Biblioteca Universității din Pitești

Matematică calculatorie. Analiză numerică

Subiect Tematic: Matematică calculatorie. Analiză numerică
Lucrări: 328 lucrari in 369 publicatii in 7 limbi
The Fibonacci Quarterly : The Official Journal of the Fibonacci Association de: Fibonacci Association(Santa Clara) (Text tipărit)
Analele Universităţii Bucureşti. Seria Matematică de: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică (Text tipărit)
Алгебра ыазыки программирование de: Glushkov, Viktor Мihajlovich; Ыусхцхенко, Е.Л.; Тсеитлин, Г. Е. (Text tipărit)
The Fibonacci Quarterly : The Official Journal of the Fibonacci Association de: Fibonacci Association(Santa Clara) (Text tipărit)
Probleme de matematici şi calcul numeric de: Craiu, Virgil; Preda, Vasile, matematician; Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică (Text tipărit)
The Fibonacci Quarterly : The Official Journal of the Fibonacci Association de: Fibonacci Association(Santa Clara) (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
The Fibonacci Quarterly : The Official Journal of the Fibonacci Association de: Fibonacci Association(Santa Clara) (Text tipărit)
The Fibonacci Quarterly : The Official Journal of the Fibonacci Association de: Fibonacci Association(Santa Clara) (Text tipărit)
Diagrame. Abace. Nomograme de: Iorga, M.; Marinescu, A., inginer; Andrian, A. (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Fizică Geometrie România Algebră Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Prezentări istorice în sens strict Informatică Teoria numerelor. Aritmetică Inginerie. Tehnică în general Algebră. Matrice. Ecuaţii Topologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Dedicaţie şi autograful autorului Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Matematică şi ştiinţe naturale Vibraţii mecanice. Acustică Programe de calculatoare. Software Software: Pascal Geometrie. Trigonometrie Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Matematică calculatorie Programare de calculatoare Algoritmi pentru construirea programelor Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Publicaţiile Academiei Române Anale Cibernetică matematică Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Electromagnetism Magnetism Telecomunicaţii Semnale analogice Circuite electrice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Programare matematică Mecanică Matematică aplicată Aplicaţii Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Programe de calculatoare Calcul numeric Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Scări. Rampe. Ascensoare. Scări rulante Periodic 1931-1960 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tehnologie mecanică Tehnica programării (software engineering) Probabilităţi. Statistică matematică Maşini după fiabilitate Tabele Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Periodic 1901-1930 Teoria numerelor Inginerie electrică Matematici generale Buletin Ştiinţific Fizica corpului solid Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Fizică teoretică Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Fizică aplicată Matlab (Limbaj de programare) Metode numerice Publicaţii periodice Software: Turbo Pascal Metoda elementului finit Studii şi metode matematice Teoria semnalelor Timp real (Informatică) Teoria operaţiilor Software: MATLAB Publicaţii universitare Matematică în general Matematică-Informatică Numere Fibonacci Numere întregi Metoda celor mai mici pătrate Programul MATHEMATICA Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Publicații EUTB Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola