Biblioteca Universității din Pitești

Literatură

Subiect Tematic: Literatură
Lucrări: 2338 lucrari in 2360 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Măştile lui Swift Ezitare Limbaj caragialesc Interpretare postmodernistă Soartă Literatură universală Prometeu înlănțuit în scrierile lui André Gide Literatură postmodernă Lagăre de război Apariția genului "comic mediu" Curente literare Tezaur multilingv Romanul "Voss" Problema cuplului Conceptul de caritas în "Povestirea morarului" Romanul "Baltagul" al lui Mihail Sadoveanu Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Decadenţă Etnologie. Etnografie Lipsa acută de comunicare Romanul modernist Romanul "Valurile" al Virginiei Woolf Almanahuri Analiza sensului metaforic Patriotism flagrant Experimentalism Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Obscuritate Provizorat Enciclopedia sec.19 şi începutul secolului al 20-lea "The Education of Henry Adams" a lui Henry Adams Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Proxemica privirii în literatură Multiculturalism Autobiografie fictivă Scrieri ale lui Proust Spirală Scrierea "Pour un oui ou pour un non" a Nathaliei Sarraute Politică socială Semantică structurală Limbaj Presupunere Educație militară Coincidentia complementarum Discurs publicitar Sinele în opera lui Beckett Fragmentaritatea lumii Romanul "Oraşele scufundate" al lui Felix Aderca Combinaţii tezaur-clasificare Criză Profesorul Prospero din "The Tempest" Activitate şi tehnică literară. Scriere. Editare. Oratorie Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Referințe geografice și de arte vizuale Individual Literatură latino-americană Relații culturale româno-americane Teatralitate cu Grace Paley Cuvânt Literatură Lingvistică cognitivă Problematică pedagogică Scrieri moderniste din a treia decadă a secolului al XX-lea Creativitate şi angajament filozofic Călătorie imaginară O fiinţă iubită abandonată Literatură britanică Cartea autobibliografică "Memoriile unei fete cuminţi" a scriitoarei franceze, Simone de Beauvoir Imperialism Profetul - purtător al unui mesaj de salvare a comunităţii Integrare a Eului individual şi poetic Cartea ''Les Songes et les Sorts" a autoarei, Marguerite Yourcenar Poetica modernă a lui Mircea Streinul Drepturile şi evoluţia roboţilor Reacții negative Romanul "Pacientul englez" al lui Michael Ondaatje Dinamica structurii secvențiale romanice Interpretarea gestului zeiţei Gaia care îl ucide pe Cronos Europa Academia Română Paralelă între Victor Hugo şi Mihai Eminescu Criticul român, Sorin Alexandrescu Israel Adevăr ficţional Învăţământ superior Critici despre cartea "Ulise" al lui James Joyce Plato Tradiţii creştine Ticălosul și eroul Patriotism Balada "După melci" a lui I.Barbu Tehnologia traducerii Dialectologie Tradiția europeană în Lumea Nouă Feminitate Procedee sintactice repetitive Proiect hermeneutic de tranziție Relaţia între specia umană şi natură sau divinitate Literatură populară. Folclor literar Învăţământ Model arab Rememorarea trecutului unei bătrâne aflată în pragul morţii Perioada interbelică Căutarea identităţii Scriitura lui Panait Istrati Motivul metamorfozelor Cartea "Omoo" a lui Herman Melville Procesul de lectură Imaginea lui Napoleon în literatura germană Alegorii ale lecturii Critică literară feministă Profan Importanţa culturală a literaturii Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Intuiţie critică Cartea-spectacol "Poveşti de dragoste la prima vedere" Geocritică Transtextualitate Strategii discursive Romanul "Spuma Zilelor" al lui Boris Vian Om de seamă Critică despre W.Porzig Romanul ''Aujourd'hui les cœurs se desserrent" al scriitoarei franceze, Pascale Roze Neologisme Limba americană Publicații EUTB Scrisori filozofice Analiză de text Oroare de a rosti nume Jurnalistică Călătoria lui Don Juan prin secole Simțul umorului englezesc Romanul contemporan american Libertate Gândire obsesivă Umorul în opera lui Ion Creangă Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Critică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Personalitatea lui Emil Cioran Roman-parabolă România Metode psihologice Premiul Goncourt Relaţie autor-cititor în sec. XVIII Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Critică tematică Jurnale de război Structuri elementare semnificative în poemele autoarei, Marie de France Particularităţi stilistice ale textelor din scrierile lui Forster Psihologia lecturii Jurnalul autoarei Zlata Filipović Călătorie spre neant Primul roman "The Voyage Out" al Virginiei Woolf Principalele coordonate ale vieţii şi activităţii lui Ion Heliade Rădulescu Literatură latină clasică Ghicitori Metafora Tensiunea dramatică și comunicarea teatrală în piesele de teatru ale lui Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Holocaustul ca teatru de acţiune al romanului Ceremonial Cartea "Promenade à la Villette" a lui Jean Rouaud Gen epistolar Cristalizarea gândirii ştiinţifice Roman de mistere Diferenţe între un text electronic obişnuit şi un hyperlink Opera dramatică a lui Jean-Paul Sartre Violenţa în scrieri literare Frustrarea de a nu fi cunoscut experienţa maternităţii Spiritualitate Literatura totalitarismului comunist al Europei de Est Caracteristici care definesc alter-identităţile Narațiune intertextuală Alcibiade Romanul "Craii de Curtea-Veche" al lui Mateiu Caragiale Expresivitate poetică Analiza textului Obediență Universalitate Feminism american Emancipare irlandeză Romanul "Câinii negri" al lui Ian McEwan Copilăria aventuroasă în romanul "Le Grand Meaulnes" a lui Alain Fournier Comedia "Detectivul particular" a lui Peter Shaffer Sec. XX Sec. 20 Influenţă Dicţionar de autori Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Feminism. Femeile şi societatea Definiţia mitului Tradiție medievală în comedia lui Geoffrey Chaucer Ideologie Poemul epic "Paradisul pierdut"al lui John Milton Jurnalele scriitorului Radu Petrescu Albion Opera lui Conrad Text tradițional Orizontul dramaturgiei de investigare a omului în cadrul dramei eului Identitatea ascunsă a omului Spaţiul care creează personajele Personajele care creează spaţiul Filme de război de după 1945 Aristotelism Scrieri intime Bine şi rău Problematica plurivocităţii dorinţei din romanul elin şi latin Studii critice Autobiografie Romanul "Copiii din miez de noapte" al lui Salman Rushdie Scriitorul don Luis de Góngora Comunism Poezie multimedia Cristalizarea gândirii filosofice Arta barocă Expresii şi citate celebre Poetica lui Aristotel Căutarea de sine a personajului principal Piesa "Conu Leonida faţă cu reacţiunea" (1880) Simbolismul hieroglifei Roman epistolar Dialog cultural Literatura limbilor individuale Literatură franceză din Belgia Ralph Waldo Emerson despre cultura americană Scriitori Încadrarea unanimă a lui Ion Pillat în mişcarea tradiţionalistă Critica românească Piteşti Povestiri. Legende. Basme Traducere literară