Biblioteca Universității din Pitești

Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani

Subiect Tematic: Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani
Lucrări: 349 lucrari in 351 publicatii in 5 limbi
Risk Management and Financial Institutions de: Hull, John (1946-) (Text tipărit)
Orientări în activitatea bancară contemporană de: Berea, Aurel Octavian; Berea, Octavian Antonio (Text tipărit)
Operaţiuni bancare : Instrumente şi tehnici de plată de: Basno, Cezar; Dardac, Nicolae; Ministerul Învăţământului (Text tipărit)
Tehnici de calcul valutar - financiar de: Negruş, Mariana (Text tipărit)
Managementul piețelor de capital : Suport de curs standard pentru Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă de: Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă; Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Text tipărit)
Reducerea impozitelor în România prin companiile offshore de: Neacşu, Costi; Verboncu, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Limba franceză Carte 1931-1960 Politică Economie Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital România Calculatoare Statistică Prezentări istorice în sens strict Informatică Management Teste Teste grilă Carte 1901-1930 Economie mondială Limba engleză Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Învăţarea limbii engleze Limba română Uniunea Europeană Documente legislative. Surse legislative şi juridice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Finanţe internaţionale Contabilitate Statele Unite ale Americii Manual universitar Prezentare istorică Organizare şi conducere comercială şi industrială Biblioteconomie Muncă. Organizarea muncii Drept Scrieri istorice Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Drept civil. Drept privat Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Partide comuniste Universal ca loc Cunoaşterea practică a limbii Economie. Ştiinţe economice Rusia Construcţii agricole Biblioteci Sibiu Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Autograf Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Analiză economică Analiză financiară Finante. Bănci. Bani Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Managementul afacerilor Antreprenoriat Practici şi metode de conducere Lexicologie Documente cu probleme, întrebări Reţeaua Internet Surse istorice Finanţe Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asigurări Control financiar Revizie contabilă Audit financiar Finanţe publice Monedă. Valoare monetară Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Fiscalitate Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Proprietate, bunuri ale şefului de stat. Listă cu bunuri civile. Locuinţe. Dotări Bănci. Bani Biografii. Oameni de seamă Banca Naţională a României Bănci Management bancar Gestiunea bazelor de date Bănci. Operaţiuni bancare Bănci private Buget public. Buget naţional Finanţe ale administraţiei locale Buget public Buget naţional Buget. Fond bugetar Afaceri Numismatică Metode şi practici de conducere Cibernetică economică Monedă. Sistem monetar Circulaţie monetară Jurisdicţie fiscală Impozite şi taxe Analiză statistică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Taxe. Impozite. Percepere de taxe Gestiune financiară Contabilitate financiară Contabilitatea conturilor bugetare Operaţiuni bancare Tranzacţii bancare Doctrine economice Sisteme informatice Politică bancară Politică monetară Bani Control bugetar Finanţe publice, finanţele statului Piaţă financiară Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Sistem monetar Credit Probleme generale Organizaţii interguvernamentale Datorii publice. Împrumuturi guvernamentale. Împrumuturi publice. Datorii guvernamentale Venituri publice Taxa pe valoarea adăugată Curtea Europeană de Justiţie Dicţionar explicativ Internet Drept financiar Drept fiscal Integrare europeană Evaziune fiscală Politică financiară Credit-Monedă Finanţele întreprinderilor Piaţă monetară Piaţa de capital Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Principii fiscale şi bugetare Gestiune bancară Inflaţie Instituţii financiare Piaţă de capital Istoria Băncii Naţionale a României Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Acte, documente publice Legislaţie bancară Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Licenţă Curtea de Conturi Business Piaţa acţiunilor Piaţă monetară internaţională Politică financiară. Politica fiscală Contribuabili persoane juridice Impozit pe venit Produse şi servicii bancare Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Sistem bancar Bănci electronice Fiscalitate Politică fiscală Reformă fiscală Drept bancar 1995-2010 Acumularea, tezaurizarea banilor Investiţii imobiliare Succes managerial Credit. Funcţiile economice ale creditului Sintagme de afaceri Legislaţie fiscală Keynesianism Monetarism Economie bancară Teste de verificare Indicatori de performanţă Măsurarea performanţei Istoria monedei Monede Sistem financiar Investitori Gestionarea riscurilor Codul fiscal Managementul riscurilor Analiză economico-financiară Fiscalitate administrativă. Impozite şi taxe Pieţe financiare Publicații digitizate Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Active bancare Managementul activelor bancare
Vă rugăm să schimbaţi parola