Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii periodice şi seriale

Subiect Tematic: Publicaţii periodice şi seriale
Lucrări: 3511 lucrari in 3799 publicatii in 14 limbi
France Football de: (Text tipărit)
Littérature : Revue trimestrielle : 2013/No. 171 de: Centré National du Livre (Paris) (Text tipărit)
Fizika Metallov i Metallovedenie de: Akademiya Nauk Sssr (Text tipărit)
Acta Mathematica Hungarica de: Academiae Scientiarum Hungaricae (Text tipărit)
Revista de etnografie şi folclor : 1993/Nr. 1-2 de: Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu" din Bucureşti (Text tipărit)
Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society de: The American Mathematical Society (Text tipărit)
Poetique : Revue de théorie et d'analyse littéraires : 1999 de: Centre National des Lettre ( Paris) (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Artă Istoria religiilor Poezie Critică literară Literatură engleză Fonetică Carte 1931-1960 Chimie Matematică Politică Istoria României Psihologie Demografie. Studiul populaţiei Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie România Educaţie. Învăţământ Gimnastică. Cultură fizică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Eseuri Algebră Calculatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Politică internaţională Politică externă Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria numerelor. Aritmetică Sculptură Pictură Monumente de artă Arhitectură Monumente istorice Carte 1901-1930 Critică literară. Studii literare Religie Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Poezie. Poeme. Versuri Limba engleză Carte veche < 1900 Algebră. Matrice. Ecuaţii Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Asistenţă şi protecţie socială Ziaristică. Presă Teatru Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Interviuri Generalităţi despre ştiinţele pure Topologie Sport China Lingvistică Istorie literară Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Geografie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Literatură catalană Lingvistică şi limbi Franţa Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Literatură spaniolă Ortografie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Istorie generală. Istorie universală Ginecologie. Obstetrică Cinema. Film Artă cinematografică Ştiinţe biologice Biserica Creştină Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Antichitate Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Conducerea autovehiculelor Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Anglia Psihosociologie Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Psihologie experimentală Contabilitate Statele Unite ale Americii Teorie literară Limba germană Medicină veterinară Zoologie Farmacologie Învăţământ superior Învăţământ universitar Bibliografie Organizare şi conducere comercială şi industrială Jurisprudenţă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Muncă. Organizarea muncii Drept Biologie moleculară Structura fizică a materiei Proză Botanică Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Sportivi Geografie. Explorarea pământului Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Biserica Ortodoxă Română Biserici şi secte creştine Biserica Catolică Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Teologie practică Biserica Ortodoxă Răsăriteană Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Cultură şi civilizaţie UNESCO Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Etnografie Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Anatomie. Anatomie umană şi comparată Transilvania Partide comuniste Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Metode de predare şi instruire Activităţi sportive Turism Kinetoterapie Chirurgie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Roboţi industriali Mecanica fluidelor Energie hidraulică Automatizare Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Probleme sociale Politică internă Drept penal Agricultură Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Acustică Turbină Vertebrata. Vertebrate în general Biserica Creştină. Organizare şi ritual Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Filosofie. Psihologie Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Studii literare Reportaje Literatură religioasă în general Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Religie şi ştiinţă Cărţi vechi mai puţin valoroase Sociografie Situaţie economică Periodic vechi românesc Material plastic Cauciuc Politică internă. Politică externă Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Drept. Jurisprudenţă Universal ca loc Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Moldova Vocabular Automobile Publicaţii seriale. Periodice Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Geologie şi ştiinţe înrudite Literatură latină clasică Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Construcţia calculatoarelor. Hardware Literatură greacă clasică Arte plastice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Analiză chimică Biserica Ortodoxă Metalurgie Cultura plantelor de câmp Horticultură Lucrări agricole Radiodifuziune Germania Ştiinţe sociale Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Silvicultură Teologie dogmatică Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Anul 1940 Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Producţia de film Istoria Albaniei Geometrie. Trigonometrie Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Literatură