Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii periodice şi seriale

Subiect Tematic: Publicaţii periodice şi seriale
Lucrări: 3511 lucrari in 3799 publicatii in 14 limbi
France Football de: (Text tipărit)
Littérature : Revue trimestrielle : 2013/No. 171 de: Centré National du Livre (Paris) (Text tipărit)
Fizika Metallov i Metallovedenie de: Akademiya Nauk Sssr (Text tipărit)
Acta Mathematica Hungarica de: Academiae Scientiarum Hungaricae (Text tipărit)
Revista de etnografie şi folclor : 1993/Nr. 1-2 de: Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu" din Bucureşti (Text tipărit)
Abstracts of papers presented to the American Mathematical Society de: The American Mathematical Society (Text tipărit)
Poetique : Revue de théorie et d'analyse littéraires : 1999 de: Centre National des Lettre ( Paris) (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Conducere şi organizare Logic circuits Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Caracteristici şi proprietăţi ale vinului Contabilitate Ingineria traficului Catolicism Politică internă Centrale energetice Economie. Indicatori Economici Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Botanică Literatură Zootehnie Dinamică. Cinematică Credinţă Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Matematici generale Biomecanică Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Psihologie aplicată în general Comunicări ştiinţifice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Produse chimice Biserica Ortodoxă Română Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Sociologie pedagogică Topologie diferenţială Transport maritim Perioada modernă Socialism România Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Literatură latină clasică Telecomunicaţii Sibiu Tratamente termice Istorie contemporană Ştiinţe istorice Motoare termice Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Vehicule terestre Standard Viaţă religioasă Sec. 20 Drept. Jurisprudenţă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Utilaje, construcţie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Producerea medicamentelor (drogurilor, leacurilor, doctoriilor, remediilor). Preparare şi purificare Demografie. Studiul populaţiei Calendar China Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Turism Muzeologie Anul 1939 Scriitori Inginerie managerială Construcţii civile Publicaţii universitare Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Proceduri de conducere Limba rusă Limba română Structura calculatoarelor Publicaţiile Academiei Române Foraj Sociologia familiei Electronică Practică Lingvistică generală Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Matematici superioare Arheologie, Istorie Antică şi Medie Constucţii civile Biofizică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Botanică geografică Lingvistică evolutivă Biserici şi secte creştine Manual pentru liceu Organe de maşini în general Muncă. Organizarea muncii Lucrări agricole Academii Industria lemnului Arte grafice Automobilism. Motociclism Tehnologii de prelucrare la rece Filosofie Cultură românească Ştiinţa informării Computere Critică de artă Control şi inspecţii ale calităţii Învăţământ special Psihologie aplicată Lubrifiere Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Informare-documentare Critică literară. Recenzie. Istorie literară Termotehnică Filosofia istoriei Silvicultură Design Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Folcloristică Drept Studii şi metode matematice Sec. 18-19 Reţete culinare Publicații digitizate Biometrie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Aeronautică Montaj Monumente istorice Statistică financiară Dobrogea Migraţie Statistică. Demografie. Sociologie Metodică şi educaţie fizică Piaţa, concurenţa şi preţul Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Estetică. Filosofie Analiză tehnico-economică Depozitare Istorie literară Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Organisme şi mediul înconjurător Democraţie parlamentară Istoria Americii Circuite logice Filologie romanică USA Literatură spaniolă Instalaţii miniere Vehicule rutiere Elastomer Vehicule rutiere şi de teren Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Fizica atomului Management industrial Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Speologie. Peşteri. Ape subterane Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Relaţii culturale Sociologie Cărţi vechi mai puţin valoroase Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Învăţământ liceal Ştiinţe economice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Procesare semnal Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Analiză numerică Ecologie generală Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Publicaţii ale muzeelor Cultură şi civilizaţie Tehnologia prelucrării metalelor Educaţie. Învăţământ Conducerea autovehiculelor Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Construcţia automobilelor Sisteme electrice Metalurgie feroasă Ştiinţe sociale Industria cauciucului IBM (Calculatoare) Arhitectură religioasă Mecanică teoretică Prelucrare la rece Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Maşini industriale Economie generală Metode de prelucrare în paralel Politică internaţională Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Limbi moderne Tehnica frigului Psihologie comparată Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Tehnică cibernetică şi automatizată Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Reducerea energiei Finanţe Arc electric Istoria Daciei Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Lingvistică catalană Lubrifianţi Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Descrierea invenţiei UNESCO Ştiinţe aplicate Sisteme paralele Anul 1935 Generaţii de calculatoare Defecte ale materialelor Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Volei Chimie organică Periodic 1901-1930 Chimie şi materiale Generalităţi Servicii poştale Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Muzeul Judeţean Bacău Utilaje industriale Autovehicule Combaterea bolilor şi dăunătorilor Control tehnic Tehnici de măsurare Probleme şi politici sociale Studii literare Exploatarea sondelor Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport Învăţământ românesc Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Radiocomunicaţii Mecanica lichidelor Energie pneumatică Deformaţie sub sarcină Echipament electric pentru autovehicule Roboţi Fiabilitate Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Sisteme de gestiune a bazelor de date Rolul chimiei la creşterea calităţii Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Fizică-Chimie Poezie populară Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Educaţie Ştiinţe ale naturii Cultură Istoria Orientului Economie de piaţă Europa de Sud-Est Microbiologie Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Învăţământ superior. Universităţi Cibernetică matematică Biblioteconomie Procese tehnologice Instalaţii pentru tratament termic Microorganisme, plante şi animale ca formă de viaţă Industrie Bibliografie Civilizaţie. Cultură. Progres Logică Partide şi mişcări politice Polimeri. Cauciuc sintetic Tehnologii Fiscalitate Matematică şi ştiinţe naturale Electrotehnică şi electronică Ştiinţe juridice Motoare Automobile Industria textilă Ştiinţă şi tehnică Algebră superioară Vibraţii sinusoidale Macromolecule Metale Generalităţi despre ştiinţele pure Limba română literară Chimie analitică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Fizică teoretică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Probabilităţi Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Procesare materiale Limba spaniolă Pisces. Peşti. Ichtiologie Construcţii navale Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Educaţie în şcoală Mecanică cuantică Teoria numerelor Taxe. Impozite. Percepere de taxe Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Radiodifuziune Academia Republicii Socialiste România Maşini unelte Industrie minieră Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe Filologice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Poezie. Poeme. Versuri Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Digital integrated circuits Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Probleme de cibernetică Mecanică teoretică în general Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Algebră şi analiză matematică Publicații periodice digitizate Psihanalitică Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Istorie universală Combustibil Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Probleme de mecanică teoretică Îmbinare sudată Economia pieţei Fizică cuantică Genetică generală Calculatoare Patologie Producţia de film Muzică Filosofia ştiinţei Limba română veche Poezie Drept penal Analiză literară Psihanaliză Rezistenţa materialelor Geometrie algebrică Astronomie Educaţie fizică Norme calitative Proiectarea automobilelor Coroziunea materialelor Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Ortografie Tehnologie Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Psihosociologie Lupta de clasă. Forme ale luptei de clasă Sportivi Sec. 19 Proprietăţi fizice Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Chimie anorganică Geometrie descriptivă Învăţământ tehnic Optimizarea tehnologiei Hidrotehnică Producţie Lingvistică comparată Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Calculatoare personale Sociologia culturii Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Bibliologie Soluţii tehnice Proprietăţi mecanice Învăţământ gimnazial Astronomie. Geodezie Caraş-Severin, Judeţul Putere electrică Fizică atomică Statele balcanice în general Comentarii Psihologie experimentală Publicaţii literare Universal ca loc Peşteri. Grote Studii de istorie Organizarea sportului în general Cultura plantelor de câmp Metafizică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Drept în general Transport fluvial Vertebrata. Vertebrate în general Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Periodic vechi românesc Economie naţională Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Activităţi sportive Algebră liniară Fiziologia plantelor Limba albaneză Franţa Medicină veterinară Piscicultură Istorie naturală Pielărie Electrotehnică Activităţile organizaţiilor Creşterea animalelorAgricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Gaze naturale Matematică, ştiinţe naturale Filozofie Ştiinţă Religii necreştine Hidrodinamică Fizica solidului Inginerie mecanică Limbi străine aplicate Metalurgie Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Revistă Sisteme distribuite Scriere Jocuri cu mingi jucate cu piciorul şi mâna Ştiinţe naturale Electronic digital computers-circuits Energie electrică Fibre optice Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Maşini hidraulice Documentare. Cărţi. Scrieri Istoria României Inginerie. Tehnică în general Magnetism Biblioteci universitare Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Bibliografii pe subiect Sec. 17 Construcţia de maşini în general Aparate şi instrumente optice Microbiologie. Bacteriologie Istorie Desen tehnic Metrologie Statistică aplicată în domeniul economic şi social Psihologie socială Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Jurisprudenţă Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Echipament electric Metrologie. Greutăţi în general Construcţia de maşini