Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 685 lucrari in 723 publicatii in 8 limbi
Paideia : Revistă de Cultură şi Educaţie : Nr. 1-2 de: Asociaţia Naţională a Universităţilor Populare din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Causes of error production de: Badea, Mihaela (Text tipărit)
Teaching English in post-modern Romanian education de: Cocârţă, Andrei (Text tipărit)
Electronic teaching and learning resources de: Olt, Maria-Cristina; Szasz, Maria-Augusta (Text tipărit)
Regard franco-roumain : Mensuel francophone de Roumanie : 2004/No. 6 de: Ministére Français des Affaires Étrangères (Text tipărit)
Structural principles of foreign language curriculum = Aufbauorinzipien des lehrplans für fremdsprachen de: Moangă, Anca Simona; Stan, Rodica Silvia; Adam, Sorana Lucia; Oroian, Elvira; Mihai, Mihaela (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Artă Critică literară Literatură engleză Carte 1931-1960 Matematică Politică Psihologie Economie România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Artă. Recreere. Divertisment. Sport Informatică Management Arhitectură Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Ziaristică. Presă Teatru Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Sport China Europa Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Metodologie Tehnica muncii intelectuale Geografie Franţa Învăţământ secundar Învăţarea limbii Curs universitar Ghid Învăţarea limbii engleze Etică Morfologie Autobiografie Literatură pentru copii Limba română Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Dedicaţie şi autograf Psihologia fenomenelor anormale Organizarea educaţiei şi învăţământului Statele Unite ale Americii Manual universitar Învăţământ superior Învăţământ universitar Bibliografie Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Legislaţie Calitate Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Cultură şi civilizaţie UNESCO Etnografie Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Forme şi modele de bază ale educaţiei Timp liber Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Kinetoterapie Centre de informare şi documentare Agricultură Filosofie. Psihologie Curente literare Reportaje Sociografie Periodic vechi românesc Universal ca loc Personalitate Educaţia adulţilor Moldova Vocabular Publicaţii seriale. Periodice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Agresivitate Republica Moldova Horticultură Protejarea plantelor Ştiinţe sociale Silvicultură Desen Literatură Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţarea limbii germane Publicaţii periodice şi seriale Analiză cantitativă Analiză Analiza discursului Statistică matematică Morală Romantism Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Evaluare Învăţământ liceal Handbal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Sec. 18-19 Cultură Pedagogie Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Drepturile copilului Educaţie fizică Armată Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Educaţie Ideologie Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Expertiză Valori culturale Filozofie Baschet Microeconomie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Psihologie organizaţională Învăţare Limbi străine Bibliologie Ecologie Procese psihice superioare Pregătire profesională Arhitectură religioasă Instruire Afaceri Taxonomie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Instruire practică Practică pedagogică Învăţământ primar Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Periodic 1931-1960 Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Şah Numismatică Politica educaţiei Ziaristică Ştiinţă Managementul calităţii Metode de învăţare şi instruire Învăţământ superior. Universităţi Adolescenţa Tehnică Didactică Metode pedagogice Psihologie pedagogică Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Umor Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Mass-Media Comunicare socială. Sociologia comunicării Democraţie Management educaţional Sisteme de învăţământ/educaţie Comunicare nonverbală Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Consiliere Civilizaţie Studii de caz Finanţare Ţigani Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Învăţarea limbii române Prognoză Acreditare Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Periodic 1901-1930 Marxism Interpretare Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Varşovia Metodică Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Turcia Administraţie Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Cercetare Energie nucleară Pedagogie practică Citate Internet Probleme generale de metodică şi didactică Învăţământ preşcolar Didactica specialităţii şi practică pedagogică Teoria generală a statului. Teoria şi filozofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Libertate Discurs Organizarea sistemului de educaţie Formarea inteligenţei şi a