Cartea epistolară "Istoria ieroglifică"a lui Dimitrie Cantemir Opera lui Andreas Gryphius Analiza doctrinei politice a gânditorului florentin Cei 12 apostoli Publicaţii universitare Literatură postcolonială din Africa Credinţă (Religie) Romanul "În căutarea timpului pierdut" al lui Proust Poezia lui Octavian Goga Emanciparea femeii Prima parte "General Prologue" din cartea "The Canterbury Tales" a lui Geoffrey Chaucer Sublimul Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Tema călătoriei Investigaţie psihologică Electism Limba română Poeme Opera lui Edgar Poe Intertextualitate Personaje din "Sir Gawain și Cavalerul Verde" Personalitate depresivă Condiţia individului în lumea modernă Retorică Publicaţiile Academiei Române Dialogul morților Romanul "Shadows on the Rock" al scriitoarei, Willa Cather Modele mentale Teorie literară Literatură americană Dramă Presă Didactică Dialog Roman modernist Visul american Caracter de mască Lingvistică generală Romanul satiră "Catch-22" al lui Joseph Heller Epoca Victoriană Simbolism Opinii ale unor critici renascentişti despre cum trebuie scrisă tragedia Romanul "Inima întunericului (Heart of Darkness)" al lui Joseph Conrad Scrieri istorice Contribuţia expresionismului la reforma esteticii teatrale Conceptul de iconicitate Comportament social Suflet Legătura cu transcendentul Poemul epic "Eneida" al lui Vergilius Scriere despre istoria şi cultura franceză Realitate poetică Rezultatele unui grant CNCSIS Corespondenţă Personaje din romanul "Craii de Curtea-Veche" Cercetări Internaţionalism Multiculturalism vs. pluralism Topografie proustiană Colonist Sec. XVII Secolul XIX Cosmogonii transformate în teogonii şi filozofii Cunoaştere Educație Analiza unor personaje din opera flaubertină "Madame Bovary" Alegere Evaluarea soluției woolfiene Alteritatea în publicaţii Proza lui Anton Holban Privilegiile copilăriei Analiza conceptului de frumuseţe corporală Hieroglifă Literatura exilului Subabilități de lectură rapidă Poezie americană Romanul "Culorile sângelui" al lui Mihail Diaconescu Soluţii iconografice Manual pentru liceu Semantică Revista "Familia" (1864-1906) Perspectivă mitocritică Analiză Sistem educaţional Comunicare interculturală Exilul Miteme Definiţia simbolului Poeţi ai şcolilor lirice Dar Mâncare Anxietate Sămănătorism Academii Protagonişti mincinoşi Imaginea în scrierile lui Charles Perrault Teoreticianul Michel Foucault Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Romanul "Al doilea mesager" al lui Bujor Nedelcovici Proverbe franceze Parabolă Sete de renaștere Opera lui Mihai Ralea Corespondența lui George Barițiu Scrieri ale lui André-Marcel Adamek Elementele poeticii lui Haşdeu Definiţia caragialismului Aspecte umoristice Formule dramatice Romanul "Pământ şi stele" al lui John Steinbeck Semantica intensivă vs. extensională a ficțiunii Funcții contextuale Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Teorie Literatură romantică și post-romantică Comunicarea simplă Teatrul Pigalle Literatură de călătorie Teoria genurilor Subtext Filosofie Romanul "La Paysanne Pervertie" (1784) Volume publicate de Mihail Diaconescu Recurenţa tipologiei caragialiene în proza scriitorilor "Şcolii de la Târgovişte" Psihologia personajelor în scrieri literare Elemente coloniale Melodramă nautică Semnificaţia pantofului Cenuşăresei Identitate Cercetători români de toponimie Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Spaţiul identităţii irlandeze în contextul revoltei lui Hugh O'Neill Stilistică generală Romanul "Tess of the D'Urbervilles" al lui Thomas Hardy Problema identităţii în literatura exilului Existenţialism Chrétien de Troyes, creatorul romanului francez modern Evoluţia tragediei din Antichitate până recent Revista Junimea literară Sec. XVIII Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Opera lui Dumitru Velea Metodă de analiză literară Lucrările Congresului 2005 Moştenire culturală Ontologie Poziţia în ierarhia socială Mit christic Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istoria civilizaţiilor Aniversarea profesorului Ştefan Munteanu Imaginea poetului Secolul XVIII Poeziile lui Eminescu Arta fugii ca poetică a romanului oniric şi autoreferenţial Adaptări ale Sandei Manu a versiunilor românești din două drame ale lui Eugene O'Neill Tehnici de citire Fantoma Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Simbol hieroglific eminescian Piesa "Arhitectul şi Împăratul Asiriei" de Fernando Arrabal Geografii imaginare Poezia lui R.S.Thomas Scrieri ale lui Patrick Mondiano Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Călătorii Anafore Valori feministe Secol XX Globalizare Dramă britanică modernă Filosofie. Sociologie Roman de auto-ficțiune Elegii Poemul eminescian Luceafărul Volumele "Istorie trăită" ale lui Paul Niculescu Mizil Spațiul nedeterminării vs. gen Primul roman în limba engleză scris pe teritoriul Republicii Sud-Africane Romanul epistolar "Legături primejdioase" al lui Choderlos de Laclos Literatură română interbelică Drept Nuvela românească paşoptistă Imagini ale intelectualului în ficțiunea lui Flannery O'Connor Criză maritală Istoria populaţiilor italice Analiză în jurul axei mistice Generaţii literare Scrierea "La chambre des enfants" de Louis-René des Forêts Regim nazist Tragedia clasică greacă Analiza structurii narative a romanului "Vineri sau limburile Pacificului" a lui Michel Tournier Melodrama în Anglia Manifestul literar Simbolul deșertului Spațiu rural Personaje considerate stereotipuri ale rataţilor şi ai eşecului Literatură italiană Publicații digitizate Critică despre Eugen Lovinescu Romanele lui William Golding Tradiţionalism Mitul eminescian Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Judecată valorică Romanul "A Passage to India" a lui E.M. Forster Folclor literar Experimentare Eseu literar Alegeri ideologice Identităţi feminine Interpretare Obsesie Hotel Croix de Malte Ascultând tăcerea Strategii de evidenţiere cu efect de inducerea literarităţii Satana - prototipul romantic al rebelului Corespondența dintre G.I.Ascoli şi B.P.Hașdeu Români Personaje din roman Națiuni și deșert Departamentele administrative ale bibliotecii Narativitate Concepţia lui Publius Cornelius Tacitus despre istorie Moartea şi viaţa Violenţa sacră Bibliografie licență FTLIA - Artele spectacolului (Actorie) Istoria unui mit cultural Integrare dublă Ambivalenţa în iubire existentă în sonetele lui W. Shakespeare Narator Marginalitate Literatură daneză Metadiscurs Critică literară despre scrierile Mitei Kremnitz Mituri Opera scriitoarei belgiene Dominique Rolin Construcția auditorului Antichitate Opera anonimă "Sir Gawain şi Cavalerul Verde" Povestirea "Aventurile lui Gordon Pym" a lui Edgar Poe Poemul "Abercuawg" al lui R.S.Thomas Ciclicitatea timpului Opere şi antologii Lectură comparativă Dezavantajele copilăriei Sec. XII Manual şcolar Romanul lui Edgar Poe "Aventurile lui Gordon Pym" Teologie Maxime, cugetări Istorie literară Metacaracter Cartea "Typee" a lui Herman Melville Secolul al XIX-lea în Anglia și Franța Sociologia literaturii Profesorul Holofernes din "Love's labour lost" Utopii contemporane Deconstrucţie Săptămânalul umoristic "Claponul" Poezia eminesciană Umor englezesc în versuri Conferinţe ţinute la tribuna Ateneului Român Lovitură Doamna din drama "Cruciada copiilor" a lui Lucian Blaga Premiul ''Pulitzer" Literatură spaniolă Opinii critice cu privire la romanul "Ulise" al lui James Joyce Poem dramatic "The Vision of Delight" Dramaturgie Model vestic Graniţă disciplinară între ficţiune şi istorie Poveşti. Povestiri Cultura germană Artă. Recreere. Divertisment. Sport Paralelisme sintactice Narator al enunțului Vintilă Horia, Valer El ori Ea Tezaur de termeni Persoane Creatorul culturii minore Poezie simbolistă românească Filosofie morală Polifonie Metafora ontologică eminesciană Feminism Drama urbană irlandeză Schitul Trivale Piesa "Visul unei nopţi de vară" a regizorului britanic Adrian Noble Piesa de teatru "Iphigénie" a lui Jean Racine Mijloace stilistice cu nuanţe hedoniste Poezia lui Nichita Stănescu Arta nuvelei Valori estetice Naraţiunea lui Umberto Eco Codificare culturală Sociologie Viaţă mondenă Victorianism Spaţiu mitic Exemplu de personalizare a discursului publicitar Procedee prin care se realizează ideea de călătorie în muzică Analiza semiostilistică a prozei lui Mircea Eliade Scurtă povestire "Mama" a autoarei Grace Paley Al Doilea Război Mondial Romanul "Perceval" al lui Chrétien de Troyes Conceptul de parodie Act demiurgic Primele opere laice ale culturii româneşti Recenzie Rolul Intelectualului în anii '80 Literatură rusă Limba franceză Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Avangarda românească Personajul, Manuel B. Manuel, din piesa de teatru "Insula" Analiza complexelor resorturi de la baza romanului "Între acte" al Virginiei Woolf Valori culturale Lirică barbiană Romanul "Jude neștiutul" al lui Thomas Hardy Literatură franceză contemporană Disociere Scene satirice Mitologie populară Atributul muzicii ca factor educativ, civilizator Turnul Babel Portret filosofic Congresul Internaţional al Scriitorilor pentru Apărarea Culturii Romanul românesc cu principii inovatoare postmoderniste al lui Constantin Stan Romanul '''Străinul' al lui Camus A. Cultură şi civilizaţie Cum este văzut spaţiul în scrierile lui Pavel Dan Bibliografie licență FSESSP - Jurnalism Critică literară despre impresionism Educaţie. Învăţământ Melancolie şi reverie Romanul "Zgomotul şi furia" a lui William Faulkner Nuvela "Fard" Analiza ultimului volum de jurnal intim al scriitorului Bujor Nedelcovici Prisăcar Motivul mării în publicaţii ale lui Anton Holban Demascare Între carnal şi spiritual oscilaţia este încă vie Trăirea morală şi valorile corporatiste Călătorii intertextuale Inovație modernistă Conștientizare prin scris Volumul de versuri "Lauda somnului" al lui Lucian Blaga Structură lingvistică Spectru Înviere prin spiritualitate Textul chaucerian Utopie Mase Obsolescență Ştiinţe sociale Demers parodic Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Publicaţii periodice şi seriale Intelectualitatea română din Transilvania din perioada secolului al XIX-lea Filologie Romanul "Note asupra unui roman neterminat" al lui John Fowles Subiect pamfletar şi obiect pamfletat Modernism și postmodernism Proza lui N.Filimon Drama "Anton Pann" a lui Lucian Blaga Scriere. Editare. Oratorie Tipuri de călătorii muzicale Text în limba engleză veche Romanul idilic "Aucassin et Nicolette" al unui autor necunoscut Carte Povestiri Conștientizare prin scrisori Frumuseţe Romane postbelice Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Pragmatica discursului literar Critică feministă Drame existenţiale Schimburi de profesori și studenți Analiza romanului "Ultimii" al scriitorului Bujor Nedelcovici Tipologizare Prieten Direcţie neomodernistă Turbulență Liban Miez panoptic Exerciții de stil în scrierile lui Raymond Queneau Suprarealist Romanul românesc modern Volumul de poezii ''Défense de savoir" al lui Paul Éluard Alteritate agresivă Literatură irlandeză Spiritul omului Biografie Predarea şi învăţarea limbii engleze Povestiri scurte. Nuvele Lingvistică textuală Poetica lui Théodore Cazaban Metode de lectură. Tehnica lecturii. Comportamentul faţă de carte Inorog Romanul "Posesiune" al lui A.S.Byatt Rai Romanul "Jocul cu mărgele de sticlă" al lui Hermann Hesse Vervă polemică Personajul ionescian Fantezie Romanul "Magicianul" al lui John Fowles Prietenie Castor Mituri ale originilor în romanul "Dumnezeu s-a născut în exil" a lui Vintilă Horia Teoriile lui Henri Bergson Nuvela modernistă Destinul literar al unui apatrid Structură semantică Publicaţii periodice Circularitate Tragedie în cinci acte "The Cenci" Elemente contrastante heraclidiene în scrierile lui Blaga şi ale lui Yeats Ambianţă socială şi politică Colonizat Poezia britanică Publicaţii seriale. Periodice Scriitorul Aubrey Beardsley și cultura Fin-de-Siècle Istoria unui sat oltenesc Activitate şi tehnică literară Imaginea eminesciană a mării Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Cartea "Rapsodia romană" a lui Dominique Fernandez Literatură pentru copii Bucureşti Criza limbajului într-o lume în derulare Conceptualizări provizorii Omul paradisiac Proverb şi zicală Simbolul treptelor Problematica darurilor Abordare istorică Romanul "În preajma revoluţiei" al lui Constantin Stere Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Romanul proustian Reprezentări literare din evenimente istorice Cultură literară Gramatica limbii române Soarta femeilor angajate în secolul al XIX-lea în industrie Romanul comedie "Sour Sweet" al lui Timoty Mo Romanul ''Tobie des marais" al scriitoarei Sylvie Germain Viziunea pacifistă a lui John Dos Passos Instituționalizarea literaturii Expresionism Jurnalismul românesc feminin Romanul "Heinrich von Ofterdingen" Opera cioraniană Antropologie fiziologică Aventură poetică Perspectivă gnostică Afirmarea statului laic Alegoria în cărţile populare Eseul "Complexul Ofeliei" al lui Dumitru Radu Popescu Autoficţiune Opera lui Albert Camus Nevoia unei elite Ironie Reabilitare Poezie carcerală română Teatru Analiza solilocviilor lui Hamlet Stil proverbial Fragmentarism Piese de teatru Simbolism francez Spaţiul transilvan în lirica lui Aron Cotruş Istorici Ficţiunea lui John Fowles Bibliografii Antichităţi Studii culturale Traduceri Incursiune în lumea florilor Destinul intelectualului filolog în epoca totalitarismului postbelic, în romanul "Deadline" al lui Constantin Stan Retorica oralităţii Teoria, studiul şi tehnica literaturii Opera lui Antoine de Saint-Exupéry Dialoguri suculente Parodii Folclor comparat Roman francez de ficțiune Prolepse Apa Corp Limbajul poetic al lui Nichita Stănescu Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Aspectul