Economie în general Literatură catalană Gimnastică Sportivă Jocuri cu mingea Materiale metalice Teorie şi elasticitate Limbi străine Religie. Teologie Cercetări ştiinţifice Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Biserici apusene Cibernetică Anale Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Programe de calculatoare. Software Revista Ramuri Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Index alfabetic Algebră Transport intern Tehnici de comunicare Mecanică tehnică Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Centre naţionale de documentare Jocuri sportive Management în sport Onomastică Informatică Organizare şi conducere industrială Creşterea animalelor Calculatoare. Feluri de calculatoare Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Plante medicinale Anul 1937 Materiale pentru reducerea frecării. Materiale antifricţiune Literatură greacă clasică Perioade şi etape din istoria muzicii. Şcoli, stiluri şi influenţe muzicale Politică culturală Electrotehnică şi automatizări Cercetare ştiinţifică Polonia Articole Tehnologia informaţiei Matematică-Informatică Istoria Dobrogei Sisteme şi caractere de scriere Construcţii civile în general Teoria operaţiilor Schemă cinematica Manipulatoare. Roboţi industriali Horticultură Metale neferoase în general Îmbunătăţirea soiurilor de plante Vibraţii (Mecanică) Circuite integrate analogice Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Societate comercială Statistică aplicată Petrol Filosofia culturii. Sisteme culturale Ziaristică. Presă Acţionări şi transmisii flexibile Botanică generală. Botanică analitică Controlul calităţii Economie socială de piaţă Electronică pentru autovehicule Electricitate Legislaţie economică Fonetică Zoologie Indicatori statistici Argeş, Judeţul Circuite integrate liniare Control metrologic Periodic 1931-1960 Sculă Fizică matematică Electrotehnică. Tehnologie mecanică Folclor poetic Analiză economică Anuar Aparate electrice Tehnologii în construcţia de maşini Politică internă. Politică externă Modelare. Simulare Situaţie economică Carte 1931-1960 Chimie industrială Tehnică militară Informare documentară Partide socialiste Aniversări Gestiune financiară Biosfera (ca mediu înconjurător) Mecanica ondulatorie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Standarde. Norme Economia mondială Teologie practică Sisteme flexibile de prelucrare Inginerie industrială Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Biserica Creştină Religie-Biserica Creştină Economie de piaţă contemporană IBUP Geografia mondială Controlul economiei. Conducerea economiei Geografie Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Controlul coroziunii Statistică matematică Fizica metalelor Politologie Ştiinţe fizice Structura fizică a materiei Arheologie Documente Critică literară. Studii literare Biologie moleculară Automatizare Maşini şi utilaje specializate Biologie. Ştiinţe biologice în general Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Maşini Motoare cu ardere internă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Acustică Învăţământ universitar Reportaje Aparate auxiliare pentru transmisii video. Antene de transmisie. Sateliţi de transmisie Ecuaţii diferenţiale Electronică de Putere Ihtiologie Electronică Marketing Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Nevertebrate în general Deficienţe audio-vizuale Antologie de texte Mecanica fluidelor Calitatea produselor Sec. 15 Biochimie Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Informaţii Gramaticale Mijloace statistice. Pondere. Proporţie Rată Literatură universală Reducerea consumurilor de materiale Biserica Ortodoxă Răsăriteană Drept constituţional Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Tehnologii neconvenţionale Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Teoria operatorilor Studiul materialelor Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Prelucrare plastică Publicaţii scoase de muzeu Mecanisme Anatomie. Anatomie umană şi comparată Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Ştiinţe biologice Coexistenţă paşnică Eumycetes. Ciuperci veritabile. Mucegaiuri. Micologie Control de calitate Reviste electronice Europa Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Transport feroviar Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Dialectologie Sociologia educaţiei Istoria filosofiei Biologie Material plastic Deformare plastică Învăţământ Management organizaţional Structura materialelor Statică Finanţe publice, finanţele statului America de Nord şi Centrală Conversaţii Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Mecanică fină Limbi romanice Centrale nucleare electrice Matematică aplicată în tehnică Muzeul Goleşti Biologie generală şi teoretică Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Maşini termice Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Electrodinamică Minerit Feminism. Femeile şi societatea Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Produse cosmetice şi de toaletă Tribologie Transport Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Energie hidraulică Vechii catolici Electronică şi electrotehnică Fotbal Inteligenţă artificială Teste cu Automobile Lucrări hidrotehnice în general Sisteme, metode şi echipament de reglare Vâlcea, Judeţul Teorie literară Maşini de calcul Construcţii industriale Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Zoologie generală Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Viticultură. Viţă de vie. Vii Micologie Paleontologie Matematică Microbiologie aplicată Geofizică Anglia Cataloage de edituri Cercetări şi calcul economic Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Construcţii hidrotehnice Management Educaţie religioasă