Biblioteca Universității din Pitești

Rezistenţa materialelor

Subiect Tematic: Rezistenţa materialelor
Lucrări: 136 lucrari in 135 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Fizică România Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Inginerie Mecanisme Tehnica mijloacelor de transport Documente legislative. Surse legislative şi juridice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Coroziune Structura fizică a materiei Teză de doctorat Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Matematică şi ştiinţe naturale Adeziv Încercare la şoc Clasificare Răşină aminică Răşină fenolică Structură de lemn Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Culegere de probleme (fizică) Programe de calculatoare. Software Metalurgie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Matematică calculatorie Programare de calculatoare. Software Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Ergonomie Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Îndrumar de laborator Culegere de probleme Analiză numerică Autoturism Echipament individual de protecţie Prevenirea accidentelor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Mecanică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Construcţia de maşini Construcţii civile în general Structura materialelor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Tehnologie chimică Rezistenţă la solicitări Controlul calităţii Tratament termic Industria automobilelor Organe de maşini în general Vibraţii Mecanică aplicată Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Vibraţii (Mecanică) Protecţie împotriva căderii Centuri complexe de securitate Echipament pentru salvare Tribologie Titan Maşini forestiere Maşini portabile Ferăstrău cu lanţ Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Solicitări dinamice Metode numerice Studiul materialelor Materiale compozite Ştiinţa materialelor Metoda elementului finit Eroziune Rupere. Mecanica ruperii Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Matematică mecanică Deformare Documente instruire şi exerciţii practice Deformaţie sub sarcină Ingineria materialelor Materiale Solicitări mecanice Sudură electrică Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Mecanica ruperii Aliaje de titan Cavitaţie Materiale-Fisurare Lucrări ştiinţifice universitare Sisteme optice Repere fragile Publicaţii universitare Natura fizică a materiei Recipiente sub presiune Tensiuni (Mecanică) Forţă. Rezistenţă la presiune Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Integritatea suprafeței Rezistența la rupere Viteza de coroziune Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie industrială Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare
Vă rugăm să schimbaţi parola