feminin Periodic 1901-1930 Analiză stilistică Scrieri ale lui Alecu Russo Jansenism Biculturalism Evoluţia mentalităţii româneşti pe parcursul a două secole Criterii de clasificare a epitetelor Memorie Adevăr istoric Literatură engleză modernistă Hispanistică românească Genova Mentalitatea secolului al XIX-lea Literatură australiană Piesa de teatru "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" a lui Tom Stoppard Umor Limitele omului Moarte Depășirea de sine Comunicare Postmodernism Terminologie literară Cristianism Cultul zeiţei Isis Romanul erotic "Le Paysan perverti" (1775) Traume emoţionale Statul de drept Literatură greacă Poezia ludică Călătorie către sursele scrisului Filosoful francez Jacques Derrida Eufonie Poezia "Luceafărul" a lui Mihai Eminescu Imigrație Structura operei dramatice Concepţia sadoveniană despre timp istoric Cultură filosofică Literatură franceză "Album macedo-român" de V.A.Urechia Umanism Ficțiune autobiografică Referinţă bibliografică Elemente tragice în teatrul contemporan de limbă engleză Figuri de stil Sistem de valori Victorian Individ modern Trilogie familială Masculinitate eșuată Bille Corinna Arhetipuri comportamentale Studii, articole, prezentări Texte teoretice Literatură de ficţiune Romanul "Le bonheur a la queue glissante" scris de Abla Farhoud Furturi Culegere de texte despre universul familiei Ironia politică în opera lui Grigore Alexandrescu Identităţi creole Sens literal Sec. 18 Societate Cercetare literară Reconfigurare Studii literare Parodie Poezia lui Alexandru Depărăţeanu Mitul lui Prometeu în secolul al XIX-lea Limba greacă veche Wallenstein, un poem dramatic Epistolar Umanism european Proiecția sinelui în dimensiunea spațială Balcani Sonetele lui Shakespeare Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Paradox Personajul Tess care-şi ucide seducătorul, pe Alec D'Urberville Discurs fragmentat Descântece Visul (anti) american în teatru Senzualitate şi metaficţiune Inversiune Cultura şi civilizaţie Sec. XVIII- XIX Cârtiță Perspectivă unitară asupra vieţii soldaţilor şi a generalilor Emoţiile Frescă socială Bibliografie Școala Doctorală Filologie Teză de doctorat Literatură istorică Opera literară a lui Thomas Hardy Metafizică în general. Ontologie Femeia nouă Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Romanul "Răscoala" de Liviu Rebreanu Personaje literare Lectura Bibliei în Evul Mediu Imaginea femeilor Stil poetic Autor-narator-personaj Epoca victoriană Corespondenţa lui I.L.Caragiale Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Figura unei dictatoare într-o ţară imaginară din Europa centrală Romanul "Copilul-Meduză" al scriitoarei Sylvie Germain Comentarii literare Vocabular Conceptul de subiectivitate Dicotomie Stilistică Factori etici Povestirile lui Isaac Asimov Textualitate Metoda prin care Publius Cornelius Tacitus a expus faptele istorice în scrieri Biblia de la București (1688) Importanță teologică Cronică Criticul şi lectorul, Nabokov Vladimir Semnificație națională Profesorii şi metodele lor de predare în opera lui Shakespeare Dragoste Carte 1901-1930 Cuvinte cu implicaţii estetice Domeniul de doctorat: Filologie Bibliotecă Breasla ca formă de cult Dezintegrare Nuvela realistă "Șoareci și oameni" a lui John Steinbeck Periodice din Transilvania Simboluri ale existenţei automate şi alienate Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Simboluri sacre Simbol cromatic Sec. XX - XXI Figura Profetului Existenţă Educaţie Cultură Scufița roșie Producţii teatrale Bibliografie selectivă Opera lui Kazuo Ishiguro Libertatea presei în scrierile lui George Barițiu Distribuirea premiilor, recompenselor Scrierile lui Mircea Eliade Bucureşti, Oraşul Paradigma căilor ferate Modele de activități Cititor ideal Argumentaţie Tipologia caragialiană Discurs Literatură română Mituri. Legende. Basme Prima scriitoare sud-africană de recunoaştere internaţională Scrisurile filosofice ale lui Voltaire Text sadian Romanele anilor '60 Roman rural feminin Reprezentarea cavalerismului în Evul Mediu Romanul "Metamorfozele" al lui Apuleius Privare interioară Literatură populară Proza lui V. Voiculescu Biblioteconomie Povestea unei ferme africane, roman Comparaţie între opera lui Thomas Hardy şi a lui John Fowles Pescuitul Caragiale în scrierile lui M.H.Simionescu Revoluţie industrială Critica textului Studiul "A double spirit of teaching: what Shakespeare's teachers teach us" al Patriciei Winston Tehnică Reţea Cartea "La Musique consolatrice" Poemul "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" ("O aruncare de zar nu va desfiinţa hazardul") Cartea "Divanul" a lui Dimitrie Cantemir Spațiile migranților Promovarea cultului şi culturii traducerii Literatura şi spiritul ştiinţific Tradiţia empirismului englez Decodarea particularităţilor estetice din poezia "Psalm XLI" Tehnici narative în romanele scriitoarei Dominique Rolin Volume ale jurnalului lovinescian Responsabilitate Oboseală Domnul K. eliberat, roman Basme Critică de Samuil Micu despre traducerile Bibliei în limba română Fenomen social Romantic Analiză textuală Opinie jansenistă asupra lumii și a tragicului Destin Bibliografie Filosofia secolului XX în Franța Civilizaţie. Cultură. Progres Fantasticul din literatură Renaşterea Lirica lui I.Vinea Operă istorică Daruri oferite Piese în dramaturgia engleză din secolul al XIX-lea Slavă și declin al mitului literar, Don Juan Persuasiune Meditațiile poetice ale lui Lamartine Literatură română postmodernistă Realizarea Machiavelliană Cărţi Slavă Scrierile lui Nicolae Milescu Personajul feminin Molly Bloom Simboluri semnificative în visul lui Raskolnikov Roman picaresc Don Quijote Dezvoltare culturală Caracter american Modernism Opera lui Ion Creangă Clytemnestre Pasiune Poezie românească postbelică Romanul "Vineri sau limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Călătoria la bilingvismul sexual în scrierile lui Michel Tremblay Ficțiune britanică postcolonială Societatea literară "Junimea" Miscelanea Opera lui Pavel Dan Temă biblică Romanele Virginiei Woolf Schimbarea paradigmei sociale Creaţia lui Ion Druţă Dublu cod Studiu Critică literară franceză Limbaj poetic fără frontiere Poezia "An die Schwester" a lui Georg Trakl Ashbery John Rezistenţa anticomunistă Călătorie reală Ştiinţe Proză Romanul lui Marcel Proust Expresionismul lui I. Vinea Schema unui cadru interacțional Adgar Intertext Personaje aflate în imposibilitatea de a se adapta Comparaţie între două opere de ficţiune Forme de redare ale mitului Evoluția comediei franceze după moartea lui Molière Sec. XVI- XVII Nefiinţă Ioan Groşan în paradigma postmodernistă românească Repertoar Teze de doctorat digitizate (loading) Limba română literară Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Corpuri colective Parteneriate Literatura anilor '70 Literatură de consum Echivalențe Basmul universal modern