Plante medicinale Fiziologie Ştiinţe naturale Istorie veche Istorie universală Istorie antică Lingvistică generală Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Algebră generală Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Algebră liniară Matematică calculatorie Geometrie plană Botanică sistematică Rezistenţa materialelor Echipament electric Produse chimice Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Eumycetes. Ciuperci veritabile. Mucegaiuri. Micologie Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Arte grafice Volei Publicaţii periodice şi seriale Sibiu Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Perioada modernă URSS Transport aerian Psihologia dezvoltării Metafizică Îmbunătăţiri funciare Îmbunătăţirea soiurilor de plante Construcţii hidrotehnice Lucrări hidrotehnice în general Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Fotbal Economie în general Sociologia culturii America de Nord şi Centrală Zoologie generală Viticultură. Viţă de vie. Vii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Structura calculatoarelor Algebră superioară Biologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică Istoria Americii Publicaţiile Academiei Române Anale Academii Index alfabetic Ştiinţă şi tehnică Cibernetică matematică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Vehicule rutiere şi de teren Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză economică Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Geologie economică. Zăcăminte minerale Electromagnetism Magnetism Telecomunicaţii Politică economică Electronică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Electromecanică Circuite electrice Circuite logice Conducere şi organizare în economie Teoria operatorilor Culegere de probleme Analiză numerică Industria textilă Tehnică cibernetică şi automatizată Statistică matematică Circuite electronice Biochimie Biofizică Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Vertebrate în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Botanică generală. Botanică analitică Psihologie socială Biomecanică Desen tehnic Limba spaniolă Documentare Limba rusă Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Astronomie Psihanaliză Morală Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Banat Canada Literatură albaneză Istoria filosofiei Sec. 18 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Literatură populară Ştiinţă şi cunoaştere în general Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Literatură portugheză Statele balcanice în general Organizarea sportului în general Anuar Folclor propriu-zis Astronomie. Geodezie Învăţământ liceal Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Lexicologie Autoturism Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Industrie minieră Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Aparate electronice de măsură si control Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Ortodoxie Sculă Mecanică teoretică Mecanică Fizică nucleară Matematică aplicată Construcţii civile Fizică a moleculelor singulare Fiabilitate Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Reţeaua Internet Fizica plasmei Documentare. Cărţi. Scrieri Activitatea organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Partide şi mişcări politice Sec. 18-19 Drept în general Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Argeş, Judeţul Finanţe Tradiţii Logică Arheologie Critică de artă Sec. 17 Arhitectură de sistem Cultură Sec. 19 Oltenia Plante aromate. Condimente. Plante oleaginoase. Plante colorate. Plante tanante. Plante medicinale Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Statistică. Demografie. Sociologie Teoria şi filosofia artei Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Istoria Daciei Pedagogie Estetică literară Estetică. Filosofie Partidul Comunist Român Educaţie fizică Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Fiziologia plantelor Documente Gimnastică Sportivă Botanică geografică Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Zoologie sistematică Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Dobrogea Educaţie Control financiar Creştinism. Religie creştină Aniversări Istoriografie Polonia Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Automatică Construcţii civile în general Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Petrol Energetică Autovehicule rutiere Autovehicule Proiectarea automobilelor Construcţia automobilelor Fiscalitate Automobilism Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Sisteme electrice Religii necreştine Microbiologie. Bacteriologie Istoria Balcanilor Filozofie Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Jocuri cu mingea Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Jocuri sportive Structura materialelor Bibliografii Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Controlul economiei. Conducerea economiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Principii de bază ale fizicii Optimizare (Tehnică) Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Electrotehnică. Tehnologie mecanică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Radiotehnică Statistică economică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Automobilism. Motociclism Feminism. Femeile şi societatea Religie-Biserica Creştină Limba română literară Folclor poetic Poezie populară Ungaria Limbi străine Ştiinţa informării Biblioteci universitare Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Bibliologie Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Fizica atomului Biologie Teoretică Biologie generală şi teoretică Arhitectură religioasă Software Tehnică militară Nevertebrate în general Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Desen artistic Tehnologie chimică Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Feminism Design Economie naţională Documentaţie tehnică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Economie politică Comunicări ştiinţifice Calcul diferenţial Calculatoare personale Calculatoare. Feluri de calculatoare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Deformare plastică Transport feroviar Date memoriale Calendar Anul 1935 Periodic 1931-1960 Anul 1936 Anul 1937 Anul 1939 Anul 1944 Ediţie rară cu ilustraţii Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Calitatea produselor Controlul calităţii Management industrial Tratamente termice Istorie contemporană Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Proprietăţi mecanice Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Lubrifianţi Vehicule rutiere Control şi inspecţii ale calităţii Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Psihologie aplicată Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Catalog Catalog de bibliotecă Analiză tehnico-economică Lingvistică comparată Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Control de calitate Textile Geografia Literatură română şi universală Cinematică Statică Dinamică Centrale energetice Ştiinţă Electricitate Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Industria automobilelor Prelucrare la rece Statistică aplicată Putere electrică Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Drept constituţional Învăţământ superior. Universităţi Organizarea învăţământului superior Micologie Pisces. Peşti. Ichtiologie Credinţă Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Chimie macromoleculară Industria lemnului Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Metale Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Patologie Marxism-Leninism Cibernetică economică Combustibil Istoria Dobrogei Articole Comentarii literare Inginerie mecanică Europa de Sud-Est Radiocomunicaţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Circuite integrate analogice Circuite integrate Tehnică Fizică cuantică Sociologie pedagogică Metrologie Studii lingvistice Filologie Limba română veche Transport Roboţi Probabilităţi Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Paleontologie Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Comerţ interior Sociologia comunicării Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Revistă Dialectologie Fizică atomică Economia pieţei Economie de piaţă Tehnica frigului Învăţământ de cultură generală Organe de maşini în general Tehnologie mecanică Procesare de imagini Fibre optice Activităţile organizaţiilor Management în sport Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Periodic Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Umanism Publicaţii seriale Coexistenţă paşnică Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Organisme şi mediul înconjurător Ecologie generală Construcţii industriale Motoare cu ardere internă Taxe. Impozite. Percepere de taxe Gestiune economică Gestiune financiară Învăţământ românesc Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Convorbiri literare (revista) Mecanica solidelor Informare-documentare Publicaţii ale muzeelor Prelucrare mecanică prin aşchiere Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Vehicule terestre Dinamică. Cinematică Mecanică teoretică în general Vibraţii Mecanică aplicată Hidrodinamică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Prelucrare mecanică Metalurgie feroasă Control automat Optimizare (Modele matematice) Probabilităţi. Statistică matematică Sisteme de control Finanţe publice, finanţele statului Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Cercetare statistică Antologie de texte Psihologie comparată Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Transport fluvial Transport maritim Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Cosmetică. Parfumerie. Uleiuri eterice Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Tabele Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Speologie. Peşteri. Ape subterane Periodic 1901-1930 Învăţământ tehnic Fizică matematică Geometrie descriptivă Maşini hidraulice Vibraţii (Mecanică) Scriere Cultură românească Folcloristică Dialectică. Euristică Sociologia familiei Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Algebră liniară şi multilineară Teoria numerelor Inginerie electrică Matematici generale Matematici superioare Geofizică Psihologie aplicată în general Termotehnică Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Buletin Ştiinţific Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Genetică generală Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Gaze naturale Învăţământ special Filosofia ştiinţei Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Economie regională. Economie teritorială Dispozitive electronice Socialism Publicaţii literare Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Onomastică Zootehnie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Ştiinţe aplicate Limbi moderne Fizica corpului solid Digital integrated circuits Electronic digital computers-circuits Logic circuits Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Economia României