Biblioteca Universității din Pitești

Electronică

Subiect Tematic: Electronică
Lucrări: 535 lucrari in 580 publicatii in 5 limbi
Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment : OPTIM '06. Vol. III. Industrial Automation and Control de: International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment(May 18-20, 2006; Brașov) (Text tipărit)
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 5 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 7 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
Annals of the University of Craiova. Seria Automation, Computers, Electronic and Mechatronics : No. 1 de: Universitatea din Craiova . Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (Text tipărit)
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 8 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
IEEE Industry Applications Magazine : Advancing the Practice of Electrical & Electronics Engineering in Industry de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (New York) (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Fizică România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Transport rutier Limba engleză Filosofie românească Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Medicină Curs universitar Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Structura fizică a materiei Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Metode de predare şi instruire Roboţi industriali Automatizare Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Acustică Programe de calculatoare. Software Publicaţii seriale. Periodice Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Metalurgie Telefonie Algoritmi Echipament electric Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Oameni de ştiinţă Amplificatoare Structura calculatoarelor Biologie Cibernetică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Analiză Semnale Electromagnetism Telecomunicaţii Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Circuite electrice Îndrumar de laborator Circuite logice Analiză numerică Circuite electronice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Dicţionar tehnic Întreţinere Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Aparate electronice de măsură si control Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Mecanică Fizică nucleară Aplicaţii Sisteme în timp real Probleme Management şi Ingineria Managerială Reţeaua Internet Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Fizica plasmei Enciclopedie Medicină clinică Aniversări Construcţia de maşini Automatică Energetică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Optică electronică Aparate de măsură şi fabricarea lor Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Software Tehnologie chimică Prelucrare date Electricitate Modelare numerică Microunde Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Circuite integrate analogice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Circuite integrate Transport Prelucrarea numerică a semnalelor Fibre optice Motoare cu ardere internă Tehnica programării (software engineering) Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Cercetare operaţională Comandă automată Sisteme de control Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Invertoare Inginerie electrică Dispozitive electronice Dicţionar multilingvistic Conductori. Materiale izolante Digital integrated circuits Electronic digital computers-circuits Logic circuits Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Dispozitive electrice Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Instrumente de măsurare Mediul înconjurător Electrodinamică Câmp electromagnetic Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Oscilatoare Tranzistoare Tuburi electronice. Fotocelule Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Circuite integrate liniare Tuburi electronice Dispozitive şi circuite electronice de putere Electrotehnică şi automatizări Instrumente şi echipament medical Tehnologie Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Sisteme expert Informare documentară Bionică Teorie Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Optoelectronică Reţele de calculatoare Maşini sincrone Material electroizolant Mecatronică Metode de diagnoză Semnale digitale Microelectronică Modelarea proceselor de control Teoria semnalizării Procese nestaţionare Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Computer software-quality control Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Ingineria materialelor Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii Recepţia TV Teledifuziune Rezonanţă electronică de spin Transmiterea semnalelor electrice prin lumină vizibilă Ecran cu cristale Ecran cu diode emiţătoare Materiale electrice Comunicaţii Tehnologia construcţiilor de maşini E-learning Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Inginerie. Tehnică Radiofrecvenţă Lucrări ştiinţifice universitare Dozimetrie Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Sisteme cu microprocesor Sisteme de antene Caracteristici de radiaţie Semnale radio Estimarea direcţiilor de sosire Tehnici de formarea fascicolului Sisteme lianiare de antene Antene Unde radio Funcţii B-spline Interpolare generalizată Încălzire electrică Staţii de transformare Surse alternative Regimuri staţionare Regimuri dinamice Reţele electrice de distribuţie Detectoare fotoconductive Dispozitive semiconductoare Teleconducere Informatică industrială Sisteme electronice Circuite imprimate Coduri Data Matrix Coduri bidimensionale Limbaje descriptive Limbaje descriptive de maşină (HDL) Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Publicaţii universitare Computere Procesare semnal Analiză semnal digital Electronică de Putere Circuite liniare Infoamatică Sisteme de telecomunicaţii Prelucrare automată a datelor Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Ultrasonografie abdominală Analiza imaginilor medicale Electronics Industrial Robots Poziţia braţului robotic Calculul poziţiei braţului robotic Dezvoltarea algoritmilor de calcul Camere stereo Camere pentru recunoaşterea culorilor Filtre de culori Plăci de dezvoltare cu FPGA Plăci dedicate Raspberry Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Implementări în LabVIEW Robot industrial SCORBOT-ER III Circuite integrate (CMOS) subalimentate Erori tranzitorii Evaluarea fiabilităţii Defecte ale tehnicii de injectare Procesare semnale digitale Procesoare MATLAB DSP programabile Inginerie informatică Cuplare inductivă Cuplare prin rezonanță WPT Cuplaje wireless Invertor/redresor pentru sisteme WPT prin unde radio Tehnologii de antenă și tablouri faze pentru WPT prin unde radio Aplicații de cuplare WPT pentru încărcarea vehiculelor electrice Aplicațiile WPT la distanță Interacțiunile biologice ale câmpurilor și valurilor electromagnetice. Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Circuite logice secvențiale
Vă rugăm să schimbaţi parola