Romanul "Ambasadorii" al lui Henry James Aspecte narative în romanul "Străinii din Kipukua" al lui Valeriu Anania Tragedia shakespeariană "Hamlet" Semnificaţiile costumului în sfera socială Înger romantic Curente realiste. Realism obiectiv. Naturalism. Reprezentare exactă, detaşată Cartea "Hoelderlin şi Revoluţia din Franţa" a lui Pierre Bertaux Critică literară finlandeză Psihologie Organizare discursivă a unui extras dintr-un dialog teatral Comparaţie între CIORAN şi EMINESCU Epopeea "Cartea nopţilor" a autoarei Sylvie Germain Fontenelle Labirint Intelectual Interviu destinat unei reviste editoriale spaniole Ficțiune postmodernistă Comedii romantice Poezia academică Literatură religioasă Căutare postmodernistă a sinelui Poeme sacre Puritatea sentimentului în sonetele lui Petrarca Postmodernist Scrierile lui Nicolae Filimon despre călătorii Periodice interbelice Piesa "Hamlet" Identități culturale în ficțiunea lui Henry James Căutarea unei spiritualităţi creştine Lingvistică şi limbi Viaţa și opera lui Stendhal Studii Proză paşoptistă de limbă germană din Ardeal Etnografie Teatrul lui Heiner Müller Conceptul de mit Literatură ştiinţifico-fantastică Interpretare. Traducere Problema prezumtivului în literatura de specialitate Satul în literatura română Nuvele Satyriconul Influenţa industrializării Regimuri dictatoriale Literatură română veche Voci marginalizate Teoria lecturii Romanul autobiografic "Fii și îndrăgostiți" al scriitorului englez D. H. Lawrence Modernism subiacent Alchimie semantică Convenţii literare Imagini autobiografice în opera scriitoarei Dominique Rolin Romanul "Alice în Ţara Oglinzilor" al lui Lewis Carroll Rolul filosofului Opera lui Joseph Conrad Critica lui Eugen O'Neill Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Continuitate editorială Realism Organizare relaţională Epistemologie literară Căutarea lui Dumnezeu Literatură engleză Poezie romantică Tortură psihică Omagii Parodiere Subabilități de lectură lentă Proză narativă engleză Structură formală Comunicarea complexă Limbaj teatral Poeziile lui Gerard Manley Hopkins Tipărituri româneşti din secolul al XVI-lea Clasificarea mitului Literatura migrantului Valori tradiționale feminine Analiza unor personaje din opera flaubertină "Educaţia sentimentală" Mediere Evoluția romanului francez în secolul XX Tăcere Text frielian Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Teatru modern Imagine Estetica reclamei Romanul "Crimă şi pedeapsă" al lui F.M. Dostoievski Romanul "Ciocoii vechi şi noi" al lui Nicolae Filimon Funcţia refulatorie a textului Literatura Americii Latine Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Poezie. Poeme. Versuri Traducerile în limba engleză ale creaţiei eminesciene Personalitate obsesivă Seducție și feminitate Marin Preda şi Augustin Buzura Valoarea culorilor în romanele scriitorului turc, Orhan Pamuk Indice bibliografic Societatea românescă Polisindet Romanul "Nodurile de argilă" al scriitoarei Lucette Desvignes Literatură română şi comparată Teatru al absurdului Civilizaţie Tragedie a limbajului Tom Jones, roman Proză românească Vers eminescian Definiţii ale tragediei Epic Locul unei anumite opere în sistemul tradiţiei literare Revelaţie Simbolistica Opera "Din jale se întrupează Electra" a dramaturgului american Eugene O'Neill Sonetul "Une dentelle s'abolit" a lui Stéphane Mallarmé Literatură poliţistă Poemul Memento mori al lui Eminescu Viziune religioasă Cristalizarea gândirii politice Sentimentul de jale în poezia lui Goga Matrice metaforică Critică literară greacă Eseuri Versiuni ale piesei de teatru despre Galileo Galilei ale lui Bertold Brecht Proverbe şi zicători Romanul "Ferestre zidite" al lui Alexandru Vona Ochi Imaginea societăţii Mister Romane - parabolă Infern Teoria traducerii Imaginar românesc Eroi flaubertieni Relaţia mișcare-aspect Sec. XIX Mhudi, roman Identitate pierdută Naraţiuni Scriitori gotici Critică marxistă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Piesa de teatru "Tezeu" a lui André Gide Imaginar eminescian Spaţiu Ironia ca mecanism retoric Ocupaţii şi activităţi legate de artă şi divertisment Divinitatea în bărbat Raport turistic al spațiului Poezia lui Tudor Arghezi Romane autobiografice Critica istoriei literare Cuba Structuri epistolare Estetică literară Scrierea sonetelor Intelectual al secolului XX Text literar Povestea Cenuşăresei în diverse variante pe planetă Romanul "Turul de toamnă" al lui Jacques Poulin Cultură religioasă Raportarea fenomenelor neelucidate încă Raporturi existente între romanul "Dama cu camelii" al lui Al. Dumas- fiul şi nuvela "Privighetoarea Socolei" a lui Nicu Gane Romanele generației '60 Tema memoriei şi justiţiei care priveşte trecutul apropiat al României Sistem software interactiv folosit pentru a preda engleza tehnică Lingvistică. Limbi De la modernitate la tradiție în romanul "A Handful of Dust" al lui Evelyn Waugh Creaţia poetică a lui Eminescu Roman autobiografic Aspecte culturale Filmul "Huntul regal al soarelui" Ratarea în plan literar Ştiinţe biografice şi înrudite Volumul "Pianistul" al lui Władisław Szpilman Figura dictatorului Arta de a guverna Tema exilului Regele Lear, piesă de teatru Muzică Dramaturgie americană Poezie Semnificație poetică Romanele scriitoarei irlandeze, Iris Murdoch Dinamismul aerian Cercetare Analiză literară Reprezentarea Psihanaliză Creaţie etno-folclorică Înţelept Femei dramaturgiste Liber-arbitru Timp profan Romanele lui Marivaux Romanul "Culoarea purpurie" al scriitoarei Alice Walker Politică Romanul "The Unnamable" al lui Samuel Beckett Ideea de europocentrism la autori români Personalitate profetică Propagandă Hamlet, tragedie shakespeareană Cerc Editorialul "Noul Testament de la Bălgrad" din 1648 Piesa de teatru "Making history" a lui Brian Friel Tipare proverbiale Limbajul poetic al lui Boris Vian Monolog interior Literatura barocă germană din România Arhetipuri Termeni regionali Semantică literară Nuvelistica lui Duiliu Zamfirescu Rechizitoriu Societatea americană Efecte stilistice create la nivelul textului Ortografie Limbaj literar Abordare naratologică Critica literară a lui Garabet Ibrăileanu despre I.L.Caragiale şi opera sa Sincretism Eroina Rachel Vinrace din primul roman al Virginiei Woolf Manierism Etică în romanele lui Diderot Ştiinţe socio-umane Jocuri Proza şi jurnalul scriitoarei Virginia Wolf Cultură ştiinţifică Stil indirect liber Învăţământ preşcolar şi primar Sec. 19 Reconstrucţie Poemul "Beowulf" Basmul "Scufiţa Roşie" cules de Charles Perrault Teme tradiționale ale epicului Precursori ai Avangardei Scrisori Viziune asupra întregii creaţii shakespeareane Configurația tăcerii Orientarea interesului publicului către artele spectacolului şi audiovizualului Inorogul ca erou prudenţial Opera lui James Joyce Presă scrisă din provinciile române Romanul ca specie literară Imperiul Britanic Frumuseţea în scrierile lui