Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini

Subiect Tematic: Construcţia de maşini
Lucrări: 140 lucrari in 138 publicatii in 6 limbi
Durabilitatea şi fiabilitatea sistemelor mecanice : Simpozion ştiinţific, cu participare internaţională de: Simpozion Ştiinţific, cu participare internaţională (20-21 Iunie 2008; Târgu-Jiu); Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu (Text tipărit)
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
Calculul şi construcţia autovehiculelor rutiere : Îndrumar de laborator de: Creţu, Spiridon; Prisăcaru, Gheorghe, inginer; Damian, Ioan, inginer (Text tipărit)
Autocad 12 : Aplicaţii în construcţia de maşini de: Chiriţă, Gheorghe (Text tipărit)
Construcţia de Maşini : Publicaţie a ramurii construcţiilor de maşini de: Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Industria Construcţiilor de Maşini din Bucureşti. Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, Cercetare, Management (Text tipărit)
Construcţia de Maşini : Publicaţie a ramurii construcţiilor de maşini de: Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Industria Construcţiilor de Maşini din Bucureşti. Oficiul de Informare Documentară pentru Industrie, Cercetare, Management (Text tipărit)
Датцхики мекханицхескикх параметров масхин de: Раевскии, Н. П.; Akademiya Nauk Sssr (Text tipărit)
Subiecte
Carte 1931-1960 Matematică România Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Durabilitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Roboţi industriali Maşini electrice Automatizare Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Ungere Programe de calculatoare. Software Automobile Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Rezistenţa materialelor Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Publicaţiile Academiei Române Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Magnetism Electronică Îndrumar de laborator Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Calculul construcţiilor Administrarea financiară a întreprinderii Documentare Banat Întreprinderi mici şi mijlocii Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Aparate şi instrumente optice Sculă Mecanică AutoCAD Fiabilitate Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Construcţia de maşini Automatică Mecanizare Autovehicule rutiere Autovehicule Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Informatică aplicată Optimizare (Tehnică) Electrotehnică. Tehnologie mecanică Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Design Documentaţie tehnică Deformare plastică Construcţia motoarelor Calitatea produselor Controlul calităţii Tratamente termice Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Lubrifianţi Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Catalog Control de calitate Teoria grafurilor Prelucrare la rece Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Metale Inginerie mecanică Tehnică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Tehnica frigului Organizarea muncii Tehnologie mecanică Etanşare Prelucrare mecanică prin aşchiere Mecanică aplicată Prelucrare mecanică Metalurgie feroasă Optimizare (Modele matematice) Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Proiectare Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Electronică industrială Electrotehnică şi automatizări Sisteme de aprindere Aprindere electrică în general Proiectare asistată de calculator Construcţii navale Tribologie Tehnologie Îmbinare sudată Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Compresoare Control calitate Scule, maşini Mecanisme cu roţi dinţate Mecanică fină Informare documentară Ingineria sistemelor Organizare şi conducere industrială Tehnică în general Dispozitive Materiale metalice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Tehnologia metalelor Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Maşini şi utilaje Energie pneumatică Prelucrarea metalelor Control metrologic Maşini şi utilaje specializate Maşini sincrone Maşini unelte Control tehnic Sudură Tehnici de măsurare Încercarea materialelor Defecte ale materialelor Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Microelectronică Montaj Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Microtehnologie Prelucrare la cald Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Sudură electrică şi cu radiații Materiale Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Prelucrare plastică Tehnologie mecanică în general Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Utilaje industriale Utilaje Magneţi permanenţi Depozitare Lucrări ştiinţifice universitare Motoare sincrone Organe de asamblare Tehnologii Maşini Teoria motoarelor cu ardere internă Publicaţii universitare Frecarea şi uzura Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Frigotehnie Inginerie managerială Sisteme flexibile de producţie Echipamente tehnologice Tehnologii clasice Tehnologii în construcţia de maşini Asamblări automate Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Centre naţionale de documentare Tehnologia prelucrării metalelor Catalog de fişe tehnice Agregate şi linii automate Maşini şi utilaje diverse Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Maşini şi utilaje pentru turnătorie Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Instalaţii pentru tratament termic Verificatoare Lucrări Maşini industriale Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Norme calitative Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Transport intern Optimizarea tehnologiei Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică
Vă rugăm să schimbaţi parola