personalităţii Psihologie şcolară Pedagogie specială Educaţie profesională Rolul educaţiei Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Tehnologie Politici educaţionale Societate informaţională Muzee Vâlcea, Judeţul Evaluarea cunoştinţelor Rezultate şcolare Competenţă Formare Profesori Cadre didactice Metode de predare Programă şcolară Bilingvism Plurilingvism Metode de predare universitare. Metode de instruire Document Dificultăţi de învăţare Docimologie Regulament Cultura informaţiei Tehnică aeronautică. Aeronave Psihologie Adaptare Lectură Inteligenţă emoţională Piaţa muncii Socializare Traducere Jocuri Rromi. Ţigani Universitatea din Piteşti Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Aeromodelism Societatea cunoaşterii Sănătate Publicaţii periodice Aplicare Performanţă Comunicare Politică culturală Metalimbaj Învăţământ preşcolar şi primar Didactica limbii engleze Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Analiză calitativă Deontologie Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Interculturalitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Sisteme digitale Maghiari Sămănătorism Metodologie logică Business Multiculturalism Politică administrativă Psihologia pedagogiei Metodică şi didactică Psihologia educaţiei Ştiinţele educaţiei Responsabilitate Reforma învăţământului Inovare Arabia Saudită Dezvoltare umană Exprimare orală Învăţământ preuniversitar Credite de studii Autoeducaţie Instruire prin activitate practică Şomaj Strategii de învăţare Jocuri didactice E-learning Cunoaştere Teste de evaluare Patriotism Metodică şi educaţie fizică Lucrări ştiinţifice universitare Organizarea şcolilor, a învăţământului Curs de limbă engleză Empatie Afectivitate Metodica predării Cercetări curriculare Studii curriculare în lume Metodă Dicţionar enciclopedic Sărăcie Logopedie Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Descentralizare Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire Natură Educaţie europeană Monden Experienţe didactice Personal didactic Diversitate lingvistică Multilingvism Web 2.0 Abandonul şcolar Autonomie Metacogniţie Acţiune educativă Sector public Capital social Copil Şcoală Educaţie antreprenorială Migraţie internaţională Modernizare Anchetă de opinie Modele de drepturi ale omului Dezvoltarea copilului Modele de componente cognitive Modele de realizare orientală Praxeologie Autoritatea parentală Model parental Biblionet - lumea în biblioteca mea Bibliotecă publică Bibliotecă şcolară Programe educaţionale Comunitate Învăţare pe tot parcursul vieţii Servicii şi produse documentare Învăţare mixtă Sinceritate Factori sociali Chestionar Motivaţie Violenţa Competenţa de comunicare Cunoştinţe Deprecierea capitalului social Finanţarea politicilor educaţionale Dezvoltare profesională Curriculum Formarea continuă Învăţare permanentă Reprezentarea Discernământ Părinte Relaţie Identitate profesională Modele Noi media Timpurie Abilitate Învăţare continuă Cultură familială Dificultăţi Devianţă Media Atractivitate economică şi socială Venituri Egalitate Educaţie nonformală Învăţare autonomă Dezvoltare personală Individualizare Integrare Dezvoltarea psihică a copilului Dezvoltarea emoţională Stereotip Protecţia copiilor Personalitatea umană Civilitate Şiretlicuri Metodă de lucru Cooperare eficientă Educaţie pentru sănătate Mod de viaţă sănătos Valori Sublimare Educaţia timpurie Educaţie formală Educaţie informală Predare Familia nucleară Categorisirea Compararea Deducţia Deprinderi Gîndire ştiinţifică Observare Ordonarea Relaţionarea Georgia Educaţia familială Inovarea economică Instruire diferenţiată Avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană Integrarea României în Uniunea Europeană Model cultural Performanţă şcolară Stiluri de învăţare Cititor Gândire critică Managementul clasei Modelare macroeconometrică Predarea limbii engleze Autocinetism Credinţe Noul management public Orientarea către piaţă a universităţii Copii instituţionalizaţi Educaţie centrată pe competenţe Minoritate Reforma educaţiei Analfabetism Educatorul Învăţarea limbilor străine Religia creştină Curriculum bazat pe competenţe Prospectiva educaţiei Convenţia de la Bologna Atribuţiile unui supervizor Educaţie extracuriculară Tipuri de educaţie Satisfacţie maritală Politici Teorii cognitive Anticipare Competenţă prospectivă Educaţie prospectivă Interdisciplinar Manual virtual Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Europenizare Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice 2010 M-learning Competenţe lingvistice Predarea limbilor străine Evaluarea cunoştinţelor dobândite Auto-evaluarea Predarea limbii franceze Contextualizare Abordare umanistă Aptitudini cognitive Limbaj ştiinţific şi tehnic Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Consiliere psihopedagogică Sistem educaţional Metodologii de predare Abordare comunicativă Predare şi învăţare Limbaj specializat Lecţie Traducere literară Aptitudini Limba română ca limbă străină Comunicare interculturală Rezistenţă culturală Teatrul absurd Programarea educaţiei Fundamente ale educaţiei Teorie. Politică Comunicare didactică Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme ProjectX Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Experienţă hermeneutică Mediu transgresiv Discurs didactic Finanţarea sistemului educaţional Finanţarea studiilor universitare învăţare centrată pe student Politică de finanţare Organizarea învăţământului şi a studiilor Planuri de învăţământ Proceduri de evaluare Pedagogie - Metodologie Biografii şi studii înrudite Manuale pentru autoinstruire Memorator de limbă şi literatură română Memorator de matematică Memorator de biologie Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Testarea capacităţii de lectură Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Probleme generale de didactică şi metodică Analiza practicilor profesionale Cercetare în educaţie Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Internaţionalizare în învăţământul superior Predarea limbii Didactică şi metodică Învăţarea accelerată Metode de învăţare rapidă Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Cărţi comice Engleză pentru scopuri specifice Sistem de gestionare a Învăţării Padlet Lingua franca Învăţare limbi străine Paremiologie Divertisment. Jocuri. Sport Autodisciplinare Căuşeni, municipiu Jocuri instructiv-educative, clasele primare Sistemul Waldorf Limba bielorusă Limba franceză la copii Franceză ca limbă străină Inspectorat şcolar Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Model de exploatare didactică Blog ASE Bucureşti Alte metode de predare Copii şcolari Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Antonimie Evaluare în educaţie Relaţia profesor-student Abordare interdisciplinară în educație Cercetare interdisciplinară Evaluare firmativă și sumativă Medii de învățare personalizate Principiile învățării Abordări inovatoare Cunoștințe IT Tutoriale vorbite U-Learning Învățare computerizată Concepte critice de cercetare Marzano Scală de competențe Abordarea predării, învățării, evaluarii Schimbare educațională Limba engleză Educaţie multiculturală Viticultură Sec. XXI Roluri Interacţiunea în clasa de elevi Marcatori lingvistică Învățământ Model educațional bazat pe curriculum Abordare didactică Italiană şi albaneză Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Comunicare haptică Școli hoteliere Managementul ospitalității Istorie educației hoteliere Jocuri pe calculator Educație internațională Rudenia naturală din limba română Arabofoni Caracteristici lingvistice Competenţe generale Didactica matematicii Rolul lecturii suplimentare Conduită participativă Elevi din clasele gimnaziale Predarea limbii române în şcoală Învăţământ superior filologic Activitate metodico-ştiinţifică Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Utilizarea fişelor la seminar Societatea informaţiei Asocierea dintre educaţie şi Internet Limbile străine în politicile Uniunii Europene Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Studierea limbilor străine în învăţământul superior Studiu pilot Explicarea semnelor de ortografie Explicarea punctuaţiei Model de lectură interactiv Activitate didactică de lectură Predarea unei limbi străine Formarea vorbitorului fluent Strategii de comunicare Cursuri şi seminarii de limbă franceză Spaţiu francofon Internetul în didactica limbii franceze CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Factori metacognitivi Factori afectivi Abordare centrată pe student Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Platforma de învăţare EDMODO Unitate didactică Modul de pregătire PROFLE Predarea limbii franceze de afaceri Mediu profesional Competenţe de comunicare Didactica limbilor străine Abordare holistică Curs de pregătire Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Predarea limbii franceze ca o limbă străină Explorare stilistică Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Utilizarea de ritualuri la cursuri Schimb academic între UE şi America Latină Instruire în limbi străine Factori care influenţează mobilitatea academică Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Strategii de învăţare a unei limbi străine Strategii de memorare Chestionar privind strategii de memorare Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Formularea întrebărilor de către elevi Dinamica lecţiei Norme generale de politeţe şi de conduită şcolară Studierea limbii ruse Înţelegere a unui text Cercetare metodică Pregătirea profesorilor de limbi străine Metoda comunicaţională Principii ale activității educaționale Managementul clasei de elevi Organizarea clasei de elevi Portofolii electronice în educație Universitatea din Pitești Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Aeronave mai ușoare decât aerul Aerodine nepropulsate Aeromodele Studii culturale britanice ca disciplină academică Model alternativ de pedagogie Activitate extraşcolară Rol formator Teritoriu de învăţare Studenţi străini Abilităţi intelectuale Factori care facilitează procesul de predare Predarea englezei generale Predarea englezei în scopuri specifice Teorii comportamentiste Teorii mentaliste Variabile sociolingvistice Input lingvistic Informaţii fonologice şi prozodice folosite în învăţarea unei limbi Reguli fonotactice Deficienţe de limbă Descompunere morfologică Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Procesul de predare/învăţare a limbilor străine Utilizarea noilor tehnologii în didactica limbilor Dialoguri care implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în educaţie Profilul noului student Predarea interogativului în limba engleză Capacitate de învăţare Tipuri de exerciţii folosite în predare Manuale Predarea englezei pentru scopuri speciale Limba engleză pentru afaceri Analiză a tipurilor de ocupaţii în afaceri Publicații digitizate Studiul sau învățarea unei limbi În scena de teatru În situaţia de comunicare Predarea culturii Înțelegerea lecturii Engleza pentru politică și economie Predarea pronunției limbii engleze la nivel începător Predarea pronunției limbii engleze la nivel intermediar Corectarea erorilor în predarea-învăţarea limbii engleze în context românesc Cercetare pe bază de chestionar Pilotarea chestionarului Analiză a datelor cantitative Analiză a datelor calitative Învățarea limbii engleze de către studenţi chinezi Avantajele predării în grup Sistemul educațional danez Educaţia preuniversitară şi universitară daneză Cauze care determină erori în învăţarea limbii Scrierea de poezii în săli engleze Creativitate prin control Învățământ românesc post-modern Predarea/învăţarea limbii engleze de afaceri Plan de învăţământ Abordare lexicală în engleza de afaceri Didactică engleză Activităţi şi credinţe Mediu de învățare Probleme în predarea / învățarea limbilor străine Pregătirea cursanților Percepţia studenţilor de la ştiinţe economice Model de predare pentru ESP Predarea limbii engleze ca limbă străină Biculturalism Contrastivitate Relativitate Rolurile profesorului în procesul de învăţare Importanţa limbii engleze în era învăţării pe tot parcursul vieţii Aspecte cheie în utilizarea limbii engleze în Europa Predarea limbii engleze pentru nevoi speciale Utilizarea prezentărilor PowerPoint Predarea limbii daneze ca a doua limbă Mediu didactic Lucru în echipă Autonomia cursantului Atitudini față de învățare Engleza pentru ingineri Dobândirea vocabularului Dezvoltarea abilităților de scriere Studenţi ingineri Educaţia profesorilor de limba engleză ca limbă străină Caracteristicile profesorilor Percepțiile profesorilor Testarea abilităților de limbă engleză Teste de clasificare Teste de diagnostic Teste de eficacitate Teste tradiționale şi inovatoare de evaluare Predarea vocabularului pentru studenții non-filologi Încărcare optimă a vocabularului Predarea limbii franceze funcționale Predarea limbii române la studenţi străini Termeni de specialitate Publicații digitale Calități interioare ale profesorului Motivație extrinsecă şi intrinsecă Dimensiunea europeană în educaţie Universitarizarea formării cadrelor didactice Corp de cunoştinţe ce contribuie la profesionalizarea cadrelor didactice Competenţe ale cadrului didactic Criterii de competenţă profesională Aptitudine pedagogică Personalitatea cadrului didactic Opinii despre capacităţi psihopedagogice ale cadrelor didactice Modelul managerial al lui Ericsson privitor la competenţele manageriale educaţionale Calităţi şi abilităţi manageriale educaţionale europene Caracteristici psihologice ale liderului unui grup Puterea managerială Principii în formarea cadrelor didactice Legea învăţământului din România Triunghiul cunoaşterii Clarificări terminologice: noţiune, concept, plan conceptual Teorii explicative ale formării conceptelor Importanţa utilizării planurilor conceptuale în procesul de predare-învăţare Învăţarea în grup, prin colaborare Învăţarea la distanţă Delimitări conceptuale ale eşecului şcolar şi succesului şcolar Aptitudine şcolară Orientări actuale în preîntâmpinarea şi diminuarea insuccesului şcolar Forme şi căi de stimulare a activităţii elevilor capabili de performanţe superioare Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Educator total Intuiţie afectivă Cauzele neascultării elevilor Lipsa de tact Trăsăturile de caracter ale profesorului Cercetare privind tactul pedagogic Definirea comunicării Comunicarea elevului prin limbajul corpului Limbajul corpului la profesor Învăţarea bazată pe Web Complexitatea sistemelor pentru învăţare bazată pe Web - implicaţii Algoritm de urmat în dezvoltarea unei aplicaţii de instruire Web Familii cu structuri relaţionale diferite Familia alcătuită din trei generaţii Familia cu copil unic Familia cu mai mulţi copii Coeziune familială Tipologii privind "familiile - problemă" Familii cu carenţe educative Familii cu probleme deosebite în privinţa realizării funcţiilor Familii cu probleme deosebit de grave datorită nefuncţionalităţii sau disoluţiei totale a grupului familial Funcţii parentale Medii conflictuale Stabilitatea mediului familial Nesiguranţa ambianţei Conflicte afective apărute în mediul familial Program de consiliere a copiilor şi familiilor cu conflictualitate crescută Cadru educaţional în tragedia "Hamlet" Personajul Hamlet, o marionetă a echilibrului Întuneric-Lumină Erou pregătit pentru a trăi în moarte Hamlet - căutător al adevărului şi discipol al pedagogiei cromatice Legităţi ale fenomenului educativ Principiul conformităţii educaţiei cu natura Sancţiuni naturale Apropierea educaţiei de fenomenul morţii Conştiinţa morţii Semnificaţia educaţiei în viaţa fiecăruia Actul educativ nu poate ignora fenomenul morţii Predarea limbii engleze tehnice la studenţii de la cursurile de învăţământ la distanţă Motivaţia studenţilor de a învăţa limbi străine Aptitudini lingvistice Conținut educațional Prima limbă dobândită Învățarea celei de a doua limbă Posibile probleme legate de negație în limba engleză Dezvoltarea abilităților de comunicare Traducerea unui text de specialitate Predarea conectivilor studenţilor de la inginerie alimentară Predarea subordonatelor studenţilor de la inginerie alimentară Evaluarea studentului Definiţia testării Definiţia evaluării Definiţia evaluării formative Evaluarea de către colegi Evaluare prin observarea la clasă Evaluare cu portofoliu a studenților Beneficiile evaluării cu portofolii Probleme ale evaluării cu portofolii Predarea vocabularului specializat în limba engleză studenților de la fizică Aplicarea practicii grupării studenţilor când li se predă Sarcina cadrului didactic în gruparea studenţilor Predarea categoriei determinării Terminologie lingvistică Contexte diagnostice ale categoriei determinării Morfem al categoriei determinării Predarea limbii române ca limbă străină Gramatică practică Regulă gramaticală Procedeu prin cataliza de actualizare a cunoştinţelor Cataliza mnemotehnică iconică Norme gramaticale Morfeme Educaţie plurilingvistică Procesul de formare a politicilor educaţionale lingvistice la nivel european GSO - America Programul academic Fulbright Studierea unei limbi străine cu ajutorul instruirii bazate pe media Grant CNCSIS de succes din 2005 Schema unui proiect Niveluri europene de performanță Performanţe slabe de scriere în limba engleză ale elevilor români Evoluţia pedagogiei în context multicultural Modele pedagogice Predarea francezei de afaceri Autoformarea formatorilor Dimensiune interculturală Evaluarea performanțelor de receptare a mesajului scris Strategii Standarde de performanță în limbi străine Elevi de clasa a VIII-a Validare empirică Comportament perturbator în clasă Chestionar pilot Educarea limbii Discurs în clasă Teoria atribuției Literatură națională Globaromanizare Documente legislative educaționale Politică educațională Societate de cultură Publicații ale elevilor Subiecte sensibile Climat pedagogic pozitiv Cursuri de limbi străine Vizualizarea textelor Terminologie în predarea limbii engleze Predarea limbii germane Mediu educațional Strategii de învățare a vocabularului Sistem educațional german Predarea limbii spaniole pentru nevoi speciale Predarea englezei de afaceri Curriculă universitară Cursuri predate la Universitatea ''Politehnică" din Timișoara Cursuri introductive Programă analitică cadru pentru studiul limbii germane Proces de învățare a unei limbi străine Lecții de limbă germană fluentă Procesul de învățare a traducerii Curs de comunicare Activități de lectură / scriere Învățarea limbii române ca limbă străină Curs Intensiv de Limbi Străine Erasmus Didactica predării limbii germane Didactica limbajului economic Predarea terminologiei agroalimentare Ligvodidactică Consecințe educaționale Sisteme de luare de notițe Manuale de învățare a limbii engleze Cursuri centrate pe abilități Dezvoltarea competențelor comunicative Predarea interculturală a limbilor străine Cursuri de limbă germană Profesor de limba engleză Predarea colocațiilor Învățarea unei limbi străine Mijloc de predare a interculturalității Proiect cultural Rolul mediilor vizuale Diplomă Deprinderi de comunicare în afaceri Învățământ terțiar Predarea vocabularului Reprezentări non-lingvistice Publicații EUP Publicații EUTB Cursuri universitare de limbă Curriculum Materie întunecată Engleză pentru afaceri Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Educație incluzivă Învățământ universitar agricol Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Universitatea PolitehnicaTimișoara Bibliografie licență FSEFI - Biologie Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Rezumatul tezei de doctorat Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului
Vă rugăm să schimbaţi parola