André Gide Prefeţe Limbă literară Discriminare Artă Concepţii despre istoria lui Walter Scott Limba engleză Indexare (Biblioteconomie) Literatura română de la începutul secolului al XX-lea Tipologii de caractere feminine Memento mori Disjuncția discursului Complot Sociografie Junimea Timp Răzbunarea ca temă literară în drame englezeşti Proza lui Tracy Chevalier Dicţionar Poetul englez Alfred Tennyson Narator intern și extern Piesa de teatru "Lecţia" a lui Eugen Ionescu Romanul "Les Faux-Monnayeurs" al lui André Gide Sociologia culturii Figura Bunului Discipol Femeia în legislaţia română în secolul al XIX-lea Romanul "Idilă pe un turn" al lui Thomas Hardy Literatură contemporană română Canada Mikolka Opera lui M.H.Simionescu Lucrări de referinţă Efemeritatea vieţii în lume Limbă. Lingvistică. Literatură Proza lui Nathaniel Hawthorne Strategii textuale Studii de literatură comparată Spectacole Manipulare Moștenirea trecutului Ideologie literară Probleme legate de libertatea orașului și politică în drama lui Brian Friel Influențe apocrife Complexul Frankenstein Comentarii Tipuri de relaţii de încredere Dictatură Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Identitate culturală Poetică cognitivă Roman libertin epistolar polifonic Erasmus, Desiderius Rotterdam Hibridizare Publicaţii literare Fundal istoric Limbaj ambivalent Caracter Tehnica prolepsei Science-Fiction Metode de predare Personal/impersonal Clasă socială Revista de cultură şi educaţie religioasă "Cultura creştină" Discurs dramatic poetic Societate modernă Lucrări ordonate temporal despre istoria literară românească Tragedia ca gen dramatic Opera autorului american Paul Auster Premiul Nobel Emulaţie spirituală Conexiuni transatlantice Analiza universului poetic Asasin Metafizică Poeţi români Ideea de europocentrism la autori străini Omul-robot Shiloh Strategii argumentative Răul secolului al XIX-lea Subversiune Romanul "Erasure" al lui Percival Everett Distanţă intimă Personaj romantic Eseu stilistic Sfidare Periodic vechi românesc Stil de redactare Ipoteze și module de transficționalitate Fenomenologie poetică Lingvistică în general Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Analiza piesei "Dracula" de Liz Lochhead Simbolul fântânii Poezie românească Influenţele Orientului Carte-document Romanul "Clopotul" al scriitoarei Iris Murdoch Scriitorul și actorul Marc-Antoine Legrand Analogie tematică Frică Proză scurtă Scriere creativă Distrugerea civilizaţiei imperiului incaş O constantă a națiunii Om nou Arii toponimice Simbol al spiritualităţii umane Călătorie către sine Cultură politică Romanul "Manoil" al lui Dimitrie Bolintineanu Deontologie Literatură din epoca victoriană Spiritul englezesc Istoria cuceririi Lumii Noi Destinul african în scrierile lui Olympe Bhely-Quenum Limbă Opera lui S.Beckett Poemul "The Dover Bitch" al lui Anthony Hecht Literatură ştiinţifică şi filosofică Analiză a simbolurilor păgâne Teorii literare din America Latină Poetica lui Ion Barbu Semnificaţie în semantica cognitivă Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Generaţia 2000 Eseu inspirat din romanul "Tatăl mort"al lui Donald Barthelme Personalitatea suveranului Etici profesionale Romanul "Cartea nopților" al scriitoarei Sylvie Germain Romanul "Piramida" al lui William Golding Filozofie Biserici Problema ţăranului în urma procesului de colectivizare Analiza momentelor majore ale evoluţiei teatrului scurt american Critică muzicală Ştiinţă Genuri literare Roman românesc clasic Volumul "Afacerile de familie" al autoarei Lucette Desvignes Perspectivă mitic-arhetipală Teoria romanului Caracter jucăuș Texte din poem Ficțiune epistolară Proces de receptare Romane autobiografice ale scriitoarei belgiene, Dominique Rolin Strategie Conceptul de reîncarnare Religie şi statut Biografii. Oameni de seamă Teatrul tradiţional japonez Noh Critică sociologică Estetică (obiectivă şi subiectivă) Tema poetică a morţii Definiţia epitetului Convenție realistă Piesa de teatru "Les Chaises (Scaunele)" a lui Eugen Ionescu Romanul de ficţiune "No Telephone to Heaven" al lui Michelle Cliff Argou rasist în cartea "Rigodon" a lui Louis-Ferdinand Céline Impactul pe care teatrul lui O'Neill l-a avut asupra a două audiențe europene în secolul 20 Femeia africană Economie Seducţie Pragmatică Practici de integrare socială în roman Filosofia Virginiei Woolf Revistă Romanul contemporan din Quebec Romanul de idei al lui Aldous Huxley Filosofie greacă Identitate neagră Scriere Relaţia dintre opera literară şi realitatea socială Piesa istorică "Henry V" a lui William Shakespeare Critică literară Pionieratul femeilor din Lumea Nouă Lingvistică pragmatică Glumă Postcolonialism Opera eminesciană Speranța pentru o renaștere perpetuă Secolul al XVII-lea Imaginea forţelor armate germane din timpul celui de-al doilea război mondial Dicţionar român Artă poetică populară Personaje din teatrul şi proza lui Caragiale Progres Antologie Lirica lui Vintilă Horia Prototipuri feminine Femei-scriitori Textul romanului "Locul şoferului" de Muriel Spark Liberalism Realitate virtuală Romanul "Ora 25" Povestiri fantastice Curentul romantismului Lingvistică Cal roșcat Romanul "Héloïse" al scriitoarei canadiene, Anne Hébert Literatură canadiană Totalitarism Metatexte Nuvela "Tristan" a lui Thomas Mann Romancierul postmodernist Kazuo Ishiguro Izbăvitor prin sacrificiu Biografia unei scrisori a lui Don Quijote scrisă de Pedro Salinas Contribuţia Renaşterii şi a raţionalismului la dezvoltarea generală a culturii şi a gândirii europene Operă postrevoluţionară Trăsături originale ale simbolismului belgian Retorică, oratorie, discurs Istoria României Gramatică Reprezentaţii muzicale Valori general-umane Peisaj urban Opera literară "Metoda formală în ştiinţa literaturii" a lui M.M.Bahtin Cenzură Romanul cu tentă autobiografică ''Piramida" al lui William Golding Cheia textului Lucrări ştiinţifice universitare Desen Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Bibliografii pe subiect Primordialitatea sensului literal Romanul "Citind Lolita în Teheran" al scriitoarei Azar Nafisi Teatru cult Manipulare mistică Principiul graţierii Motivul muzicii în publicaţii ale lui Anton Holban Construcția identității Istorie Analiza unor prologuri ale lui Legrand Public țintă Exerciții stilistice în scrierile lui Raymond Queneau Nume de personaje Ficţiune Motive literare Religie Credință creștină Imaginar Personaje fără nume şi identitate Simbolismul titlului Simboluri inversate Romanul "Passages" al lui Émile Ollivier Simbolism biblic Morală a singurătății Impotenţă Metodologie Lung poem dramatic cu zece monodrame "The ring and the book" Tema iubirii în Renaştere Cartea "Le Savon" a lui Francis Ponge Opera lui Dostoievski Atitudinea omului în faţa morţii Romane postmoderniste Zburătorul în literatură Epopee a olăritului Intelectualitate şi sex la sfârşit de regim totalitar