Învăţământ gimnazial Relaţii culturale Mecanică cuantică Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Istorie românească Estetica, filosofia, teoria muzicii Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Societate comercială Educaţie religioasă Biosfera (ca mediu înconjurător) Instrumente de măsurare Sisteme, metode şi echipament de reglare Cercetări ştiinţifice Legislaţie economică Manual pentru liceu Ştiinţe economice Sociologia educaţiei Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Catolicism Chimie-Biologie Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Proiectare Metale neferoase în general Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Electrodinamică Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Circuite integrate liniare Electronică industrială Electrotehnică şi automatizări Fizică teoretică Proiectare asistată de calculator Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Construcţii navale Topologie diferenţială Tribologie Ştiinţe umane Tehnologie Teorie şi practică Entomologie Economie generală Lingvistică catalană Muzee Filosofia istoriei Democraţie parlamentară Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Generalităţi Literatură periodică. Scrieri publicate în periodice Vâlcea, Judeţul Îmbinare sudată Industrie Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii Producţie Educaţie în şcoală Fizică aplicată Biochimie. Biologie moleculară Istorie politică Generalităţi despre ştiinţele exacte Hidrobiologie Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Viaţă socială Economie casnică Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Management organizaţional Reţete culinare Statistică financiară Microbiologie Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Control calitate Scule, maşini Dialecte regionale Scriitori Mecanica lichidelor Mecanică fină Religie şi civilizaţie Modă Partide socialiste Psihologie Istoria Banatului Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Informare documentară Organizare şi conducere industrială Tehnică în general Industria cauciucului Radioreceptoare Economie socială de piaţă Dispozitive Planificare economică Aeronautică Filologie romanică Filosofia culturii. Sisteme culturale Limba albaneză Lingvistică matematică Topologie algebrică Mecanica ondulatorie Piaţa muncii Studii de istorie Invenţii Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Ştiinţe tehnice Ştiinţe istorice Materiale metalice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Tehnologia metalelor Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Maşini şi utilaje Algebră şi analiză matematică Energie pneumatică Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Prelucrarea metalelor Lingvistică evolutivă Geometrie algebrică Politologie Sec. 15 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Conducere şi organizare Reţele de calculatoare Control metrologic Artişti interpreţi în film. Actori, interpreţi Maşini şi utilaje specializate Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Maşini termice Maşini unelte Control tehnic Studiul materialelor Materiale compozite Sudură Materiale de uz tehnic Ştiinţa materialelor Măsurări electrice (metode şi aparate) Tehnici de măsurare Mecanică tehnică Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Mecatronică Încercarea materialelor Defecte ale materialelor Biologie aplicată în general Medicină socială Politică culturală Semnale digitale Magazin (Publicaţie) Microbiologie aplicată Economie de piaţă contemporană Piaţa, concurenţa şi preţul Sisteme distribuite Matematică, ştiinţe naturale Montaj Istorie naturală Muzeologie Microtehnologie Inginerie industrială Standarde. Norme Comentarii Asociaţii profesionale Studii şi metode matematice Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Biometrie Hidrotehnică Prelucrare la cald Ştiinţe ale naturii Minerit Monumente arheologice Migraţie Computer software-quality control Combaterea bolilor şi dăunătorilor Fizicieni Industria pielăriei Fizica solidului Crişana Teoria semnalelor Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Lucrări ştiinţifice Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Geografia mondială Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Centrale nucleare electrice Deformaţie sub sarcină Ingineria materialelor Economie globală Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Psihologia maselor Revista Ramuri Analiză literară Materiale Robotică Conversaţii Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Televizoare, magnetofoane, picupuri Educaţie sanitară Standard Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Lubrifiere Motoare pentru automobile Statistică aplicată în domeniul economic şi social Ştanţare şi matriţare la rece Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Tehnici de comunicare Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Prelucrare plastică Tehnologie mecanică în general Tehnologii neconvenţionale Funcţii Mecanica gazelor Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Metodică şi educaţie fizică Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Acţionări şi transmisii flexibile Utilaje industriale Publicaţii scoase de muzeu Arhitectură militară Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Lupta de clasă. Forme ale luptei de clasă USA Chimie in genaral Utilaje Energie electrică Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Teoria operaţiilor Dacia romană Produse cosmetice şi de toaletă Perioade şi etape