Utilaj minier Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Biochimie. Biologie moleculară Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Tehnică în general Invenţii Economia României Sudură. Construcţii sudate Măsurări electrice (metode şi aparate) Literatură religioasă în general Literatură albaneză Sport Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Fizică aplicată Călugărie Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Studii lingvistice Statistică socială Robotică Ştiri Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Ecologie industrială Materiale Automatică Chimie macromoleculară Teorie şi practică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Folclor propriu-zis Energetică şi service Turbină Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Experimentare Agregate şi linii automate Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Banat Inginerie Viaţă socială Ştiinţe tehnice Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Tehnologii curate Matematică în general Optimizare Antichitate Columbia Echipamente tehnologice Fizică tehnică Automobile Istorie veche Artă. Recreere. Divertisment. Sport Universitatea din Otawa Televizoare, magnetofoane, picupuri Feminism Ziare în limbi străine Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Drept civil Ştiinţa materialelor Industria minieră Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Profesii în domeniul filmului (creaţie si interpretare) Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Fibre sintetice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Limba franceză Industrii bazate pe materiale maromoleculare URSS Zoologie sistematică Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Proiectare asistată de calculator Chimie. Cristalografie. Mineralogie Prelucrare la cald Bibliografie. Cataloage Pedagogie Geologie şi ştiinţe înrudite Control calitate Fisc financiar Optimizare (Modele matematice) Monumente arheologice Publicaţii periodice şi seriale Actualitate Economică Filologie Convorbiri literare (revista) Juridică Electronică industrială Biologie Teoretică Cercetare statistică Creştinismul şi filozofia antică Sudură Diverse. Varia Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Geografia Partidul Comunist Român Cosmetică. Parfumerie. Uleiuri eterice Automobilism Ştanţare şi matriţare la rece Teoria numerelor. Aritmetică Dispozitive electronice Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Chirurgie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Marxism-Leninism Gramatica limbii române Educaţie şi viaţă publică Tehnologie mecanică în general Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Ştiinţe medicale. Medicină Prelucrarea metalelor Teatru Dialecte regionale Bibliografii Studii culturale Frecarea şi uzura Entomologie Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Fizica plasmei Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Arte plastice Software Geometrie plană Buletin Umanism Catalog de bibliotecă Ginecologie. Obstetrică Sec. 18 Literatură română şi universală Catalog Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Monumente de artă Reţeaua Internet Anul 1936 Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Muzeul Nicolae Bălcescu Catalog de fişe tehnice Sisteme electronice Medicină socială Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Comentarii literare Vocabular Organizarea învăţământului superior Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Date memoriale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Carte 1901-1930 Cinema. Film Mecanică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Chimie-Biologie Probleme sociale Cercetare în muzee Literatură română Biserica Creştină. Organizare şi ritual Creştinism timpuriu Sculptură Aparate de măsură şi fabricarea lor Literatură populară Literatură periodică. Scrieri publicate în periodice Tehnică Economie casnică Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Ediţie rară cu ilustraţii Arhitectură de sistem Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Ştiinţe matematice Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Fizică nucleară Tehnologie chimică Topologie Control financiar Ingineria materialelor Publicaţii seriale Proză Geometrie Algebră liniară şi multilineară Monden Dispozitive Piaţa muncii Mecatronică Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Psihologie Mecanică aplicată Inginerie electrică Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Autoturism Reţele de calculatoare Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Cibernetică economică Analiză chimică Etnografie Religie şi ştiinţă Ştanţe şi instrumente Tabele Organe de maşini Partide comuniste Muzee Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Industria automobilelor Economie globală Inginerie tehnologică Transport aerian Radioreceptoare Maşini şi utilaje pentru turnătorie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Chimie in genaral Literatură engleză Artă cinematografică Artişti creatori de film. Regizori Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Artişti interpreţi în film. Actori, interpreţi Îmbunătăţiri funciare Gestiune economică Fizică Biserica Catolică Conducere şi organizare în economie Economie regională. Economie teritorială Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Religie şi civilizaţie Industria materialelor plastice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Istorie românească Anul 1944 Muzeografie Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Economie politică Eseuri Probabilităţi. Statistică matematică Industria petrolieră Aparate electronice de măsură si control Interviuri Estetică literară Vibraţii Politică economică Statistică economică Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Încercarea materialelor Botanică sistematică Psihologia dezvoltării Matematică aplicată Materiale compozite Chimie fizică Politică Inginerie chimică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Rubrici de ştiri speciale. Ex: Gospodărie. Grădinărit. Pagina pentru femei. Rubrica pentru copii. Jocuri, rebusuri Ştiinţe socio-umane Lingvistică matematică Asociaţii profesionale Modă Procesare de imagini Istorie politică Artă Limba engleză Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Prelucrare mecanică Kinetoterapie Sociografie Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Ştiinţă şi cunoaştere în general Aniversări culturale Canada Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Prelucrare mecanică şi aşchiere Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Educaţie sanitară Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Fizica corpului solid Politică externă Prezentări istorice în sens strict Culegere de probleme Clasificarea cărţilor Matematică calculatorie Funcţii Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Cazane Geologie economică. Zăcăminte minerale Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Teoria semnalelor Vertebrate în general Psihologie Imagini procesate Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Planificare economică Cinematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Algebră generală Economie Electronică aplicată Scule, maşini Istorie antică Topologie algebrică Critică literară Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Democraţie socialistă Centrale şi staţii electrice Uzine, instalaţii, echipament şi tehnologie corespunzătoare Lingvistică Drept administrativ Gramatică Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Gimnastică. Cultură fizică Administraţie Fiscală Frigotehnie Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Utilaje Stategii şi obiective Biserica Ortodoxă Ortodoxie Religie Estetica, filosofia, teoria muzicii Agricultură Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Lucrări ştiinţifice Structură celulară şi subcelulară Metodologie Materiale de uz tehnic Fizică a moleculelor singulare Biologie aplicată în general Textile Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Alimetări cu apă Dinamică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tehnologia metalelor Autovehicule rutiere Academia cehă Geometrie diferenţială Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Tehnologie mecanică Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Asistenţă şi protecţie socială Ungaria Filosofie. Psihologie Scriitori români Pictură Magazin (Publicaţie) Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Ştiinţe chimice Circuite electrice Farmacologie Bibliografie auto Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Transilvania Construcţia calculatoarelor. Hardware Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Energetică Semnale digitale Arhitectură de sisteme Circuite imprimate Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Psihologia personalităţii Microtehnologie Dialectică. Euristică Geografie. Explorarea pământului Maşini şi utilaje Mecanică auto Algebră. Matrice. Ecuaţii Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Istoria Banatului Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Electronică. Dispozitive electronice Comerţ interior Analiză matematică Documentaţie tehnică Germania Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Lexicologie Electromecanică Circuite electronice Chimie cuantică Proiectare Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Generalităţi despre ştiinţele exacte Prelucrare mecanică prin aşchiere Mecanica solidelor Circuite integrate Engleză pentru profesori Industria pielăriei Tehnologia construcţiilor de maşini Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Tehnica programării (software engineering) Verificatoare Industrie aplicată Istoriografie Desen artistic Teologie dogmatică Lucrări Control automat Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Activitatea organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale Statistică Moldova Fiziologie Documentare Teoria şi filosofia artei Dacia romană Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Arhitectură militară Roboţi industriali Literatură franceză Istoria Albaniei Principii de bază ale fizicii Optimizare (Tehnică) Istoria religiilor Instrumente de măsurare Oltenia Tehnologii clasice Legi Tradiţii Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Electromagnetism Orientalistică Asamblări automate Maşini şi utilaje diverse Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Hidrobiologie Arhitectură Calcul diferenţial Prognoze economică Chimie Comerţ exterior. Comerţ internaţional Mecanica gazelor Dezvoltare socio-economică Periodic Anul 1940 Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Studiu materialelor Computer software-quality control Logica Fuzzy (Matematică) Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Sociologia comunicării Ungere Eficienţa învăţământului Cercetări ştiinţificeCercetări Cauciuc Ştiinţe umane Societăţi ştiinţifice Privatizare Sisteme de control Organe de asamblare Producerea şi conservarea alimentelor solide Documentaţie Învăţământ de cultură generală Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Psihologia maselor Istoria Balcanilor Literatură portugheză Morală Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Fizicieni Motoare pentru automobile Crişana Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Creştinism. Religie creştină Plante aromate. Condimente. Plante oleaginoase. Plante colorate. Plante tanante. Plante medicinale
Vă rugăm să schimbaţi parola