Poeziile lui Robert Frost Romanul "De la identitatea autobiografică către discursul specular şi către coerenţa lumii ficţionale" Pesimismul satirei lui Jonathan Swift Actul magic al lui Prospero Activitate editorială Competență semiotică Nuvela "The Lady in the Looking-Glass" a Virginiei Woolf Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Scopofilia Romanul "The Invention of Solitude" Eseurile lui Ralph Waldo Emerson Roman ştiinţifico-fantastic Cititor imaginar Realismul din proza de ficţiune a secolului XVIII Anale Disjuncții spațiale Revitalizarea mitului Vârstei de aur Probleme generale de metodică şi didactică Discurs proustian Identitate naţională Înlocuirea căderii în păcat cu războiul - flagel Cultul personalităţii Traducere sau transcriere Legătura dintre temporal şi atemporal Romane de ficţiune în limba engleză Povestirea "Manuscris găsit într-o sticlă" al lui Edgar Allan Poe Simboluri Epiloguri Daruri primite Pseudo-clasicismul Victorian Comunicare lingvistică Alegorie Discreditarea unui mit Literatură muzicală Casa părintească Experienţe originale reale Multiplicitate de culturi Păcatul originar Literatură contemporană Stereotip Inutilitatea intelectualului Sexualitate Romanul românesc după epoca paşoptistă Coeziune Piesa de teatru "Macate" a lui Fontenelle Război în iubire Nume Geometrie variabilă Roman epistolar libertin Romanele lui George Orwell Tema fericirii Granița poveștii Istoria culturii Păstoritul Orientare culturală Romanul "Eclats de sel" al Sylviei Germain Romanul de dragoste "Treizeci de ani de dragoste nebună" al scriitoarei Dominique Rolin Filosofie. Psihologie Strategie argumentativă Abordarea lecturii Romane ale lui Milan Kundera Romanul "Malataverne" al lui Bernard Clavel Scriitori români Teoria lui Olavo de Carvahlo Melodramă romantică Teoria literară marxistă Scrierile lui Rudolf Otto Romanul "Midnight's Children" al lui Salman Rushdie Comedia "Lust. La demoiselle de cristal" a lui Paul Valéry Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Pictură Estetică în romanele lui Diderot Piesa de teatru "Volpone" a lui Ben Jonson Spațiul ca şi container al conștiinței Roman contemporan Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Tehnici narative Provocarea Slăbirea descrescândă a interesului publicului pentru lectură Perioada 1850-1918 Rolul traducerilor Estetica artei Romanul lui Henry James Competiţie Personajul Adrian Zografi Creaţia teatrală a scriitorului austriac Peter Handke Discurs politic Simbol Transformarea Ritualul morții Onomastică Comparaţie între civilizaţia din vest şi civilizaţia marchezană Rezistență intelectualistă Versiuni ale realului Personaje din romanul modern Voltaire Literatură umoristică Piesa shakespeareană "Romeo și Julieta" Faust Romanul "Le matin d'un miracle" al lui Bujor Nedelcovici Specific național Poezie simbolistă Proza oratorică veche românească Psihologie. Pedagogie Scriituri de tip jurnalistic Poem liric romantic Privire masculină Teoria metaforei conceptuale Influenţe europene Utilizarea internetului în cadrul orelor de literatură Citirea și scrierea tăcerii Haiti Valori naţional-creştine Biserica Roman realist Tipologie evolutivă Despărţirea lui Eminescu Călătorii simboliste în scrieri franceze Poezii de natură lirică Diferenţe între secolele al XIX-lea şi al XX-lea Contribuții ale criticilor literari Povestiri marine Satul în dramaturgia lui Lucian Blaga Literatură greacă clasică Identitate şi imaginea femeii Modernitate Icoane Romanul "Rotiseria Reginei Pédauque" al scriitoarei Anatole France Politică culturală Estetică Ficțiune contemporană Cultură. Civilizaţie. Progres Paralelă între o lume imaginată şi o lume visată Literatură de atitudine Călătorii simbolice din scrieri franceze Motive literare împrumutate din Franc-Maconerie Model fractal Discurs narativ Condiție empatică Iubire Articole Oralitatea frazei Aristocraţie Sec. XIX - XX Literatură africană Sisteme şi caractere de scriere Romanul ''Un juste repos" al lui Amos Oz Spirit de generație Comedie shakespeareană Demers antropologic Girardian Blaj Suferinţă Instrumente panoptice Drama Shakespeareană în limba română Romanul de dragoste "Jurnal de dragoste" al scriitoarei Dominique Rolin Personaje Predarea basmelor Eseul "Râsul" al lui Henri Bergson Literatură contemporană americană Lucrările Conferinţei Internaţionale, Galaţi, 2009 Poezie de expresie engleză Cultură vizuală Tipul pseudointelectualului caragialian Romanul "Pym" al lui Edgar Allan Poe Receptarea literaturii americane Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Cimitir Deosebire Vechi În căutarea orașului gotic Simbolism masonic Filozofie speculativă Scriitorul Ion Marin Sadoveanu Metonimie De la secolul al 5-lea AD la secolul al 15-lea AD. Evul Mediu Utopii literare Subiectivitate Antropologie Conace Romanul "Nefericirile infidelităţii" al lui Charles Dorat Biografic Piesa de teatru "Pasiphaé" a lui Henry de Montherlant Romanul "Domnul muștelor" al lui William Golding Folclor Lexicologie Apel la o referinţă de tip mitic Internet Literatura crizei Lumea occidentală a României anilor '90 Epopeea "Anatolida" a lui Ion Heliade Rădulescu Spectralitate Opera "De Mortibus Persecutorum" a lui Lactantius Parlament Traducerea Bibliei America vs Europa Schitul Fedeleşoiu Tehnici lingvistice şi grafice Doctrina economică eminesciană Vocabularul lui Aubrey Beardsley Romanul science fiction Postmodernitate Reacție Perspectivă psihanalitică Ziaristică. Presă Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Piesa de teatru "Furtuna" a lui William Shakespeare Izvoare de inspiraţie Nuvela "Sărmanul Dionis" a lui Eminescu Poeziile lui Lucian Blaga Lucrările Colocviului, Iaşi, 2000 Teorie şi istorie literară Domenii de cunoaștere Programul Fulbright Povestiri din Canterbury ale poetului Geoffrey Chaucer Sacru Joc mut Poezia "Plumb" Cercetare folclorică Jurnalul autoarei Anne Frank Publicații digitale Portretul ţăranului român "Junimea" Teatrul lui Lope de Vega Antropologie culturală Alegoria politică în opera lui Grigore Alexandrescu Analiza promisiunii lui Alisoun de a-i oferi iubirea lui Nicholas Literatură germană Nostalgia libertății în scrieri ale Margueritei Yourcenar Arbitrarietate Realismul politic Romanul "L'ignorance" al lui Milan Kundera Trăsăturile literaturii moderniste Teatrul scurt american Model est- european Comparaţie între Charles Baudelaire şi Ion Minulescu Epoca modernă Roman istoric Periodice din Aiud Şcoli, curente şi mişcări literare Romantism Destin și împlinire prin călătorie Naratologie Definiţia pamfletului Inorogul ca personaj literar Demonism erotic Prezentare istorică Eseul "Cerurile Oltului" al lui Valeriu Anania Suprapersonaje cu note inconfundabile şi cu valoare de prototipuri Basmul Harap-Alb al lui I. Creangă Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Sensul filozofic al personajelor şi situaţiilor din roman