materialelor Aliaj cupru-staniu Amortizare Sudare prin presiune Reţele neuronale Materiale Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Spectrometrie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Materiale electrice Sudură electrică Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Tehnologia construcţiilor de maşini Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Prelucrare plastică Prelucrare prin aşchiere Tehnologii neconvenţionale Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Metale tratate termic Chimie in genaral Utilaje Aliaje feromagnetice Rezistenţă la solicitări mecanice Duritate Rockwell Mecanica ruperii Tratamente termochimice Constucţii civile Metale şi aliaje cu proprietăţi termice deosebite Aliaje de titan Cavitaţie Cabluri Oţel pentru piese turnate Proprietăţi metalurgice Oţeluri în zguri Rafinare. Barbotare. Tratare Oţel în general Aliaje Siderurgie Chimie în general Lucrări ştiinţifice universitare Producerea şi elaborarea oţelului Procese de turnare continuă Procedee metalurgice Tixoformare Tixotropie Cabluri din oţel Pulbere, granule, alice din metal Organe de asamblare Aplicaţii Software Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Ferotitan Industria petrolieră Duritate Brinell Materiale monolitice Circuite imprimate Spectroscopie Mössbauer Maşini pentru curent continuu Oţel beton Piesă matriţare Optimizare matematică Aluminat de Zinc Pigmenţi metalici Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Aliaj de staniu Nitrurare în plasmă Durificare cu azot Conducte.Ţevi Teoria automatelor Ţevi de oţel fără sudură Ţevi sudate Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Fricţiune Publicaţii universitare Materiale şi proprietăţile lor Tehnologii în construcţia de maşini Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Catalog de fişe tehnice Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Fizica metalelor Procese tehnologice Compozite Argint Electroliză Niobiu Tantal Metode de analiză spectrală Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Oxid de staniu Procedee şi utilaje metalurgice Structuri metalice Feromangan Sănătate în muncă Fontă maleabilă Molibden Steel industry and trade Steel Acier Industrie et commerce Aciéries Electrotehnică. Dispozitive electronice Recipiente sub presiune Maşini asincrone. Maşini cu inducţie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Eroziune prin cavitaţie Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Oţel rezistent la coroziune. Oţel inoxidabil Metale carburate Cavitaţie vibratoare Tratamente Duplex prin carburare Nitrurare Integritatea suprafeței Rezistența la rupere Viteza de coroziune Materiale structurale Mecanisme de defectare Îmbinări la tuburi, ţevi, furtune Dezvoltare sustenabilă Aliaje de zinc Publicații digitizate Şaibe Fibre metalice Dispozitive de deschidere şi închidere activă a conductelor. Armături Cu-Zn-Al Disipare mecanică Termografie în infraroșu Publicații digitale Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Tablă din cupru Tablă din zinc Benzi de aliaje Aliaj cupru-zinc Bare hexagonale Bare dreptunghiulare Bare extrudate Bare rotunde Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Bare pătrate Aliaj cupru-aluminiu Maşini-unelte Bronz de aluminiu Oțel calibrat Oțeluri Adâncimea stratului cementat Analiza diferitelor substanțe. Control analitic în condiții de producție Fonte și oțeluri Metalurgia feroasă. Fier și oțel Mangan metalic Grape, boroane Folie de Cu Garnituri din cauciuc celular Ferofosfor Oțeluri carbon Oțeluri aliate Sulfat de fier Semifabricate din bronz Sîrmă zincată Acoperiri nemetalice Oţel carbon Piese matrițate din Cu Aliaje de Cu Piese matrițate din Al Silicocalciu Ferosilicomangan Oțeluri laminate Încercarea metalelor Publicații EUP Aliaje cupru-zinc Prelucrări metalurgice Ingineria degradării materialelor Proprietățile materialelor Bieletă de direcție Stas-uri digitizate Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Biologie Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Conductori din metal sau aliaje metalice Supraconductori Stocare magnetică Supraconductibilitate Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Prelucrarea, tratamentul și finisarea metalelor în general IBUP Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Reactoare nucleare de generație nouă Siguranța autovehiculelor Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Fizica suprafeţelor și interfețelor Fizica filmelor subțiri, dendridelor Cermeți
Vă rugăm să schimbaţi parola