Biblioteca Universității din Pitești

Îndrumar de laborator

Subiect Tematic: Îndrumar de laborator
Lucrări: 63 lucrari in 63 publicatii in 2 limbi
Elastomeri de sinteză : Îndrumător de laborator de: Florea, Sorin; Manoviciu, Virginia; Bandur, Geza (Text tipărit)
Îndrumar de laborator pentru exploatarea maşinilor-unelte de: Rădulescu, Victor R.; Bumbeneci, Ion; Institutul de Învăţământ Superior Piteşti (Text tipărit)
Arhitectura calculatoarelor : Îndrumar de laborator de: Piroska, Haller; Universitatea din Târgu-Mureş (Text tipărit)
Ingineria şi managementul producţiei 1 : lucrări de laborator de: Niţu, Eduard Laurenţiu (1967-); Rotaru, Ana; Belu, Nadia (Text tipărit)
Bazele optimizării proceselor tehnologice : Îndrumător pentru lucrări de laborator de: Ancău, Mircea; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ; Gyenge, Csaba (Text tipărit)
Circuite integrate numerice : Îndrumător de laborator de: Feştilă, Lelia; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Elaborarea şi turnarea aliajelor neferoase : Îndrumar de laborator de: Varga, Bélla; Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (Text tipărit)
Toleranţe şi ajustaje în industria lemnului : Îndrumar pentru lucrări practice de: Lăzărescu, Constantin, inginer; Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Industrie a Lemnului; Năstase, Valentin (Text tipărit)
Tehnologii de sudare prin presiune : Îndrumar de laborator de: Şabac, Ion Gheorghe (Text tipărit)
Defectoscopie generală : Lucrări de laborator de: Demian, Mihai; Demian, Gabriela (Text tipărit)
Subiecte
Fizică Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Curs universitar Analiză matematică Organe de maşini Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Zoologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Chimie industrială Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Automatizare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Drept penal Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Programe de calculatoare. Software Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Telefonie Rezistenţa materialelor Prelucrare mecanică şi aşchiere Scule de tăiere şi aşchiere Structura calculatoarelor Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Organizare comercială Electronică Îndrumar de laborator Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Microprocesoare Construcţia de maşini Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Construcţii civile în general Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Economia energiei în general Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Optimizare (Tehnică) Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Nevertebrate în general Calculatoare. Feluri de calculatoare Matematici speciale Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Organe de maşini în general Calculatoare industriale. Calculatoare de proces Surse electrice de lumină Mecanică teoretică în general Comandă automată Criminalistică Inginerie electrică Termotehnică Toleranţe. Ajustaje. Calibre Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Metale neferoase în general Electronică aplicată Instalaţii electrice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Părţi componente ale sistemelor automate de comanda si reglare. Servocomponente, componente ale servomecanismelor Planificarea producţiei Software pentru proiecte de producţie Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Sisteme automate de comandă şi reglare după variabilele fizice Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare
Vă rugăm să schimbaţi parola