Biblioteca Universității din Pitești

Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

Subiect Tematic: Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Lucrări: 146 lucrari in 148 publicatii in 5 limbi
Leadership. Abordări = Leadership. Approaches de: Voinia, Claudiu; Ciora, Radu; Simion, Carmen (Text tipărit)
Managementul resurselor umane de: Popescu, Marian, prof. management; Popescu, Emilia; Popescu, Elena Daniela (Text tipărit)
The Information EDGE de: Meyer, Dean N.; Boone, Mary E. (Text tipărit)
Les Champions du renouveau de: Waterman, Robert (Text tipărit)
Inițiere în estetica produselor de: Creţu, Iulian (Text tipărit)
Economia întreprinderii de: Pană, Viorica; Tuţă, Loredana (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Economie România Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Management Inginerie. Tehnică în general Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Civilizaţie. Cultură. Progres Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Lingvistică şi limbi Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Limba română Documente legislative. Surse legislative şi juridice Conducerea autovehiculelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept Teză de doctorat Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Calitate Forme de întreprinderi. Finanţare Partide comuniste Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Semantică Programe de calculatoare. Software Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Matematică calculatorie. Analiză numerică Publicaţii periodice şi seriale Sociolingvistică. Folosirea limbii Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Analiză economică Analiză financiară Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Administrarea financiară a întreprinderii Probleme de finanţare a întreprinderilor Antreprenoriat Întreprinderi mici şi mijlocii Practici şi metode de conducere Automobile. Autoturisme Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Partide şi mişcări politice Finanţe Enciclopedie Instituţii publice Întreprinderi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Conducerea şi controlul producţiei Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Procese industriale Lucrări de referinţă Buget public. Buget naţional Relaţii economice Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Controlul calităţii Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Control de calitate Managementul calităţii Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Relaţii umane în întreprindere. Personal Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasificare şi taxonomie: teorie, principii. Sistematizare în general Practica vânzării. Arta de a vinde. Discuţii, tocmeală etc Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Organizarea muncii Abrevieri Acronime Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Studii de caz Standarde internaţionale de contabilitate Resurse umane Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Proiectare constructivă. Formă, configuraţie, construcţia produselor. Estetică industrială. Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Popoare de limbă engleză Forme de organizare economică Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Forme de intreprinderi Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Evaluarea întreprinderii Managementul organizaţiei Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Traductoare Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Reorganizare financiară Logos Managementul producţiei Metoda elementului finit Inteligenţă artificială în sisteme industriale Conservare. Depozitare. Producţie. Asigurare. Securitate Leadership Standarde pentru un anumit domeniu Ethos Audit contabil Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Managementul timpului Stiluri de conducere Modelarea Managementul aprovizionării Analiză economico-financiară Managementul desfacerii Eficacitate organizaţională Ingineria traficului Proiectarea funcțională a produselor Proiectarea produselor Tipuri de abordări Personalitatea conducătorului Practici mici și mijlocii Publicații digitizate Publicații digitale Definirea procesului de selecţie Caracteristicile procesului de selecţie Metode clasice de selecţie Criterii pentru aprecierea metodelor de selecţie Procesul de selecţie a Resurselor Umane Teste utilizate în selecţia Resurselor Umane Negociatori manipulativi Stratagemele manipulative în cadrul negocierii Dominanţa Încheierea Legea contrastului Pathos Legea Reciprocităţii Legea coerenţei Legea dovezii sociale Convenţii specifice unei negocieri Tipuri de convenţii Manifestări şi atitudini pozitive şi negative în timpul negocierii. Avantaje şi limite Atitudini pozitive şi negative - privire comparativă Echipamente pneumatice analogice Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ingineria Mediului Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola