Biblioteca Universității din Pitești

Bibliologie

Subiect Tematic: Bibliologie
Lucrări: 6401 lucrari in 6400 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Digitizarea Personalitate locală Tehnici de catalogare şi indexare Tehnici interdisciplinare Istorie Carte 1931-1960 România Eseuri Prezentări istorice în sens strict Management Bibliografie. Cataloage Acces deschis Biblioteconomie Teză de doctorat Calitate Carte veche Transilvania Informare Centre de informare şi documentare Comunism Servicii Personalităţi Biografii Prezentări biografice Publicaţii periodice şi seriale Ergonomie Marketing Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Documentare Carte veche românească Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Enciclopedie Sec. 19 Informatizare Servicii de referinţă Educaţie Aniversări Bibliografii Bibliografii speciale Bibliografii de autori Ştiinţa informării Catalogare Bibliologie Colecţii de biblioteci Biblioteci. Organizare şi administrare Biblioteci-Drept Întrebări şi răspunsuri Documente electronice Procese psihice superioare Braşov Instituţii culturale Documente istorice Literatură persană Istoria tiparului Imperiul Bizantin Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Ştiinţă Informaţie Istoria cărţii Biblioteci publice Clasificarea Zecimală Universală Filologie Revistă Mass-Media Informare-documentare Expoziţii Sec. 16 Resurse umane Hermeneutică Cultură românească Cercetare Documente multimedia Cercetare psihologică Teorie şi practică Studii Bibliotecari Cultura informaţiei Management informaţional Lectură Inovaţii Activitate editorială Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Istoria presei Formare profesională Personalităţi culturale româneşti Personalităţi literare Managementul informaţiei Stres UNIMARC Marketing de bibliotecă Comunicare Recenzii Patrimoniu cultural Globalizarea informaţiilor Pagini Web Biblioteca Telemedicină Imaginaţie-creativitate Cărţi vechi Informaţii Indexare (Biblioteconomie) Abstracte Teze Cronică Patrimoniu Istorie locală Societate contemporană Bibliofilie CZU ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Eveniment Actualităţi Acces la informaţii Biblioteci digitale Utilizatori Utilizatori cu dizabilităţi Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Achiziţie publică Calitatea serviciilor Resurse electronice Biblioteconomie internaţională Personalităţi ale bibliologiei româneşti Arhiva istorică Fundaţii culturale Arhondologie Nobilime Paradigmă Dezbateri profesionale Regăsirea informaţiei Diversitatea etno-culturală Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Comunicare ştiinţifică Audit public intern Formate de schimb informaţional de informaţii Cultura informaţională Information literacy Bibliotecă publică Programe educaţionale Comunitate Misiune Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Parteneriate culturale Contextul informaţional actual Informare în context Internet Bibliotecă particulară Domnitor român Fond documentar Biblioteca digitală Bibliotecă digitală Digitizare Cronica reconstrucţiei Evenimente culturale Perenitate între istoric şi perspective Date despre Constantin Istrate Bibliotecă - aniversare Bibliotecă pedagogică - prezentare Criză economică mondială Statutul profesiei Biblioteca imperială Biblioteca monastică Biblioteca patriarhală Document digital Portal Website Biblioteci europene Biblioteci înlăţuite Istoria bibliotecilor Bibliotecă naţională Bibliologie fără frontiere Google analytics Homepage Fişiere de autoritate Brand Cronica ideilor Carte electronică Festival internaţional Evaluarea relevanţei informaţiei Cărţi în limba rusă Proiecte europene Bibliotecă publică - rol Biblioteci publice - comunitate Confluenţe profesionale Manuscriptorium Marketing cultural Clasarea documentelor de patrimoniu Colecţii speciale Competenţe Comunicarea resurselor informaţionale electronice Dezvoltarea site-ului web Dezvoltare profesională Arhive web Biblioteca Naţională a Austriei Donaţii Conflict Cultura română Valori pierdute Fond documentar - cercetare Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Control bibliografic universal Servicii informaţionale Era digitală Biblioteca Publică din Amsterdam Conceptul de ştiinţă Cunoaşterea empirică Cunoaşterea prin observaţie Procesul cunoaşterii ştiinţifice Bunuri culturale Istorie recentă Politici guvernamentale Metamorfoze Educaţie nonformală Carte tipărită Plagiat Serviciu bibliometric Colecţii Servicii elelectronice Drepturi de autor Tipar Calculatorul şi biblioteca modernă WebOPAC Tehnologia informaţiei şi comunicării Cultura iraniană Modelul FRBR Ghid de conservare Scanarea colecţiilor Colecţii de afişe Incunabule Indexare RAMEAU Tehnici de indexare Engineering Information resources Invisible web Search engines Search strategies Academic institution Information technology Patron User Communication Contemporary medicine Personal digital assistant Soluţii informatice Informaţia digitală Colecţii de muzică Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Educaţia nonformală Bibliotecă virtuală Anglia prea-modernă Istorie culturală Lectura femeilor Lectura publică Pagini de recitit Cititorii noştri, colaboratorii noştri Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Marketing social Drepturile de Copyright Managementul drepturilor de acces Obiectul digital Macarie Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Bibliotecar - provocările profesiei Înregistrări bibliografice tradiţionale Relaţii bibliografice Bibliotecar cu studii superioare Bibliotecile existente în Imperiu Opportunities Secţie de artă Profesia de bibliotecar Patriomoniu documentar românesc Descriere bibliografică Principii internaţionale de catalogare glosar Controlul punctului de acces Date descriptive Descoperirea resursei Cooperare bibliotecară regională Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Chestionar - produse oferite utilizatorilor Biblioteca Naţională a României Bibliotecă comunală - activitate Bibliotecă comunală - istoric Itinerarii culturale Accesul la informaţie pe suport electronic Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Bibliotecari şcolari - activitate Biblioteci şcolare - dezbatere Profesori documentarişti Servicii infodocumentare Specialişti în bibliologie Resurse Bază de date bibliografice Resurse cu acces deschis Educaţie extracuriculară Tipuri de educaţie Analfabetism funcţional Workshop internaţional Publicaţii periodice electronice Bibliotecă - istoric Bibliotecă publică - schimbare Bibliometrics Citations Journals Journals rank Science evaluation Science visibility Scientific output Servicii bibliografice Platformă e-Learning Portal Web Sistem de informare-documentare Sistem de instruire Crearea site-ului Web Legile Web-ului Documente digitale Managementul bibliotecilor şcolare Politica documentară Librarians Librarianship Professional skills Xilografie Activitate tipografică Mori de hârtie Asociaţia culturală Bibliotecă publică - comunitate Bibliotecă publică - noi servicii Persoane cu dizabilităţi Biblioteci ale autorităţilor regionale. Biblioteci ale autorităţilor judeţene Biblioteci specializate Biblioteca Brukenthal Biblioteca în societatea contemporană Bibliografie naţională Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Mănăstirea Antim Biblioteca Sfântului Sinod Bibliografia românească veche Marketingul serviciilor Factori abiotici Factori biotici Manuscrise pirogravate Moştenire culturală Legiuirea lui Caragea Uşa pocăinţei Molitvenicul Politici de resurse umane Publicații digitale Publicații periodice digitale
Vă rugăm să schimbaţi parola