Interdisciplinaritate Estetica şi politica impresionismului Dedicaţie şi autograf Satira cu valenţe moralizatoare în scrierile lui Ion Heliade Rădulescu Eroul troian Aeneas Rețele de integrare conceptuală (Teoria amestecului) Romanul secolului al XIX-lea Personaj literar Teatru popular din Bihor Articole digitizate Periodic 1931-1960 Opera lui Patrice de La Tour du Pin Conexiunea cu transcendența Caracter verosimil Personalităţi Poezia Antichităţii clasice Viaţa psihică individuală Dezertare Analiza discursului Literatură română postbelică Statutul femeii Proverbe Analiză a două romane Memorii Tipuri de strategii verbale Literatură fantastică Romanul "Gluma" al lui Milan Kundera Carte 1931-1960 Hărți conceptuale Absenţă Gândire mitică Boală Predarea englezei generale Metaforă Libertate națională Literatură franceză Ritm poetic Romanele despre "obsedantul deceniu" Semn iconic Povestirea "Carmilla" Articole-program din reviste Mitologie Înclinaţie spre simbolic Narator diegetic Romanul "Inima întunericului" Dialoguri Viaţă spirituală Colectivizare Poezie douămiistă Maxime Dialectica masculităţii şi feminităţii în romanele "A Jest of God" al Margaretei Laurence şi "Badlands" al lui Robert Kroetsch" Contribuţii teoretice ale lui Ştefan Munteanu E-mailuri în limba franceză Analiza conexiunii dintre spaţiu şi gen şi materializarea ei în realizarea personajelor Québec Mit Violenţa mitică Sărut Înţelegerea Interpretare psihanalitică a poeziei "Plumb" Oltenia Critică literară daneză Dandism Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Poezia rimbaldiană Carte veche Colaboraționism Piesa de teatru "Cântăreața cheală" a lui Eugen Ionescu Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Critică literară despre gândirea economică a lui Eminescu Text sursă Dramaturgia umbrelor Ediţie didactică Disimulare narativă Intelectualitate Metafizica existenţei bărbatului Comunitatea condusă de Profet Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Poemul "La lilieci" al lui Marin Sorescu Gest şi gestualitate în teatru Tradiţii Poezia "Le marchand de sabres/Neguţătorul de săbii" a lui Ilie Constantin Comicul în opera lui Charles De Coster Mitul lui Aeneas Tehnica de scriere a romanului a Virginiei Woolf Femeile române Discurs critic Text electronic Forme şi arhetipuri Romanul istoric Literatura de ficţiune Notre-Dame Muzicologie Romanul "Iubita locotenentului francez" al lui John Fowles Poemul epic anglo-saxon Beowulf Detectivul particular, Julian Cristoforou Remember, roman Sistem panoptic Text tradus Literatură engleză Legi ale roboticii Cartea "Craii de Curtea - Veche" a lui Mateiu Caragiale Figura Discipolului trădător Motivație lingvistică Eseul "Morphologie du conte" al lui Vladimir Propp Eroi Nuvelistica lui Maupassant Ştiinţa politică Simboluri poetice Dimensiunile timpului în creaţia eminesciană Cenzura şi literatura Conceptul de postmodernism Respingerea modelului teatral naturist bazat pe principiul verosimilităţii Romane Semiotică Graalul sau căutarea absolutului Paralela dintre două sensuri literale Traducere Limba latină Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Cântece Cultură universală Umanism românesc Lucrări postmoderniste de science-fiction Viziune privată Metaforă textuală eminesciană Lectura euristică O lume a singurătăţii Personajul brechtian Proza postmodernistă Literatura de călătorie a lui François-René de Chateaubriand Muzicalitate Modele literare Traduceri din Shakespeare Explicaţii privind respingerea operei scriitorului James Joyce în Anglia Marie de France Orizont de așteptări Piese în versuri ale lui Oscar Wilde Cărţi de memorialistică Portret caricatural IBUP Poetică Gen literar Dimensiunea mitologică a literaturii Imaginar politic Teatru contemporan american Tante Julie, un personaj care poartă amprenta însingurării omului din epocă Geografie Arhitectură Teoria în studii literare şi culturale Metodă de scriere Tema alterităţii Romanul francez şi englez Cum s-a construit mitul Versalitatea în timp şi spaţiu Fantastic Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Relații de putere Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Poezia lui W.H.Auden Imagine mediatică Literatura secretului dezvăluit Periodic Romanul "Niembsch sau oprirea timpului" al lui Peter Härtling Profilul textual al autorului Arheologie Poemul "La Chevelure" al lui Baudelaire Romanul pornografic "L'Anti-Justine de Restif de La Bretonne" al lui Nicolas-Edme Rétif Enciclopedie Critică literară. Studii literare Romanul "Dracula" Peisajul visului Structuralism Roman francez contemporan Critică naratologică și tematică Biografii Metode de predare şi instruire Şablonul optzecismului Sociologia comunicării Clerul Uniat sau schimbările unei Conștiințe Naționale Relaţia dintre sens şi referinţă Pitagora Nuvele, povestiri, proză scurtă Hipotextul caragialian în proza lui M.H.Simionescu Discursuri multiculturale Spirite Utopie negativă Gândirea victoriană Exil Piesa de teatru "Insula" a lui Mihail Sebastian Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Filozofie politică Romanul "Maestrul şi Margareta" de Mihail Bulgarov Literatură pentru copii Teatru ionescian Indeterminare temporală Romanul "Fuga unei sosii" de Oana Orlea Spiritualitate românească Imaginaţie Învăţământ universitar Sec. 19-20 Romanul "Doctor Faustus" Conferinţă Faptul de presă în romanul "Moromeţii" de Marin Preda Scrierea "Poetica" a lui Aristotel Lectură Teoria literaturii Refugiu Alegoria printre figurile retoricii Capodopera literară "Principele" a lui Niccolò Machiavelli Analiza funcţiilor şi efectele presei la nivelul personajului de operă literară Traductologie Caraibe Analiza discursului narativ Poemul "La Chanson du Mal-Aimé" a lui Guillaume Apollinaire Publicații EUP Suveranitatea copilăriei Traducere şi interpretare Teatrul lui Eugen Ionescu Retorică. Arta vorbirii Eroism Simbolul şarpelui şi al fluturelui Funcţia filmului ca substitut al literaturii Ordinea ideală şi haosul bunurilor materiale Frumoasa din Pădurea Adormită, a lui Charles Perrault Literatură nouă Text hibrid Non-patriotism Literatură comparată Glasul tăcerii Povestirea ''Dedicaţie" a autorului german Botho Strauss Literatură pamfletară Onomastica dramaturgiei Comunicare materială Război economic Literatura folosită ca punct de plecare pentru scenariile cinematografice Homo politicus Capodoperă sub forma biografiei lui Joseph Knecht Adaptare Poezii care explorează experienţa corpului feminin Retorica scrisorii Mitul lui Don Juan Tehnica lecturii Dandy Armonia între bărbat şi univers Canterbury - loc de pelerinaj în Anglia Lucrarea "Adoniram - fils du feu" a lui Gérard de Nerval Romanul "Sexing the Cherry" de Jeanette Winterson Tema vinovatului fără vină Personaje care ies învinse din lupta cu viaţa Dialogul culturilor Relaţia etic-estetic Scrieri despre Napoleon Mănăstirea Turnu
Vă rugăm să schimbaţi parola