din istoria muzicii. Şcoli, stiluri şi influenţe muzicale Eficienţa învăţământului Columbia Constucţii civile Buletin Caraş-Severin, Judeţul Industria materialelor plastice Chimie cuantică Depozitare Lucrări ştiinţifice universitare Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Polimeri. Cauciuc sintetic Creştinism timpuriu Organe de asamblare Tehnologii Democraţie socialistă Mecanică auto Ştiri Profesii în domeniul filmului (creaţie si interpretare) Maşini Psihanalitică Istoria Orientului Inginerie chimică Creştinismul şi filozofia antică Vibraţii sinusoidale Documentaţie Industria petrolieră Sisteme electronice Utilaj minier Matematică aplicată în tehnică Circuite imprimate Elastomer Statistică socială Scriitori români Optimizare Prognoze economică Ştiinţe socio-umane Economia mondială Reviste electronice Schemă cinematica Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Proprietăţi fizice Orientalistică Artişti creatori de film. Regizori Publicaţii universitare Frecarea şi uzura Economie. Indicatori Economici Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Matematică în general Legi Chimie şi materiale Computere Academia Republicii Socialiste România Juridică Ştiinţe juridice Matematică-Informatică Ştiinţe Filologice Limbi străine aplicate Frigotehnie Inginerie managerială Sisteme flexibile de prelucrare Echipamente tehnologice Tehnologii clasice Tehnologii în construcţia de maşini Ştiinţe chimice Ştiinţe fizice Cazane Aniversări culturale Industria minieră Asamblări automate Echipament electric pentru autovehicule Soluţii tehnice Teste cu Automobile Motoare Automobile Electronică pentru autovehicule Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Bibliografie auto Uzine, instalaţii, echipament şi tehnologie corespunzătoare Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Clasificarea cărţilor Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Centre naţionale de documentare Ştiinţe matematice Rolul chimiei la creşterea calităţii Tehnologii curate Muzeografie Fizică-Chimie Creşterea animalelor Exploatarea sondelor Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Foraj Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Tehnologii de prelucrare la rece Societăţi ştiinţifice Procesare semnal Tehnologia prelucrării metalelor Teorie şi elasticitate Procesare materiale Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Metrologie. Greutăţi în general Catalog de fişe tehnice Agregate şi linii automate Maşini şi utilaje diverse Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Maşini şi utilaje pentru turnătorie Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Instalaţii pentru tratament termic Verificatoare Electronică de Putere Lucrări Fisc financiar Controlul coroziunii Coroziunea materialelor Diverse. Varia Monden Maşini industriale Biserici apusene Engleză pentru profesori Deficienţe audio-vizuale Centrale şi staţii electrice Privatizare Experimentare Fizică tehnică Muzeul Judeţean Bacău Fizica metalelor Jocuri cu mingi jucate cu piciorul şi mâna Ihtiologie Piscicultură Alimetări cu apă Arhitectură de sisteme IBM (Calculatoare) Maşini de calcul Aparate auxiliare pentru transmisii video. Antene de transmisie. Sateliţi de transmisie Imagini procesate Industrie aplicată Metode de prelucrare în paralel Sisteme paralele Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Norme calitative Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Reducerea consumurilor de materiale Reducerea energiei Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Transport intern Descrierea invenţiei Călugărie Industrii bazate pe materiale maromoleculare Studiu materialelor Informaţii Gramaticale Optimizarea tehnologiei Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Instalaţii miniere Rubrici de ştiri speciale. Ex: Gospodărie. Grădinărit. Pagina pentru femei. Rubrica pentru copii. Jocuri, rebusuri Probleme şi politici sociale Utilaje, construcţie Fibre sintetice Arheologie, Istorie Antică şi Medie Cercetare în muzee Procese tehnologice Stategii şi obiective Muzeul Goleşti Studii culturale Ziare în limbi străine Producerea medicamentelor (drogurilor, leacurilor, doctoriilor, remediilor). Preparare şi purificare Generaţii de calculatoare Structură celulară şi subcelulară Probleme de cibernetică Energetică şi service Creşterea animalelorAgricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Proceduri de conducere Administraţie Fiscală Servicii poştale Caracteristici şi proprietăţi ale vinului Vechii catolici Universitatea din Otawa Educaţie şi viaţă publică Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Microorganisme, plante şi animale ca formă de viaţă Arc electric Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Ştanţe şi instrumente Indicatori statistici Mijloace statistice. Pondere. Proporţie Rată Probleme de mecanică teoretică Muzeul Nicolae Bălcescu Cercetări şi calcul economic Cercetări ştiinţificeCercetări Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Macromolecule Peşteri. Grote Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Actualitate Economică Academia cehă Viaţă religioasă Materiale pentru reducerea frecării. Materiale antifricţiune Pielărie Dezvoltare socio-economică Sisteme şi caractere de scriere Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Ingineria traficului Publicații digitizate Cataloage de edituri Publicații periodice digitizate IBUP Ecologie industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola